Veiligheid bouwbedrijf
Veiligheid bouwbedrijf

Veilig werken in de bouw, 7 richtlijnen

Veiligheid is een belangrijk thema in de bouw. Hoe zorg je ervoor dat jouw personeel veilig werkt? Voorkom ernstige blessures met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). Zo werkt het.

Als werkgever in de bouw moet je voldoen aan de arboregels. Op basis daarvan vorm je een eigen arbobeleid. Met een goed arbobeleid creëer je een veilige en gezonde werkplek voor jouw mensen. Het is belangrijk om het arbobeleid van je bedrijf goed kenbaar te maken aan je personeel. Bijvoorbeeld door het op te nemen in het personeels­handboek.

Zorg voor de juiste veiligheidsmaatregelen, die in lijn zijn met je arbobeleid. Maak duidelijk aan je personeel hoe belangrijk veiligheid is. Bovendien moet je voortdurend controleren of je werknemers zich aan de veiligheidsvoorschriften (blijven) houden.

Veiligheid in de bouw

Een belangrijk onderdeel van veilig werken in de bouw is dat werknemers te allen tijde gebruikmaken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) als de situatie daarom vraagt. Denk hierbij aan:

Bouwondernemer risico

Ken jij de risico's in de bouw?

In de bouw ligt een ongeluk op de loer. Hoe kun je risico's voorkomen en de schade beperken? Zorg dat jouw bouwbedrijf blijft bestaan als het even tegenzit.

  • Hoofdbescherming

Op de bouwplaats is het dragen van een veiligheidshelm of stootpet meestal verplicht.

  • Gehoorbescherming

Bij een geluidsniveau vanaf 80 dB moeten er gehoorbeschermende middelen beschikbaar zijn, zoals oorkappen of speciale oordoppen.

  • Oogbescherming

Zie er streng op toe dat je werknemers veiligheidsbrillen of gelaatsmaskers dragen tijdens werkzaamheden waarbij de ogen beschadigd kunnen raken, zoals las- of hakwerk.

  • Adembescherming

Is de lucht op de werkplek verontreinigd door de aanwezigheid van stofdeeltjes, rook, nevel, gassen of dampen? Neem geen risico en verplicht je werknemers om een stof- of dampmasker te dragen. Zo minimaliseer je het risico van schade aan de luchtwegen of andere gezondheidsschade.

  • Handbescherming

Een bouwvakker werkt met zijn handen. Die verdienen het dus om goed beschermd te worden. Geef je werknemers bijvoorbeeld thermohandschoenen bij koude werkomstandigheden of lashandschoenen voor tijdens het lassen.

  • Voetbescherming

Het dragen van goede, waterafstotende en slijt- en slipvaste werkschoenen is van groot belang voor de veiligheid en gezondheid van je werknemers. Bezuinig daar dus niet op en controleer altijd of je personeel het voorgeschreven schoeisel draagt.

  • Valbescherming

Werken op hoogte zorgt voor de meeste ongevallen bij bouwwerkzaamheden. Het gebruik van valbeschermingsproducten en valbeschermingssystemen is dan ook een must. Zorg daarom dat deze altijd in voldoende mate op de bouwplaats aanwezig zijn. Doe nooit concessies aan de kwaliteit en zie het nooit door de vingers als een bouwvakker zich niet houdt aan de voorschriften op het gebied van valbeveiliging.

Tip

Bekijk de video hieronder over Werken op hoogte en laat hem ook zien aan je werknemers. Veiligheid eerst!

Let op

Als werkgever ben en blijf je altijd eindverantwoordelijk voor wat er op de bouw gebeurt. Blijkt bij een bezoek van de Inspectie SZW dat een werknemer de verplichte PBM’s niet gebruikt? Dan moet jij de boete betalen, niet je werknemer.

Verzeker je tegen risico’s in de bouw

Stel dat een werknemer van een steiger valt en daardoor schade oploopt. Als hij bij jou een schadeclaim indient, kan dat ingrijpende financiële gevolgen hebben. De toekomst van je bedrijf kan er zelfs door in gevaar komen. Een aansprakelijkheids­verzekering kan in zo'n geval bescherming bieden. Dat geeft een gerust gevoel, omdat je ongevallen nooit helemaal kunt voorkomen.

Tip

Bekijk ook andere verzekeringen voor jouw bouwbedrijf.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests