Vakantiedagen personeel
Vakantiedagen personeel

Vakantiedagen, 7 vragen en antwoorden

Vakantiedagen, iedere werknemer heeft er recht op. Maar hoeveel heb je er in 2024? Hoelang blijven vakantiedagen geldig? En hoe zit het met vakantiedagen tijdens ziekte? 7 veelgestelde vragen en antwoorden.

1. Hoeveel vakantiedagen heeft mijn werknemer?

Iedere werknemer heeft volgens de wet recht op een aantal vakantiedagen per jaar. Je kunt de wettelijke vakantiedagen eenvoudig berekenen. Dit is namelijk vier keer het aantal uur dat de werknemer per week werkt.

Vakantiedagen berekenen, 2 voorbeelden:

  • Als een werknemer fulltime (40 uur) werkt, heeft hij recht op 160 uur vakantie, dat zijn 20 vakantiedagen per jaar.
  • Als een werknemer parttime (20 uur) werkt, heeft hij recht op 80 uur vakantie, dat zijn 10 vakantiedagen* per jaar.

*Het gaat hier dus puur om het aantal vakantiedagen. Als de parttime werknemer zijn vakantiedagen achter elkaar opneemt, heeft hij in combinatie met zijn standaard roostervrije dagen in totaal 20 dagen vrij.

Je mag werknemers ook meer vakantiedagen geven. Dit zijn dan bovenwettelijke vakantiedagen. Het afgesproken aantal vakantiedagen wordt vastgelegd in een personeels­contract of cao.

Tijdens een vakantie betaal je je werknemer zijn salaris gewoon door. Werknemers hebben ieder jaar ook recht op vakantiegeld

2. Vakantiedagen bewaren, kan dat?

Ja, een werknemer kan vakantiedagen bewaren. Hij neemt ze dan mee naar een volgend kalenderjaar.

Voor wettelijke vakantiedagen geldt sinds 1 januari 2012 een houdbaarheid van zes maanden, voor de bovenwettelijke vakantiedagen is dat vijf jaar. 

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Wettelijke vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen die een werknemer niet heeft opgenomen, vervallen dus een halfjaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Je werknemer moet dan wel in staat zijn geweest om deze vakantiedagen op te nemen.

Is dit niet het geval, bijvoorbeeld door drukte of ziekte? Dan geldt de wettelijke termijn van zes maanden niet en zijn ze net als de bovenwettelijke vakantiedagen vijf jaar geldig.

3. Werknemer is ziek tijdens vakantie, wat nu?

Bij ziekte tijdens een vakantie worden deze dagen gezien als ziektedagen. De werknemer raakt de vakantiedagen dus niet kwijt en kan ze op een later moment nog opnemen.

Voorwaarde is wel dat hij zich ziek moet melden volgens het verzuim­protocol. De normale regels die jij hebt afgesproken rondom ziekmelding gelden ook bij ziekte tijdens een vakantie.

4. Vakantiedagen opbouwen bij ziekte, hoe werkt dat?

Voor zieke werknemers gelden dezelfde regels voor de opbouw van vakantiedagen. Ze bouwen gewoon wettelijke vakantiedagen op. Dit recht geldt niet voor bovenwettelijke vakantiedagen. Het is mogelijk dat in een arbeidscontract of eventuele verplichte cao andere afspraken staan.

5. Vakantiedagen opbouwen tijdens verlof, hoe zit dat?

Tijdens zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwt jouw werknemer gewoon vakantie-uren op.

Als werkgever mag je niet vragen om vakantiedagen op te nemen voor dit verlof. Overigens geldt dit ook voor de meeste andere vormen van verlof, zoals zorgverlof en ouderschapsverlof.

Vakantiedagen uitbetalen

6. Mag je vakantiedagen uitbetalen of verkopen?

Wettelijke vakantiedagen mogen niet in geld worden uitgekeerd zolang het arbeidscontract loopt. De extra bovenwettelijke vakantiedagen mogen alleen worden uitbetaald wanneer dit in een cao of arbeidscontract staat.

Bij ontslag mogen alle resterende vakantiedagen wel worden uitbetaald. Daarnaast moet je je werknemer bij ontslag ook de opgebouwde vakantietoeslag uitbetalen.

Wanneer je werknemer meer verlofuren nodig heeft, kun je ervoor kiezen om een regeling in te voeren waarbij ze extra vakantiedagen kunnen kopen. Laat je hierover goed informeren, er zitten haken en ogen aan het invoeren van deze regeling.

Je kunt een werknemer ook onbetaald verlof geven.

7. Wanneer ben je wettelijk verplicht personeel vrij te geven?

Nederland kent verschillende feestdagen zoals Goede Vrijdag, Koningsdag en Bevrijdingsdag. Wanneer je bedrijf onder een cao valt, ben je verplicht om je personeel vrij te geven op de feestdagen die in deze cao staan.

Als er geen cao van toepassing is, hoef je werknemers in principe geen vrij te geven op officiële feestdagen. Zet wel in de arbeids­overeenkomst op welke feestdagen je personeel precies vrij is.

Deze vrije dagen staan in principe los van de afgesproken vakantiedagen. Je mag ze dus niet zomaar van het aantal vakantiedagen aftrekken. Over bovenwettelijke vakantiedagen kun je nog afspraken maken in een contract, maar het aantal wettelijke vakantiedagen staat vast.

Niet klaar voor personeel

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit pakket aan personeels­­verzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel.

Meest gelezen

7 vragen en antwoorden over ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een verlofregeling voor werknemers met kinderen. Door tijdelijk minder te werken, kunnen zij meer tijd besteden aan de zorg voor hun gezin. Wat moet je als werkgever hierover weten? De belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.

Whitepapers en online tests