Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

Taken arbodienst
Taken arbodienst

Wat zijn de taken van een arbodienst?

7617 Een arbodienst geeft ondersteuning bij ziekte­verzuim en helpt bij re-integratie, het inventariseren van risico's en het beperken ervan. Lees wanneer je een arboarts verplicht moet inschakelen en welk alternatief je hebt.

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om deskundige ondersteuning te regelen op het gebied van gezond en veilig werken. Je kunt deze deskundigheid inhuren via een arbodienst.

Als je een verzuim­pakket van een verzekeraar hebt, is dit meestal inbegrepen in het pakket. Wel moet je hier vaak extra voor betalen.

Lees meer over je verplichtingen volgens de Arbowet.

Wanneer is een arbodeskundige of arbodienst verplicht?

De ondersteuning van een arbodeskundige of arbodienst is verplicht voor:

1. Toetsing en advies over risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Bijna iedere onderneming met personeel moet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. Alleen als je in totaal minder dan 40 uur personeel per week in dienst hebt, is geen RI&E nodig. Een checklist gezondheidsrisico’s volstaat dan.

In de RI&E leg je de risico’s voor je personeel vast en de maatregelen die je daartegen neemt. Als je in totaal voor meer dan 40 uur per week personeel in dienst hebt en niet gebruikmaakt van een goedgekeurd RI&E-instrument van een branchevereniging, is het verplicht om de RI&E te laten toetsen door een arbodeskundige.

Bij meer dan 25 werknemers is toetsing altijd verplicht. 

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

2. Ziekte­verzuim­begeleiding

Bij de begeleiding van zieke werknemers is het verplicht om je te laten bijstaan door een bedrijfsarts. Alleen een bedrijfsarts mag bepalen in hoeverre je werknemer arbeidsongeschikt is.

Een bedrijfsarts schakel je in via je arbodienst, verzekeraar of zelf, als je hiervoor een overeenkomst met een bedrijfsarts hebt. De bedrijfsarts helpt je vervolgens bij de correcte uitvoering van het verzuim­beleid.

Naast een bedrijfsarts krijg je vaak extra ondersteuning wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld van een arbo arts of een arbeidsdeskundige.

3. Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Werknemers hebben recht op een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). Bij dat onderzoek kijkt een bedrijfsarts of er gezondheidsproblemen zijn als gevolg van het werk.

Het betreft meestal een vragenlijst, maar het kan bij risicovolle beroepen ook gaan om lichamelijk onderzoek, zoals een gehoortest. Werknemers zijn niet verplicht om mee te werken aan een PAGO.

Waarom zou je een PAGO laten uitvoeren? Lees een pleidooi van expert Henk Meijer

Naast een PAGO kun je ook een preventief medisch onderzoek (PMO) laten uitvoeren. Volgens de Arbowet moet je dit onderzoek periodiek aanbieden aan werknemers. Hoe vaak hangt af van de arbeidsrisico's die het werk met zich mee brengt.

4. Aanstellingskeuringen

Een aanstellingskeuring laat je doen wanneer een functie bijzondere medische eisen stelt. Deze keuring gebeurt altijd door een bedrijfsarts en vindt plaats aan het eind van een sollicitatieprocedure als je van plan bent om iemand aan te nemen.

Houd er rekening mee dat een aanstellingskeuring niet voor elk beroep mogelijk is. Voor veel beroepen is dit juist verboden.

Wat is het alternatief voor een arbodienst?

Een arbodienst is niet verplicht. Je kunt namelijk ook kiezen voor de maatwerkregeling. Volgens deze regeling mag je zelf deskundige ondersteuning organiseren, bijvoorbeeld door een medewerker op te leiden tot gecertificeerd arbodeskundige.

Deze alternatieve mogelijkheid is vooral interessant voor grotere ondernemingen. Zij halen daarmee kennis over ziekte­verzuim en arbeidsomstandigheden in huis. Dit kan leiden tot kostenbesparingen, omdat je dan minder vaak beroep hoeft te doen op een externe partij.

Maatwerkregeling

Voor de maatwerkregeling gelden de volgende voorwaarden:

 • Overeenstemming met personeel
  Je personeel moet het eens zijn met de gekozen vorm van arbodienstverlening. Dat is mogelijk via de cao, de personeels­vertegenwoordiging (bij 10 tot 50 werknemers) of ondernemingsraad (bij meer dan 50 werknemers).
 • Beschikbaarheid bedrijfsarts
  Er moet ten minste één (zelfstandig werkende) bedrijfsarts beschikbaar zijn voor ziekte­verzuim­begeleiding, periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek en aanstellingskeuringen.

Zowel bij een arbodienst als een maatwerkregeling is het mogelijk om extra diensten in te kopen. Daarbij kun je denken aan werkplekonderzoek, bemiddeling bij conflicten en psychische begeleiding.

Voorkom schade door ziekte­verzuim
Verzuim beperken met arbodienst

Verzuim in de hand houden is cruciaal voor een gezonde bedrijfsvoering. Zieke werknemers kunnen je namelijk veel geld kosten.

Naast de verplichte loondoorbetaling bij ziekte heb je waarschijnlijk al snel te maken met omzetverlies, kosten voor vervanging en de kosten van verzuim­begeleiding.

Wat kost ziekte­verzuim?

Inzicht in ziektverzuim en verzuim­kosten is heel belangrijk.

 • Weet jij bijvoorbeeld wat nu het verzuim­percentage is in jouw bedrijf?
 • En wat kost het je precies?

Ontdek wat ziekte­verzuim jouw bedrijf kost. Gebruik bijvoorbeeld de verzuim­calculator van De Goudse verzekeringen. Binnen enkele minuten heb je inzicht in de kosten van je eigen bedrijf en een handige vergelijking (benchmark) met andere bedrijven in jouw branche.

Kosten per zieke werknemer

Wat betaal je precies als je werknemer ziek is? Gebruik de rekentool zieke werknemer en bereken direct wat jouw kosten zijn.

Verzekering tegen verzuim

Ziekte­verzuim kun je beperken, maar niet volledig voorkomen. Daarom is het slim een ziekte­verzuim­verzekering af te sluiten. Dan hoef je niet op te draaien voor de loonkosten van je zieke werknemer.

Een verzekeraar helpt je vaak ook bij het voorkomen van verzuim. Je kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van een verzuim­coach en kiezen voor aanvullende arbodienstverlening.

Vraag aan een onafhankelijke verzekerings­adviseur wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf of vraag een offerte aan.

Vragen over de arbodienst

 • Is een arbodienst verplicht?Nee. Je bent volgens de Arbowet wel verplicht om deskundige ondersteuning te regelen op het gebied van gezond en veilig werken. Je kunt deze deskundigheid inhuren via een arbodienst of kiezen voor een maatwerkregeling als je personeel daarmee instemt.
 • Waar moet ik op letten bij het kiezen van een arbodienst?Kies in ieder geval voor een gecertificeerde arbodienst en bepaal wat goed aansluit bij jouw behoeften. Bekijk 6 aandachtspunten bij het kiezen van een arbodienst.
 • Krijg ik arbodienstverlening bij een verzuim­verzekering?Bij sommige verzekeraars kun je kiezen voor een verzuim­verzekering met arbodienstverlening. Dan ben je in één keer voorzien van de juiste ondersteuning en dekking bij ziekte­verzuim.
 • Wanneer zet je een arbodienst of bedrijfsarts in?De wet zegt dat je binnen een week na de ziekmelding je arbodienst of individuele bedrijfsarts op de hoogte moet brengen. Je arbodienst of verzekeraar kan je vragen dit op de eerste ziektedag al te doen. Je arbodienst of bedrijfsarts gaat je vervolgens helpen de juiste stappen te zetten.
 • Welke loonsancties zijn er bij verzuim?Als je niet voldoet aan je verplichten bij de re-integratie van je werknemer kun je een loonsanctie (boete) krijgen van het UWV. Vaak moet je dan nog een jaar langer het loon van je zieke werknemer doorbetalen. Ook je werknemer kan een loonsanctie krijgen als hij niet meewerkt aan zijn re-integratie.
 • Waar vind je de verplichtingen voor werkgevers bij ziekte?De belangrijkste verplichtingen staan in de Arbowet en de Wet verbetering poortwachter. Zo ben je verplicht te zorgen voor goede begeleiding van zieke werknemers. Op basis van deze twee wetten kun je zelf een arbobeleid samenstellen voor jouw bedrijf. In je cao kunnen aanvullende verplichtingen staan voor arbeidsomstandigheden en ziekte­verzuim in jouw branche.

zieke werknemers

Verzuim­verzekering

Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak.

Meest gelezen

Ziektewet, hoe werkt het?

33471 De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever?

Whitepapers en online tests