Wat kost horeca­personeel?

horecapersoneel

Krijg direct inzicht in kosten van horeca­personeel.

Nulurencontract in de horeca
Nulurencontract in de horeca

Nulurencontract in de horeca, dit zijn de regels

46301 Het werk in de horeca is niet altijd voorspelbaar en kent pieken en dalen. Met een nulurencontract kun je op een flexibele manier hierop inspelen. Wel moet je als horecaondernemer rekening houden met de wet en de horeca-cao.

Bekijk dit artikel ook voor de:

Wat is een nulurencontract?

Een nulurencontract is een arbeids­overeenkomst zonder vaste werkuren. Werknemers met zo’n contract werken alleen als zij worden opgeroepen.

Je roept bijvoorbeeld een afwasser op ter vervanging van een zieke. Of je laat een ober bijspringen in het weekend vanwege het uitzonderlijk goede weer.

Wettelijke regels nulurencontract horeca

Een nulurencontract biedt dus flexibiliteit, maar is niet vrijblijvend. Zo moet je rekening houden met een aantal wettelijke regels. Die bepalen onder meer het volgende:

Uitsluiting loondoorbetalingsverplichting

Normaal gesproken moet je een werknemer gewoon betalen als er geen werk voorhanden is. In een nulurencontract kun je deze loondoorbetalingsverplichting schriftelijk uitsluiten.

Dat kan volgens de wet alleen voor de eerste zes maanden van het dienstverband. In deze periode gaat het dus om een ‘echt’ nulurencontract.

Na 6 maanden recht op vaste uren

Na zes maanden krijgt je werknemer recht op een vast aantal uren, of er nu werk voorhanden is of niet. Daarbij gaat het om het gemiddeld aantal uren van de drie voorafgaande maanden.

De horeca-cao biedt de mogelijkheid om de periode van zes maanden te verlengen. Daarvoor moet je werknemer wel voldoen aan een aantal criteria in de cao.

Wat kost horecapersoneel?

Wat kost horeca­personeel?

Lees het gratis whitepaper met daarin de personeels­kosten op een rij voor horeca en tips om slim te besparen.

Minimaal 3 uur loon per oproep

Een werknemer met een nulurencontract heeft recht op minimaal drie uur loon per oproep. Valt je keukenhulp bijvoorbeeld maar één uur in? Dan moet je hem dus toch drie uur loon betalen.

Nulurencontract horeca en WAB

Sinds 1 januari 2020 gelden er enkele nieuwe regels voor oproepkrachten. Deze staan in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Dit zijn ze:

 1. Minimaal 4 dagen van tevoren oproepen
  Een oproepkracht met een nulurencontract of een min-maxcontract is alleen verplicht te komen werken als je hem minimaal vier dagen van tevoren oproept. Anders heeft hij het recht het werk te weigeren.
 2. Op tijd afzeggen
  Als jij een oproep om te werken korter dan vier dagen van tevoren afzegt, dan moet je de oproepkracht toch uitbetalen.
 3. Na 1 jaar contract geven
  Na een contractperiode van twaalf maanden ben je als werkgever verplicht om je oproepkracht een contract te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in dat jaar heeft gewerkt. Je werknemer mag dat aanbod afwijzen en als oproepkracht blijven werken. Ieder jaar moet je hem opnieuw een aanbod doen voor vaste uren.

Nulurencontract en horeca-cao

De horeca-cao van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en CNV Vakmensen biedt extra mogelijkheden ten opzichte van de wet.

Om hier gebruik van te maken, moet je werknemer wel voldoen aan de criteria van een invalkracht in de cao.

Wat is een invalkracht?

Een invalkracht wordt in de cao als volgt omschreven:

De werknemer die werkzaamheden verricht van een bedrijfsfunctie, waarvan de werkzaamheden van incidentele aard zijn en geen vaste omvang hebben.

Het is dus belangrijk dat het werk van incidentele aard is en geen vaste omvang heeft. Volgens de cao kan dit onder meer het geval zijn bij van buiten komende omstandigheden die buiten je macht als werkgever liggen.

0 uren contract horecaDaarbij worden de volgende voorbeelden gegeven:

 • Vervanging wegens ziekte of verhindering van andere werknemers.
 • Onverwachte toeloop van klanten, bijvoorbeeld wegens weersomstandigheden.
 • Bij andere werkzaamheden die om andere redenen niet van structurele aard zijn.

Garantie-uren

Een invalkracht moet je verder garantie-uren bieden. Zo moet je ten minste 156 uur werk garanderen per periode van 52 weken. Dit komt neer op gemiddeld minimaal 3 uur per week.

Korter dan 52 weken

Ga je een arbeids­overeenkomst aan voor een kortere periode dan 52 weken? Dan bereken je de garantie-uren evenredig naar de duur van de arbeids­overeenkomst. Een voorbeeld: bij een arbeids­overeenkomst die 26 weken duurt, heeft de werknemer 78 garantie-uren.

Verplichte horeca-cao

De horeca-cao is verplicht voor alle werkgevers in de horeca. Werkgevers die lid zijn van het Nederlands Horeca Gilde (NHG), zijn uitgezonderd van de verplichte horeca-cao. Zij vallen onder de NHG-cao.

Extra mogelijkheden horeca-cao

Voldoet je werknemer aan de criteria van een invalkracht in de horeca-cao? En heb je de hierboven genoemde loondoorbetalingsverplichting schriftelijk uitgesloten? Dan kun je gebruikmaken van de volgende extra mogelijkheden:

Langere uitsluiting loondoorbetalingsverplichting

Voor een invalkracht geldt een langere uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting. Dit betekent dat je ook na de wettelijke zes maanden je werknemer niet hoeft te betalen als er geen werk voorhanden is.

Daar staat tegenover dat hij volgens de cao recht heeft op een bepaald aantal garantie-uren.

Weigeren van een oproep

Een invalkracht mag een oproep in bepaalde gevallen weigeren. Dat mag hij doen als hij van mening is dat hij niet aan een oproep kan voldoen, omdat hij:

 • al een andere werkafspraak heeft gemaakt
 • een les moet volgen of een tentamen of examen moet doen

Voor je werknemer mag het weigeren van een oproep dan verder geen gevolgen hebben.

Opbouw vakantiedagen

Een invalkracht kan vakantiedagen uitbetaald krijgen als vergoeding tegelijk met het loon. Je moet deze vergoeding dan apart op de loonstrook verantwoorden.

Lees meer over vakantiedagen uitbetalen.

Vakantie opnemen

Neemt een invalkracht vakantie op? Dan ontvangt hij geen vergoeding meer, omdat die al tegelijk met het eerdere loon is uitbetaald.

Zet je een werknemer in voor werkzaamheden die niet van incidentele aard zijn en wel een vaste omvang hebben? Of bied je onvoldoende garantie-uren?

 

Dan is deze werknemer geen invalkracht en gelden alleen de wettelijke regels voor het nulurencontract.

Voorbeeld nulurencontract horeca

Wil je een werknemer laten werken op basis van een nulurencontract? En hem inzetten als invalkracht volgens de horeca-cao?

Dan kun je gebruikmaken van een modelcontract van KHN. Dit is een arbeids­overeenkomst voor bepaalde tijd waarmee je de loondoorbetalingsverplichting schriftelijk kunt uitsluiten.

Sectorpremie WW horeca

Op dit modelcontract is de hoge sectorpremie WW horeca van toepassing. Bij werk dat van incidentele aard is en geen vaste omvang heeft, is de kans namelijk groter dat een werknemer in de WW belandt.

Om die reden betaal je als horecawerkgever de hoge premie in plaats van de lage ww-premie voor lange dienstverbanden.

horeca personeel

Flexwerkers wel of niet verzekeren?

De regels rondom ziekte­verzuim voor flexwerkers in de horeca zijn niet hetzelfde als voor je vaste horeca­personeel.

Vragen over het nulurencontract in de horeca

 • Wat is een nulurencontract?Een nulurencontract is een arbeidscontract zonder vaste werkuren. Werknemers met een nul uren contract werken alleen als zij worden opgeroepen. Ideaal voor een oproepkracht of invalkracht in de horeca.
 • Welke nieuwe regels gelden er sinds 2020?Een oproepkracht met een nulurencontract of een min-maxcontract is alleen verplicht te komen werken als je hem minimaal vier dagen van tevoren oproept. Als jij een oproep om te werken korter dan vier dagen van tevoren afzegt, dan moet je de oproepkracht toch uitbetalen. En na een contractperiode van twaalf maanden ben je als werkgever verplicht om je oproepkracht een contract te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in dat jaar heeft gewerkt.
 • Hoe werkt het nulurencontract en de horeca-cao?De horeca-cao van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en CNV Vakmensen biedt extra mogelijkheden ten opzichte van de wet. Om hier gebruik van te maken, moet je werknemer wel voldoen aan de criteria van een invalkracht in de cao.
 • Welke extra mogelijkheden biedt de horeca-cao?Voor een invalkracht geldt een langere uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting. Hij mag een oproep in bepaalde gevallen weigeren en kan vakantiedagen uitbetaald krijgen als vergoeding tegelijk met het loon.
 • Is het verplicht flexwerkers tegen ziekte­verzuim te verzekeren?Kies je voor een verzuim­verzekering, dan eisen de meeste verzekeraars dat je alle medewerkers verzekert, dus ook flexwerkers. Bij De Goudse Verzekering is dat een keuze. Heb je oproepkrachten in dienst, dan kun je ervoor kiezen om deze werknemers niet op te nemen in de verzekering.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Meest gelezen

Minimumloon in de horeca, zo werkt het

158971 Wat is het minimumloon in de horeca? En wat betaal je als een horecawerknemer nog maar 16, 17, 18, 19 of 20 jaar is? Alles over het minimumloon en minimumjeugdloon in de horeca.

Uurloon in de horeca, hoe zit het precies?

104466 In de horeca wordt vaak gewerkt met een uurloon. Hoe bereken je het uurloon? Wat is het minimumuurloon in de horeca? En betaal je een hoger uurloon op feestdagen en zondagen?

Whitepapers en online tests