Wat kost horeca­personeel?

horecapersoneel

Krijg direct inzicht in kosten van horeca­personeel.

Nulurencontract in de horeca
Nulurencontract in de horeca

Nulurencontract in de horeca, dit zijn de regels

61114 Het werk in de horeca is niet altijd voorspelbaar en kent pieken en dalen. Met een nulurencontract kun je op een flexibele manier hierop inspelen. Wel moet je als horecaondernemer rekening houden met de wet en de horeca-cao.

Bekijk dit artikel ook voor de:

Wat is een nulurencontract?

Een nulurencontract is een arbeids­overeenkomst zonder vaste werkuren. Werknemers met zo’n contract werken alleen als zij worden opgeroepen.

Je roept bijvoorbeeld een afwasser op ter vervanging van een zieke. Of je laat een ober bijspringen in het weekend vanwege het uitzonderlijk goede weer.

Wettelijke regels nulurencontract horeca

Een nulurencontract biedt dus flexibiliteit, maar is niet vrijblijvend. Zo moet je rekening houden met een aantal wettelijke regels. Die bepalen onder meer het volgende:

Uitsluiting loondoorbetalingsverplichting

Normaal gesproken moet je een werknemer gewoon betalen als er geen werk voorhanden is. In een nulurencontract kun je deze loondoorbetalingsverplichting schriftelijk uitsluiten. In de horeca-cao is dat al gedaan. Deze uitzondering is noodzakelijk, omdat werk in de horeca van incidentele aard kan zijn.

Wat kost horecapersoneel?

Wat kost horeca­personeel?

Lees het gratis whitepaper met daarin de personeels­kosten op een rij voor horeca en tips om slim te besparen.

Wet voorspelbare arbeidsvoorwaarden

In de richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (sinds augustus 2022) staan enkele belangrijke regels voor horeca-bedrijven met oproepkrachten. Namelijk:

 • Je werknemer mag na een halfjaar een schriftelijk verzoek indienen voor een arbeids­overeenkomst voor onbepaalde tijd of overeenkomst met vaste arbeidsomvang. Je bent als werkgever verplicht hierop te reageren.
 • Als de werktijden van je werknemer onvoorspelbaar zijn moet je als werkgever een voorspelbaar werkpatroon creëren. Medewerkers met een oproepcontract moeten vooraf weten op welke dagen en tussen welke uren zij kunnen worden opgeroepen.
  • Leg dus voor al je oproepkrachten referentiedagen en referentie-uren vast in de arbeids­overeenkomst. Denk hierbij ook aan beschikbaarheid op feestdagen en/of bijzondere festiviteiten.

Nulurencontract horeca en WAB

In de eerdere Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) (sinds januari 2020) staan ook een paar belangrijke bepalingen voor oproepkrachten. In de horeca-cao is er sprake van veel uitzonderingen op deze regels, omdat werken in de horeca meer flexibiliteit vereist. 

Nulurencontract en horeca-cao

De horeca-cao van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en CNV Vakmensen biedt extra mogelijkheden ten opzichte van de wet.

Om hier gebruik van te maken, moet je werknemer wel voldoen aan de criteria van een invalkracht in de cao.

Wat is een invalkracht?

Een invalkracht wordt in de cao als volgt omschreven:

De werknemer die werkzaamheden verricht van een bedrijfsfunctie, waarvan de werkzaamheden van incidentele aard zijn en geen vaste omvang hebben.

Het is dus belangrijk dat het werk van incidentele aard is en geen vaste omvang heeft. Volgens de cao kan dit onder meer het geval zijn bij van buiten komende omstandigheden die buiten je macht als werkgever liggen.

0 uren contract horecaDaarbij worden de volgende voorbeelden gegeven:

 • Vervanging wegens ziekte of verhindering van andere werknemers.
 • Onverwachte toeloop van klanten, bijvoorbeeld wegens weersomstandigheden.
 • Bij andere werkzaamheden die om andere redenen niet van structurele aard zijn.

Meerdere nulurencontracten mogelijk

In de cao wordt specifiek gesproken over een invalkracht-nuluren. Voor hen gelden bijzondere regels.

Zo staat er in de cao: 'Als je invalkracht-nuluren bent, dan geldt er geen verplichting loon te betalen als er geen werk beschikbaar is, zowel in de eerste 26 weken als daarna, ook bij opvolgende arbeids­overeenkomsten.'

Na 1 jaar vast contract aanbieden

Oproepkrachten moet je wel telkens na 12 maanden een aanbod voor een vaste arbeidsomvang doen. Je moet dan ten minste de gemiddelde arbeidsomvang van de laatste 12 maanden aanbieden in een nieuw contract.

Bij dit aanbod mag je niet afwijken van de verplichte loondoorbetaling. Je werknemer mag zelf kiezen of hij het nieuwe aanbod aanvaardt of wil blijven werken op basis van een nulurencontract.

1 dag vooraf oproepen

Voor oproepkrachten geldt een oproeptermijn van tenminste 24 uren van tevoren. Wordt de oproep later dan 24 uren vooraf gedaan, dan hoeft je werknemer de oproep niet op te volgen.

Als je een gedane oproep binnen 24 uren vooraf intrekt of wijzigt, dan heeft je werknemer wel recht op loon voor de periode dat je hem oorspronkelijk wilde inzetten. Als je werknemer zelf niet kan werken, dan moet hij direct bij de oproep of tenminste 24 uur van tevoren jou schriftelijk of elektronisch informeren.

Verplichte horeca-cao

De horeca-cao is verplicht voor alle werkgevers in de horeca. Werkgevers die lid zijn van het Nederlands Horeca Gilde (NHG), zijn uitgezonderd van de verplichte horeca-cao. Zij vallen onder de NHG-cao.

Extra mogelijkheden horeca-cao

Voldoet je werknemer aan de criteria van een invalkracht in de horeca-cao? En heb je de hierboven genoemde loondoorbetalingsverplichting schriftelijk uitgesloten? Dan kun je gebruikmaken van de volgende extra mogelijkheden:

Langere uitsluiting loondoorbetalingsverplichting

Voor een invalkracht geldt een langere uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting. Dit betekent dat je ook na de wettelijke zes maanden je werknemer niet hoeft te betalen als er geen werk voorhanden is.

Weigeren van een oproep

Een invalkracht mag een oproep in bepaalde gevallen weigeren. Dat mag hij doen als hij van mening is dat hij niet aan een oproep kan voldoen, omdat hij:

 • al een andere werkafspraak heeft gemaakt
 • een doktersafspraak heeft
 • een les moet volgen of een tentamen of examen moet doen

Voor je werknemer mag het weigeren van een oproep dan verder geen gevolgen hebben.

Opbouw vakantiedagen

Een invalkracht kan vakantiedagen uitbetaald krijgen als vergoeding tegelijk met het loon. Je moet deze vergoeding dan apart op de loonstrook verantwoorden.

Lees meer over vakantiedagen uitbetalen.

Vakantie opnemen

Neemt een invalkracht vakantie op? Dan ontvangt hij geen vergoeding meer, omdat die al tegelijk met het eerdere loon is uitbetaald.

Zet je een werknemer in voor werkzaamheden die niet van incidentele aard zijn en wel een vaste omvang hebben? Of bied je onvoldoende garantie-uren?

 

Dan is deze werknemer geen invalkracht en gelden alleen de wettelijke regels voor het nulurencontract.

Voorbeeld nulurencontract horeca

Wil je een werknemer laten werken op basis van een nulurencontract? En hem inzetten als invalkracht volgens de horeca-cao?

Dan kun je gebruikmaken van een modelcontract van KHN. Dit is een arbeids­overeenkomst voor bepaalde tijd waarmee je de loondoorbetalingsverplichting schriftelijk kunt uitsluiten.

Sectorpremie WW horeca

Op dit modelcontract is de hoge sectorpremie WW horeca van toepassing. Bij werk dat van incidentele aard is en geen vaste omvang heeft, is de kans namelijk groter dat een werknemer in de WW belandt.

Om die reden betaal je als horecawerkgever de hoge premie in plaats van de lage ww-premie voor lange dienstverbanden.

horeca personeel

Flexwerkers wel of niet verzekeren?

De regels rondom ziekte­verzuim voor flexwerkers in de horeca zijn niet hetzelfde als voor je vaste horeca­personeel.

Vragen over het nulurencontract in de horeca

 • Wat is een nulurencontract?Een nulurencontract is een arbeidscontract zonder vaste werkuren. Werknemers met een nul uren contract werken alleen als zij worden opgeroepen. Ideaal voor een oproepkracht of invalkracht in de horeca.
 • Hoe werkt het nulurencontract en de horeca-cao?De horeca-cao van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en CNV Vakmensen biedt extra mogelijkheden ten opzichte van de wet. Om hier gebruik van te maken, moet je werknemer wel voldoen aan de criteria van een invalkracht in de cao.
 • Welke extra mogelijkheden biedt de horeca-cao?Voor een invalkracht geldt een langere uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting. Hij mag een oproep in bepaalde gevallen weigeren en kan vakantiedagen uitbetaald krijgen als vergoeding tegelijk met het loon.
 • Is het verplicht flexwerkers tegen ziekte­verzuim te verzekeren?Kies je voor een verzuim­verzekering, dan eisen de meeste verzekeraars dat je alle medewerkers verzekert, dus ook flexwerkers. Bij De Goudse Verzekering is dat een keuze. Heb je oproepkrachten in dienst, dan kun je ervoor kiezen om deze werknemers niet op te nemen in de verzekering.

Meest gelezen

Minimumloon in de horeca, zo werkt het

191645 Wat is het minimumloon in de horeca? En wat betaal je als een horecawerknemer nog maar 16, 17, 18, 19 of 20 jaar is? Alles over het minimumloon en minimumjeugdloon in de horeca.

Uurloon in de horeca, hoe zit het precies?

25945 In de horeca wordt vaak gewerkt met een uurloon. Hoe bereken je het uurloon? Wat is het minimumuurloon in de horeca? En betaal je een hoger uurloon op feestdagen en zondagen?

Whitepapers en online tests