Ben jij klaar voor (meer) personeel?

Personeel checklist wat te doen

Test jezelf en je weet het binnen enkele minuten. Je ontvangt na afloop een persoonlijk rapport.

verschil bouwplaatswerknemers en UTA-werknemers
verschil bouwplaatswerknemers en UTA-werknemers

Bouwplaatswerknemer en UTA-werknemer, wat is het verschil?

In de bouw wordt onderscheid gemaakt tussen bouwplaatswerknemers en UTA-werknemers. Wat is het verschil? Welke functies horen waarbij? En wat zijn de belangrijkste regels voor beide groepen?

Over verschil bouwplaatswerknemer en UTA-werknemer:

De termen bouwplaatswerknemer en UTA-werknemer zijn afkomstig uit de cao Bouw & Infra. Dit is de overkoepelende cao voor alle bouwbedrijven. De cao heeft alle functies in de bouw verder onderverdeeld binnen deze twee functiegroepen.

Voor bouwplaatswerknemers gelden andere arbeidsvoorwaarden dan voor UTA-werknemers. Er zijn bijvoorbeeld afwijkende regels voor loon, overwerk, vakantie en roostervrije dagen. Raadpleeg je cao om al deze regels correct toe te passen. Bekijk hieronder het verschil tussen een UTA-werknemer en een bouwplaatswerknemer.

Cao Bouw

Bekijk de meest recente versie van de cao Bouw & Infra

Bouwondernemer risico

Ken jij de risico's in de bouw?

In de bouw ligt een ongeluk op de loer. Hoe kun je risico's voorkomen en de schade beperken? Zorg dat jouw bouwbedrijf blijft bestaan als het even tegenzit.

Bouwplaatswerknemer

Onder bouwplaatswerknemers vallen alle werknemers met functies die op de bouwplaats zelf worden uitgevoerd. Denk aan functies zoals:

 • timmerman
 • betonwerker
 • dakdekker
 • kraanbestuurder
 • metselaar
 • opperman
 • tegelzetter
 • springmeester
 • elektromonteur
 • schilder
 • sloper

De functies zijn verder ingedeeld in groepen (A t/m E). Deze indeling is onder meer gebaseerd op opleiding, ervaring, mate van leidinggeven en mate van zelfstandigheid.

In de cao Bouw & Infra vind je een uitgebreide functielijst (bijlage 1.1 en 1.2) met vrijwel alle mogelijke functies in de bouw. Met deze functielijst kun je eenvoudig nagaan in welke functiegroep jouw werknemer valt. Kies in overleg met je werknemer de juiste functietitel en leg dit vast in de arbeids­overeenkomst.

Loon bouwplaatswerknemer

Aan je bouwplaatswerknemers moet je het zogeheten 'garantieloon' betalen. Dit is het minimumloon waarop een werknemer recht heeft op grond van zijn leeftijd en functie-indeling. Voorlieden, instructeurs en leermeesters moet je bovenop dit garantieloon nog een verplichte toeslag geven.

Bekijk de loontabellen voor bouwplaatswerknemers.

Bouwplaatswerknemer werven

Goede vakmensen in de bouw zijn schaars. Hoe kun je toch de juiste bouwplaatswerknemers vinden en contracteren? Bekijk een handig stappenplan in het artikel Bouwplaats­personeel aannemen in 5 stappen.

UTA-werknemer UTA werknemers functies cao bouw en infra

De afkorting UTA staat voor 'Uitvoerend Technisch Administratief'. Onder deze brede groep vallen functies als:

 • projectleider
 • werkvoorbereider
 • planner
 • calculator
 • uitvoerder
 • medewerker personeels­zaken
 • medewerker salarisadministratie
 • medewerker secretariaat

Functie-indeling UTA-werknemer

De functies zijn ingedeeld in zes functieniveaus (1 t/m 6). In de cao Bouw & Infra vind je een stappenplan en een functieladder voor een correcte indeling van UTA-werknemers (bijlage 1.3).

Je kijkt welke werkzaamheden je werknemer doet en kiest de meest passende functietitel. Je werknemer kan hier wel tegen in beroep gaan, als hij het niet eens is met je keuze.

Loon UTA-werknemer

Voor UTA-werknemers gelden vaste salarisschalen en loontabellen. Per functiegroep is aangegeven welk loon je volgens de cao minimaal moet betalen. Ook het maximumloon ligt vast.

Bekijk de loontabellen voor UTA-werknemers.

Meer cao's in de bouw

In dit artikel ligt de focus op de cao Bouw & Infra. Naast deze cao kent de bouwsector nog een aantal andere cao’s. Raadpleeg de cao die bij jouw bedrijfstak hoort. Bekijk een overzicht van cao's in de bouw.

Bouwondernemer

Specialist in de bouw

Wat doe je als er schade is veroorzaakt tijdens de bouw of je gereedschap is gestolen? Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Vragen over medewerkers bouw en UTA

 • Wat is een UTA-werknemer?

  UTA-werknemers zijn alle werknemers in de bouw die meestal niet op de bouwplaats werken. Bijvoorbeeld werkvoorbereiders, planners en administratief personeel. UTA staat voor Uitvoerend Technisch Administratief.

 • Wat is een bouwplaatswerknemer?

  Onder bouwplaatswerknemers vallen alle werknemers met functies die op de bouwplaats zelf worden uitgevoerd. Denk aan slopers, metselaars, schilders, lassers, elektromonteurs, heiers, kraanbestuurders, timmermannen en loodgieters.

 • Hoeveel salaris krijgen UTA- en bouwplaatswerknemers?

  Het salaris in de bouw ligt voor een groot deel vast, omdat de bouwsector gebonden is aan verplichte cao’s. In de cao Bouw & Infra vind je een aantal loontabellen. Hiermee kun je eenvoudig zien welk uurloon je moet betalen aan je bouwplaatswerknemers en UTA-werknemers.

 • Mag ik bouw­personeel een hoger uurloon geven?

  Je mag een bouwwerknemer in de meeste gevallen een hoger uurloon geven dan in de cao staat. Alleen bij de salarisschalen voor UTA-werknemers mag je niet boven een bepaald maximum komen. Een bouwplaatswerknemer mag je bovenop zijn garantieloon ook een bepaalde prestatiebeloning geven. Bijvoorbeeld een bonus na afronding van een project.

 • Wanneer moet ik loonsverhoging in de bouw geven?

  Het wettelijke minimumloon kan ieder halfjaar (op 1 januari en op 1 juli) aangepast worden. Bekijk de meest actuele loontabellen voor de bouw. Betaal je een bouwwerknemer een hoger loon dan de cao voorschrijft? Ook dan ben je verplicht om de voorgeschreven periodieke loonsverhogingen door te voeren. Je mag dus niet een periodiek overslaan, ook al blijf je boven het garantieloon uit de cao.

 • Wat is het Tijdspaarfonds Bouw & Infra?

  Het Tijdspaarfonds Bouw & Infra is een regeling uit de cao Bouw & Infra. Bijna alle bedrijven in de bouw hebben hier mee te maken. Als werkgever stort je voor je werknemers elke maand of elke vier weken geld in het Tijdspaarfonds. Je kunt daarmee je werknemers extra vrije dagen, vakantiegeld, een budget voor duurzame Inzetbaarheid en spaaruren geven.

Meest gelezen

Loontabellen in de bouw, zo werkt het

In de bouw wordt gewerkt met loontabellen en garantielonen. Je hebt loontabellen voor bouwplaatswerknemers en UTA-werknemers. Hoe werkt het precies? En wat zijn de lonen op dit moment? Een overzicht.

G-rekening, wat is het en hoe werkt het?

Werk je met uitzendkrachten? Of leen je zelf wel eens personeel uit? Dan kun je te maken krijgen met een zogeheten g-rekening. Wat is een g-rekening? Hoe gebruik je hem precies? En hoe kom je eraan?

Cao in de bouw, hoe zit dat?

Heb je een bouwonderneming? Dan kan het zijn dat jouw bedrijf onder de regeling van een verplichte collectieve arbeids­overeenkomst (cao) valt. Wat wordt in een cao eigenlijk geregeld en wat moet je er als ondernemer met personeel over weten? Je leest het hier.

Whitepapers en online tests