Werktijd 15 jarige 16 jarige
Werktijd 15 jarige 16 jarige

Werktijden 15- en 16-jarige, dit zijn de regels

Wil je iemand van 15 of 16 jaar voor jouw bedrijf laten werken? Dan krijg je te maken met een aantal regels voor werktijd, rusttijd en pauzes. Hoeveel uur mag een 15- of 16-jarige werken? Bekijk dit overzicht.

Regels werktijd

De regels voor werktijden en rusttijden staan in de Arbeidstijdenwet. Deze wet beschrijft precies hoe lang je jouw werknemers in een bepaalde periode mag laten werken.

Ook staat hierin wanneer en hoe vaak zij recht hebben op pauzes of rusttijd. De wet geldt voor alle werknemers vanaf 18 jaar, inclusief stagiairs en uitzendkrachten.

Overzicht werktijd jongeren

Voor jongeren gelden strengere regels wat betreft werktijd, rusttijd en pauzes. Zo zijn er bepaalde regels voor 17- en 16-jarigen en extra regels voor kinderen van 15 jaar, 14 jaar en 13 jaar die mogelijk in jouw bedrijf mee mogen helpen. Hieronder vind je de regels per leeftijd.

Werktijden 16-jarige

Werknemers van 17 jaar en 16 jaar mogen maximaal 45 uur per week werken, inclusief de tijd dat ze op school zitten. Over een periode van 4 weken mogen ze niet meer dan gemiddeld 40 uur per week werken.

16- en 17-jarigen mogen geen nachtdiensten of oproepdiensten draaien en geen overwerk doen. Werken op zondag is alleen onder bepaalde voorwaarden toegestaan.

Maximum werktijd 16 en 17 jaar

9 uur per dienst
45 uur per week
160 uur per maand (gemiddeld 40 uur per week)

Rusttijd en pauzes 17- en 16-jarige

De rusttijd na een werkdag moet voor 16- en 17-jarigen minimaal 12 uur zijn. Bij een dienst van 4,5 uur of meer hebben zij recht op 30 minuten pauze. Soms mogen ze ook twee pauzes van minimaal 15 minuten hebben in plaats van een pauze van een half uur. Deze afspraak staat dan in een collectieve regeling, zoals een cao.

Rusttijden 16 en 17 jaar

12 uur rust per dag
Tussen 23.00 en 06.00 uur niet werken
36 uur rust per week
Half uur pauze per 4,5 uur werk

Verboden werkzaamheden

Werknemers van 16 en 17 jaar mogen geen werk doen dat gevaarlijk of schadelijk is voor hun gezondheid.

Werktijden 15-jarige

Medewerkers van 15 jaar mogen maximaal vijf dagen per week werken. Per dag of week is er ook een maximum aantal werkuren. Daarbij is er een verschil tussen jongeren die leerplichtig zijn of (gedeeltelijk) zijn vrijgesteld van leerplicht.

Max. werkuren 15-jarige met leerplicht

2 uur per schooldag
8 uur per niet-schooldag en vakantiedag
12 uur per schoolweek
40 uur per vakantieweek

Max. werkuren 15-jarige zonder leerplicht

8 uur per dag (inclusief schooltijd)
40 uur per week (inclusief schooltijd)

Tijd op school telt ook als werktijd

Voor 15-jarigen met een (gedeeltelijke) vrijstelling van de leerplicht telt ook de schooltijd mee mee als arbeidstijd.

Rusttijd en pauzes 15-jarige

Medewerkers van 15 jaar hebben recht op een minimum aantal uren onafgebroken rust per dag. Ze hebben recht op een pauze als ze langer dan 4,5 uur op een dag werken.

Rust en pauze 15-jarige

met leerplicht

zonder leerplicht

Minimale rust per dag: 12 uur per dag 12 uur per dag
Verboden te werken tussen: 19.00 en 7.00 uur 19.00 en 7.00 uur
In vakanties verboden tussen: 21.00 en 7.00 uur 21.00 en 7.00 uur
Pauze na 4,5 uur werken 30 minuten 30 minuten

Werktijd jongeren regels 15 jaar 16 jaarType werkzaamheden 15-jarige

Kinderen van 15 jaar mogen alleen zelfstandig licht, niet-industrieel werk doen. Het werk moet bij hun leeftijd passen en mag geen nadelige gevolgen hebben voor hun veiligheid, gezondheid of ontwikkeling.

Niet-industrieel werk betekent dat 15-jarigen niet mogen werken in een fabriek of met (of bij) machines.

Ze mogen bijvoorbeeld wel in een winkel werken (vakken vullen, inpakken) of op een boerderij (groenten en fruit plukken, lichte oogstwerkzaamheden doen).

Regels werk 15-jarigen

Bekijk meer regels voor 15-jarigen en voor kinderen van 13 en 14 jaar.

Vakantiewerk 15-jarigen

Medewerkers van 15 jaar mogen zes vakantieweken per jaar werken, waarvan maximaal vier aaneengesloten weken. Lees meer over de regels voor vakantiewerk en seizoenswerk.

15-jarigen mogen geen nachtdiensten of oproepdiensten draaien en geen overwerk doen. Werken op zondag is alleen onder bepaalde voorwaarden toegestaan.

Uren bijhouden 15- en 16-jarigen

De Arbeidstijdenwet verplicht jou als werkgever om de werk- en rusttijden van je werknemers bij te houden. Dat geldt ook voor de uren van jongeren die meewerken in je bedrijf, zoals 15- en 16-jarigen.

Per werknemer moet je de begin- en eindtijden van de dienst en de totale tijd aan pauze registreren.

Je mag zelf weten hoe je de gewerkte uren vastlegt, bijvoorbeeld via handige software voor urenregistratie. Bij een controle van de Arbeidsinspectie moet je kunnen aantonen dat je je aan de Arbeidstijdenwet houdt.

Boete Arbeidsinspectie

Als je niet voldoet aan de Arbeidstijdenwet kan de Arbeidsinspectie je een boete opleggen. Bij zware overtredingen kun je een proces-verbaal krijgen. Dit kan zelfs leiden tot strafvervolging.

Zorg dus voor een goede registratie: dat kan je een hoop ellende besparen. Let bij het maken van het werkrooster al op de maximale werktijd per leeftijd. En vraag jonge werknemers niet om over te werken.

Slimme registratie

Gebruik een systeem waarin je de urenregistratie, verzuim­registratie, vakantieregistratie en verlofregistratie kunt samenvoegen. Dat geeft je een totaaloverzicht voor de inzet van personeel.

Vragen over werktijd jongeren

 • Wat zegt de wet over werktijd?

  In de Arbeidstijdenwet (ATW) staat precies omschreven hoeveel uren jouw werknemers per dag en per week mogen werken. Er staat in hoe vaak, hoe lang en op welke momenten zij recht hebben op rusttijd en pauze. In de Arbeidstijdenwet staan ook de regels over dagdiensten, nachtdiensten en ploegendiensten.

 • Welke werktijden gelden er voor jongeren?

  De Arbeidstijdenwet geldt voor alle werknemers van 18 jaar en ouder die in loondienst werken. Ook stagiairs en uitzendkrachten vallen onder deze wet. Voor werknemers van 17 jaar en jonger zijn er extra regels. Bekijk de werktijden voor jongeren.

 • Hoeveel uur mag een 16-jarige werken?

  Werknemers van 16 jaar mogen maximaal 9 uur per dienst werken en maximaal 45 uur per week, inclusief de tijd dat ze op school zitten. Over een periode van 4 weken mogen ze niet meer dan gemiddeld 40 uur per week werken. Dat is ongeveer 160 uur per maand.

 • Wat is de maximale werktijd voor 15-jarigen?

  Medewerkers van 15 jaar mogen maximaal vijf dagen per week werken. Is de medewerker leerplichtig dan mag hij 2 uur per schooldag werken, 8 uur per niet-schooldag, 20 uur per schoolweek en 40 uur per vakantieweek. Is hij niet volledig leerplichtig, dan mag hij maximaal 8 uur per dag werken en 40 uur per week, inclusief eventuele schooltijd.

kosten werknemers

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Meest gelezen

Wet betaald ouderschapsverlof

Wat staat er in de Wet betaald ouderschapsverlof? Wanneer voldoe je aan de regels? Wat betekent het voor je werknemers en voor jou als werkgever? Bekijk de antwoorden en een uitleg over ouderschapsverlof in 2024.

Cao verplicht in 4 gevallen

De kans is groot dat jouw onderneming ook gebonden is aan een cao. In welke gevallen is een cao verplicht? Ga na of de cao verplicht is en voorkom hoge claims van werknemers.

Wat houdt goed werkgeverschap in?

De wet verplicht bedrijven zich als 'goed werkgever' te gedragen. Daarbij spelen 6 beginselen een belangrijke rol. Wat houden deze beginselen in en hoe werken ze in de praktijk?

Whitepapers en online tests