Ben jij klaar voor horeca­personeel?

Personeel checklist wat te doen

Test jezelf en je weet het binnen enkele minuten.

Vakantiewerk seizoenswerk
Vakantiewerk seizoenswerk

Seizoenswerk en vakantiewerk, 3 tips

Wil jij scholieren of studenten inzetten in de vakantie? Let dan goed op de regels. Wat zijn de voorwaarden rond vakantiewerk en seizoenswerk? Drie aandachtspunten voor werkgevers.

Regels voor seizoenswerk jongeren

Jongeren van 13 tot 18 jaar mogen buiten schooltijd werken en ook in vakanties. Je kunt ze dus inzetten voor seizoenwerk. Maar er gelden wel speciale voorwaarden per leeftijdscategorie.

Soms is seizoenwerk verboden

Jonge werknemers mogen bijvoorbeeld geen zwaar of gevaarlijk werk doen. Ook gelden er aangepaste werk- en rusttijden voor jongeren. Houd rekening met de volgende aandachtspunten.

1. Type seizoenswerk

Voor welke werkzaamheden wil jij seizoenswerkers inschakelen? Vaak gaat het om fysiek werk. Maar vooral dan moet je rekening houden met regels voor jongeren.

Werknemers onder de 18 jaar mogen niet altijd hetzelfde werk doen als volwassen werknemers. Bepaalde werkzaamheden zijn bij wet verboden. Een overzicht per leeftijdscategorie:

Seizoenswerk voor 16 en 17 jaar

Werknemers van 16 en 17 jaar mogen bijna elk soort werk doen. Toch zijn er een paar belangrijke uitzonderingen. Ze mogen niet 's nachts werken (nachtdienst), oproepdiensten doen en overwerken.

Daarnaast mogen jongeren onder de 18 jaar bepaalde gevaarlijke werkzaamheden niet doen. Bijvoorbeeld werken met giftige stoffen of in een lawaaiige omgeving. Ook moet er deskundig toezicht zijn en moet de werkplek veilig zijn, volgens de regels in de Arbowet.

Bonus: persoonlijke rapport

Test: Klaar voor (meer) personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel. 

Seizoenswerk voor 15 jaar

Werknemers van 15 jaar mogen alleen licht, niet-industrieel werk doen. Ze mogen bijvoorbeeld vakken vullen of helpen bij het inpakken. Ook mogen ze groenten en fruit plukken, lichte oogstwerkzaamheden doen en kleine dieren voeren. Dit zijn bekende vormen van seizoenwerk.

Daarnaast is veel ander ondersteunend werk toegestaan, bijvoorbeeld in de horeca. Maar ze mogen niet werken op plaatsen waar alcohol wordt geschonken. Ook mogen ze niet in een fabriek of met machines werken, zware spullen tillen of achter een kassa werken.

Seizoenswerk voor 13 en 14 jaar

Werknemers van 13 en 14 jaar mogen klusjes doen en helpen bij niet-industrieel werk. Net als 15-jarigen mogen ze niet met machines werken, in een fabriek werken of zware spullen tillen. Bekijk extra details en voorwaarden voor 13- en 14-jarigen op de website van de Rijksoverheid.

2. Werk- en rusttijden seizoenswerk

Voor personen onder de 18 jaar gelden aangepaste werktijden. Een overzicht per leeftijdscategorie.

Werktijden 16 en 17 jaar

Werknemers van 16 en 17 jaar mogen:

Let op: Schooltijd in een werkweek of op een werkdag telt ook mee als 'arbeidstijd', onbetaald natuurlijk.

Werktijden voor jongeren

Hoeveel uren mag iemand van 15 of 16 jaar werken? Lees meer over de regels voor werktijden van jongeren.

Werktijden 15 jaar

Werknemers van 15 jaar mogen:

 • Maximaal 5 dagen per week werken.
 • Zolang ze leerplichtig zijn; 2 uur per dag en 12 uur per schoolweek werken. Op niet-schooldagen mogen ze 8 uur werken en in totaal 40 uur per vakantieweek.
 • Als ze vrijgesteld zijn van de leerplicht; 8 uur per dag en 40 uur per week werken. 
 • Niet overwerken.
 • Extra rusttijden en pauzes nemen.
 • Bij toestemming van ouders en onder voorwaarden werken op zondag.

Let op: schooltijd in een werkweek of op een werkdag telt ook mee als 'arbeidstijd', onbetaald natuurlijk.

Seizoenwerk sector wet regels leeftijdWerktijden 13 en 14 jaar

Werknemers van 13 en 14 jaar mogen:

 • Niet werken op schooldagen (alleen klusjes rond het huis, maximaal 2 uur).
 • Niet werken op zondagen.
 • Maximaal 7 uur per dag werken op niet-schooldagen.
 • In een schoolweek maximaal 12 uur per week werken.
 • In een vakantieweek maximaal 35 uur per week werken.
 • Maximaal 4 vakantieweken per jaar werken, waarvan maximaal 3 weken achter elkaar.
 • Maximaal 5 dagen per week werken.
 • Extra rusttijden en pauzes nemen.

Regels arbeidstijden per sector

Voor bepaalde sectoren gelden nog extra regels voor arbeidstijden, zoals in de zorg, mijnbouw en vervoerssector. Ook voor werk in bioscopen, de horeca en de schoonmaak zijn er aanvullende regels.

Op de website van de Rijksoverheid vind je brochures met de aangepaste regels per sector. Als jouw bedrijf volgens een cao werkt, kun je ook daarin de regels voor arbeidstijden vinden.

3. Loon seizoenswerk

Werknemers onder de 21 jaar betaal je minimaal het wettelijke minimumjeugdloon dat geldig is voor hun leeftijdscategorie. Ook tijdens seizoenwerk. Een tabel met de actuele bedragen per leeftijd vind je in het artikel Minimumloon, 7 vragen en antwoorden.

Minimumloon aangepast

De bedragen van het minimumloon worden ieder half jaar aangepast. Controleer dus regelmatig wat het actuele minimumloon is. Als je met een cao werkt, kunnen er hogere bedragen gelden per leeftijd en type werk.

Daarnaast komt er vanaf 2024 een wettelijk minimum uurloon. Daarmee kun je eenvoudig het loon van je seizoensarbeider bepalen.

Extra tips voor seizoenswerk

Ben je van plan werknemers uit het buitenland, immigranten of vluchtelingen in te huren voor seizoenswerk? Houd dan rekening met extra regels en voorwaarden. Lees meer over buitenlanders en immigranten werven en in dienst nemen.

Houd je aan de Arbowet en zorg dat al je werknemers veilig kunnen werken. Bekijk de regels voor veiligheid op de werkvloer.

Subidie en arbeidscontract seizoenswerk

Wil je meer weten over seizoenswerk, welke arbeidscontracten je dan kunt aanbieden en of je ook kunt profiteren van subsidie? Lees het artikel Tijd voor seizoensarbeid.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Vragen over seizoenswerk en vakantiewerk

 • Welke regels zijn er voor seizoenswerk?

  Bij seizoenwerk voor jongeren moet je rekening houden met de regels per leeftijd. Jongeren mogen niet alle werkzaamheden doen, ook niet tijdens vakantiewerk of seizoenswerk. Daarnaast gelden er regels voor werktijden. Ze mogen een beperkt aantal uren per dag en per week werken. Bij het salaris van een seizoenwerker moet je rekening houden met het minimumloon per leeftijd.

 • Wat zegt de wet over werktijden?

  In de Arbeidstijdenwet (ATW) staat precies omschreven hoeveel uren jouw seizoensarbeiders per dag en per week mogen werken. Er staat in hoe vaak, hoe lang en op welke momenten zij recht hebben op een pauze of op rusttijd. In de Arbeidstijdenwet staan ook de regels over dagdiensten, nachtdiensten en ploegendiensten.

 • Wanneer geldt de werktijdenwet?

  De Arbeidstijdenwet geldt voor alle werknemers van 18 jaar en ouder die in loondienst werken. Ook stagiairs, uitzendkrachten en seizoenswerkers vallen onder deze wet. Voor werknemers van 17 jaar en jonger zijn afzonderlijke regels opgenomen. Ook zijn er speciale regels voor zwangere vrouwen en vrouwen die net zijn bevallen. Soms geldt de werktijdenwet zelfs voor zzp'ers en freelancers, bijvoorbeeld als de veiligheid van derden in het spel is.

 • Wat zegt de wet over werken op zondag?

  Volgens de Arbeidstijdenwet hoeven werknemers in principe niet op zondag te werken, tenzij dit noodzakelijk is om het werk goed te doen. Bedrijven mogen zelf afspraken maken met hun werknemers over zondagswerk. Die regels staan in een cao, arbeidscontract of personeels­handboek.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests