Arbeidsongeval voorkomen werknemer
Arbeidsongeval voorkomen werknemer

Arbeidsongeval werknemer voorkomen, 5 tips

Een ongeval op het werk kan grote gevolgen hebben voor jou en je werknemer. Wat is een arbeidsongeval? Hoe kun je arbeidsongevallen voorkomen en de schade beperken? Bekijk deze tips voor ondernemers.

Arbeidsongeval, wat is dat?

Volgens de Arbowet is een arbeidsongeval 'een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid'. Een arbeidsongeval wordt ook wel een bedrijfsongeval genoemd.

Het kan gaan om een ongeval in een bedrijf, in een instelling, op een (bouw)locatie of bij het werken aan de weg.

In sommige gevallen is de schade (letsel) zo groot dat iemand blijvend arbeidsongeschikt raakt of zelfs komt te overlijden. Natuurlijk wil je dat liever nooit meemaken als werkgever.

Daarom is het belangrijkste doel van de Arbowet het voorkomen van ongevallen en onveilige situaties op het werk.

Ongeval op het werk

Je werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Maar waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Sommige fouten leveren direct schade op aan de gezondheid.

Jaarlijks zijn bijna 100.000 werknemers het slachtoffer van een arbeidsongeval waardoor ze ten minste vier dagen niet kunnen werken. In 2022 ontving de Arbeidsinspectie 3.700 meldingen van arbeidsongevallen.

Overzicht arbeidsongevallen in Nederland:

Arbeidsongevallen voorkomen arbeidsinspectie

Bron: Arbeidsinspectie

Meeste arbeidsongevallen in de bouw

Arbeidsongevallen deden zich vorig jaar het meest voor bij werknemers in de metaal en de bouw. Daarnaast spraken zij hun collega’s relatief vaak aan op onveilig of ongezond werken, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Arbeidsongevallen in de bouw

Een arbeidsongeval kan grote gevolgen hebben. Zo kan dit voor je werknemer persoonlijk leed veroorzaken, terwijl jij als werkgever kunt worden geconfronteerd met kosten voor onder andere ziekte­verzuim. Het is dan ook belangrijk dat je werknemers veilig en gezond kunnen werken.

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden laat zien hoe het hiermee staat in Nederland. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door CBS en onderzoeksinstituut TNO. Onlangs werden hieruit cijfers gepubliceerd over het aantal werknemers dat te maken heeft met arbeidsongevallen.

Voorbereiden op een arbeidsongeval

Het is verstandig om als werkgever na te denken over de mogelijke impact voor je werknemer en voor jou als werkgever. Op die manier ben je beter voorbereid op een ongeval.

Belangrijkste oorzaken zijn psychische overbelasting, struikelen, vallen en fysieke overbelasting. Lees meer over de oorzaken en gevolgen van arbeidsongevallen in Nederland.

Arbeidsongeval voorkomen, 5 tips

Een ongeluk op het werk wil je natuurlijk liever voorkomen. Hoe kun je de kans op ongevallen verkleinen en de schade beperken? Ga aan de slag met deze 5 tips:

 1. Creëer een veilige werkplek

  Als werkgever moet je zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Met een RI&E kun je het risico op ongelukken in kaart brengen en ze gericht aanpakken.

  Geef je werknemers duidelijke instructies over veilig werken en zorg voor controles op de werkvloer. Je kunt daarvoor een preventiemedewerker aanstellen. Hij helpt je ongelukken te voorkomen.
 2. Beperk de werkdruk

  Denk niet alleen aan fysieke veiligheid. Psychische overbelasting is de grootste oorzaak van langdurig verzuim in Nederland. Werknemers staan steeds meer onder druk, waardoor ze fouten maken en ook ongevallen veroorzaken.

  Kijk dus goed naar de werkdruk en blijf met je werknemers in gesprek om taken aan te passen waar nodig. Zo voorkom je burn-outs en ongevallen door overbelasting.
 3. Koop de juiste werk- en beschermingsmiddelen

  Je doet er als werkgever alles aan om je werknemers te beschermen. Dat betekent ook dat je zorgt voor goede werkmiddelen, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). Als je werknemers risicovol werk doen, zoals in de bouw, kun je bijvoorbeeld zorgen voor een veiligheidshelm, -bril, -schoenen en oorkappen.
 4. Zorg voor bedrijfshulpverlening (BHV)

  De schade na een ongeluk kun je beperken met goede eerste hulp. Zijn er bij jou altijd voldoende BHV'ers aanwezig? Bedrijfshulpverlening is verplicht én cruciaal in de eerste fase na een arbeidsongeval. Misschien kun je zelf een cursus volgen. Dan weet je precies wat je moet doen. Lees meer over BHV en 5 levensreddende tips.
 5. Regel goede begeleiding na ongeluk

  Ook na de eerste hulp is er goede verzuim­begeleiding nodig. Samen met je arbodienst en/of bedrijfsarts volg je de juiste stappen voor begeleiding en re-integratie. Houd je daarbij aan de Wet verbetering poortwachter. Met goede begeleiding kun je de verzuim­tijd van getroffen werknemers enorm verlagen.

Een arbeidsongeval kan traumatisch zijn voor je werknemers. Met de hulp van een vertrouwenspersoon kun je de nodige zorg geven en iemand stap voor stap helpen.

Verzuim door toenemende werkdruk

Door de toenemende werkdruk en financiële druk vallen steeds meer werknemers uit met psychische klachten. Dit zorgt voor ziekte­verzuim. Vooral in kleine bedrijven is de impact van langdurig ­verzuim enorm.

Ruim een derde van het langdurige verzuim (meer dan 6 weken) in Nederland wordt veroorzaakt door psychische klachten.

Vooral bij psychisch verzuim kun je als werkgever een belangrijke rol spelen. Als je goed oplet, kun je veel gevallen van verzuim zien aankomen. Wat kun je doen om verzuim door ongevallen te voorkomen? Gebruik de checklist verzuim voorkomen.

De kosten van een arbeidsongeval

Kosten arbeidsongevalEen ongeval op het werk heeft grote gevolgen voor jou en je werknemer. Dit gaat vaak gepaard met flinke kosten. Waaruit bestaan die kosten?

Verzuim na ongeval

Een arbeidsongeval kan leiden tot ziekte­verzuim en arbeidsongeschiktheid. Als werkgever ben je verplicht om maximaal twee jaar lang het loon door te betalen van een zieke werknemer.

Daarnaast krijg je mogelijk te maken met kosten voor verzuim­begeleiding, vervanging en omzetverlies in de tijd dat je werknemer niet kan werken. Een zieke werknemer kost gemiddeld 260 euro per dag!

Wat kost het precies als jouw werknemer ziek wordt? Lees meer over verzuim­kosten berekenen. Wat betaal je precies als er één of meer werknemers ziek zijn? Gebruik de rekentool zieke werknemer.

Schadeclaims na ongeval

Je kunt ook een schadeclaim krijgen na een ongeval op het werk. Bijvoorbeeld van je werknemer, een nabestaande, een klant of een andere partij die schade heeft geleden. Soms volgen er zelfs meerdere claims na een ongeval.

Als werkgever ben je al snel aansprakelijk voor een arbeidsongeval. Jij bent eindverantwoordelijk voor wat er gebeurt op de werkplek. Je moet zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken.

Alleen als je werknemer met opzet of bewuste roekeloosheid het ongeluk veroorzaakt ben je niet aansprakelijk, maar dat is vaak moeilijk te bewijzen. De kans dat je (deels) aansprakelijk wordt gesteld is dus vrij groot.

Lees meer over aansprakelijkheid voor bedrijven in het MKB.

Arbeidsongevallen­verzekeringen

Ondanks alle inspanningen voor veilig en gezond werk kun je toch te maken krijgen met ongelukken. De kosten kunnen dan flink oplopen. Hoe vang je dit op? Je kunt als werkgever het volgende regelen:

 1. Ongevallen­verzekering

  Met een ongevallen­verzekering regel je een eenmalige uitkering voor werknemers die een ongeval op het werk krijgen en daardoor blijvend invalide worden. Bij overlijden is er een uitkering voor de nabestaanden. Sommige verzekeraars bieden als onderdeel van deze verzekering ook een vergoeding om je medewerker waar mogelijk weer aan de slag te helpen. Bijvoorbeeld met een budget voor omscholing of werkplek-, auto- of huisaanpassing.
 2. Ziekte­verzuim­verzekering

  Een ziekte­verzuim­verzekering verzekert het risico op loondoorbetaling bij ziekte. Daarnaast word je vaak geholpen bij een effectieve aanpak en de preventie van ziekte­verzuim. Zeker als je kiest voor een pakket met arbodienstverlening.
 3. Aansprakelijkheids­verzekering

  Een aansprakelijkheids­verzekering voor bedrijven beschermt je tegen schadeclaims. Die kun je bijvoorbeeld krijgen als je onvoldoende je best hebt gedaan om een arbeidsongeval te voorkomen.

Met deze verzekeringen ga je arbeidsongevallen te lijf. Je hebt daarmee zekerheid dat je bedrijf verder kan na een ongeluk. Daarnaast word je door professionals geholpen om ongevallen te voorkomen en schade te beperken.

Goed werkgeverschap

Volgens de wet moet je een 'goede werkgever' zijn. De juiste verzekeringen rondom personeel zijn onderdeel van goed werkgeverschap.

Wat kosten arbeidsongevallen­verzekeringen?

Natuurlijk kost het je wel wat om deze verzekeringen af te sluiten. Ga na welke risico's je zelf kunt lopen en waar je verzekeringen voor nodig hebt. Hoe kun je een goede keuze maken?

Benut deze 3 tips:

Rekenvoorbeeld arbeidsongevallen­verzekering

Soort bedrijf: Groothandel
Aantal werknemers: 12
Jaarloonsom: 420.000 euro
Kosten per maand: +/- 26 euro

zakelijke dienstverlener ondernemer risico

Zakelijke ongevallen­verzekering collectief

Een goede werkgever zorgt voor zijn personeel, ook na een ongeluk. Met een ongevallen­verzekering krijg je financiële dekking.

Vragen over arbeidsongeval werknemer

 • Wat is een arbeidsongeval?

  Volgens de Arbowet is een arbeidsongeval een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid. Het kan gaan om een ongeval in een bedrijf, in een instelling, op een (bouw)locatie of bij het werken aan de weg. Een arbeidsongeval wordt ook wel een bedrijfsongeval genoemd.

 • Wie is aansprakelijk voor een ongeval op het werk?

  Als werkgever ben je al snel aansprakelijk voor een arbeidsongeval. Je hebt namelijk de plicht om te zorgen voor veilige werkomstandigheden, instructies en toezicht. Alleen als een werknemer met opzet of bewuste roekeloosheid het ongeluk veroorzaakte, is hij zelf aansprakelijk voor de schade.

 • Hoe kun je arbeidsongevallen voorkomen?

  Breng je risico's in kaart met een RI&E, stel een preventiemedewerker aan en geef je werknemers instructies over veilig werken. Zorg voor een goed arbobeleid, veilige werkplekken en persoonlijke beschermingsmiddelen.

 • Wanneer moet je een arbeidsongeval melden?

  Je bent in drie gevallen verplicht om een arbeidsongeval te melden bij de Arbeidsinspectie. Namelijk als het slachtoffer naar het ziekenhuis moet, blijvend letsel oploopt of overlijdt na een arbeidsongeval. Op de website van de Arbeidsinspectie kun je een arbeidsongeval melden.

 • Welke verzekeringen heb je nodig bij een ongeval op het werk?

  Om de schade na een ongeval op te vangen zijn drie verzekeringen nuttig. Een zakelijke ongevallen­verzekering zorgt voor een eenmalige uitkering aan werknemers die invalide zijn geworden door een ongeluk of aan nabestaanden van een overleden werknemer. Daarnaast is een verzuim­verzekering nuttig voor de loondoorbetaling tijdens ziekte. Met een aansprakelijkheids­verzekering kun je eventuele schadeclaims opvangen na een bedrijfsongeval.

 • Is een ongevallen­verzekering verplicht?

  Een ongevallen­verzekering is niet verplicht volgens de wet, maar in je cao kan wel staan dat je verplicht bent een ongevallen­verzekering te hebben. Controleer dus de cao voor jouw bedrijf.

 • Wat kun je als ondernemer doen tegen een arbeidsongeval?

  Belangrijk is dat je werknemers altijd aanspreekt op hun onveilige gedrag. Zorg er daarnaast voor dat telefoonnummers van hulpverleners altijd binnen handbereik zijn, voor elke werknemer. Stel een RI&E op en neem voldoende preventieve maatregelen om arbeidsongevallen te voorkomen. Geef werknemers duidelijke instructies over veiligheid op het werk.

Meest gelezen

Anw-hiaat­verzekering, voor wie en waarom?

Wel of niet een Anw-hiaat­verzekering? Het is een vraag die veel werkgevers en werknemers zichzelf stellen. Lees in dit artikel voor wie deze verzekering zinvol kan zijn en waarom.

WGA-premie, wat is dat?

Aan het einde van het jaar ontvang je een beschikking van de Belastingdienst voor een aantal premies, waaronder de WGA-premie. Wat is de WGA-premie precies? Waar moet je rekening mee houden? Een uitleg voor ondernemers met personeel.

Top 5 personeels­verzekeringen

Personeel zorgt voor extra risico’s voor je bedrijf. Denk aan een werknemer die langdurig ziek wordt. Dat kan je flink wat geld kosten. Met personeels­verzekeringen dek je de risico's af. Een overzicht van de 5 belangrijkste verzekeringen voor werkgevers in 2024.

Alles over de collectieve WIA-verzekering

Een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer loopt het risico op een forse inkomensdaling. Als werkgever kun je dit voor je personeel voorkomen met een collectieve WIA-verzekering.

Whitepapers en online tests