Nul uren contract bouwpersoneel
Nul uren contract bouwpersoneel

Nulurencontract in de bouw, mag dat?

In veel branches is een nulurencontract een populair contract. Hoe is dat in de bouw? Mag je een werknemer in de bouw een nulurencontract geven? Wat zijn de alternatieven? De regels voor werkgevers op een rij.

Bekijk dit artikel ook voor de:

Nulurencontract, wat is dat?

Een nulurencontract of 0-uren contract is een arbeids­overeenkomst zonder vaste werkuren. Het is een oproepcontract, waarmee je een werknemer eenvoudig kunt inzetten als er meer werk is. En als er geen werk is, zit je nergens aan vast.

Nulurencontract in de bouw?

Een nulurencontract is niet toegestaan in de bouw. De overkoepelende cao in de bouw schrijft voor dat er altijd een minimumaantal uren in de arbeids­overeenkomst moet staan.

Artikel 17.2 in de cao Bouw & Infra:

"Het is de werkgever niet toegestaan nulurencontracten of oproepcontracten zonder enige urengarantie voor een bepaalde periode overeen te komen."

Als jouw bedrijf onder de cao Bouw & Infra valt, mag je werknemers dus geen nulurencontract geven. Gelukkig zijn er wel alternatieven voor werkgevers in de bouw.

Bouwondernemer risico

Ken jij de risico's in de bouw?

In de bouw ligt een ongeluk op de loer. Hoe kun je risico's voorkomen en de schade beperken? Zorg dat jouw bouwbedrijf blijft bestaan als het even tegenzit.

Alternatieven nulurencontract bouw­personeel

Welke alternatieven zijn er voor werkgevers in de bouw die hun werknemers flexibel willen inzetten? Je kunt bijvoorbeeld een min-maxcontract of een projectcontract gebruiken of een vakantiewerker of stagiair inschakelen.

Hoe werkt dat? De alternatieven op een rij:

1. Min-maxcontract

Een min-maxcontract is net als het nulurencontract een oproepovereenkomst. Met dit contract kun je per periode afspreken hoeveel uren je werknemer minimaal (min) zal werken en eventueel ook hoeveel uren hij maximaal (max) mag werken. Daartussenin kun je hem vrij oproepen.

Een nulurencontract kun je afsluiten voor bepaalde tijd (tijdelijk) of onbepaalde tijd (vast contract). Op de website van Bouwend Nederland kun je voorbeelden downloaden van een min-maxcontract onbepaalde tijd en een min-maxcontract bepaalde tijd.

2. Projectcontract

Je kunt ook een contract afsluiten voor de duur van een project. Je spreekt met de werknemer af voor welk project hij ingezet wordt. Een projectcontract loopt automatisch af als het project klaar is.0 uren contract bouw

Het moet wel duidelijk zijn wanneer het project klaar is. Dit moet objectief te bepalen zijn. Zo kun je afspreken dat iemand meewerkt aan de bouw van 10 woningen, totdat deze klaar zijn.

Op de website van Bouwend Nederland staat een voorbeeld van een arbeids­overeenkomst voor de duur van een project.

3. Vakantiewerker of stagiair

Je kunt er ook voor kiezen een vakantiewerker of een stagiair in te zetten voor een bepaalde periode. Je kunt zelf een arbeids­overeenkomst met een vakantiewerker sluiten of hem via een uitzendbureau inschakelen.

Vakantiewerkers vallen niet onder de cao, dus je hebt te maken met de algemene regels rond vakantiewerk.

Bij het maken van een nieuw contract kun je het beste een juridisch specialist inschakelen.

Contract maken in de bouw

In een arbeids­overeenkomst in de bouw moet je in ieder geval de volgende gegevens vermelden:

 • de datum van indiensttreding;
 • de duur van het dienstverband;
 • de eventuele proeftijd;
 • de arbeidstijden;
 • de functiebenaming;
 • de functie-indeling;
 • de standplaats (indien van toepassing);
 • het vast overeengekomen loon dan wel de salariëring (bruto) per loonbetalingsperiode van vier weken of een maand;
 • de samenstelling van het vast overeengekomen loon;
 • een bepaling of er een cao van toepassing is, en zo ja welke;
 • eventueel nader overeengekomen secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ga jij bouwplaats­personeel aannemen? Volg dan deze 5 stappen.

Oproepcontract en WAB

Sinds 1 januari 2020 gelden er een paar nieuwe regels voor oproepkrachten. Deze staan in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Je moet namelijk:

 1. Minimaal 4 dagen van tevoren oproepen

  Een oproepkracht met een nulurencontract of een min-maxcontract is alleen verplicht te komen werken als je hem minimaal vier dagen van tevoren oproept. Anders heeft hij het recht het werk te weigeren.

 2. Op tijd afzeggen

  Als jij een oproep om te werken korter dan vier dagen van tevoren annuleert, moet je de oproepkracht toch uitbetalen.

 3. Na 1 jaar contract geven

  Na een contractperiode van twaalf maanden ben je als werkgever verplicht om je oproepkracht een contract te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in dat jaar heeft gewerkt. Hij mag dit aanbod weigeren en als oproepkracht blijven werken.

Nieuwe regels oproepcontract bouw

De regels voor oproepcontracten worden regelmatig gewijzigd. Zo hebben bedrijven ook te maken met de Europese richtlijn voor transparante en flexibele arbeidsvoorwaarden. De Nederlandse overheid probeert daarnaast het geven van vaste contracten te stimuleren. Zo betaal je steeds meer belasting voor flexcontracten.

Naast het verbod in de bouw op nulurencontracten volgt er mogelijk een landelijk verbod voor alle branches. Flexibele contracten moeten dan voldoen aan de voorwaarden van een basiscontract. Daarvoor wordt er waarschijnlijk in 2024 of 2025 een nieuwe wet ingevoerd. Die wettelijke regels worden ook doorgevoerd in de nieuwe bouw cao. 

Blijf op de hoogte van nieuwe wetten via onze gratis nieuwsbrief.

Personeel aannemen vast

Personeel aannemen

Met dit complete pakket aan personeels­verzekeringen dek je de risico’s van werkgeverschap af en zorg je goed voor je personeel.

Vragen over nulurencontract bouw

 • Wat is een nulurencontract?

  Een nulurencontract is een arbeids­overeenkomst zonder vast aantal uren. Je bepaalt zelf wanneer je de werknemer met een nulurencontract oproept. Het is daarom een oproepcontract.

 • Waar vind ik een voorbeeld nulurencontract?

  In het artikel Nulurencontract maken, tips en voorbeelden vind je een aantal voorbeelden, modelcontracten en sjablonen voor een nulurenovereenkomst. Als je een voorbeeldcontract gebruikt, let er dan wel op dat het voldoet aan de laatste wet- en regelgeving.

 • Wat zegt de WAB over het nulurencontract?

  In de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) staan een paar belangrijke eisen voor oproepcontracten. Zo is een oproepkracht alleen verplicht te werken als je hem minimaal vier dagen van tevoren oproept. Zeg je een oproep korter dan vier dagen van tevoren af, dan moet je hem toch uitbetalen. Na een jaar moet je een contract aanbieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in het afgelopen jaar heeft gewerkt.

 • Hoe schrijf je nulurencontract?

  Is het nu 0-urencontract, nul uren contract of nul-uren-contract? Er zijn veel manieren om deze overeenkomst te beschrijven. De juiste schrijfwijze volgens Taalunie is: nulurencontract of 0 urencontract. Je mag beide termen gebruiken.

 • Welke oproepcontracten zijn er nog meer?

  Naast het nulurencontract is er ook het min-maxcontract. Je spreekt dan met de werknemer af dat hij een minimumaantal uren per week of per maand zal werken. Daarnaast kun je de werknemer oproepen als er meer werk voor hem is, tot een maximumaantal uren dat je in het contract vastlegt.

 • Waarom staat er geen begindatum in een nulurencontract?

  Het nulurencontract gaat in vanaf het moment dat de handtekeningen onder de overeenkomst zijn gezet. Anders dan bij andere contracten staat er geen begindatum of eerste werkdag in de overeenkomst. Je weet namelijk niet precies wanneer je de werknemer voor het eerst oproept.

Meest gelezen

Loontabellen in de bouw, zo werkt het

In de bouw wordt gewerkt met loontabellen en garantielonen. Je hebt loontabellen voor bouwplaatswerknemers en UTA-werknemers. Hoe werkt het precies? En wat zijn de lonen op dit moment? Een overzicht.

G-rekening, wat is het en hoe werkt het?

Werk je met uitzendkrachten? Of leen je zelf wel eens personeel uit? Dan kun je te maken krijgen met een zogeheten g-rekening. Wat is een g-rekening? Hoe gebruik je hem precies? En hoe kom je eraan?

Cao in de bouw, hoe zit dat?

Heb je een bouwonderneming? Dan kan het zijn dat jouw bedrijf onder de regeling van een verplichte collectieve arbeids­overeenkomst (cao) valt. Wat wordt in een cao eigenlijk geregeld en wat moet je er als ondernemer met personeel over weten? Je leest het hier.

Whitepapers en online tests