Ben jij klaar voor (meer) personeel?

Personeel checklist wat te doen

Test jezelf en je weet het binnen enkele minuten. Je ontvangt na afloop een persoonlijk rapport.

verschil bouwplaatswerknemers en UTA-werknemers
verschil bouwplaatswerknemers en UTA-werknemers

Bouwplaatswerknemer en UTA-werknemer, wat is het verschil?

31425 In de bouw wordt onderscheid gemaakt tussen bouwplaatswerknemers en UTA-werknemers. Wat is het verschil? Welke functies horen waarbij? En wat zijn de belangrijkste regels voor beide groepen?

De termen bouwplaatswerknemer en UTA-werknemer zijn afkomstig uit de cao Bouw & Infra. Dit is de overkoepelende cao voor alle bouwbedrijven. De cao heeft alle functies in de bouw verder onderverdeeld binnen deze twee functiegroepen.

Voor bouwplaatswerknemers gelden andere arbeidsvoorwaarden dan voor UTA-werknemers. Er zijn bijvoorbeeld afwijkende regels voor loon, overwerk, vakantie en roostervrije dagen. Raadpleeg je cao om al deze regels correct toe te passen.

Let op

De cao Bouw & Infra loopt af op 31 december 2019. Onderhandelingen voor een nieuwe cao zullen later starten dan gepland vanwege andere kwesties in de bouwsector (PFAS, CO2).

Het is aan te raden in 2020 voorlopig de oude cao aan te houden, al ben je hiertoe niet verplicht. Tip: bekijk de actuele status van de nieuwe cao Bouw & Infra

Bouwondernemer risico

Ken jij de risico's in de bouw?

In de bouw ligt een ongeluk op de loer. Hoe kun je risico's voorkomen en de schade beperken? Zorg dat jouw bouwbedrijf blijft bestaan als het even tegenzit.

Bouwplaatswerknemer

Onder bouwplaatswerknemers vallen alle werknemers met functies die op de bouwplaats zelf worden uitgevoerd. Denk aan functies zoals:

 • timmerman
 • betonwerker
 • dakdekker
 • kraanbestuurder
 • metselaar
 • opperman
 • tegelzetter
 • elektromonteur
 • schilder
 • sloper

De functies zijn verder ingedeeld in groepen (A t/m E). Deze indeling is onder meer gebaseerd op opleiding, ervaring, mate van leidinggeven en mate van zelfstandigheid.

In de cao Bouw & Infra vind je een uitgebreide functielijst (bijlage 9a) met vrijwel alle mogelijke functies in de bouw. Met deze functielijst kun je eenvoudig nagaan in welke functiegroep jouw werknemer valt. Kies in overleg met je werknemer de juiste functietitel en leg dit vast in de arbeids­overeenkomst.

Loon bouwplaatswerknemer

Aan je bouwplaatswerknemers moet je het zogeheten 'garantieloon' betalen. Dit is het minimumloon waarop een werknemer recht heeft op grond van zijn leeftijd en functie-indeling. Voorlieden, instructeurs en leermeesters moet je bovenop dit garantieloon nog een verplichte toeslag geven.

Tip

Lees meer over de loontabellen voor bouwplaatswerknemers.

Bouwplaatswerknemer werven

Goede vakmensen in de bouw zijn schaars. Hoe kun je toch de juiste bouwplaatswerknemers vinden en contracteren? Bekijk een handig stappenplan in het artikel Bouwplaats­personeel aannemen in 5 stappen.

UTA-werknemer

De afkorting UTA staat voor 'Uitvoerend Technisch Administratief'. Onder deze brede groep vallen functies als:

 • projectleider
 • werkvoorbereider
 • planner
 • calculator
 • uitvoerder
 • medewerker personeels­zaken
 • medewerker salarisadministratie
 • medewerker secretariaat

Functie-indeling UTA-werknemer

De functies zijn ingedeeld in zes functieniveaus (1 t/m 6). In de cao Bouw & Infra vind je een stappenplan en een functieladder voor een correcte indeling van UTA-werknemers (bijlage 9b). Als werkgever kies je de meest passende functietitel voor je werknemer, maar je werknemer kan hier wel tegen in beroep gaan.

Loon UTA-werknemer

Voor UTA-werknemers gelden vaste salarisschalen en loontabellen. Per functiegroep is aangegeven welk loon je volgens de cao minimaal moet betalen. Ook het maximumloon ligt vast.

Tip

In dit artikel ligt de focus op de cao Bouw & Infra. Naast deze cao kent de bouwsector nog een aantal andere cao’s. Raadpleeg de cao die bij jouw bedrijfstak hoort. Bekijk een overzicht van cao's in de bouw.

Bouwondernemer

Specialist in de bouw

Wat doe je als er schade is veroorzaakt tijdens de bouw of je gereedschap is gestolen? Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Meest gelezen

G-rekening, wat is het en hoe werkt het?

40681 Werk je met uitzendkrachten? Of leen je zelf wel eens personeel uit? Dan kun je te maken krijgen met een zogeheten g-rekening. Wat is een g-rekening? Hoe gebruik je hem precies?

Cao in de bouw, hoe zit dat?

23570 Heb je een bouwonderneming? Dan kan het zijn dat jouw bedrijf onder de regeling van een verplichte collectieve arbeids­overeenkomst (cao) valt.

Tijdspaarfonds Bouw & Infra, wat en hoe?

22857 Ben je werkgever in de bouw? Dan heb je te maken met het Tijdspaarfonds Bouw & Infra. Lees wat deze regeling inhoudt en hoe je er als ondernemer mee om moet gaan.

Whitepapers en online tests