PAGO personeel PMO
PAGO personeel PMO

PAGO inzetten om personeel fit te houden

Als ondernemer wil je graag dat jouw medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en blijven voor je onderneming. Hoe bereik je dat? Een pleidooi voor het Periodiek Algemeen Geneeskundig Onderzoek (PAGO).

Medewerkers die vitaal zijn, zullen minder verzuim­en en zijn duurzaam in staat hun werkzaamheden uit te voeren, zodat ze een goede bijdrage kunnen blijven leveren aan de onderneming.

Maar hoe houd je grip op de vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers?

PAGO verplicht? Dit zegt de wet

Niet om flauw te doen… maar bovenstaande is al sinds 1989 belegd in de Arbowet. Artikel 18 verplicht werkgevers om een (medisch) onderzoek aan hun werknemers aan te bieden:

“De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.”

We houden echter als ondernemers niet zo van die verplichte, door wetgeving opgedrongen, goed bedoelde kaders. We bepalen liever zelf onze weg hierin.

Artikel 18 is dan ook nog eens bijzonder ‘vaag’ omschreven, want wat is periodiek? En wat is in de gelegenheid stellen? Een slimme ondernemer kan hier allerlei kanten mee op.

Pleidooi voor PAGO

Toch wil ik een pleidooi houden voor het Periodiek Algemeen Geneeskundig Onderzoek (PAGO). Laten we eens kijken naar een voorbeeld uit de praktijk:

  • Dhr, Pietersen is 47 jaar oud en werkt al 24 jaar bij zijn werkgever. Hij werkt als magazijnmeester en is verantwoordelijk voor de in- en uitgaande goederen. Meneer is van de ‘oude stempel’ en bezoekt het liefst nooit zijn huisarts. Pijntjes en klachten gaan ‘vanzelf’ weer over. Toch besluit hij op aandringen van zijn werkgever eens mee te doen aan een PAGO. Tijdens dit onderzoek vooral gericht op het fysiek zware werk, maar aangevuld met een (beperkt) medisch onderzoek, komt boven water dat de heer een glucosewaarde van boven de 20 mmol/l heeft, en dus een fikse Hyper, Diabetes. De heer had tijdens het rijden op zijn heftruck flauw kunnen vallen of tijdens de autorit naar huis,  met alle gevolgen (uitval, letsel, schade, etc.) van dien…

Door de uitkomsten van het PAGO is de heer Pietersen naar de huisarts en het ziekenhuis geweest en heeft hij zijn Diabetes nu goed onder controle. Daarnaast heeft hij zijn leefstijl compleet aangepast. Hij rookt niet meer, beweegt veel meer en heeft nu een gezonde leefstijl. Hij is nu een voorbeeld voor zijn jongere collega’s!

Verschil PAGO en PMO

Het PAGO wordt tegenwoordig ook vaak PMO genoemd. PMO staat voor Preventief Medisch Onderzoek. Het verschil zit hem met name in de letter P. Bij PAGO staat de P voor periodiek en bij PMO voor preventief. De nadruk bij een PMO is dus veel meer gericht op het preventief voorkomen van uitval en gezondheidsschade.

Bijdrage verbetering vitaliteit

Een PAGO of PMO kan dus wel degelijk bijdrage tot het verbeteren van de vitaliteit van je medewerkers, op zowel fysiek als mentaal vlak. Als ondernemer kun je zelf samen met je Arbodienst de inhoud bepalen van een dergelijk onderzoek, zodat deze goed aansluit bij de wensen van jou als ondernemer en bij die van de medewerker.

Voor bedrijven die vallen onder de cao Bouw & Infra, NOA of AFNL zijn het PAGO en de bijbehorende DIA kosteloos.

 

Lees meer over de PAGO en duurzame inzetbaarheid

Wil jij vitale medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn en blijven voor jouw onderneming? Denk eens aan een PAGO!

Henk Meijer

Henk Meijer is geregistreerd Hoger Veiligheidskundige bij arbodienst Perspectief. “Mijn passie is dat alle werkgevers in Nederland een goed arbobeleid hanteren, waardoor hun medewerkers veilig kunnen werken en gezond naar huis gaan aan het einde van hun werkdag!”

Whitepapers en online tests