Werknemer ziek tijdens vakantie
Werknemer ziek tijdens vakantie

Werknemer ziek tijdens vakantie, wat nu?

Oh nee! Je werknemer wordt ziek tijdens zijn vakantie. Vooral balen voor hem of haar, maar ook voor jou als werkgever. Wat zijn de verzuim­regels in vakantietijd? Gebruik deze checklist vakantieverzuim.

Werknemer ziek tijdens vakantie

Iets te exotisch gegeten, of zonder ervaring op een scootertje door de bergen? Op vakantie zit een ongeluk of virus vaak in een klein hoekje. Ook dan kunnen je werknemers zich ziek melden, vanaf het vakantieadres. Hoe ga je als werkgever met dit soort gevallen om?

Verzuim­protocol bij ziekte tijdens vakantie

Het is in elk geval handig als je kunt uitgaan van een verzuim­protocol. Hierin leg je vast welke spelregels gelden bij ziekte. Het is handig om hierin ook regels toe te voegen over ziekte tijdens vakantie of ziekte in het buitenland. Lees hieronder waar je zoal op kunt letten bij ziek personeel tijdens vakantie.

Voorbeeld verzuim­protocol

Wil je een verzuim­protocol maken? Gebruik dan dit handige voorbeeld verzuim­protocol.

Het is belangrijk dat de regels in het verzuim­protocol vooraf bij alle werknemers bekend zijn, anders kun je je er niet op beroepen. Is er binnen je bedrijf een ondernemingsraad of personeels­vertegenwoordiging? Dan moet je deze betrekken bij het maken van de verzuim­regels.

Werknemer ziek tijdens vakantie: checklist vakantieverzuim

Waar moet je precies rekening mee houden bij ziekte tijdens vakantie? Gebruik deze 5 stappen bij vakantieverzuim.

1. Ziek melden tijdens vakantie

Wordt je werknemer ziek in het buitenland? Dan gelden dezelfde regels als bij verzuim in Nederland. Je kunt de situatie vergelijken met een normale ziekmelding, waarbij de werknemer zich voor een bepaald tijdstip ziek meldt bij zijn directe leidinggevende. En als hij zelf niet in staat is om zich ziek te melden, dan kan hij dit bijvoorbeeld door een reisgenoot laten doen. 

De belangrijkste wettelijke regels voor verzuim vind je in de Wet verbetering Poortwachter. Zorg dat je verzuim­protocol hieraan voldoet.

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

2. Bereikbaarheid zieke werknemer tijdens vakantie

Een zieke werknemer moet bereikbaar zijn voor de werkgever en de arbodienst. Je kunt daarom vragen om een adres of telefoonnummer waarop je hem in het buitenland kunt bereiken. In het verzuim­protocol kun je extra afspraken over de bereikbaarheid van de werknemer vastleggen.

3. Medische verklaring in buitenland

Het is belangrijk dat de werknemer op zijn vakantieadres alle bewijzen verzamelt. Dat kan hij doen door zo snel mogelijk een lokale huisarts in te schakelen voor een medische verklaring. Vaak staat in het verzuim­protocol welke gegevens die verklaring moet bevatten. De werknemer overhandigt deze medische gegevens na terugkomst aan de arbodienst.

4. Zieke werknemer terug naar Nederland

Als zijn fysieke toestand het toelaat, dan keert de werknemer zo snel mogelijk terug naar Nederland. Daarnaast is het mogelijk dat de vakantietermijn om is en hij op medische gronden nog niet kan terugkeren naar Nederland. In dat geval verzamelt hij bewijzen voor het feit dat hij niet kan reizen.

5. Spreekuur bedrijfsarts na terugkomst

Is de werknemer weer thuis? Dan neemt hij zo snel mogelijk contact op met de werkgever en de arbodienst. Vervolgens kan hij worden opgeroepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts.

Hoe zit het met vakantiedagen bij ziekte? Werknemer ziek tijdens vakantie - vakantieverzuim

Is je werknemer ziek tijdens vakantie? Dan behoudt hij de vakantiedagen waarop hij ziek is. Deze dagen worden namelijk gezien als ziektedagen.

Je werknemer heeft dus het recht om de vakantiedagen waarop hij ziek was later opnieuw op te nemen. Je werknemer moet zich dan wel houden aan het verzuim­protocol en zich dus op tijd ziek melden.

Vakantie omzetten in verzuim

Zorg dus dat je de opgenomen vakantiedagen waarop je werknemer ziek was, omzet in ziektedagen. Dit doe je bijvoorbeeld in een systeem voor verzuim­registratie en verlofregistratie. Daarmee behoud je het overzicht en weet je precies waar je werknemer nog recht op heeft.

Regels vakantiedagen

Hoeveel vakantiedagen heeft een werknemer? En hoelang mag hij ze bewaren? Lees meer over de regels rondom vakantiedagen.

Ziek en toch op vakantie, mag dat?

Werknemers die al ziek zijn, kunnen in bepaalde gevallen ook op vakantie gaan. Denk aan een werknemer met een gebroken been waarmee je niet de hele dag staand werk kunt doen, maar prima zonnebadend kunt herstellen op een tropisch strand.

Zieke werknemer op vakantie

En ook een werknemer die al langer bezig is met zijn re-integratie kan om een 'pauze' vragen en op vakantie gaan. Maar de vakantie mag het herstel van de werknemer niet in de weg staan.

In dit soort gevallen kun je als werkgever bij de bedrijfsarts terecht voor advies. Die kan beoordelen of de vakantie het ziekteproces vertraagt. Als dat niet het geval is, dan kun je de vakantieaanvraag van je zieke werknemer accepteren.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Vragen over vakantie en verzuim

 • Welke soorten vakantiedagen zijn er?

  Je hebt wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen worden vastgesteld aan de hand van het aantal uur dat iemand per week werkt. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn vakantiedagen die een werkgever bovenop het wettelijk minimum aantal dagen geeft.

 • Hoe zit het met de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte?

  Zieke werknemers bouwen gewoon wettelijke vakantiedagen op. Zij hebben namelijk recht op even veel vakantiedagen als andere werknemers. Over de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere afspraken staan in een arbeidscontract of cao.

 • Wanneer moet je reageren op een vakantie aanvraag?

  Je moet binnen twee weken reageren nadat je werknemer zijn vakantie aanvraag heeft ingediend. Bij een eventuele afwijzing moet je zwaarwichtige redenen noemen. Als je die niet hebt of als je te laat bent met reageren, dan mag je werknemer op vakantie in de door hem gewenste periode.

 • Hoe lang zijn wettelijke vakantiedagen houdbaar?

  Je werknemer moet wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar opnemen tenzij hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om vakantie op te nemen.

 • Hoe kun je verzuim beperken?

  Je kunt als werkgever en leidinggevende verzuim voorkomen en beperken op een aantal manieren. In de checklist verzuim voorkomen ontdek je bijvoorbeeld 7 oorzaken en 35 signalen van verzuim. Daarnaast krijg je meer tips om ziekte en verzuim te beperken.

 • Waarom een verzuim­verzekering afsluiten?

  Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak. Met een verzuim­verzekering dek je de loondoorbetaling bij ziekte van je personeel. Je krijgt vaak ook hulp bij het voorkomen en beperken van verzuim.

Meest gelezen

7 vragen en antwoorden over ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een verlofregeling voor werknemers met kinderen. Door tijdelijk minder te werken, kunnen zij meer tijd besteden aan de zorg voor hun gezin. Wat moet je als werkgever hierover weten? De belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.

Whitepapers en online tests