Plan van aanpak verzuim re-integratie
Plan van aanpak verzuim re-integratie

Plan van aanpak maken bij re-integratie

Een Plan van aanpak maken. Het is een belangrijk onderdeel tijdens de re-integratie van je zieke werknemer. Hoe maak je zo’n Plan van aanpak precies en waar moet je op letten? Tips voor werkgevers.

Als je werknemer voor langere tijd ziek is of (deels) arbeidsongeschikt raakt, ben je als werkgever verplicht om een aantal zaken te regelen. Dit is vastgelegd in de Wet verbetering Poortwachter. Zo moet er na 6 weken verzuim een probleemanalyse gemaakt worden door je bedrijfsarts.

Daarna moet jij samen met je werknemer, binnen 2 weken, een Plan van aanpak maken. Het plan van Aanpak is een belangrijk onderdeel van je re-integratiedossier.

Inhoud Plan van aanpak

In het Plan van aanpak leg je de afspraken vast tussen jou en je werknemer. Je maakt samen een plan voor de re-integratie van je werknemer. Dit doe je op basis van de probleemanalyse van de bedrijfsarts. Je legt in ieder geval vast hoe vaak en wanneer er contact zal zijn tussen jou en je werknemer over de re-integratie.

Als er kans is op herstel, beschrijf je de opties voor werkhervatting en het traject daar naartoe. Dit doe je op basis van het advies van de bedrijfsarts en/of de door de bedrijfsarts gemaakte Probleemanalyse.

Je bepaalt samen hoeveel uren je werknemer weer gaat werken in welke periode en wat voor werkzaamheden hij dan gaat doen.

Met het Plan van aanpak laat je zien dat je aan de slag bent gegaan met het advies van de bedrijfsarts en concreet werkt aan de re-integratie van je werknemer. Dit is nodig als na 2 jaar ziekte blijkt dat je werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering nodig heeft van het UWV. Dan moet jij als werkgever een volledig re-integratiedossier kunnen overleggen, inclusief een goed Plan van aanpak.

Formulier Plan van aanpak UWV

Het is handig om een formulier of sjabloon te gebruiken voor het Plan van aanpak. Op de site van het UWV vind je het formulier Plan van aanpak. Deze kun je invullen samen met je werknemer. Veel arbodiensten hebben ook een eigen voorbeeld of sjabloon voor het maken van een Plan van aanpak. Vraag hier dus naar bij je arbodienst. Het plan van aanpak gebruik je als startdocument voor de re-integratie.

Plan van aanpak, een levend document

Het Plan van aanpak is niet iets wat je eenmalig opstelt en daarna nooit meer bekijkt. Afhankelijk van de voortgang stel je het Plan van aanpak regelmatig bij. Wanneer de medische situatie verandert en/of het einddoel van de re-integratie, stel je de afspraken in het Plan van aanpak bij. Iedere keer dat je contact hebt met je werknemer over zijn herstel, kun je het plan er weer bij pakken en waar nodig aanpassen. Het is de basis van je re-integratiedossier.

In het Plan van aanpak mag je geen medische gegevens vastleggen. Je mag dus niet vermelden wat voor aandoening je werknemer precies heeft, wat de oorzaak ervan is, wat voor soort behandeling er wordt gegeven en wat voor medicatie er wordt voorgeschreven.

Volgens de privacywet mogen medische gegevens namelijk alleen zichtbaar zijn voor de arts en de patiënt zelf, niet voor de werkgever en andere partijen. Zelfs als je werknemer er niets op tegen heeft, mag medische informatie niet in het Plan van aanpak staan.

Visie op re-integratie vastleggen

Sinds 1 juli 2023 zijn jij en je zieke werknemer verplicht om een visie te geven op de re-integratie. Die kijk op de voortgang moet je vastleggen in het plan van aanpak. Ook bij het bijstellen van dat plan kan de visie van beide partijen aangepast worden. Tijdens de eerstejaarsevaluatie opnieuw je visie op de re-integratie geven. 

Het is belangrijk dat je volledig voldoet aan de regels bij de verzuim­begeleiding en de re-integratie van een langdurig zieke werknemer.

Als na twee jaar blijkt dat je niet aan de regels hebt voldaan, kan het UWV een loonsanctie opleggen. Dat betekent dat je langer het loon moet doorbetalen aan je zieke werknemer. Met een compleet dossier voorkom je dat. Je werknemer krijgt dan sneller een uitkering.

Welke stappen zet je nog meer bij de re-integratie? Volg de regels uit de Wet verbetering Poortwachter.

Als je werknemer niet meewerkt aan het Plan van aanpak

Het opstellen van een Plan van aanpak is echt een plicht voor jou en je werknemer. Als het door de situatie niet mogelijk is om het plan samen op te stellen, kan het toegestuurd worden per post en kan je werknemer zijn deel zelf invullen. Als hij niet in staat is het plan in te vullen vanwege zijn medische situatie, wordt in sommige gevallen een wettelijk vertegenwoordiger aangesteld.

Als je werknemer weigert het plan in te vullen of mee te werken aan de uitvoering ervan, dan moet je hem wijzen op zijn plicht. Als dat niet werkt, kun je overgaan tot het opleggen van een sanctie.

Hulp bij het Plan van aanpak

Als werkgever ben je samen met je werknemer verantwoordelijk voor het maken van het Plan van aanpak en de uitvoering ervan. Je kunt het als ondernemer zelf doen of een leidinggevende of HR-verantwoordelijke binnen je bedrijf aanstellen als casemanager.

Je kunt ook een externe casemanager aanstellen of advies inroepen bij je arbodienst of verzekeraar. Verzekeraars, zoals De Goudse, hebben specialisten (Verzuim­coaches) die je kunnen helpen bij alles wat je moet regelen rondom de re-integratie van je zieke werknemer.

Kiona Dolmans

Kiona Dolmans heeft uitgebreide ervaring als Senior Verzuim­Coach. Ze adviseert en begeleidt werkgevers bij preventie, verzuim en re-integratievraagstukken voor De Goudse. Haar expertise ligt in het begeleiden van werkgevers bij complexe en actuele verzuim- en re-integratievraagstukken, evenals het voorkomen van verzuim. 

Whitepapers en online tests