Werken in de warmte arbo
 Werken in de warmte arbo

Werken in de warmte, hoe zit het met de arbo?

3320 Stijgende temperaturen, zowel binnen als buiten. Bij werken in de warmte heb je te maken met gezondheidsrisico’s voor je werknemers. Waar moet je rekening mee houden en hoe zit het met de arboregels?

Als het menselijk lichaam wordt blootgesteld aan warmte, zowel binnen als buiten, stijgt de lichaamstemperatuur. Een combinatie van hitte en vochtgebrek stelt hoge eisen aan hart en bloedvaten. Dit heet ook wel hittestress.

Hittestress kan verschillende gezondheidsklachten veroorzaken, zoals een hitteberoerte, flauwvallen, kramp, uitdroging en huidaandoeningen. Ook neemt de concentratie af en is de kans op ongelukken dus groter.

Werken in de warmte, wie loopt risico?

Werknemers die binnen werken lopen net zo veel risico op gezondheidsklachten bij warm weer als werknemers in de buitenlucht.

Bij werknemers die buiten werken, speelt wel een mogelijk langdurige blootstelling aan direct zonlicht (uv-straling) mee. Naast het gevaar van huidkanker kan een teveel aan uv-straling ook een negatief effect hebben op het afweersysteem.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) schat in dat in 12 procent van alle bedrijven wordt gewerkt onder warme omstandigheden.

Risicogroepen

Beroepen als bakkers, koks, tuinmannen, mijnwerkers, bouwvakkers, arbeiders in de papier-, staal- en glasindustrie, brandweerlieden, politiemedewerkers en werkers aan de weg hebben regelmatig te maken met warmte.

De volgende groepen werknemers lopen extra risico:

 • zwangere werknemers
 • werknemers met een slechte conditie
 • werknemers met een extreem laag gewicht (minder dan 50 kilo)
 • werknemers met een hoog vetgehalte
 • werknemers met hart- en vaatziekten
 • werknemers die geneesmiddelen gebruiken

Veilige werkomgeving personeel

Veilige werkomgeving

Wil je werknemers een veilige werkomgeving bieden en aan de eisen van Arbowet, brandweer, gemeente en verzekeraar voldoen? Regel dan een preventie­abonnement.

Werken in warmte, wat zijn de regels?

De regelgeving voor werken in de warmte is vastgelegd in het Arbobesluit. Het Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet. De overheid schrijft in artikel 6.1 dat de temperatuur op de werkplek geen schade mag veroorzaken aan de gezondheid van werknemers.

Arbobesluit

Als werkgever moet je zorgen voor een behaaglijk werkklimaat. Het Arbobesluit schrijft dus niet voor bij welke temperatuur er bijvoorbeeld niet gewerkt mag worden.

Wat exact behaaglijk is of wat een te hoge temperatuur op de werkplek precies is, hangt af van veel verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld de omgevingstemperatuur.

Houd je ook aan de arboregels voor thuiswerkers.

Wat is een behaaglijk werkklimaat?

Onder welke warme temperatuur jouw werknemer op zijn werkplek schade kan oplopen, is lastig vooraf vast te stellen. Zo spelen naast omgevingstemperatuur ook luchtvochtigheid, luchtsnelheid, warmtestraling, kleding en fysieke inspanning een belangrijke rol.

Hittestresscalculator

De FNV heeft een werkklimaat-app gemaakt die een globale indicatie geeft van de risico’s die een werknemer loopt. Om vast te stellen of werknemers écht risico lopen, zul je een deskundige moeten inschakelen, zoals een arbeidshygiënist.

Maak een hitteplan voor je personeel.

Warmte en de Inspectie SZW

Aandacht voor warmte op de werkvloer is belangrijk. De Inspectie SZW controleert op naleving van de Arbowet.

Bovendien kan de inspectiedienst na een klacht van een werknemer adviezen geven en je als werkgever manen tot overleg met de ondernemingsraad (OR) en je werknemers over passende maatregelen.

De inspecteur kan zelfs een eis stellen. In een dergelijk geval moet je doen wat de inspecteur zegt. Is er sprake van direct gevaar voor werknemers, dan kan je bedrijf zelfs tijdelijk worden stilgelegd.

Werken in de warmte, 2 tips

 1. Neem het mee in een RI&E
  Besteed aandacht aan werken in hoge temperaturen in een RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie). Met een RI&E beschik je over inzicht in je bedrijfsrisico's. Vervolgens kun je aan de slag met de aanpak van deze mogelijke risico’s.
 2. Verdiep je verder in het onderwerp
  Lees meer over werken in de warmte, zodat je als werkgever alle ins en outs kent. Op het Arboportaal vind je bijvoorbeeld gedetailleerde informatie over werken in de warmte.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests