Loonsanctie UWV
Loonsanctie UWV

Loonsanctie UWV bij ziekte

Als jij of je werknemer bij verzuim niet voldoet aan de regels kan er een loonsanctie volgen. Wat is een loonsanctie precies? Wanneer krijg je die sanctie van het UWV? Een uitleg en vier tips om loonsancties te voorkomen.

Loonsanctie UWV

Een loonsanctie is een boete van het UWV. Deze sanctie kan worden opgelegd als je zieke werknemer na twee jaar verzuim nog niet kan werken.

Normaal gesproken krijgt je werknemer na twee jaar ziekte een WIA-uitkering. Maar lang niet in alle gevallen.

Het UWV geeft alleen een WIA-uitkering als jij en je werknemer de regels van verzuim en re-integratie hebben gevolgd. Als dat niet zo is volgt er geen uitkering, maar een loonsanctie.

Soorten loonsancties

Er zijn twee soorten loonsancties:

 1. Loonsanctie voor werkgever
 2. Loonsanctie voor werknemer

Loonsanctie werkgever

Als werkgever ben je verplicht loon te betalen aan een zieke werknemer. De wet zegt dat je dit twee jaar lang moet doen. Maar als je tijdens die periode niet de juiste stappen zet bij re-integratie, krijg je een loonsanctie.

Hoogte loonsanctie werkgever

De loonsanctie voor werkgevers houdt in dat je langer loon moet doorbetalen aan je zieke werknemer. Het gaat om maximaal een jaar aan extra loondoorbetaling. De hoogte van de loonsanctie hangt dus af van de hoogte van het salaris van je werknemer.

Krijg je een loonsanctie? Dan mag je de zieke werknemer na twee jaar ziekte nog niet ontslaan. Het opzegverbod bij ziekte loopt door tijdens de opgelegde periode.

Loonsanctie werkgever, wanneer?

Je kunt om verschillende redenen een loonsanctie krijgen. Namelijk:

 • Als het re-integratieverslag (RIV) niet compleet is of als de WIA-aanvraag onvolledig of te laat is gedaan.
 • Als er inhoudelijk niet genoeg is gedaan aan de re-integratie van de zieke werknemer.
 • Als je te snel of ten onrechte de conclusie trekt dat de werknemer niet meer kan werken bij jouw bedrijf (eerste spoor), maar alleen nog bij een andere werkgever (tweede spoor).
 • Als je bedrijfsarts medisch gezien geen mogelijkheden meer ziet voor re-integratie, maar de verzekeringsarts van het UWV daar anders over denkt.
 • Als je de zieke werknemer niet genoeg aanspoort om mee te werken aan zijn re-integratie.

Van jou als werkgever wordt verwacht dat je er alles aan doet om de werknemer weer aan het werk te krijgen als dat mogelijk is.

Loonsanctie verkorten

In sommige gevallen kun je de loonsanctie opheffen of verkorten. Dit is het geval als je alsnog aan de eisen van het UWV kunt voldoen. Je levert bijvoorbeeld ontbrekende onderdelen uit het re-integratiedossier aan.

Je kunt hiervoor een bekortingsverzoek indienen via het werkgeversportaal van het UWV. Als je daarmee alsnog voldoet aan de eisen wordt de loonsanctie verkort of opgeheven en de WIA-aanvraag weer in behandeling genomen.

Het loon dat je mogelijk in de tussentijd moest betalen, krijg je niet vergoed.

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Loonsanctie werknemer

Naast een loonsanctie voor werkgevers is er ook een loonsanctie voor werknemers. In bepaalde gevallen moet jij als werkgever een loonsanctie opleggen aan je werknemer.

Wanneer loonsanctie opleggen?

Je legt de sanctie op aan je werknemer als hij niet goed meewerkt aan zijn re-integratie. Bijvoorbeeld als:

 • Hij herhaaldelijk niet bereikbaar is voor overleg.
 • Hij het advies van de bedrijfsarts niet opvolgt.
 • Hij dingen doet die zijn herstel vertragen.
 • Hij weigert om samen een Plan van Aanpak op te stellen of te evalueren.

Soorten loonsancties werknemer

Een loonsanctie is bedoeld om ervoor te zorgen dat je werknemer weer voldoende meewerkt. Er zijn twee soorten sancties die je mogelijk moet opleggen:

 • Loonopschorting

Je moet het loon van een werknemer opschorten (tijdelijk inhouden) als hij zich niet houdt aan de bedrijfsregels rondom ziekte­verzuim en re-integratie. Bijvoorbeeld als je zieke werknemer niet verschijnt op zijn afspraak met de bedrijfsarts of lange tijd niet bereikbaar is. Als hij later wel weer aan de regels voldoet, moet je hem het achtergehouden loon alsnog betalen.

 • Loonstop

Je moet het loon van je werknemer stopzetten als hij zich niet houdt aan de wettelijke regels rondom ziekte­verzuim en re-integratie. Bijvoorbeeld wanneer hij weigert om vervangend werk te doen of als hij zelf zijn genezing belemmert. Bij een loonstop wordt het salaris niet met terugwerkende kracht betaald als de werknemer weer meewerkt.

Loonsanctie opleggen?

Waar moet je op letten als je een werknemer een loonsanctie geeft? Bekijk nuttige instructies in het artikel over loonsancties voor je werknemer.

Loonsanctie UWV voorkomen, 4 tips

Natuurlijk wil je liever een loonsanctie van het UWV voorkomen. Hoe doe je dat? 4 tips voor werkgevers.

 1. Volg de wettelijke regels
  Zorg dat je als werkgever voldoet aan de stappen in de Wet verbetering Poortwachter. Dan weet je precies wat er moet gebeuren bij verzuim en re-integratie. Maak op basis daarvan een verzuim­protocol voor je eigen bedrijf. Dan weten je werknemers ook wat de regels zijn bij verzuim.

 2. Laat je bijstaan door experts
  Schakel de juiste hulp in bij verzuim­begeleiding. Vraag je arbodienst om advies. Naast een bedrijfsarts of arbo arts kun je mogelijk ook een casemanager krijgen die je helpt bij elke stap.

 3. Behoud de regie
  Als werkgever blijf je eindverantwoordelijk voor de re-integratie van je werknemer. Kijk kritisch naar het oordeel van de bedrijfsarts. Stel gerichte vragen aan de bedrijfsarts als er onduidelijkheden zijn over het advies. Vraag bij twijfel een deskundigenoordeel aan bij het UWV.

 4. Maak bezwaar bij onjuiste loonsanctie
  Is een loonsanctie volgens jou onterecht? Dan kun je binnen zes weken bezwaar aantekenen bij het UWV. Het is verstandig om een jurist in te schakelen die meekijkt naar de slagingskans en je kan helpen om een goed bezwaar in te dienen.

Sanctie voor arbodienst?

Soms garandeert een arbodienst dat je een eventuele sanctie niet zelf hoeft te betalen als de adviezen van de casemanager zijn opgevolgd. Vraag ernaar bij je arbodienst en controleer of dit binnen je verzuim­verzekering valt.

Nieuwe wet loonsanctie UWV 2023Nieuwe wet loonsancties

Er komt mogelijk een wetswijziging op het gebied van loonsancties. Volgens een wetsvoorstel zouden loonsancties op basis van 'medisch verschil van inzicht' tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts afgeschaft worden.

Het medisch advies van de bedrijfsarts wordt dan leidend bij de controle van het re-integratieverslag door het UWV. Als werkgever loop je hierdoor minder risico op een loonsanctie.

Twijfel over nieuwe wet loonsanctie

Het nieuwe kabinet zal hier later over besluiten. Mogelijk volgt er later alsnog een aangepaste versie van deze wet. In de rechtspraak oordelen rechters soms al in het voordeel van de werkgever. Blijf op de hoogte van nieuwe wetten voor ondernemers met personeel via onze nieuwsbrief.

Vragen over loonsanctie bij ziekte

 • Wat is een loonsanctie?

  Een loonsanctie is een boete van het UWV. Je krijgt die boete als je de wettelijke regels van verzuim en re-integratie niet goed hebt gevolgd. Je moet dan maximaal een jaar extra loon doorbetalen aan een zieke werknemer.

 • Hoe kun je loonsancties voorkomen?

  Je voorkomt een loonsanctie door te zorgen voor een goede re-integratie van je zieke werknemer. Maak een verzuim­protocol dat voldoet aan de wet en schakel de nodige expertise in. Bij een onjuiste sanctie kun je ook bezwaar maken bij het UWV.

 • Wanneer krijgt een werknemer een loonsanctie?

  Als je werknemer structureel niet meewerkt aan zijn herstel moet jij als werkgever een loonsanctie opleggen aan je werknemer. Als hij de bedrijfsregels niet volgt moet je zijn loon inhouden tot hij wel weer meewerkt. Als hij de wettelijke regels overtreedt moet je zijn loon zelfs stopzetten.

 • Is verzuim­begeleiding verplicht?

  Volgens de Arbowet moet je als werkgever zorgen voor een goed verzuim­beleid en deskundige ondersteuning bij verzuim. Het past ook bij de verplichtingen die je hebt vanuit goed werkgeverschap.

 • Hoe regel ik verzuim­begeleiding als werkgever?

  Je bent verplicht een bedrijfsarts in te zetten bij de begeleiding van een zieke werknemer. Daarnaast kun je ook een casemanager aanstellen die je helpt om alle verplichte stappen te zetten bij verzuim en re-integratie. Je regelt dit bijvoorbeeld met een verzuim­verzekering met arbodienstverlening.

 • Wat zijn de kosten van verzuim­begeleiding in 2023?

  De meeste bedrijven sluiten een abonnement af bij een arbodienst. De kosten hangen af van de ondersteuning die je kiest. Gemiddeld kost een arbodienst tussen de 100 en 150 euro per werknemer per jaar. Als je een verzuim­verzekering afsluit, biedt de verzekeraar je vaak een gunstige mogelijkheid om die te combineren met een contract met een arbodienst.

 • Hoe zit het met het wetsvoorstel over loonsancties vanaf 1 september 2021?

  In 2021 zou er een wet ingaan waardoor werkgevers minder risico zouden lopen op een loonsanctie als ze het advies van de bedrijfsarts opvolgen. Het wetsvoorstel werd afgekeurd. Mogelijk volgt er later alsnog een aangepaste versie van deze wet. In de rechtspraak oordelen rechters soms al in het voordeel van de werkgever.

Ziekteverzuimverzekering personeel

Ziekte­verzuim­verzekering

Verlaag de risico's en onverwachte kosten van ziek personeel met een verzuim­verzekering, ontdek wat dit voor jouw onderneming kan betekenen.

Meest gelezen

Contact werknemer en werkgever tijdens ziekte

Als je werknemer ziek is wil je hem graag helpen. Wat kun je doen? Welke vragen mag je stellen als werkgever? Wat moet je regelen tijdens verzuim? Bekijk de regels en tips voor het contact met je zieke werknemer.

Ziektewet, hoe werkt het?

De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever? De belangrijkste regels en aandachtspunten op een rij voor 2024.

Een bedrijfsarts inschakelen, waarom en hoe?

Als ondernemer ben je verplicht een arts in te zetten wanneer dit nodig is. Alleen een erkende arts kan bepalen of een werknemer arbeidsongeschikt of ziek is. Je mag dit als werkgever niet zelf beoordelen. Hoe vind je een goede bedrijfsarts of arboarts? En wat kost het?

Whitepapers en online tests