Arbobeleid
Arbobeleid

7 bouwstenen van goed arbobeleid

Je werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. De Arbowet schrijft dit voor aan iedere ondernemer met personeel. Dat betekent dat je moet zorgen voor goed arbobeleid. Wat zijn de belangrijkste bouwstenen?

Arbobeleid verplichtingen

Goed arbobeleid zorgt ervoor dat je personeel veilig en gezond aan het werk blijft. In de Arbowet staan de verplichtingen van werkgevers en werknemers op dit gebied.

Deze verplichtingen gelden niet alleen voor je vaste personeel, maar ook voor freelancers of zzp’ers die bij jou aan het werk zijn.

De voordelen van goed arbobeleid zijn groot. Het stimuleert namelijk de duurzame inzetbaarheid van je personeel en voorkomt dat zij vroegtijdig uitvallen door werkgerelateerde klachten.

Als gevolg hiervan heb je minder verzuim en meer productiviteit, zodat je bedrijf als een geoliede machine kan blijven draaien.

Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie ziet toe of werkgevers zich houden aan de wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Als het arbobeleid tekortschiet, kan de inspectiedienst forse boetes uitdelen. Vooral in risicosectoren als de bouw moet je rekening houden met uitgebreide controles.

Veilige werkomgeving personeel

Veilige werkomgeving

Wil je werknemers een veilige werkomgeving bieden en aan de eisen van Arbowet, brandweer, gemeente en verzekeraar voldoen? Regel dan een preventie­abonnement.

Wat heb ik nodig voor goed arbobeleid?

Wil jij ook een goed arbobeleid voeren dat voldoet aan de Arbowet? Ga aan de slag en gebruik deze 7 bouwstenen:

 1. Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

  Je bent in de eerste plaats verplicht om de risico’s voor je personeel in kaart brengen. Dat doe je met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, afgekort als RI&E.

  In een softwarebedrijf gaat het bijvoorbeeld om de risico’s van beeldschermwerk. Afhankelijk van de grootte van je bedrijf moet je gebruikmaken van een bepaald soort RI&E. Lees hier meer over op de website van het Steunpunt RI&E-instrumenten.

 2. Plan van aanpak

  Heb je alle arbeidsrisico’s op een rij? Dan maak je een plan van aanpak. Je loopt daarvoor alle risico’s langs, waarbij je maatregelen beschrijft om die risico’s aan te pakken. Daarnaast vermeld je binnen welke termijn je deze maatregelen uitvoert. Houd er rekening mee dat het plan van aanpak een verplicht onderdeel is van de RI&E. De Arbeidsinspectie kan hier tijdens een controle naar vragen.

 3. Voorlichting en instructie

  Voorlichting en instructie over arbeidsrisico’s is verplichte kost voor iedere werkgever. Daarbij vertel je niet alleen over de risico’s, maar wijs je ook op de maatregelen om risico’s te voorkomen of beperken. Verder geef je aandacht aan de wijze waarop deskundige hulp is geregeld. Je moet de voorlichting en instructie kunnen aantonen met een registratie van de personen die dit hebben gegeven en ontvangen.

 4. Ziekte­verzuim­beleid

  Je bedrijf moet ook een verzuim­beleid hebben. Hierin leg je vast hoe je omgaat met verzuim door ziekte. Als onderdeel hiervan maak je gebruik van een verzuim­protocol, waarin de spelregels staan voor de interactie tussen de zieke werknemer, jouw bedrijf en de bedrijfsarts.

  Daarnaast moet je zorgen voor deskundige ondersteuning. Een arbodienst kan je advies geven over je ziekte­verzuim­beleid.

 5. Preventiemedewerker

  Een preventiemedewerker is op de hoogte van de risico’s in je onderneming en geeft hierover voorlichting. Je bent verplicht om ten minste één werknemer aan te wijzen als preventiemedewerker.

  Deze medewerker moet voldoende kennis en ervaring hebben om de preventietaken goed te kunnen uitvoeren. Als je onderneming 25 werknemers of minder heeft, mag je als werkgever zelf de preventiemedewerker zijn.

 6. Bedrijfshulpverlening

  Voor de veiligheid van zowel werknemers als gasten moet je zorgen voor voldoende bedrijfshulpverleners (BHV’ers).

  Dit zijn werknemers die een speciale BHV-opleiding hebben gevolgd. Daardoor kunnen zij in gevaarlijke situaties hulp verlenen, bijvoorbeeld bij brand. Als werkgever mag je ook als BHV’er optreden, maar daarbij moet je wel zorgen voor vervanging als je afwezig bent.

 7. Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)

  Werknemers hebben recht op een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). Bij dat onderzoek kijkt een bedrijfsarts of er gezondheidsproblemen zijn als gevolg van het werk. Het betreft meestal een vragenlijst, maar het kan bij risicovolle beroepen ook gaan om lichamelijk onderzoek, zoals een gehoortest. Werknemers zijn niet verplicht om mee te werken aan een PAGO.

Op het Arboportaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vind je uitgebreide informatie over goed arbobeleid. Daarnaast verstrekken brancheorganisaties informatie op dit gebied.

Arbobeleid en goed werkgeverschap Goed arbobeleid MKB maken Arbowet verplicht

Veilig werken is een belangrijk onderdeel van goed werkgeverschap. Natuurlijk wil je als goed werkgever voldoen aan de wettelijke eisen en dus ook een goed arbobeleid voeren.

Hoe kun je laten zien dat je op dit gebied een goede werkgever bent? Maak er werk van, plan het in en laat aan je werknemers zien dat jouw bedrijf gericht is op veilig en vitaal werken. Dan merken je werknemers dat je aandacht hebt voor hun gezondheid. En dat betaalt zich terug.

Een goed arbobeleid voorkomt verzuim

Met een goed arbobeleid kun je verzuim voorkomen en beperken. Dat levert jou en je werknemers veel op. Daarnaast zijn er nog veel meer manieren om verzuim te verlagen.

Maak het vooral leuk voor je personeel. Met werkplezier kun je veel psychisch verzuim voorkomen. En het maakt je bedrijf aantrekkelijk voor nieuwe werknemers én klanten. Dat is nog eens een win-win-situatie.

Zorg dat je werknemers gezond zijn én blijven. Gebruik de checklist verzuim voorkomen

Meer vragen over een goed arbobeleid

 • Wat zegt de Arbowet over thuiswerken?

  Volgens de Arbowet moet je als werkgever elke arbeidsplaats betrekken in je arbobeleid. Ook de thuiswerkplek. Je moet bijvoorbeeld checken of de thuiswerkplek ergonomisch is ingericht. Hoe kun je hiervoor zorgen? Lees meer over thuiswerken en de Arbowet.

 • Hoe kan ik een goed arbobeleid voeren?

  Zorg dat je de regels uit de Arbowet en het Arbobesluit toepast. Dat betekent dat je in ieder geval zorgt voor een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), een plan van aanpak en een verzuim­beleid. Regel ook de juiste ondersteuning bij de uitvoering van je beleid. Schakel een preventiemedewerker, BHV'ers en een arbodienst in.

 • Welke Arbo-verzekeringen zijn verplicht?

  In de Arbowet staat dat je deskundige ondersteuning moet regelen op het gebied van gezond en veilig werken. Je zou daarvoor een arbodienst kunnen inschakelen of zelfstandige arbodeskundigen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een verzuim­verzekering met arbodienstverlening. Een verzuim­verzekering is niet verplicht, maar kan wel gezien worden als een onderdeel van goed werkgeverschap.

Bouwondernemer

Specialist in de bouw

Wat doe je als er schade is veroorzaakt tijdens de bouw of je gereedschap is gestolen? Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Meest gelezen

Hitteplan voor je personeel maken

In Nederland hebben we een Nationaal Hitteplan, maar als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor de werkomstandigheden van je personeel. Maak dus een eigen hitteplan dat voldoet aan de regels. Zo pak je het aan.

Thuiswerken, wat zegt de Arbowet?

Door de coronacrisis werken veel mensen vanuit huis. Wat betekent dat voor jou als werkgever? Waar moet je volgens de Arbowet op letten? En hoe kun je ergonomische en psychische klachten bij jouw personeel voorkomen? Tips van twee experts.

Whitepapers en online tests