Nul uren contract bouwpersoneel
Nul uren contract bouwpersoneel

Nulurencontract in de bouw, mag dat?

1868 In veel branches is een nulurencontract een populair contract. Hoe is dat in de bouw? Mag je een werknemer in de bouw een nulurencontract geven? Wat zijn de alternatieven? De regels voor werkgevers op een rij.

Bekijk dit artikel ook voor de:

Nulurencontract, wat is dat?

Een nulurencontract of 0-uren contract is een arbeids­overeenkomst zonder vaste werkuren. Het is een oproepcontract, waarmee je een werknemer eenvoudig kunt inzetten als er meer werk is. En als er geen werk is, zit je nergens aan vast.

Nulurencontract in de bouw?

Een nulurencontract is niet toegestaan in de bouw. De overkoepelende cao in de bouw schrijft voor dat er altijd een minimumaantal uren in de arbeids­overeenkomst moet staan. 

Artikel 17.2 in de cao Bouw & Infra:

"Het is de werkgever niet toegestaan nulurencontracten of oproepcontracten zonder enige urengarantie voor een bepaalde periode overeen te komen."

Als jouw bedrijf onder de cao Bouw & Infra valt, mag je werknemers dus geen nulurencontract geven. Gelukkig zijn er wel alternatieven voor werkgevers in de bouw.

Bouwondernemer risico

Ken jij de risico's in de bouw?

In de bouw ligt een ongeluk op de loer. Hoe kun je risico's voorkomen en de schade beperken? Zorg dat jouw bouwbedrijf blijft bestaan als het even tegenzit.

Alternatieven nulurencontract bouw­personeel

Welke alternatieven zijn er voor werkgevers in de bouw die hun werknemers flexibel willen inzetten? Je kunt bijvoorbeeld een min-maxcontract of een projectcontract gebruiken of een vakantiewerker of stagiair inschakelen.

Hoe werkt dat? De alternatieven op een rij:

1. Min-maxcontract

Een min-maxcontract is net als het nulurencontract een oproepovereenkomst. Met dit contract kun je  per periode afspreken hoeveel uren je werknemer minimaal (min) zal werken en eventueel ook hoeveel uren hij maximaal (max) mag werken. Daartussenin kun je hem vrij oproepen.

Een nulurencontract kun je afsluiten voor bepaalde tijd (tijdelijk) of onbepaalde tijd (vast contract). Op de website van Bouwend Nederland kun je voorbeelden downloaden van een min-maxcontract onbepaalde tijd en een min-maxcontract bepaalde tijd.

2. Projectcontract

Je kunt ook een contract afsluiten voor de duur van een project. Je spreekt met de werknemer af voor welk project hij ingezet wordt. Een projectcontract loopt automatisch af als het project klaar is.

Het moet wel duidelijk zijn wanneer het project klaar is. Dit moet objectief te bepalen zijn. Zo kun je afspreken dat iemand meewerkt aan de bouw van 10 woningen, totdat deze klaar zijn. 

Op de website van Bouwend Nederland staat een voorbeeld van een arbeids­overeenkomst voor de duur van een project.

3. Vakantiewerker of stagiair

Je kunt er ook voor kiezen een vakantiewerker of een stagiair in te zetten voor een bepaalde periode. Je kunt zelf een arbeids­overeenkomst met een vakantiewerker sluiten of hem via een uitzendbureau inschakelen.

Vakantiewerkers vallen niet onder de cao, dus je hebt te maken met de algemene regels rond vakantiewerk.

Bij het maken van een nieuw contract kun je het beste een juridisch specialist inschakelen.

Contract maken in de bouw

In een arbeids­overeenkomst in de bouw moet je in ieder geval de volgende gegevens vermelden:

 • de datum van indiensttreding;
 • de duur van het dienstverband;
 • de eventuele proeftijd;
 • de arbeidstijden;
 • de functiebenaming;
 • de functie-indeling;
 • de standplaats (indien van toepassing);
 • het vast overeengekomen loon dan wel de salariëring (bruto) per loonbetalingsperiode van vier weken of een maand;
 • de samenstelling van het vast overeengekomen loon;
 • een bepaling of er een cao van toepassing is, en zo ja welke;
 • eventueel nader overeengekomen secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ga jij bouwplaats­personeel aannemen? Volg dan deze 5 stappen.

Oproepcontract en WAB

Sinds 1 januari 2020 gelden er een paar nieuwe regels voor oproepkrachten. Deze staan in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Je moet namelijk:

 1. Minimaal 4 dagen van tevoren oproepen

  Een oproepkracht met een nulurencontract of een min-maxcontract is alleen verplicht te komen werken als je hem minimaal vier dagen van tevoren oproept. Anders heeft hij het recht het werk te weigeren.
 2. Op tijd afzeggen

  Als jij een oproep om te werken korter dan vier dagen van tevoren annuleert, moet je de oproepkracht toch uitbetalen.
 3. Na 1 jaar contract geven

  Na een contractperiode van twaalf maanden ben je als werkgever verplicht om je oproepkracht een contract te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in dat jaar heeft gewerkt.

Personeel aannemen vast

Personeel aannemen

Met dit complete pakket aan personeels­verzekeringen dek je de risico’s van werkgeverschap af en zorg je goed voor je personeel.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests