Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Werken op zondag
Werken op zondag

Wat zijn de regels voor werken op zondag?

Werken op zondag is steeds meer geaccepteerd. Maar hoe zit het met de regels rond zondagsarbeid? 5 vragen en antwoorden voor ondernemers met personeel.

Bekijk dit artikel voor:

Werken op zondag, 5 vragen

Nederland beweegt zich stapje voor stapje in de richting van een 24 uurseconomie. In sommige branches moet je als ondernemer wel meegaan met deze trend om de concurrentie voor te blijven.

Ruim tien jaar geleden leidde de instelling van één koopzondag per maand nog tot felle discussies. Nu kan de consument in een groeiend aantal gemeenten elke zondag zijn inkopen doen.

 • Hoe ga je daarin mee als ondernemer met personeel?
 • Wat zijn de wetten en regels?

5 vragen en antwoorden voor ondernemers met personeel:

1. Werken op zondag, in welke sectoren?

In een flink aantal sectoren is werken op zondag meer regel dan uitzondering. Van oudsher gebeurt dat al in de gezondheidszorg, bij politie en brandweer, horeca, theaters, vervoersbedrijven en industriële bedrijven met continudiensten. 

Horecaondernemers en verzekeringen

Groeien met jouw horecazaak?

Brand in de keuken of een check-kok die zich snijdt? Zorg dat je een stabiel horecabedrijf neerzet, je risico's verkleint en klaar bent voor groei.

De laatste jaren zijn ook de supermarktbranche en de detailhandel massaal overgestapt op een winkelopenstelling op zondagen. Dat geldt in mindere mate voor dienstverleners. Sommige reisbureaus, bijvoorbeeld, openen hun deuren op koopzondag, maar lang niet allemaal.

2. Personeel verplicht laten werken op zondag?

Ben je ondernemer in een van de genoemde sectoren, dan ontkom je er haast niet aan om je personeel op zondag te laten werken. Maar er zijn wel een aantal regels. 

 • Arbeidstijdenwet toepassenVolgens de Arbeidstijdenwet hoeven werknemers in principe niet op zondag te werken, tenzij dit noodzakelijk is om het werk goed te doen. Die noodzaak geldt bijvoorbeeld voor de gezondheidszorg, politie en brandweer. Maar ook voor de horeca of voor bedrijven met productieprocessen die niet stilgelegd mogen worden.
 • Cao toepassen voor jouw branche of bedrijfstakAls je personeel wil inzetten op zondag, dan moet je hierover afspraken maken. Je kunt werknemers niet zomaar verplichten om op zondag te werken. Vaak zijn zulke afspraken al vastgelegd in de cao voor jouw branche of bedrijfstak.
 • Afspraken maken over werken op zondagJe kunt ook zelf afspraken met je personeel maken over werken op zondag. Via je ondernemingsraad (or) of personeels­vertegenwoordiging (pvt) kun je tot een collectieve afspraak komen. Als dat geen optie is, dan zul je met iedere werknemer afzonderlijk afspraken moeten maken. De afspraken leg je vast in zijn of haar arbeids­overeenkomst of een toevoeging daarop.

3. Heeft personeel recht op vrije zondagen?

Als een werknemer ermee instemt om op zondagen te werken, dan betekent dit niet dat je hem elke zondag kunt inroosteren. Een werknemer heeft namelijk recht op minimaal 13 vrije zondagen in een jaar (52 achtereenvolgende weken).

Van deze regel mag je alleen afwijken als in de cao een lager aantal vrije zondagen is afgesproken.

Bovendien moet de werknemer zelf aangeven dat hij akkoord gaat met deze cao-afspraak. Doet hij dat niet, dan behoudt hij zijn recht op dertien vrije zondagen.

4. Hebben werknemers recht op zondagstoeslag?

Er zijn geen wettelijke voorschriften voor het betalen van extra loon of toeslagen voor het werken op zondag. Je mag dit als werkgever dus zelf bepalen, behalve als in de cao een beloning voor zondagswerk is afgesproken.

Veel cao’s kennen een toeslagregeling van een vast percentage van het normale loon. Supermarkten geven bijvoorbeeld een zondagstoeslag van 100 procent. 

Horeca­personeel moet het helemaal zonder cao-toeslag stellen. Deze werd in 2012 al afgeschaft, omdat veel horecawerkgevers de zondag als een gewone werkdag beschouwen. Mogelijk zet deze trend zich door en verdwijnt de zondagstoeslag op termijn in alle branches.

Denk jij na over het aannemen van personeel? Doe dan de online test Ben jij klaar voor meer personeel?

Zorg ervoor dat je weet wat er in jouw cao is afgesproken over zondagswerk en de beloning daarvan. Bespreek dit met je werknemers en leg afspraken over werken op zondag ook goed vast in de individuele arbeids­overeenkomst.

5. Mogen jongeren werken op zondag?

Heb je jongeren in dienst, bijvoorbeeld tijdens de vakanties of met een regulier baantje voor enkele uren per week? En wil je hen ook op zondag laten werken?

Houd dan rekening met afwijkende regels voor de werktijden van jongeren:

 • Jongeren van 13 en 14 jaar mogen helemaal niet op zondag werken.
 • Jongeren van 15, 16 en 17 jaar mogen alleen op zondag werken als dat nodig is vanuit de aard van het werk en de bedrijfsomstandigheden. Je moet deze noodzaak in het arbeidscontract vermelden en je moet het over het werken op zondag eens zijn met de or, de pvt of de jongere zelf.
  • Voor 15-jarigen geldt bovendien dat:
   • toestemming van de ouders/verzorgers vereist is;
   • zij per zestien zondagen minimaal vijf zondagen vrij moeten zijn;
   • zij vrij moeten zijn op de zaterdag voorafgaande aan de zondag waarop zij werken.
  • 16- en 17-jarigen moeten per jaar minimaal dertien vrije zondagen hebben. Minder mag, maar alleen als dat in de cao is vastgelegd. Dit komt overeen met de regel voor volwassenen.

Wat kun jij leren van andere ondernemers? In de video hieronder delen ondernemers uit het MKB hun beste personeels­beslissing ooit.

personeel

Klaar voor nieuw horeca­personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) horeca­personeel. 

Meest gelezen

Whitepapers en online tests