Arbobeleid en regels bouwpersoneel
Arbobeleid en regels bouwpersoneel

Goed arbobeleid in de bouw voorkomt verzuim

Werken in de bouw is zwaar. Denk aan beroepen als stukadoor of betonvlechter. Hoe zorg je er als bouwondernemer voor dat je werknemers langer fit blijven? Met een goed arbobeleid voorkom je verzuim en uitval van bouw­personeel.

Goed arbobeleid voorkomt verzuim

Als bouwondernemer met personeel heb je te maken met de Arbowet. Deze wet bevat algemene richtlijnen om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van je bouw­personeel te bevorderen en bedrijfsongevallen en beroepsziekten te voorkomen.

Je zorgt voor goede arbeidsomstandigheden en hebt oog voor de (geestelijke) gezondheid van je werknemers. Een goed arbobeleid is essentieel, want werken in de bouw is zwaar.

Hoe houd je bouwwerknemers langer inzetbaar? Je staat er gelukkig niet alleen voor. Bekijk deze 7 oplossingen om verzuim van je personeel te voorkomen!

7 duurzame inzetbaarheid oplossingen voor bouwwerkgevers

Voor de bouwbranche zijn er veel partijen actief die zorgen dat bouw­personeel langer en met plezier kan werken of dat eerder kan stoppen.

Als bouwondernemer zie je soms door de bomen het bos niet meer. Daarom hieronder een rijtje met mogelijke problemen én oplossingen die jou helpen om je personeel langer fit en duurzaam inzetbaar te houden.

1. Ouder bouw­personeel langer inzetbaar houden: Zwaarwerkregeling

Als je werkt met ouder personeel is gezondheid vaak een uitdaging. Met de zwaarwerkregeling kunnen bouwplaatsmedewerkers en UTA-werknemers maximaal 3 jaar voor hun AOW-leeftijd stoppen met werken.

Als werkgever krijg je dan een subsidie. Daarmee betaal je een uitkering aan je werknemers die niet tot hun pensioenleeftijd kunnen werken of eerder willen stoppen.

Vierdaagse werkweek 55+

In de cao Bouw en Infra staat dat als werknemers de leeftijd van 55 jaar bereiken, zij hun werkgever kunnen verzoeken om de werkweek aan te passen naar vier dagen.

Zwaarwerkregeling bouw

Controleer je cao voor de huidige afspraken over de zwaarwerkregeling in de bouw

Bouwondernemer risico

Ken jij de risico's in de bouw?

In de bouw ligt een ongeluk op de loer. Hoe kun je risico's voorkomen en de schade beperken? Zorg dat jouw bouwbedrijf blijft bestaan als het even tegenzit.

2. Fysieke klachten: STEP

Heb je werknemers met fysieke klachten door overbelasting? Dan kun je een beroep doen op STEP. Dat is een landelijke organisatie die elke dag bezig is met herstel en het voorkomen van klachten aan het lichaam.

STEP zorgt bij uitval voor een snelle en duurzame terugkeer naar de werkvloer. Maar liever nog voorkomen ze uitval. STEP werkt aan de hand van drie pijlers: 

 • zelfredzaamheid

 • duurzame inzetbaarheid

 • spoedig herstel bij uitval

De regeling van STEP kun je bijvoorbeeld benutten als je een verzuim­verzekering van De Goudse verzekeringen hebt. Er zijn hiervoor dan budgetten beschikbaar.

Wist je dat overbelasting ook in de bouw een veelvoorkomende oorzaak is van uitval? Bekijk de top 10 beroepsziekten in de bouw.

3. Psychische klachten: Social Support

Heb je werknemers met psychische klachten? Om ze te helpen kun je bijvoorbeeld gebruikmaken van Social Support.

Social Support biedt werknemers niet alleen een luisterend oor bij scheidingen, schulden en depressiviteit. Specialisten staan je werknemer vooral bij met raad en daad en verwijzing naar hulpinstanties.

Kosten Social Support

Deze kosten worden vergoed als onderdeel van het preventiebudget, met een maximum van 1.250 euro als je een verzuim­verzekering hebt bij De Goudse en lid bent van Bouwend Nederland.

4. Psychosociale problemen: PSA-beleid, PAGO en DIA

Pesten, maar ook discriminatie en seksuele intimidatie zijn vormen van ongewenst gedrag en vallen volgens de Arbowet onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Ook werkdruk valt hieronder.

Uit onderzoek blijkt dat ongewenst gedrag ook regelmatig in de bouw voorkomt. Als werkgever ben je verplicht grensoverschrijdend gedrag en werkdruk te voorkomen.

Hoe ga je te werk? Maak een plan van aanpak als onderdeel van je PSA-beleid. Beschrijf hoe je ongewenst gedrag wil voorkomen en de werkdruk wil beperken. Je kunt dit beleid zelf vormgeven of opstellen in samenwerking met een deskundige.

PSA voor het kleinbedrijf

Gebruik bijvoorbeeld deze PSA-module van ArboNed. Of vraag ernaar bij een andere arbodienst.

Arbo regels bouwpersoneelGemotiveerde werknemers: Duurzame inzetbaarheidsanalyse

Plezier in het werk is heel belangrijk. Hoe zorg je ervoor dat jouw werknemers plezier houden en zo duurzaam mogelijk aan de slag kunnen blijven?

Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)

Er zijn meerdere onderzoeken die je kunt laten uitvoeren om personeel fit en gemotiveerd te houden, zoals het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).

Duurzame inzetbaarheidsanalyse (DIA)

Daarnaast is er in de cao Bouw en Infra vastgelegd dat er eens in de vier jaar een adviesgesprek plaatsvindt met een adviseur van Volandis. De combinatie van PAGO en dit adviesgesprek wordt een Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA) genoemd. 

Voor bedrijven die vallen onder de cao Bouw & Infra, NOA of AFNL, zijn het PAGO en de bijbehorende DIA kosteloos.

5. Persoonlijke ontwikkeling: SLIM-regeling en opleiding

Stilstand is achteruitgang. Je kunt een werknemer helpen met zijn persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld via de SLIM-regeling. Ieder jaar komt er 48 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven die zijn gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Stimuleringsprogramma

In de bouw is er al een stimuleringsprogramma voor het behoud van vakkrachten. Zo wordt er ook geïnvesteerd in het opleiden van werknemers. Sociale partners uit de bouw en infrasector willen graag samen investeren in de sector, om te voorkomen dat die in een crisis terechtkomt.

Budget per werknemer

Werknemers hebben zelf de verantwoordelijkheid om fit en inzetbaar te blijven. Ze kunnen binnen de cao Bouw en Infra gebruikmaken van het individuele budget.

6. Uitval UTA personeel: UTA werkdrukvoorziening

Veel UTA-werknemers ervaren een hoge werkdruk. Onder hoge druk of constante spanning werken vraagt niet alleen geestelijke inspanning, maar heeft ook gevolgen voor het lichaam.

Als je werknemer niet op tijd zijn rust pakt, maakt hij meer energie op dan hij opneemt. Hij put zichzelf dan langzaam uit. Je kunt je werknemers helpen door stress-coaching. Bijvoorbeeld via de gratis UTA werkdrukvoorziening.

7. Inzicht in risico's: RI&E

Om het risico op ongelukken en ziektes te voorkomen is een goede Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) heel belangrijk. Heb jij recent nog een RI&E gedaan? Je kunt dit zelf doen of laten uitvoeren.

Arbobeleid bouwpersoneel
Gratis PDF bouw

Benut deze hulpmiddelen:

 • Online app voor de bouw

  De RI&E Bouwnijverheid is een online applicatie waarmee je zelf op eenvoudige wijze een RI&E en een plan van aanpak kunt maken.

 • Hulp van een specialist

  Een veiligheidskundige, arbeidshygiënist of ergonoom kan samen met jou de RI&E Bouwnijverheid invullen of je adviseren over het opstellen van het plan van aanpak van de RI&E. Dit kost eenmalig 775 euro als je lid bent van Bouwend Nederland.

 • RI&E volledig laten uitvoeren

  Je laat de RI&E bijvoorbeeld door ArboDuo (ArboNed) uitvoeren. Dan word je volledig ontzorgt en weet je zeker dat je voldoet aan je wettelijke verplichtingen. Dit kost eenmalig 1.550 euro als je lid bent van Bouwend Nederland.

* Bronnen: De Goudse en ArboDuo (ArboNed) hebben bovenstaande oplossingen op een rij gezet in de pdf regelingen voor bouw­personeel. In de pdf vind je ook contact­gegevens voor meer informatie over elke regeling.

Bouwondernemer

Specialist in de bouw

Wat doe je als er schade is veroorzaakt tijdens de bouw of je gereedschap is gestolen? Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Meest gelezen

Loontabellen in de bouw, zo werkt het

In de bouw wordt gewerkt met loontabellen en garantielonen. Je hebt loontabellen voor bouwplaatswerknemers en UTA-werknemers. Hoe werkt het precies? En wat zijn de lonen op dit moment? Een overzicht.

G-rekening, wat is het en hoe werkt het?

Werk je met uitzendkrachten? Of leen je zelf wel eens personeel uit? Dan kun je te maken krijgen met een zogeheten g-rekening. Wat is een g-rekening? Hoe gebruik je hem precies? En hoe kom je eraan?

Cao in de bouw, hoe zit dat?

Heb je een bouwonderneming? Dan kan het zijn dat jouw bedrijf onder de regeling van een verplichte collectieve arbeids­overeenkomst (cao) valt. Wat wordt in een cao eigenlijk geregeld en wat moet je er als ondernemer met personeel over weten? Je leest het hier.

Whitepapers en online tests