Nul uren contract voorbeeld
Nul uren contract voorbeeld

Nulurencontract maken, tips en voorbeelden

Hoe maak je een nulurencontract? Wat zijn de voorwaarden voor werkgever en werknemer? Bekijk de aandachtspunten bij het maken van een 0 uren contract, inclusief een voorbeeld om te downloaden.

Informatie specifiek voor:

Nulurencontract maken

Het nulurencontract is een populair oproepcontract. Je kunt een werknemer met zo'n contract inzetten om pieken in het werk op te vangen.

Het grootste pluspunt van een overeenkomst voor nul uren is de flexibiliteit die je hebt als werkgever. Je kunt grotendeels zelf bepalen wanneer je iemand inzet. Je hebt daardoor meer controle over je personeels­kosten.

Bij een nulurencontract ga je zelf een dienstverband aan met je werknemer, zonder tussenkomst van een andere partij. Bij veel andere flexibele contracten, zoals een uitzendovereenkomst, is er wel een derde partij in het spel.

Nulurencontract maken voor maximaal 26 weken

Een 0 uren contract mag volgens de wet maximaal een half jaar (26 weken) duren. In sommige gevallen mag de contractduur langer zijn, maar dan moet het wel in de cao voor jouw branche staan en de afgesproken werkzaamheden moeten incidenteel van aard zijn. Bijvoorbeeld door piekwerkzaamheden of vervanging bij ziekte.

In bepaalde branches, zoals de horeca, zijn flexibele contracten heel populair. Lees meer over het nulurencontract in de horeca.

Voorwaarden nulurencontract maken

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het nulurencontract. Houd daar rekening mee bij het opstellen van dit contract. Onder andere door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is het contract nu minder flexibel dan voorheen. De volgende regels zijn van toepassing:

 • Oproeptermijn van 4 dagen

  ​​Je moet een werknemer met een nulurencontract uiterlijk vier dagen van tevoren oproepen. Doe je dat niet, dan heeft hij het recht de oproep te weigeren.

 • Op tijd afzeggen

  Zeg je een oproep tot werken korter dan vier dagen van tevoren af, dan moet je de oproepkracht toch betalen voor de beloofde uren.

 • Na een jaar vaste uren

  Na een contractperiode van twaalf maanden ben je als werkgever verplicht om je oproepkracht een contract aan te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in het afgelopen jaar heeft gewerkt. Je werknemer mag het aanbod voor een vast aantal uren weigeren en ervoor kiezen dat het nul-uren-contract doorloopt. Na ieder jaar moet je opnieuw een aanbod doen voor een vast aantal uren.

Richtlijn voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Sinds augustus 2022 moet je ook rekening houden met de Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Daarin staan de volgende regels voor oproepcontracten, zoals het nulurencontract:

 • Je werknemer mag na een halfjaar een schriftelijk verzoek indienen voor een vast contract. Je moet dit verzoek serieus nemen en erop reageren. Bij afwijzing moet je een goede reden hebben.
 • Als de werktijden van je werknemer onvoorspelbaar zijn moet je als werkgever een voorspelbaar werkpatroon creëren. Medewerkers met een oproepcontract moeten vooraf weten op welke dagen en tussen welke uren zij kunnen worden opgeroepen.
  • Dit betekent dat je voor al je oproepkrachten bepaalde referentiedagen en referentie-uren moet vastleggen in het nulurencontract. Je mag dit zelf bepalen in overleg met je werknemer.

Bekijk meer voorwaarden in het artikel met 10 vragen over het nulurencontract.

Nulurencontract voorbeeldnulurencontract maken 0 uren contract voorbeeld

Wil jij zelf een nulurencontract maken? Er zijn online verschillende voorbeelden, modelcontracten, sjablonen en tools te vinden die je kunt gebruiken om je eigen contract op te stellen. Zoals:

Voorbeeld nulurencontract 2024

Er zijn ook nog een aantal (gratis) voorbeelden te vinden op internet, maar die voldoen in de meeste gevallen nog niet aan de nieuwe regels van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Controleer daarom de datum van publicatie. Kies voor een voorbeeld nulurencontract uit 2023 of 2024.

Nulurencontract maken?

Laat je altijd adviseren door een juridisch expert bij het maken van een arbeids­overeenkomst.

Bonus: persoonlijke rapport

Klaar voor (meer) personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

Voorbeeld nulurencontract horeca

Voor werkgevers en werknemers in de horeca zijn er aangepaste regels voor oproepkrachten. Zo is bijvoorbeeld de vereiste oproeptermijn korter. Je kunt het volgende modelcontract voor de horeca gebruiken:

Nulurencontract maken, aandachtspunten

Waar moet je op letten bij het maken van een contract voor 0 uren? Een paar belangrijke aandachtspunten:

 • Geen begindatum

  In heen contract voor 0 uren staat geen begindatum. Het contract gaat in op het moment dat de handtekeningen onder de overeenkomst zijn gezet. Anders dan bij andere contracten staat er geen begindatum of eerste werkdag in de overeenkomst. Je weet namelijk niet precies wanneer je de werknemer voor het eerst oproept.

 • Houd het flexibel

  Als je werknemer drie maanden lang elke week werkt, of minstens 20 uur per maand, dan wordt volgens de wet 'vermoed' dat er sprake is van een normale arbeids­overeenkomst. Je werknemer kan dan bijbehorende rechten afdwingen.

 • Regels in je cao

  Bekijk de cao die van toepassing is op jouw type werknemer. Daarin kunnen andere regels staan over oproepcontracten. Zo zijn de regels voor de horeca anders dan de wettelijke regels.

Verbod op nul uren-contract?

In sommige gevallen is een nul uren-contract geven niet mogelijk. En waarschijnlijk komt er een algeheel verbod op nulurencontracten in 2024 of 2025. Lees het artikel: Nulurencontract verboden, wanneer?

Alternatieven voor het nulurencontract

Wanneer de nieuwe regels voor oproepcontracten ingaan is nog de vraag. In plaats van het nulurencontract kun je werknemers ook een ander oproepcontract geven met daarin iets meer zekerheid. Bijvoorbeeld een min-maxcontract. In dat flexibele contract spreek je af dat je werknemer een minimaal aantal uren per maand werkt en ook een maximaal aantal uren.

Waar moet een flexibel contract aan voldoen? Lees meer over het nieuwe basiscontract voor oproepkrachten.

Nulurenontract opzeggen, hoe werkt dat?

Je kunt een nulurencontract meestal niet beëindigen door de medewerker gewoon niet meer op te roepen. Afhankelijk van de situatie kun je het contract als volgt opzeggen:

 • Heb je een nulurencontract voor bepaalde tijd afgesloten, bijvoorbeeld voor een jaar, dan eindigt het contract op de genoemde einddatum in het contract.
 • Bij een contract voor onbepaalde tijd moet je de overeenkomst opzeggen volgens de regels van het ontslagrecht.
 • Je kunt het contract alleen tussentijds opzeggen als dat in de arbeids­overeenkomst is opgenomen. De opzegtermijn voor beide partijen is slechts vier dagen.

Welke contracten zijn er nog meer, weet jij het? Test jezelf als werkgever.

Vragen over het nulurencontract

 • Wat is een nulurencontract?

  Een nulurencontract is een arbeids­overeenkomst zonder vast aantal uren. Je bepaalt dan zelf wanneer je de werknemer oproept. Het is daarom een oproepcontract. Houd je wel aan de regels voor oproepcontracten.

 • Waar vind ik een voorbeeld nulurencontract?

  In het artikel Nulurencontract, tips en voorbeelden vind je een aantal voorbeelden, modelcontracten en sjablonen voor een nulurenovereenkomst. Als je een voorbeeldcontract gebruikt, let er dan wel op dat het voldoet aan de laatste wet- en regelgeving. Laat een arbeidscontract altijd controleren door een juridisch expert.

 • Wat zegt de WAB over oproepcontracten?

  In de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) staan een paar belangrijke eisen voor oproepcontracten. Zo is een oproepkracht alleen verplicht te werken als je hem minimaal vier dagen van tevoren oproept. Zeg je een oproep korter dan vier dagen van tevoren af, dan moet je hem toch uitbetalen. Na een jaar moet je een contract aanbieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in het afgelopen jaar heeft gewerkt.

 • Hoe schrijf je nul uren contract?

  Is het nu 0-urencontract, nul uren contract of nul-uren-contract? Er zijn veel manieren om deze overeenkomst te beschrijven. De juiste schrijfwijze volgens Taalunie is: nulurencontract of 0 urencontract. Je mag beide termen gebruiken.

 • Welke oproepcontracten zijn er nog meer?

  Naast het nulurencontract is er ook het min-maxcontract. Je spreekt dan met de werknemer af dat hij een minimumaantal uren per week of per maand zal werken. Daarnaast kun je de werknemer oproepen als er meer werk voor hem is, tot een maximumaantal uren dat je in het contract vastlegt.

 • Waarom staat er geen begindatum in een nulurencontract?

  Het nulurencontract gaat in vanaf het moment dat de handtekeningen onder de overeenkomst zijn gezet. Anders dan bij andere arbeidscontracten staat er geen begindatum of eerste werkdag in de overeenkomst. Je weet namelijk niet precies wanneer je de werknemer voor het eerst oproept.

 • Wanneer is een 0 urencontract verboden?

  De overheid kan besluiten dat nulurencontracten in bepaalde sectoren niet mogen worden afgesloten. Het ministerie van SZW kan dit doen op verzoek van de Stichting van de Arbeid. Kijk daarom goed wat er in jouw branche is afgesproken. Bijvoorbeeld via de geldende cao. In 2024 komt er waarschijnlijk een volledig verbod op het nulurencontract.

Ondernemer wil groeien met personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Meest gelezen

Overeenkomst van opdracht, tips en een voorbeeld

Als je een zzp’er of freelancer inschakelt, is het van belang om alle werkafspraken goed vast te leggen. Dat doe je in een overeenkomst van opdracht (OVO). Wat is dat precies? En waar moet je op letten bij het maken van zo’n overeenkomst?

Voorbeelden van een arbeidscontract

Arbeidscontracten heb je in verschillende vormen, maar ze bevatten vaak een aantal vaste onderdelen. Bekijk voorbeelden van een arbeidscontract voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd.

Whitepapers en online tests