Veiligheid op het werk wetgeving
Veiligheid op het werk wetgeving

Veiligheid op de werkvloer, wat en hoe?

Veiligheid op de werkvloer is een belangrijk thema voor ondernemers in het MKB. Waarom? Wat zegt de wet over veilig werken? En hoe zorg je voor de veiligheid van personeel? Ontdek de antwoorden en ga aan de slag.

Veiligheid op de werkvloer, wat zegt de wet?

Als ondernemer heb je bepaalde verantwoordelijkheden. Helemaal als je ook personeel in dienst hebt. In de wet staan een aantal verplichtingen over veiligheid op de werkvloer.

Wetgeving veiligheid op de werkvloer

In artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek staat:

De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

Volgens de wet moet je dus voorzien in een veilige werkplek, werkmiddelen en werkmethoden. Je geeft daarbij de instructies en opleiding die nodig zijn voor veilig werk.

Veiligheid personeel volgens Arbowet

In de Arbowet staan specifieke regels over veiligheid op de werkvloer. Zo moet je bijvoorbeeld ook zorgen voor deskundige ondersteuning op het gebied van veiligheid en gezondheid. Je hoeft het dus niet alleen te doen.

Je bent verplicht een bedrijfsarts in te zetten als dit nodig is. Dit kun je bijvoorbeeld doen via een gecertificeerde arbodienst. Ook bij het verbeteren van de veiligheid op het werk kun je de nodige expertise inschakelen.

Als ondernemer blijf je eindverantwoordelijk voor een veilige werkplek en de zorg voor personeel. Lees meer over je verplichtingen bij verzuim

Veilige werkomgeving personeel

Veilige werkomgeving

Wil je werknemers een veilige werkomgeving bieden en aan de eisen van Arbowet, brandweer, gemeente en verzekeraar voldoen? Regel dan een preventie­abonnement.

Veiligheid op de werkvloer, waarom belangrijk? 

Een veilige werplek is niet alleen wettelijk verplicht, het is ook cruciaal voor de gezondheid van je onderneming. Als je zorgt voor veiligheid op de werkvloer zal dat je veel opleveren. Het is goed voor je werknemers, voor jezelf en je bedrijf.

Voordelen van veiligheid op het werk

Zeven belangrijke voordelen van veiligheid op de werkvloer:

 • Minder kort verzuim
  Als je werknemers veilig kunnen werken, zullen ze zich prettig voelen en zich niet snel (onnodig) ziek melden. Daardoor blijft de bezetting op de werkvloer stabiel en hoef je werknemers niet vaak te missen. 
 • Minder arbeidsongevallen 
  Met de nodige voorzorgsmaatregelen kun je arbeidsongevallen voorkomen. Een arbeidsongeval kan grote gevolgen hebben. Denk aan: ernstig geblesseerde werknemers of zelfs sterfgevallen. Daarnaast kan er ook flinke materiële schade zijn en tijdelijke onderbreking van de bedrijfsvoering. 
 • Meer geld
  Door veilig te werken kun je flink besparen op verzuim­kosten. Daarnaast voorkom je dure schadeclaims na een bedrijfsongeval en mogelijke boetes van de Arbeidsinspectie. Hiermee kun je in de loop van de jaren veel geld besparen.
 • Meer tijd
  In eerste instantie moet je misschien wat tijd investeren in veiligheid op het werk, maar je bespaart uiteindelijk flink wat uren. Je zult bijvoorbeeld minder tijd kwijt zijn aan verzuim­begeleiding, verzuim­registratie, schade-afhandeling en eventuele arbeidsconflicten.
 • Betere reputatie
  Een veilige werkplek levert je de reputatie op van goede werkgever. Zowel binnen je bedrijf als erbuiten. Want je werknemers delen dit mogelijk weer met anderen. Met een goede reputatie en uitstraling kun je zelfs nieuwe klanten aantrekken en langer behouden.
 • Geen personeels­tekort 
  Als je werk maakt van veiligheid wordt je bedrijf aantrekkelijker voor nieuw talent en ervaren vakmensen. Daarnaast zullen je huidige werknemers ook minder snel vertrekken. Zo voorkom je een personeels­tekort in de toekomst. 
 • Makkelijker groeien
  Met gezonde en gemotiveerde werknemers zul je sneller bedrijfsdoelen halen en klanten overtuigen. Hierdoor win je de concurrentiestrijd in het MKB en kun je verder groeien.

Er is dus veel te winnen wanneer je zorgt voor veilige werkomstandigheden. Het kan je bedrijf toekomstbestendig maken. Maar hoe krijg je dit precies voor elkaar als ondernemer in het MKB?

Hoe zorg je voor veiligheid op de werkvloer?

Natuurlijk wil je graag dat werknemers veilig kunnen werken. Hoe kun je aan de wet voldoen als kleine werkgever? Zorg voor veiligheid op de werkvloer door deze 9 tips toe te passen:

 1. Veiligheid op de werkvloer personeelMaak een RI&E

  Als je werknemers in dienst hebt, ben je verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E of RIE) te maken. Hiermee breng je het risico op ongelukken in kaart en kun je ze gericht aanpakken.
 2. Stel een preventiemedewerker aan

  Geef je werknemers duidelijke instructies over veilig werken en zorg voor controles op de werkvloer. Je kunt daarvoor een preventiemedewerker aanstellen. Die helpt je om bedrijfsongelukken te voorkomen en de nodige voorlichting te geven op het gebied van veilig werken.
 3. Check elke werkplek

  Daarnaast kun je een werkplekonderzoek laten uitvoeren. Volgens de Arbowet moet je als werkgever elke arbeidsplaats betrekken in je arbobeleid. Ook thuiswerkplekken. Je moet bijvoorbeeld checken of de werkplek ergonomisch is ingericht. Lees waar je op moet letten bij thuiswerken volgens de Arbowet.
 4. Doe een zelfinspectie

  Hoe staat jouw bedrijf ervoor? De Arbeidsinspectie heeft een handige zelfinspectie-tool waarmee je kunt checken of je bedrijf voldoet aan de belangrijkste regels voor veiligheid. Daarmee kun je snel zien wat je nog kunt verbeteren.
 5. Koop werk- en beschermingsmiddelen

  Je doet er als werkgever alles aan om je werknemers te beschermen. Dat betekent ook dat je zorgt voor goede werkmiddelen, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). Als je werknemers risicovol werk doen, zoals in de bouw, kun je bijvoorbeeld zorgen voor een veiligheidshelm, -bril, -schoenen en oorkappen. Als je werkt met machines, zorg dan ook dat die voldoen aan de veiligheidseisen in jouw branche.
 6. Maak een hitteplan

  Bij werken in de warmte gelden extra regels vanuit de Arbowet. Tref verkoelende regelingen zodat je werknemers kunnen blijven werken of maak een tropenrooster als het boven de 30 graden is. Leg dit vast in een hitteplan voor jouw bedrijf.
 7. Beperk de werkdruk

  Denk niet alleen aan fysieke veiligheid. Psychische overbelasting is de grootste oorzaak van langdurig verzuim in Nederland. Werknemers staan steeds meer onder druk, waardoor ze fouten maken en ook ongevallen veroorzaken. Kijk dus goed naar de werkdruk en blijf met je werknemers in gesprek om taken aan te passen waar nodig. Zo voorkom je burn-outs en ongevallen door overbelasting.
 8. Regel bedrijfshulpverlening (BHV)

  Ook als is de werkplek nog zo veilig, er kan altijd iet misgaan. Voorkom dan ernstige schade met goede eerste hulp. Zijn er in jouw bedrijf altijd voldoende BHV'ers aanwezig? Bedrijfshulpverlening is ook verplicht én cruciaal in de eerste fase na een ongeval. Misschien kun je zelf een BHV-cursus volgen. Dan weet je precies wat je moet doen. Lees meer over BHV en 5 levensreddende tips. Denk ook aan de nodige EHBO-dozen voor bedrijven.
 9. Zorg voor goede begeleiding na een ongeluk

  Ook na de eerste hulp is er goede verzuim­begeleiding nodig. Samen met je arbodienst en/of bedrijfsarts volg je de juiste stappen voor begeleiding en re-integratie van je zieke werknemer. Houd je daarbij aan de Wet verbetering poortwachter. Met goede begeleiding kun je de verzuim­tijd van getroffen werknemers enorm verlagen.

Verzuim voorkomen

Wat kun je nog meer doen om ongelukken en verzuim te voorkomen? Gebruik de checklist verzuim voorkomen en vraag om hulp bij verzuim­preventie.

Veiligheid en verzekeringen

Ondanks alle inspanningen om veiligheid op het werk te waarborgen, blijven er bepaalde risico's voor werkgevers. Door bovenstaande tips toe te passen beperk je de kans op schade tot een minimum. Maar wat heb je verder nodig om je bedrijf te beschermen tegen veiligheidsrisico's?

Een aantal verzekeringen zijn nuttig, of zelfs onmisbaar, voor ondernemers in het MKB. Drie belangrijke verzekeringen voor een gezond bedrijf:

 • Ziekte­verzuim­verzekering

  Een ziekte­verzuim­verzekering verzekert het risico op loondoorbetaling bij ziekte. Daarnaast word je vaak geholpen bij een effectieve aanpak en de preventie van ziekte­verzuim. Zeker als je kiest voor een pakket met arbodienstverlening.
 • Ongevallen­verzekering

  Met een ongevallen­verzekering regel je een eenmalige uitkering voor werknemers die een ongeval op het werk krijgen en daardoor blijvend invalide worden. Bij overlijden is er een uitkering voor de nabestaanden. Sommige verzekeraars bieden als onderdeel van deze verzekering ook een vergoeding om je medewerker weer aan de slag te helpen als dit mogelijk is. Bijvoorbeeld met een budget voor omscholing of een aanpassing van werkplek, auto of huis.
 • Aansprakelijkheids­verzekering

  Een aansprakelijkheids­verzekering voor bedrijven beschermt je tegen schadeclaims. Die kun je bijvoorbeeld krijgen als je onvoldoende je best hebt gedaan om een arbeidsongeval te voorkomen.

Met deze verzekeringen kun je de veiligheid op de werkvloer beter waarborgen. Je hebt daarmee de zekerheid dat je bedrijf verder kan na een ongeluk. Daarnaast word je door professionals geholpen om ongevallen te voorkomen en schade te beperken.

Veiligheid personeel en goed werkgeverschap

Voor de veiligheid van je werknemers zorgen is een belangrijk onderdeel van goed werkgeverschap. Daarbij horen ook de nodige verzekeringen, waarmee je het bedrijf en je personeel meer zekerheid geeft.

Verdiep je verder in de verzekeringen voor jou en je personeel. Lees het gratis whitepaper Welke verzekeringen heb ik nodig?

Vragen over veiligheid op het werk

 • Wat is veiligheid op de werkvloer?

  Veiligheid op het werk gaat over een veilige werkplek, veilige werkmiddelen en veilige werkmethoden. Dit is wettelijk verplicht voor ieder bedrijf. Als je personeel hebt moet je instructies en opleiding geven die nodig zijn voor veilig werk. Als werkgever ben je namelijk verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkvloer.

 • Wie is aansprakelijk voor een ongeval op het werk?

  Als werkgever ben je al snel aansprakelijk voor een arbeidsongeval, omdat je de plicht hebt om te zorgen voor veilige werkomstandigheden, instructies en toezicht. Alleen als een werknemer met opzet of bewuste roekeloosheid het ongeluk veroorzaakte, is hij zelf aansprakelijk voor de schade.

 • Hoe zorg je voor veiligheid op de werkvloer?

  Breng je risico's in kaart met een RI&E, stel een preventiemedewerker aan en geef je werknemers instructies over veilig werken. Zorg voor een goed arbobeleid, veilige werkplekken en persoonlijke beschermingsmiddelen. Regel ook de juiste ondersteuning bij verzuim en preventie via een arbodienst.

 • Wanneer is een ongevallen­verzekering verplicht?

  Een ongevallen­verzekering is niet wettelijk verplicht, maar in je cao kan wel staan dat je verplicht bent een ongevallen­verzekering te hebben. Controleer dus de cao voor jouw bedrijf. Deze verzekering kun je zien als een onderdeel van goed werkgeverschap.

 • Wat is een ergonomische werkplek?

  Een ergonomische werkplek is een plek die volledig is aangepast aan de fysieke (en mentale) behoeften van de werknemer om goed te kunnen werken. Onderdelen zijn bijvoorbeeld een goede bureaustoel en een goed bureau, waarbij het belangrijk is dat beide de juiste ondersteuning bieden aan het lichaam van de werknemer.

 • Is een werkplekonderzoek verplicht?

  Een werkplekonderzoek is niet wettelijk verplicht. Volgens de Arbowet moet je wel zorgen voor gezond en veilig werk. Je bent ook verplicht deskundige ondersteuning te regelen op dat gebied. Met een werkplekonderzoek laat je dit testen door een arbeidsdeskundige.

 • Wanneer moet je een arbeidsongeval melden?

  Je bent in drie gevallen verplicht om een arbeidsongeval te melden bij de Arbeidsinspectie. Namelijk als het slachtoffer naar het ziekenhuis moet, blijvend letsel oploopt of overlijdt na een arbeidsongeval. Op de website van de Arbeidsinspectie kun je een arbeidsongeval melden.

Personeel verzekeren ja of nee

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Lees in ons gratis whitepaper tips van ondernemers, doe je eigen risico-checklist en ontdek de top 5 verzekeringen per branche.

Meest gelezen

Hitteplan voor je personeel maken

In Nederland hebben we een Nationaal Hitteplan, maar als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor de werkomstandigheden van je personeel. Maak dus een eigen hitteplan dat voldoet aan de regels. Zo pak je het aan.

Thuiswerken, wat zegt de Arbowet?

Door de coronacrisis werken veel mensen vanuit huis. Wat betekent dat voor jou als werkgever? Waar moet je volgens de Arbowet op letten? En hoe kun je ergonomische en psychische klachten bij jouw personeel voorkomen? Tips van twee experts.

Whitepapers en online tests