Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Loonsverhoging
Loonsverhoging

Wanneer geef je als werkgever een loonsverhoging?

Goed werkgeverschap houdt onder meer in dat je werknemers een passende beloning geeft voor hun inspanningen. Daarbij hoort ook bij dat je van tijd tot tijd opslag geeft. Wat zijn hiervoor geschikte momenten? En wanneer is een loonsverhoging verplicht?

Loonsverhoging geven, wanneer?

Werknemers kunnen vragen om meer loon. Je kunt zo’n verzoek om loonsverhoging niet zomaar naast je neerleggen.

Dat is niet bevorderlijk voor de sfeer in het bedrijf en zal er vroeg of laat toe leiden dat goede werknemers vertrekken. Tegelijk probeer je als werkgever de kosten van personeel zo laag mogelijk te houden.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Natuurlijk kun je proberen om ongewenst verloop op andere manieren terug te dringen. Bijvoorbeeld door verbeteringen in de werkomgeving of goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar soms kom je er niet onderuit daadwerkelijk loonsverhoging te geven.

Afspraken maken

Dat hoef je overigens niet gelijk te doen als een medewerker hierom vraagt. Je kunt ook afspreken dat je iemand opslag geeft op het eerstvolgende passende moment in zijn loopbaan. Er zijn namelijk tal van momenten waarop een herziening van het salaris voor de hand ligt. Door de loonsverhoging aan zo’n moment te koppelen, laat je zien dat ze niet zomaar opslag krijgen. Er moet wel een goede reden voor zijn.

Loonsverhoging 2024

Op 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75%. Voor het eerst wordt er een uurloon gehanteerd als basis. Eerder was er sprake van een extra stijging van 1,7% op 1 januari 2024, maar dat gaat niet door. In plaats daarvan komt er waarschijnlijk structureel 1,2% bij vanaf 1 juli 2024. Kijk dus goed naar de nieuwe bedragen en pas de lonen aan waar nodig.

Loonsverhoging door inflatie?

Als een werknemer meer loon wil omdat er inflatie is in Nederland, kun je dit overwegen. Vaak stijgen de minimumlonen en cao-lonen dan ook. De extra kosten kun je mogelijk doorberekenen aan je klanten.

Veel werkgevers kiezen ervoor om een inflatiebonus te geven van een paar honderd euro. Met zo'n eenmalig bedrag kun je medewerkers compenseren voor de stijgende kosten. Dit kan een uitkomst zijn. Zeker als je het nog binnen de werkkostenregeling (WKR) kunt doen.

Er is geen automatische loonsverhoging bij een algemene prijsstijging (inflatie) in Nederland. Je bent dus niet verplicht een loonsverhoging te geven.

Lonen vergelijken

Geef niet zomaar een loonsverhoging op basis van het inflatie-percentage. Kijk goed wat een redelijk loon is in jouw branche, regio en per beroep. Lees meer over salaris vergelijken.

1. Loonsverhoging in cao

Het recht op verhoging van het salaris is niet bij wet geregeld. Maar als jouw bedrijf onder een verplichte cao valt, is de kans groot dat daarin wel afspraken over loonsverhoging staan.

Veel cao’s schrijven voor met welk percentage je de loonschalen moet aanpassen en op welke datum dit moet gebeuren. Meestal is dat per 1 januari of per 1 juli. Je bent verplicht om de periodieke loonsverhogingen uit jouw cao door te voeren.

Automatische salarisverhoging?

Niet alle cao’s geven automatisch recht op periodieke loonsverhogingen. Nieuwe cao’s gaan vaak uit van open salarisschalen, waarin alleen het minimum- en maximumsalaris per schaal is vastgelegd.

Open loonschalen

Als jouw bedrijf aan een cao met open loonschalen gebonden is, bepaal je op basis van een beoordelingsgesprek of een werknemer een loonsverhoging krijgt en met welk percentage. Open loonschalen bieden je dus meer flexibiliteit in je manier van belonen.

Veel cao's staan je toe om je medewerkers een hoger loon te betalen dan is voorgeschreven. Ook dan ben je verplicht om de voorgeschreven periodieke loonsverhogingen door te voeren.

Je mag dus niet een periodiek overslaan om bijvoorbeeld weer op gelijke hoogte met het cao-loon te komen. 

2. Loonsverhoging bij goede beoordeling

Als je bedrijf niet gebonden is aan een cao, is het jaarlijkse beoordelingsgesprek een goed moment om een loonsverhoging voor een werknemer te overwegen.

In zo'n gesprek maak je de balans op over het functioneren. Bij een goede beoordeling kun je een vorm van prestatiebeloning toepassen, zoals een bonus of salarisverhoging.

Resultaten vergelijken

Ter voorbereiding op het gesprek vergelijk je de resultaten die de medewerker het afgelopen jaar heeft behaald met de eisen van zijn functieomschrijving en de benodigde competenties.

Zo kom je tot een goed onderbouwde beoordeling. Je hebt al een compleet beeld, dus dan is het gemakkelijk om meteen ook de afweging over een eventuele loonsverhoging te maken.

Maak bij je beoordeling gebruik van een beoordelingsformulier. Dat geeft je houvast in de voorbereiding en tijdens het beoordelingsgesprek.

Uitbreiden personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

3. Loonsverhoging bij promotie

Als een werknemer promotie maakt, betekent dit meestal dat hij een nieuwe functie krijgt die hoger gewaardeerd wordt.

Vaak is aan zo'n nieuwe functie automatisch een hoger salaris gekoppeld. Soms niet, maar ook dan is het gebruikelijk om een loonsverhoging toe te passen.

Een promotie betekent namelijk dat je qua functieprofiel en competenties meer van je werknemer verwacht. Daar hoort ook een andere beloning bij.

Hoeveel loonsverhoging?

Hoeveel extra salaris je de medewerker bij promotie moet geven, is lastig te zeggen. Sommige bedrijven hanteren als vuistregel een loonstijging van 3 tot 6 procent. Maar ook 5 tot 10 procent komt voor, vooral bij promoties die samenvallen met de (half)jaarlijkse loonstijging.

KPI's afspreken

Bij een promotie kun je ook met de werknemer afspreken dat hij een loonsverhoging moet ‘verdienen’ door in de nieuwe functie eerst bepaalde meetbare doelen (KPI's) te behalen. Zo laat je het salaris gelijk lopen met de verwachte prestaties.

4. Loonsverhoging bij vast contract

Als een werknemer de overstap maakt van een tijdelijk contract naar een vast contract (in feite ook een vorm van promotie), ligt het voor de hand om hem een hoger loon te geven.

Secundaire arbeidsvoorwaarden verbeteren

Een vast contract betekent ook vaak dat de medewerker kan rekenen op betere secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een telefoon of auto van de zaak.

Dit kun je als 'wisselgeld' gebruiken bij de onderhandelingen over de hoogte van het nieuwe salaris. Wellicht gaat je medewerker dan akkoord met een lager loon dan hem voor ogen stond en bespaar jij op de directe loonkosten.

5. Loonsverhoging bij meer werk Loon verhoging salaris loonsverhoging verplicht

Je vindt ze in bijna elk bedrijf: werknemers die al langere tijd in dezelfde functie zitten en die – soms ongemerkt – steeds meer taken en verantwoordelijkheden op hun bordje krijgen geschoven. Geen probleem, door hun ervaring kunnen ze dit prima aan.

Als werkgever moet je hier een scherp oog voor hebben, want zulke medewerkers zijn onmisbaar voor je bedrijf. Geef ze eens per jaar of eens in de twee jaar een loonsverhoging, als blijk van waardering voor hun inzet.

Werknemers krijgen soms ook uitbreiding van hun takenpakket bij de start van een nieuw, groot project. Ook dat is een goed moment om een loonsverhoging te overwegen.

Hetzelfde geldt voor de afronding van een groot project: geef bijvoorbeeld opslag aan medewerkers die meer dan gemiddeld hebben gepresteerd.

Eenmalige extra bonus

Soms laten de bedrijfsfinanciën een structurele loonsverhoging niet toe. Een goed alternatief is dan een eenmalige extra bonus. Dat kan geld zijn, maar bijvoorbeeld ook extra vakantiedagen, een betere werkplek of flexibeler werktijden.

Tip: Bekijk meer alternatieven voor salarisverhoging.

6. Loonsverhoging bij uitzonderlijke prestatie

Elk bedrijf kent ook uitzonderlijke talenten. De één heeft een gouden idee voor innovatie, de ander weet een heel team te motiveren, een derde is een getalenteerde verkoper.

Zulke werknemers wil je natuurlijk behouden voor het bedrijf en daar mag best een extra beloning tegenover staan. Mensen met een uitzonderlijk talent weten vaak zelf wel wat zij waard zijn voor een bedrijf. De kans is dan ook groot dat zij zelf beginnen over een loonsverhoging of een bonus.

Voorkom dat goede werknemers vertrekken. Naast een goed loon geven kun je nog veel meer doen om je beste mensen te behouden: personeels­verloop verlagen, 9 tips.

Prestatie belonen

Het is daarom verstandig om voor jezelf als ondernemer vast te stellen hoe je talent in het bedrijf wilt belonen. Ontwikkel een beleid hiervoor en stel dat op schrift, zodat medewerkers weten waar ze aan toe zijn. Leg die regels vast in een personeels­handboek of bedrijfsreglement.

Het is sowieso aan te bevelen om een helder omschreven beleid te hebben voor het toekennen van salarissen, loonsverhogingen en bonussen. Als je medewerkers precies weten wat wel en niet mogelijk is, zul je minder vruchteloze gesprekken over loonsverhoging hoeven te voeren.

Prestatieloon

Kies bijvoorbeeld een van deze zes vormen van prestatieloon.

7. Loonsverhoging na opleiding

Beloon ook je werknemers als zij bereid zijn om vooruit te komen en zich verder te ontwikkelen. Een werknemer die net een opleiding of training heeft afgerond met een diploma of certificaat, is competenter en beter gekwalificeerd voor zijn taken.

Hij is dus meer waard voor je bedrijf. Dan past het ook om hem loonsverhoging te geven of in elk geval een bonus toe te kennen.

Vragen over loonsverhoging geven

 • Hoe kan ik loonsverhoging geven?

  Dat hoef je niet gelijk te doen als een medewerker hierom vraagt. Je kunt afspreken dat je iemand opslag geeft op het eerstvolgende passende moment in zijn loopbaan. Er zijn namelijk veel momenten waarop je het salaris kunt aanpassen. Door de loonsverhoging aan zo’n moment te koppelen, laat je zien dat er een goede reden voor moet zijn.

 • Wanneer geef ik een loonsverhoging?

  Een verhoging van het loon wordt vaak gegeven op basis van een beoordeling, bij een promotie, bij een vast contract, bij uitbreiding van het takenpakket, na een uitzonderlijke prestatie en na een opleiding. Soms ben je zelfs verplicht meer loon te betalen. Ook bij inflatie kan een loonverhoging passend zijn.

 • Wanneer moet ik verplicht loonsverhoging geven?

  Je bent verplicht om de periodieke loonsverhogingen uit jouw cao door te voeren. Ook als het wettelijke minimumloon wordt verhoogd en je werknemer onder de nieuwe grens gaat vallen, ben je verplicht een loonsverhoging te geven.

 • Wat is een alternatief voor loonsverhoging? 

  Soms laten de bedrijfsfinanciën een structurele loonsverhoging niet toe. Een goed alternatief is dan een eenmalige extra bonus. Dat kan geld zijn, maar bijvoorbeeld ook extra vakantiedagen, een betere werkplek of aangepaste werktijden. Je kunt personeel ook meer inspraak geven of aandelen in je onderneming. Zo kun je een personeels­lid meer betrekken bij de groei van je bedrijf.

 • Moet je meer loon geven bij inflatie?

  Als een werknemer meer loon wil omdat er inflatie is in Nederland, kun je dit overwegen. Je bent niet verplicht een salarisverhoging toe te passen, maar houd wel rekening met het minimumloon in jouw branche. Door inflatie kunnen de looneisen veranderen.

 • Wat doe je met een verzoek tot salarisverhoging?

  Neem een verzoek tot salarisverhoging altijd serieus. Reageer niet direct inhoudelijk, maar laat weten dat je er later op terugkomt, bijvoorbeeld tijdens een beoordelingsgesprek. Vraag je werknemer ook om een korte motivatie voor de salarisverhoging. Misschien is er een reden om sneller te beslissen.

Personeel aannemen in dienst

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit pakket aan personeels­­verzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel.

Meest gelezen

Dit is het minimumloon 2023

In 2023 is het minimumloon een stuk hoger. Na een stijging van ruim 10 procent op 1 januari gaat het minimumloon verder omhoog op 1 juli. Wat is het minimumloon in 2023? Bekijk alle bedragen per leeftijd, per maand, week en dag. En bereken het minimumloon 2023 per uur.

Wat is het minimumloon in 2022?

Hoe hoog is het minimumloon in 2022? Wat moet je betalen per leeftijd, per week, dag en uur? Bekijk een overzicht van de minimumlonen per 1 januari en 1 juli 2022.

Minimumloon 2024, overzicht per leeftijd

Het minimumloon stijgt verder in 2024. Voor het eerst is er een wettelijk minimum uurloon. Sinds 1 januari is dat 13,27 euro per uur voor werknemers van 21 jaar en ouder. Wat is het minimumloon vanaf 1 juli 2024? Bekijk het minimumloon per leeftijd.

Dit zijn de kosten van personeel

Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af. Wat voor personeels­kosten zijn er en welke zijn verplicht?

Whitepapers en online tests