Arboregels bouwbedrijf arbobeleid MKB
Arboregels bouwbedrijf arbobeleid MKB

Arbowet toepassen in de bouw

Werknemers in de bouw lopen in hun werk grote risico's. Hoe zorg je dat jouw werknemers een gezonde en veilige werkomgeving krijgen in overeenstemming met de Arbowet? Praktische tips voor bouwondernemers.

De bouw is een prachtige sector om in te werken, maar het werk is niet zonder gevaren. In 2017 vonden tijdens bouwwerkzaamheden zo’n 500 ernstige ongevallen plaats. Daarbij kwamen 20 mensen om, zo blijkt uit cijfers van de Arbeidsinspectie.

Dat betekent een forse toename ten opzichte van 2016 (met 16 dodelijke ongevallen) en 2015 (9). In de afgelopen tien jaar zijn er in totaal 162 bouwvakkers om het leven gekomen door ongelukken op de bouwplaats.

Arbeidsrisico in de bouw

Op de bouwplaats lopen je werknemers dus grote (gezondheids)risico’s. De kans op vallen van hoogte staat met stip op nummer 1. Ook werken met machines en werken in besloten ruimten kan gevaarlijk zijn. Verder lopen je werknemers de kans dat ze worden blootgesteld aan asbest en andere kankerverwekkende stoffen, of aan overmatig veel lawaai of trillingen.

Daarnaast kan de zware lichamelijke belasting (tillen, duwen, trekken en dragen) leiden tot klachten, die op hun beurt kunnen leiden tot ziekte­verzuim. In ernstige gevallen zelfs tot arbeidsongeschiktheid. Bovendien speelt bij veel ongevallen ook de inrichting van de bouwplaats een rol.

Op plekken waar afval, ongebruikt gereedschap en onnodige obstakels liggen, bestaat het gevaar dat je werknemers uitglijden of struikelen.

Top 11 arbeidsrisico’s in de bouw:

 1. vallen van hoogte
 2. fysieke overbelasting
 3. blootstelling aan gevaarlijke stoffen (zoals asbest, kwartsstof, houtstof)
 4. explosies
 5. elektrocutie
 6. aanrijdingen
 7. bedolven worden of door vallend materiaal getroffen worden
 8. verdrinking
 9. te lang werken
 10. onderbetaald krijgen
 11. schijnzelfstandigheid van zzp’ers

(Bron: Arbeidsinspectie)

Arbowet en Arbocatologus Bouw en Infra

Wil je dat je bouwlieden veilig en gezond kunnen werken? Zorg om te beginnen dan dat je op de hoogte bent van de relevante wet- en regelgeving. De belangrijkste wet in dit verband is de Arbeidsomstandighedenwet.

Deze Arbowet – zoals hij ook wel wordt genoemd – bevat algemene richtlijnen om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van je werknemers te bevorderen en bedrijfsongevallen en bedrijfsgerelateerde ziektes te voorkomen.

De werkgevers en vakbonden in de bouw hebben op basis van deze richtlijnen een zogeheten Arbocatalogus samengesteld. De catalogus beschrijft de belangrijkste risico’s in de bouw en de maatregelen die je hiertegen kunt nemen, geordend volgens de arbeidshygiënische strategie.

Volg jij in je bedrijfsvoering de afspraken zoals die zijn neergelegd in de Arbocatalogus Bouw en Infra, dan kun je bij een bezoek van de Arbeidsinspectie rekenen op een soepele behandeling.

Let op: door het coronavirus is er een tijdelijke toevoeging op het Arbobesluit.

Arboregels in de bouw

De Arbeidsinspectie heeft een handige zelfinspectie-tool waarmee je kunt checken of jouw bedrijf voldoet aan de belangrijkste arboregels. Dat zijn:

 • Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) krijg je helder welke risico’s je bouwvakkers lopen op de bouwplaats. De website van het Steunpunt RI&E-instrumenten biedt hiervoor een handig stappenplan. Daar vind je ook informatie over RI&E-instrumenten voor de bouw en bouwnijverheid.

 • Plan van Aanpak

Je moet ook maatregelen nemen om arbeidsrisico’s aan te pakken. Daarom voeg je aan het RI&E een Plan van Aanpak (PvA) toe.

 • Voorlichting en instructie

Voorlichting en instructie houdt in dat je je werknemers wijst op de risico’s die zij in de bouw lopen. Maar ook dat je hun vertelt welke maatregelen er zijn om deze risico’s te voorkomen of te beperken. Verder leg je uit hoe je deskundige bijstand hebt geregeld.

 • Ziekte­verzuim­beleid

Het ziekte­verzuim­beleid bevat de bedrijfsregels ten aanzien van verzuim door ziekte. Onderdeel hiervan is het verzuim­protocol.

 • Preventiemedewerker

Je bent verplicht een preventiemedewerker aan te stellen. Deze is op de hoogte van de risico’s in je bedrijf en geeft hierover voorlichting.

 • Bedrijfshulpverlening

Om de veiligheid te garanderen van iedereen die op de bouwplaats komt, moet je zorgen dat er voldoende bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn. Zij komen bijvoorbeeld in actie als zich een calamiteit voordoet.

 • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Werknemers hebben recht op een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). Bij dat onderzoek kijkt een bedrijfsarts of er gezondheidsproblemen zijn als gevolg van het werk.

Verzeker je tegen arbeidsrisico’s

Ongelukken kun je nooit helemaal voorkomen. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Die fouten kunnen grote gevolgen hebben voor jouw bedrijf. De financiële schade door een bedrijfsongeval kan enorm zijn. Het is daarom slim om na te denken over passende verzekeringen voor jouw bouwbedrijf. Daarmee loop je geen onnodig risico meer.

Meest gelezen

Loontabellen in de bouw, zo werkt het

In de bouw wordt gewerkt met loontabellen en garantielonen. Je hebt loontabellen voor bouwplaatswerknemers en UTA-werknemers. Hoe werkt het precies? En wat zijn de lonen op dit moment? Een overzicht.

G-rekening, wat is het en hoe werkt het?

Werk je met uitzendkrachten? Of leen je zelf wel eens personeel uit? Dan kun je te maken krijgen met een zogeheten g-rekening. Wat is een g-rekening? Hoe gebruik je hem precies? En hoe kom je eraan?

Cao in de bouw, hoe zit dat?

Heb je een bouwonderneming? Dan kan het zijn dat jouw bedrijf onder de regeling van een verplichte collectieve arbeids­overeenkomst (cao) valt. Wat wordt in een cao eigenlijk geregeld en wat moet je er als ondernemer met personeel over weten? Je leest het hier.

Whitepapers en online tests