Advies nodig over jouw bedrijfsrisico’s?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies

Loontabellen bouw infra uta bouwplaatswerknemer
Loontabellen bouw infra uta bouwplaatswerknemer

Loontabellen in de bouw, zo werkt het

In de bouw wordt gewerkt met loontabellen en garantielonen. Je hebt loontabellen voor bouwplaatswerknemers en UTA-werknemers. Hoe werkt het precies? En wat zijn de lonen op dit moment? Een overzicht.

De lonen in de bouw liggen voor een groot deel vast, omdat de bouwsector gebonden is aan verplichte cao’s.

In de overkoepelende cao voor de bouw, de cao Bouw & Infra, staan regels over de lonen van je werknemers. Er wordt gewerkt met vaste lonen en salarisschalen per functie en leeftijd. Deze zijn uitgewerkt in verschillende loontabellen.

Loontabellen in de bouw

In de cao Bouw & Infra vind je een aantal loontabellen. Hiermee kun je eenvoudig zien welk uurloon je moet betalen aan je werknemer.

De bedragen in deze loontabellen zijn gebaseerd op het wettelijk minimumloon en afspraken tussen werkgevers- en werknemersverenigingen in de bouw. Je bent verplicht je te houden aan de (minimum)lonen in deze loontabellen.

Juiste loontabel bouw

De lonen kunnen ieder halfjaar (op 1 januari en op 1 juli) aangepast worden. Zorg dus dat je de meest actuele loontabel gebruikt. Bekijk hieronder alle loontabellen in de bouw.

Loontabellen bouwplaatswerknemer

Aan bouwplaatswerknemers moet je minimaal het zogeheten 'garantieloon' betalen. Dit is het minimumloon waarop een werknemer recht heeft volgens zijn leeftijd en functie-indeling.

Onder bouwplaatswerknemers vallen alle werknemers die op de bouwplaats zelf werken. Denk aan een timmerman, dakdekker, kraanmachinist, metselaar, opperman, tegelzetter, elektromonteur of schilder. De functies zijn ingedeeld in groepen (A t/m E).

Verzeker je personeel tegen ziekte

Zieke werknemer in de bouw?

Blessures en ziektes liggen constant op de loer. Je kunt er veel geld mee kwijt zijn, maar dat hoeft niet! Wapen je tegen de gevolgen van verzuim.

Hoogte garantieloon

De hoogte van het garantieloon is afhankelijk van de functiegroep en de leeftijd. Voor voorlieden betaal je een toeslag. Dit is allemaal terug te vinden in de loontabellen.

Zeven soorten loontabellen

Er zijn zeven loontabellen voor bouwplaatswerknemers, namelijk:

 1. Garantieloon bouwplaatswerknemer 21 jaar of ouder
 2. Garantieloon bouwplaatswerknemer 16 t/m 20 jaar
 3. Loon voorman, leermeester of instructeur (inclusief voorliedentoeslag)
 4. Garantieloon instroom leerlingen vóór 1 september 2015
 5. Garantieloon instroom leerlingen na 1 september 2015
 6. Garantieloon instroom leerlingen BBL 3 op of na 1 september 2015,
  aansluitend op BBL 2 die vóór 1 september 2015 is gestart
 7.  Garantieloon inloopschaal bouwplaatswerknemer *

* Een bouwplaatswerknemer die niet eerder in de bouw heeft gewerkt, mag maximaal een jaar lang worden betaald volgens een inloopschaal. Dit geldt niet voor een bouwplaatswerknemer die een vakopleiding in de bouw volgt of in het bezit is van een vakopleidingsdiploma.

Loontabel bouwplaatswerknemer 2024

Bekijk de loontabellen voor bouwplaatswerknemers in 2024.

Loontabellen UTA-werknemers

De afkorting UTA staat voor ‘Uitvoerend Technisch Administratief’. Onder deze brede groep vallen functies als werkvoorbereider, planner, calculator en uitvoerder. Maar ook eventuele medewerkers van personeels­zaken, de salarisadministratie en het secretariaat horen hierbij.

Zes functieniveaus

UTA-werknemers zijn ingedeeld in zes functieniveaus (1 t/m 6). Aan deze functieniveaus zijn vaste salarisschalen gekoppeld: een minimum en een maximum salaris. Je bent verplicht deze schalen te hanteren. 

Er zijn drie loontabellen voor UTA-werknemers, namelijk:

 1. UTA-werknemer 21 jaar of ouder
 2. UTA-werknemer 16 t/m 20 jaar*
 3. Inloopschaal UTA-werknemer 21 jaar of ouder**

* Een UTA-werknemer tot en met 20 jaar die is ingedeeld in functieniveau 1 en die voor het eerst een dienstverband aangaat met een werkgever in de bouw, mag maximaal een jaar lang worden betaald volgens deze inloopschaal

** Een UTA-werknemer van 21 jaar of ouder die langer dan acht maanden achter elkaar niet als werknemer heeft gewerkt, mag het eerste jaar worden betaald volgens deze inloopschaal.

Loontabel UTA 2024

Bekijk de loontabellen voor UTA-werknemers in 2024.

Hoger uurloon in de bouw Loontabellen bouw loontabel UTA bouwplaatswerknemer

Je mag een werknemer in de meeste gevallen een hoger uurloon geven dan in de cao staat. Alleen bij de salarisschalen voor UTA-werknemers mag je niet boven een bepaald maximum komen.

Goed werkgeverschap

Een hoger uurloon bieden kan je veel voordeel opleveren. Je laat zo zien dat je goed werkgeverschap belangrijk vindt. Dat zorgt er ook voor dat werknemers langer aan boord blijven.

Een bouwplaatswerknemers mag je bovenop zijn garantieloon ook een bepaalde prestatiebeloning geven. Bijvoorbeeld een bonus na afronding van een project.

Door het personeels­tekort in de bouw is iets extra's bieden heel belangrijk. Met een goed uurloon en prestatiebeloningen zul je eerder gekwalificeerde vakmensen binnenhalen. Onderhandelen over het salaris is dus ook in de bouw mogelijk.

Betaal je een werknemer een hoger loon dan de cao voorschrijft?

Dan ben je wel verplicht om de voorgeschreven periodieke loonsverhogingen door te voeren. Je mag dus niet een periodiek overslaan, ook al blijf je boven het garantieloon uit de cao.

In dit artikel ligt de focus op de cao Bouw & Infra. Naast deze cao kent de bouwnijverheid nog een groot aantal andere cao’s. Die hebben allemaal hun eigen loonvoorschriften. Raadpleeg de cao die bij jouw bedrijfstak hoort. Bekijk een overzicht van cao's in de bouw.

Loontabellen bouw 2024

In 2024 is er een nieuwe cao Bouw & Infra. Een belangrijke afspraak in de nieuwe cao is een loonsverhoging van twee keer 3,5 procent. Dit is de hoogste loonstijging voor bouwvakkers ooit.

De nieuwe cao ging in op 1 januari 2024 en heeft een looptijd van een jaar. De eerste loonsverhoging van 3,5 procent is direct toegepast op 1 januari. De tweede loonstijging volgt op 1 juli 2024. Pas dus de nieuwe loontabellen toe in 2024.

Let op: aan het einde van het jaar, op 31 december 2024, wordt een nieuw loongebouw geïntroduceerd voor de bouw. Bereid je dus voor op een nieuwe indeling, geldend vanaf de cao Bouw & Infra 2025.

Zorg dat je nooit onder het wettelijke minimumloon komt. Voor werknemers onder de 21 geldt het minimum jeugdloon.

Bouwondernemer

Specialist in de bouw

Wat doe je als er schade is veroorzaakt tijdens de bouw of je gereedschap is gestolen? Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Vragen over loontabellen in de bouw

 • Hoe bepaal ik het loon van mijn bouwmedewerkers?

  De lonen in de bouw liggen voor een groot deel vast, omdat de bouwsector gebonden is aan verplichte cao’s. In de cao Bouw & Infra vind je een aantal loontabellen. Hiermee kun je eenvoudig zien welk uurloon je moet betalen aan je werknemer.

 • Mag ik mijn bouwmedewerker een hoger uurloon geven?

  Je mag een bouwwerknemer in de meeste gevallen een hoger uurloon geven dan in de cao staat. Alleen bij de salarisschalen voor UTA-werknemers mag je niet boven een bepaald maximum komen. Een bouwplaatswerknemer mag je bovenop zijn garantieloon ook een bepaalde prestatiebeloning geven. Bijvoorbeeld een bonus na afronding van een project.

 • Wanneer moet ik loonsverhoging doorvoeren?

  Het wettelijke minimumloon kan ieder halfjaar (op 1 januari en op 1 juli) aangepast worden. Bekijk de meest actuele loontabellen voor de bouw. Betaal je een bouwwerknemer een hoger loon dan de cao voorschrijft? Ook dan ben je verplicht om de voorgeschreven periodieke loonsverhogingen door te voeren. Je mag dus niet een periodiek overslaan, ook al blijf je boven het garantieloon uit de cao.

Meest gelezen

G-rekening, wat is het en hoe werkt het?

Werk je met uitzendkrachten? Of leen je zelf wel eens personeel uit? Dan kun je te maken krijgen met een zogeheten g-rekening. Wat is een g-rekening? Hoe gebruik je hem precies? En hoe kom je eraan?

Cao in de bouw, hoe zit dat?

Heb je een bouwonderneming? Dan kan het zijn dat jouw bedrijf onder de regeling van een verplichte collectieve arbeids­overeenkomst (cao) valt. Wat wordt in een cao eigenlijk geregeld en wat moet je er als ondernemer met personeel over weten? Je leest het hier.

Whitepapers en online tests