Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) ondernemer
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) ondernemer

Waarom een bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering?

Iedere ondernemer kan een schadeclaim aan zijn broek krijgen. Het is prettig als je dan kunt terugvallen op een bedrijfs­aansprakelijk­heidsverzeke­ring. Lees wat je als ondernemer met personeel aan zo’n verzekering hebt.

Bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering verplicht?

Nee, een bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering is niet wettelijk verplicht. Toch kan het slim zijn om deze verzekering te hebben, helemaal als je personeel in dienst hebt. Want als ondernemer ben jij aansprakelijk als jouw personeel schade veroorzaakt aan personen of spullen van anderen.

Aan de lezers van Ondernemen Met Personeel werd de vraag gesteld: ben jij verzekerd met je bedrijf tegen aansprakelijkheid? 25 procent van de lezers gaf aan nog niet verzekerd te zijn en 62 procent wel:

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering waarom afsluiten

Schadeclaim

Hoewel de kans op schadeclaims meestal klein is, kan de impact op je bedrijf heel groot zijn als je toch een schadeclaim krijgt. Veel ondernemers hebben daarom een aansprakelijkheids­verzekering voor bedrijven (AVB).

Een flinke schadeclaim kan zelfs tot een faillissement leiden. Een particuliere aansprakelijkheids­verzekering biedt dan geen uitkomst. Een bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering is dan wel niet wettelijk verplicht, het dekt wel de materiële schade of letselschade die jij of één van jouw werknemers heeft veroorzaakt.

Deze verzekering biedt ook dekking in veel verschillende situaties zoals een klant die uitglijdt op een pas gedweilde vloer of een gebrekkig of onveilig product dat je verkoopt. Lees meer over de dekking in Europa en veelgestelde vragen over een AVB.

Soorten bedrijfs­aansprakelijk­heid

In de praktijk wordt uitgegaan van verschillende soorten bedrijfs­aansprakelijk­heid. De meest voorkomende soorten zijn:

 • Algemene aansprakelijkheid

Bij deze vorm van aansprakelijkheid gaat het om schade die jij of je werknemers toebrengen aan derden. Bijvoorbeeld een klant die uitglijdt over een pas gedweilde vloer, iets breekt en maandenlang in het gips moet doorbrengen.

Als je hem vooraf niet duidelijk hebt gewaarschuwd voor de natte vloer, kan hij bij jou aankloppen voor de schade.

 • Werkgevers­aansprakelijkheid

Hiermee krijg je te maken wanneer je tekortschiet in je zorgplicht als werkgever. Zo kan een werknemer met zijn arm in een machine terechtkomen en daar ernstig letsel aan overhouden.

Wanneer er geen opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer in het spel is, dan ben je als werkgever al snel aansprakelijk.

 • Product­aansprakelijkheid

Van product­aansprakelijkheid is sprake als een klant of iemand anders buiten je bedrijf schade oploopt door gebreken aan een product van jouw bedrijf. Stel dat je als ondernemer zelf ambachtelijk ijs bereidt en verkoopt in je winkel.

Als een klant na het eten van jouw ijs plotseling ziek wordt, dan kan hij jou aansprakelijk stellen.

Verzekeringen ondernemers noodzakelijk

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Lees in ons gratis whitepaper tips van ondernemers, doe je eigen risico-checklist en ontdek de top 5 verzekeringen per branche.

 • Milieu­aansprakelijkheid

Dit houdt in dat derden je aansprakelijk stellen in verband met plotselinge, onverwachte aantasting van het milieu. Dit kan ook gebeuren als je niet met chemische stoffen werkt. Denk bijvoorbeeld aan een grote brand in je bedrijf, waardoor er schade ontstaat aan het milieu.

Wanneer krijg je te maken met bedrijfs­aansprakelijk­heid?

Als werkgever kun je te maken krijgen met 3 vormen van aansprakelijkheid voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld door werknemers die:

 1. schade aan derden toebrengen

  Denk aan een timmerman die op een stijger staat te klussen en plotseling een hamer uit zijn handen laat vallen. Dit voorwerp valt op een geparkeerde auto onder de stijger en dat leidt tot schade. De eigenaar van deze auto kan zijn schade verhalen op jou als werkgever.
 2. zelf schade oplopen 

  Een werknemer kan zelf schade oplopen wanneer hij bijvoorbeeld werkt met een machine. Je denkt er niet graag aan, maar een werknemer kan zijn vingers kwijtraken door het verkeerd gebruiken van een zaagmachine. Hij kan dan een beroep doen op een schadevergoeding bij jou als werkgever.
 3. schade aan elkaar toebrengen

  Als twee personeels­leden samenwerken in de keuken en een van de twee giet per ongeluk hete soep over de ander zijn hand. Deze werknemer kan zijn werkgever daarop aanspreken.

Schadeclaims op aansprakelijkheid kunnen enorm verschillen van enkele honderden euro’s tot in de miljoenen. De hoogte van een claim hangt onder meer af van de grootte van je onderneming en het soort werkzaamheden.

Bedrijfs­aansprakelijk­heids­­verzekering

Een bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering is een goede manier om je te wapenen tegen aansprakelijkheid en schadeclaims.

De volgende verzekeringen kun je afsluiten:

 • Algemene bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering

Een algemene bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering dekt meestal meerdere van bovenstaande soorten aansprakelijkheid. Dan gaat het onder meer om schade die door jou als ondernemer of door personeels­leden is veroorzaakt.

Soms heb je ook extra dekking in het kader van goed werkgeverschap. Denk aan schade die een medewerker lijdt vanwege een ongeval in verband met het werk, een zakenreis of een personeels­activiteit.

 • Verkeersschade­verzekering

Een verkeersschade­verzekering kun je afsluiten in aanvulling op een algemene bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering. Hiermee ben je ook verzekerd als werknemers tijdens hun werkzaamheden een ongeval krijgen in het verkeer.

Als de schade wordt veroorzaakt met of door motorrijtuigen, dan biedt de algemene bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering namelijk geen dekking.

Kosten bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering

Je betaalt voor deze verzekering een maandelijkse premie. De hoogte van die premie is afhankelijk van het type bedrijf dat je hebt en de jaaromzet die je draait.

AVB waarom voor ondernemers?

De bedrijfsomzet speelt een belangrijke rol om de premie te bepalen. Hoe groter je omzet, hoe hoger de premie. En als jij onderneemt in een branche waar schadeclaims vaak voorkomen, zal je premie ook hoger zijn.

Premievoorbeelden: kosten per maand

Drie verschillende rekenvoorbeelden op een rij. Wat betaalt een restauranthouder voor zijn bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering?

Jaaromzet restaurant: 700.000 euro
Verzekerd bedrag per verzekeringsjaar: 2.500.000 euro
Eigen risico per gebeurtenis: 100 euro
Premiekosten: Circa 52 euro per maand*

En wat is de premie voor een schilder met personeel

Jaaromzet schildersbedrijf: 350.000 euro
Verzekerd bedrag per verzekeringsjaar: 2.500.000 euro
Eigen risico per gebeurtenis: 250 euro
Premiekosten: Circa 78 euro per maand*

De eigenaar van een winkel betaalt ongeveer:

Jaaromzet winkel: 350.000 euro
Verzekerd bedrag per verzekeringsjaar: 2.500.000 euro
Eigen risico per gebeurtenis: 0 euro
Premiekosten: Circa 12 euro per maand*

*De bedragen zijn exclusief pakketkorting en assurantiebelastingen

Bekijk meer rekenvoorbeelden van de kosten per maand: Wat kost een AVB?

Exacte kosten bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering

Je kunt samen met een verzekerings­adviseur de exacte kosten berekenen voor een aansprakelijkheids­verzekering naar keuze. Vraag gratis een offerte aan voor jouw bedrijf bij verschillende verzekeraars.

3 tips om schadeclaims te voorkomen

Uiteraard wil je schadeclaims het liefste voorkomen. Met deze 3 tips verklein je de kans dat het zover komt:

 1. Bied een veilige en gezonde werkplek

  Zorg voor een veilige en gezonde werkplek door goed arbobeleid. Daarvoor moet je onder meer een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie opstellen. Ook ben je verplicht om een plan van aanpak te maken. Als dit op de juiste manier gebeurt, verklein je de kans op ongevallen.
 2. Zet afspraken duidelijk op papier

  Afspraken met klanten die duidelijk op papier staan, voorkomen narigheid achteraf. Dat begint al bij het aannemen van een opdracht. Vraag daarbij door om de verwachtingen van de klant te achterhalen en leg deze vast in een contract. Bij eventuele onenigheid over het afgeleverde werk kun je hierop terugvallen. 
 3. Gebruik leveringsvoorwaarden en algemene voorwaarden

  In leveringsvoorwaarden kun je de aansprakelijkheid tot op een zekere hoogte beperken. Dat doe je met bepalingen waarin staat dat de aansprakelijkheid niet verder reikt dan een bepaald bedrag. Laat je leveringsvoorwaarden altijd toetsen door een advocaat of jurist.

  Stel ook duidelijk algemene voorwaarden op waarin je de rechten en plichten duidelijk beschrijft. 

Recht halen bij derden

Een bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering is bedoeld voor gevallen waarin je als ondernemer aansprakelijk wordt gesteld. Als je zelf je recht wilt kunnen halen bij een derde, dan is een bedrijfsrechtsbijstands­verzekering interessant. Deze twee verzekeringen vormen als het ware elkaars spiegelbeeld.

Advies over risico's en verzekeringen

Wil je advies over risico's en verzekeringen voor je bedrijf? Een adviseur ondersteunt je daar graag bij, plan een adviesgesprek met een adviseur bij jou in de buurt.

beroepsaansprakelijkheid regelen

Regel je bedrijfs­aansprakelijk­heid

Hoe zorgvuldig je ook werkt, werknemers kunnen een ongeval krijgen of maken fouten. Deze verzekering dekt schade aan personen en zaken.

Meest gelezen

Cao's in de groothandel, een overzicht

Veel groothandelsbedrijven zijn gebonden aan de bepalingen van een collectieve arbeids­overeenkomst (cao). Wat staat er in een cao? En welke cao's zijn er voor de groothandel?

Minimumloon in de groothandel

Hoe hoog is het minimumloon voor groothandelsbedrijven? En hoeveel betaal je aan werknemers die jonger zijn dan 21 jaar? Lees alles over het minimumloon groothandel.

Kosten personeel groothandel

In de groothandel moet je ook op de kleintjes letten. Daarom wil je als ondernemer precies weten wat een werknemer je kost. Een overzicht met alle personeels­kosten op een rij.

Ploegenrooster voor ploegendiensten, hoe werkt het?

Een ploegenrooster of dienstrooster gebruik je voor ploegendiensten. Je onderneming krijgt hierdoor meer bedrijfstijd. Hoe werkt een ploegenrooster? Welke soorten zijn er? En waar moet je op letten bij het maken van zo’n rooster?

Whitepapers en online tests