PMO onderzoek werknemer test gezondheid check
PMO onderzoek werknemer test gezondheid check

PMO onderzoek, wat en hoe?

Met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) kun je de gezondheid van je werknemer testen. Hoe werkt dat precies? Wanneer mag je een PMO laten uitvoeren? En wanneer is PMO onderzoek verplicht?

In dit artikel over een PMO onderzoek uitvoeren:

Nut Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Bij veel bedrijven wordt gezondheid pas een thema als er sprake is van veel verzuim of als er ongelukken gebeuren. Natuurlijk ben je dat liever voor. Het is nu al belangrijk om te weten hoe fit en gezond je werknemers zijn.

Met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) kun je dat achterhalen. Je kunt daardoor gericht werken aan de duurzame inzetbaarheid van je werknemers. Je ontdekt bijvoorbeeld op tijd welke werknemers risico lopen op een burn-out of een blessure. Daar kun je vervolgens wat aan gaan doen, in samenwerking met je bedrijfsarts.

Voordelen PMO onderzoek

Een aantal voordelen van een PMO onderzoek:

 • Jij krijgt inzicht in de vitaliteit van je werknemers.
 • Je ontdekt de gezondheidsrisico's binnen je bedrijf.
 • Op basis van gegevens kun je de veiligheid op het werk verbeteren.
 • Het helpt je arbeidsongevallen te voorkomen.
 • Het is de basis voor een goed verzuim­beleid.
 • Ziekte­verzuim binnen je bedrijf kun je gerichter aanpakken.
 • Je kunt de kosten door verzuim verlagen.

Met een PMO krijgt ook je werknemer inzicht in zijn gezondheid. Dat is heel waardevol. Het is belangrijk regelmatig de balans op te maken als het om mentale en fysieke gezondheid gaat. Daarmee kun je samen ernstige gezondheidsproblemen voorkomen.

Door een PMO aan te bieden laat je zien dat je goed werkgeverschap serieus neemt. Daarmee kun je je onderscheiden van andere bedrijven. 

PMO onderzoek verplicht

Je bent wettelijk verplicht om alle werknemers in je bedrijf periodiek een gezondheidscheck aan te bieden. Dat staat in de Arbowet. Met een PMO onderzoek kun je dat dus regelen.

Werknemers zijn meestal niet verplicht om mee te doen aan een PMO. Er kan wel een verplichting bestaan binnen een branche of beroepsgroep op grond van een wet of de cao.

Hoe vaak een PMO aangeboden moet worden hangt af van de arbeidsrisico's binnen je bedrijf. Een bouwbedrijf zal zijn bouwplaatsmedewerkers regelmatig een PMO aanbieden. Maar ook in andere branches kunnen de gezondheidsrisico's groot zijn.

Je arbodienst kan je adviseren om elke 3 jaar opnieuw een PMO onderzoek te doen. Daarmee kun je de gezondheid van je personeel bijhouden.

Verschil PMO en PAGO

Naast een PMO heb je ook een PAGO. PAGO staat voor Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. De twee onderzoeken lijken inhoudelijk sterk op elkaar. Het verschil zit hem met name in de letter P.

Bij PAGO staat de P voor periodiek en bij PMO voor preventief. De nadruk bij een PMO is dus veel meer gericht op het preventief voorkomen van uitval en gezondheidsschade.

PMO als aanstellingskeuring

Als een goede gezondheid noodzakelijk is voor de uitoefening van een functie, kun je een Preventief Medisch onderzoek (PMO) laten uitvoeren als aanstellingskeuring. Dit moet je wel van tevoren aankondigen in de vacaturetekst. Een nieuwe werknemer is dan verplicht om de keuring te ondergaan. 

Een PMO is meer dan een verplichting. Het is echt een cadeautje voor je werknemers  -  Mike Broxterman, Arboned

Veilige werkomgeving personeel

Veilige werkomgeving

Wil je werknemers een veilige werkomgeving bieden en aan de eisen van Arbowet, brandweer, gemeente en verzekeraar voldoen? Regel dan een preventie­abonnement.

PMO onderzoek inhoud

Tijdens een PMO worden zowel de fysieke als de mentale gezondheid van een werknemer getest. Na het onderzoek krijgt een werknemer vaak een persoonlijk adviesgesprek over de resultaten.

Je werknemer krijgt daardoor een beter beeld van zijn gezondheid en adviezen om gericht aan de slag te gaan met zijn eigen gezondheid en vitaliteit.

Preventief medisch onderzoek werkgever

Er zijn verschillende vormen van Preventief Medisch Onderzoek. Je hebt een versie voor particulieren en een PMO voor werkgevers. Hierbij ben jij als werkgever de initiatiefnemer en bied je dit onderzoek kosteloos aan bij je werknemers.

De inhoud van een particuliere en werkgevers-PMO is vrijwel hetzelfde. De deelnemer krijgt een vragenlijst over zijn gezondheid en zal eventueel fysiek verder onderzocht worden. Eventuele verplichte keuringen volgens de wet of cao kunnen onderdeel uitmaken van een PMO.

Bij een PMO voor bedrijven kunnen de onderdelen van het onderzoek verder toegespitst worden op de werkzaamheden en aandachtspunten binnen een bedrijf. Dit kun je afstemmen met de partij die het onderzoek uitvoert. Daarna krijg je als werkgever advies aan de hand van de uitkomsten van meerdere PMO's.

Privacy bij PMO

Als werkgever krijg je alleen algemeen inzicht in de gezondheids- en arbeidsrisico's binnen je organisatie. Je krijgt geen individuele resultaten te zien.

Online PMO onderzoek

Er is tegenwoordig ook een online PMO onderzoek. Dit wordt ook wel een ePMO genoemd. Het gaat hier om een snelle check van de gezondheid op afstand. Dit gaat via een vragenlijst en eventueel een online of telefonisch consult met een gezondheidsdeskundige.

Je kunt bij verschillende instanties terecht voor de uitvoering van een PMO. Vraag ernaar bij je bedrijfsarts of arbodienst.

PMO onderzoek kosten

De kosten van PMO onderzoek zijn voor rekening van je bedrijf. Je kunt hiervoor mogelijk een vergoeding krijgen van je zorgverzekeraar. De prijs van een PMO hangt af van de exacte inhoud van het onderzoek en hoe uitgebreid de bedrijfsrapportage is.

Voor het individuele onderzoek van een PMO liggen de kosten meestal tussen 150 en 200 euro per werknemer. Daarnaast zijn er mogelijk extra kosten voor analyses per functiegroep of afdeling. Vraag naar de exacte kosten bij je arbodienst of bedrijfsarts.

PMO gratis in de bouw

In bepaalde branches is een PMO gratis. Bijvoorbeeld voor bedrijven die vallen onder de cao Bouw & Infra, NOA of AFNL. Werknemers kunnen dan kosteloos een PMO of PAGO krijgen en een Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA).

Uitkomst PMO goed benutten PMO onderzoek MKB-bedrijf personeel

De uitkomsten uit een PMO onderzoek vormen de basis voor een actieplan gericht op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Om ziekte­verzuim te verlagen en risico's te verkleinen is het belangrijk dat je een goed vervolg geeft aan het onderzoek.

Volg daarbij de adviezen van de gezondheidskundige. Zo is het slim om je verzuim­beleid aan te scherpen. Welke maatregelen ga je nemen om langdurig verzuim te voorkomen en ook frequent verzuim te beperken?

Veiligheid verbeteren

De uitkomsten uit het PMO onderzoek kunnen je ook helpen om arbeidsongevallen te voorkomen. Als werkgever ben je verplicht een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken. Kijk of je daarin nog nuttige aanpassingen kunt doen.

Verder is het verstandig een preventiemedewerker aan te stellen die je kan helpen bij het voorkomen van ongelukken op de werkvloer. En zorg ook voor de nodige bedrijfshulpverlening (BHV). Daar red je levens mee.

Ga aan de slag. Download de gratis checklist verzuim voorkomen.

Vragen over PMO onderzoek

 • Wanneer heb je een arbodienst of bedrijfsarts nodig?

  De wet zegt dat je binnen een week na de ziekmelding je arbodienst of individuele bedrijfsarts op de hoogte moet brengen. Je arbodienst of verzekeraar kan je vragen dit op de eerste ziektedag al te doen. Je arbodienst of bedrijfsarts gaat je vervolgens helpen de juiste stappen te zetten. Ook voor de uitvoering van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) kun je een gecertificeerde arbodienst inschakelen.

 • Waarom is PMO onderzoek belangrijk?

  Met een PMO onderzoek krijg je inzicht in de vitaliteit en gezondheid van je werknemers. Dat kan je veel opleveren. Als je vitaliteit op de werkvloer bevordert zul je aantrekkelijk worden voor personeel. Je kunt nieuw talent binnenhalen en je huidige team langer behouden. Daarmee kun je dus het verschil maken in het MKB. Lees meer over vitaliteit op het werk.

 • Waar staan de arbo verplichtingen voor werkgevers?

  De belangrijkste verplichtingen staan in de Arbowet en de Wet verbetering poortwachter. Zo ben je verplicht te zorgen voor goede begeleiding van zieke werknemers. Op basis van deze twee wetten kun je zelf een arbobeleid samenstellen voor jouw bedrijf. In je cao kunnen aanvullende verplichtingen staan voor arbeidsomstandigheden en ziekte­verzuim in jouw branche.

 • Hoe kun je de gezondheid van personeel bevorderen?

  Je kunt als werkgever en leidinggevende de gezondheid van je werknemer in de gaten houden door te letten op bepaalde signalen. In de checklist verzuim voorkomen ontdek je de 7 oorzaken en 35 signalen van verzuim. Daarnaast krijg je meer tips om gezondheid en veiligheid op de werkvloer te bevorderen.

Ondernemer worden

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Contact werknemer en werkgever tijdens ziekte

Als je werknemer ziek is wil je hem graag helpen. Wat kun je doen? Welke vragen mag je stellen als werkgever? Wat moet je regelen tijdens verzuim? Bekijk de regels en tips voor het contact met je zieke werknemer.

Ziektewet, hoe werkt het?

De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever? De belangrijkste regels en aandachtspunten op een rij voor 2024.

Een bedrijfsarts inschakelen, waarom en hoe?

Als ondernemer ben je verplicht een arts in te zetten wanneer dit nodig is. Alleen een erkende arts kan bepalen of een werknemer arbeidsongeschikt of ziek is. Je mag dit als werkgever niet zelf beoordelen. Hoe vind je een goede bedrijfsarts of arboarts? En wat kost het?

Whitepapers en online tests