Veiligheid bouwbedrijf
Veiligheid bouwbedrijf

Veilig werken in de bouw, 7 richtlijnen

Veiligheid is een belangrijk thema in de bouw. Hoe zorg je ervoor dat jouw personeel veilig werkt? Voorkom ernstige blessures met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). Zo werkt het.

Veilig werken in de bouw

Als werkgever in de bouw moet je voldoen aan de arboregels. Op basis daarvan vorm je een eigen arbobeleid. Met een goed arbobeleid creëer je een veilige en gezonde werkplek voor jouw mensen

Het is belangrijk om het arbobeleid van je bouwbedrijf duidelijk te maken aan je personeel. Bijvoorbeeld door het op te nemen in het personeels­handboek.

Belangrijke preventiemaatregelen

Zorg voor de juiste veiligheidsmaatregelen, die in lijn zijn met je arbobeleid. Het is belangrijk preventiemaatregelen te nemen die risico's verminderen en zo een veilige werkomgeving creëren. Top 5 belangrijke maatregelen:

 • Stel een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie op
 • Zorg dat er brandblussers op de werkplek zijn
 • Zorg voor erkende SCIOS-keuringen op electrische-apparatuur en installaties 
 • Gebruik een poetsdoekcontainer
 • Zorg voor laadruimtebeveiling voor bedrijfswagens

Maak duidelijk aan je personeel hoe belangrijk veiligheid is. Bovendien moet je voortdurend controleren of je werknemers zich aan de veiligheidsvoorschriften (blijven) houden.

Hoe houd je bouw­personeel langer gezond en inzetbaar? Bekijk 7 oplossingen voor werkgevers.

Bouwondernemer risico

Ken jij de risico's in de bouw?

In de bouw ligt een ongeluk op de loer. Hoe kun je risico's voorkomen en de schade beperken? Zorg dat jouw bouwbedrijf blijft bestaan als het even tegenzit.

7 beschermingsmiddelen (PBM's) op de bouwplaats

Een belangrijk onderdeel van veilig werken in de bouw is dat werknemers altijd gebruikmaken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) als de situatie daarom vraagt. Denk hierbij aan:

 1. Hoofdbescherming

  Op de bouwplaats is het dragen van een veiligheidshelm of stootpet meestal verplicht.
 2. Gehoorbescherming

  Bij een geluidsniveau vanaf 80 dB moeten er gehoorbeschermende middelen beschikbaar zijn, zoals oorkappen of speciale oordoppen.
 3. Oogbescherming

  Zie er streng op toe dat je werknemers veiligheidsbrillen of gelaatsmaskers dragen tijdens werkzaamheden waarbij de ogen beschadigd kunnen raken, zoals las- of hakwerk.
 4. Adembescherming

  Is de lucht op de werkplek verontreinigd door de aanwezigheid van stofdeeltjes, rook, nevel, gassen of dampen? Neem geen risico en verplicht je werknemers om een stof- of dampmasker te dragen. Zo minimaliseer je het risico van schade aan de luchtwegen of andere gezondheidsschade.
 5. Handbescherming

  Een bouwvakker werkt met zijn handen. Die verdienen het dus om goed beschermd te worden. Geef je werknemers bijvoorbeeld thermohandschoenen bij koude werkomstandigheden of lashandschoenen voor tijdens het lassen.
 6. Voetbescherming

  Het dragen van goede, waterafstotende en slijt- en slipvaste werkschoenen is van groot belang voor de veiligheid en gezondheid van je werknemers. Bezuinig daar dus niet op en controleer altijd of je personeel het voorgeschreven schoeisel draagt.
 7. Valbescherming

  Werken op hoogte zorgt voor de meeste ongevallen bij bouwwerkzaamheden. Het gebruik van valbeschermingsproducten en valbeschermingssystemen is dan ook een must. Zorg daarom dat deze altijd in voldoende mate op de bouwplaats aanwezig zijn. Doe nooit concessies aan de kwaliteit en zie het nooit door de vingers als een bouwvakker zich niet houdt aan de voorschriften op het gebied van valbeveiliging.

Veiligheid eerst!

Bekijk de video hieronder over Werken op hoogte en laat hem ook zien aan je werknemers. Veiligheid eerst!

Boete Arbeidsinspectie

Als werkgever ben en blijf je altijd eindverantwoordelijk voor wat er op de bouwplaats gebeurt. Blijkt bij een bezoek van de Arbeidsinspectie dat een werknemer de verplichte PBM’s niet gebruikt? Dan moet jij de boete betalen, niet je werknemer.

Verzeker je tegen risico’s in de bouw

Stel dat een werknemer van een steiger valt en daardoor schade oploopt. Als hij bij jou een schadeclaim indient, kan dat ingrijpende financiële gevolgen hebben. De toekomst van je bedrijf kan er zelfs door in gevaar komen.

 • Een aansprakelijkheids­verzekering kan in zo'n geval bescherming bieden. Dat geeft een gerust gevoel, omdat je ongevallen nooit helemaal kunt voorkomen.
 • Je hebt ook te maken met de loondoorbetaling bij ziekte. Je werknemer zal een tijd niet kunnen werken. Met een verzuim­verzekering kun je dit oplossen. Daarnaast is het verstandig een vangnet te regelen voor werknemers die blijvend arbeidsongeschikt raken door een arbeidsongeval. Zo zorg je goed voor je werknemers en hun gezinnen. 
 • Met een Vervoer­verzekering zijn jouw goederen en gereedschappen in bedrijfswagens verzekerd tegen schade en diefstal.
 • Een arbeidsongeschiktheids­verzekering voor bouwondernemers beschermt je tegen inkomensverlies als je niet meer kunt werken door een ongeval of ziekte.

Verzekeringen bouwbedrijf

Bekijk de belangrijkste verzekeringen voor jouw bouwbedrijf.

Vragen over veilig werken in de bouw

 • Hoe kun je veilig werken in de bouw?

  De belangrijkste richtlijnen voor veiligheid vind je in de Arbowet. Voor bouwbedrijven gelden daarnaast specifieke regels om de veiligheid te waarborgen. Werkgevers en vakbonden in de bouw hebben een Arbocatalogus samengesteld met de belangrijkste risico’s in de bouw en de maatregelen die je hiertegen kunt nemen.

 • Welke beroepsziekten komen veel voor in de bouw?

  In de bouw zijn er veel beroepsziekten die veroorzaakt worden door fysiek zwaar werk, geluidsoverlast en ongevallen. Lawaaislechthorendheid, peesontstekingen, RSI en artrose in de rug, schouder en armen komen vaak voor. Ook burnouts komen veel voor in de bouwsector.

 • Hoe kan ik verzuim beperken?

  Je kunt verzuim beperken door de Arbowet goed toe te passen, arbeidsongevallen te voorkomen en werknemers de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) te geven. Houd ook de werkdruk in de gaten en ga aan de slag met het voorkomen van verzuim.

 • Waarom arboregels toepassen?

  Door arboregels toe te passen houd je werknemers langer fit en gezond. Hierdoor zijn ze duurzaam inzetbaar voor jouw bedrijf. Je bespaart ook veel geld en tijd doordat je langdurig verzuim voorkomt.

 • Welke arboregelingen zijn er voor bouw­personeel?

  Om werkgevers in de bouw te helpen bij het toepassen van de arboregels zijn er verschillende regelingen. Zo kun je oudere werknemers eerder laten stoppen door subsidie via de zwaarwerkregeling. Daarnaast zijn er veel hulpregelingen voor gezond doorwerken.

zieke werknemers

Zieke werknemer in de bouw?

Blessures en ziektes liggen constant op de loer. Je kunt er veel geld mee kwijt zijn, maar dat hoeft niet! Wapen je tegen de gevolgen van verzuim.

Meest gelezen

Loontabellen in de bouw, zo werkt het

In de bouw wordt gewerkt met loontabellen en garantielonen. Je hebt loontabellen voor bouwplaatswerknemers en UTA-werknemers. Hoe werkt het precies? En wat zijn de lonen op dit moment? Een overzicht.

G-rekening, wat is het en hoe werkt het?

Werk je met uitzendkrachten? Of leen je zelf wel eens personeel uit? Dan kun je te maken krijgen met een zogeheten g-rekening. Wat is een g-rekening? Hoe gebruik je hem precies? En hoe kom je eraan?

Cao in de bouw, hoe zit dat?

Heb je een bouwonderneming? Dan kan het zijn dat jouw bedrijf onder de regeling van een verplichte collectieve arbeids­overeenkomst (cao) valt. Wat wordt in een cao eigenlijk geregeld en wat moet je er als ondernemer met personeel over weten? Je leest het hier.

Whitepapers en online tests