Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Bedrijfsarts inhuren
Bedrijfsarts inhuren

Een bedrijfsarts inschakelen, waarom en hoe?

Als ondernemer ben je verplicht een arts in te zetten wanneer dit nodig is. Alleen een erkende arts kan bepalen of een werknemer arbeidsongeschikt of ziek is. Je mag dit als werkgever niet zelf beoordelen. Hoe vind je een goede bedrijfsarts of arboarts? En wat kost het?

1. Wat is een bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist die je inschakelt zodra een werknemer ziek is. Ook bij het voorkomen van ziekte­verzuim kan de arts een rol spelen.

Werknemers moeten ook zelf een beroep kunnen doen op een bedrijfsarts. Jij, als werkgever, moet dat mogelijk maken. Dit staat in de vernieuwde Arbowet.

Second opinion bedrijfsarts

Als je werknemer twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts, mag de werknemer ook om een second opinion van een andere arts vragen.

Jij als werkgever moet dit mogelijk maken en betalen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een inloopspreekuur op een handige locatie, waarbij je werknemers makkelijk de bedrijfsarts kunnen opzoeken.

Een second opinion is weer iets anders dan een deskundigenoordeel.

2. Wanneer heb ik een bedrijfsarts nodig?

Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of een werknemer ziek of arbeidsongeschikt is. Als werkgever mag je dat niet zelf beoordelen.

Het is belangrijk dat je de ziekmelding zo snel mogelijk (bij voorkeur binnen een week) aan de arbodienst of individuele arts doorgeeft.

Een bedrijfsarts helpt je dus in het proces rond ziekte­verzuim van werknemers en de re-integratie (terugkeer).

De arts kan je ook helpen bij het voorkomen van verzuim door te adviseren over beschermende maatregelen.

Verplichtingen rond verzuim

Als werkgever moet je zorgen voor goede begeleiding van een zieke werknemer. Je verplichtingen staan in de Arbowet en de Wet verbetering poortwachter:

 • Arbowet

  Volgens de Arbowet moet je zorgen voor een veilige, gezonde werkplek en deskundige ondersteuning bij verzuim.
 • Wet verbeter Poortwachter

  In de Wet verbetering Poortwachter staan alle stappen die er gezet moeten worden als een werknemer (langdurig) ziek is.

Als je niet voldoet aan je verplichtingen bij verzuim kun je een loonsanctie (boete) krijgen.

Hulp bij zorg voor zieke werknemer

Als werkgever ben je eindverantwoordelijk voor toepassing van de wet. Maar bij de zorg voor een zieke werknemer sta je er niet alleen voor.

Je bent zelfs verplicht om deskundigen in te zetten voor de juiste verzuim­begeleiding. Naast medische specialisten kun je ook een casemanager krijgen die je stap voor stap helpt als je werknemer ziek is.

Lees meer over verplichte verzuim­begeleiding in het MKB.

3. Wat is een arboarts?

Een arboarts is een arts met een basisopleiding. Een bedrijfsarts heeft nog een extra vierjarige opleiding gedaan op het gebied van arbeid en gezondheid.

NVAB

De titel 'bedrijfsarts' is een wettelijk beschermde titel. Bedrijfsartsen moeten deelnemen aan verplichte nascholing en visitaties (controles) door de beroepsvereniging (NVAB).

Een bedrijfsarts kan een zelfstandige (zzp'er) zijn, maar kan ook werkzaam zijn bij een arbodienst. Je mag als ondernemer zelf kiezen welk type arts je inschakelt. Let daarbij wel op de juiste certificaten. Zie hieronder. 

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

4. Hoe kom ik aan een goede arts?

Er zijn twee opties:

 • 1. Via een arbodienst

  Je sluit een contract af met een arbodienst. Let er wel op dat de arbodienst gecertificeerd is. Dit is verplicht volgens de wet. Hierdoor weet je dat de arbodienst de nodige medische specialiteit in huis heeft. Je kunt dit checken door te kijken op de lijst van de Stichting beheer certificatieregeling Arbodiensten (SCBA).

  Je kunt via een arbodienst niet alleen een bedrijfsarts, maar ook andere arbodeskundigen toegewezen krijgen als dat nodig is, zoals een arbeids- en organisatiepsycholoog, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeidsdeskundige.
 • 2. Maatwerkregeling

  Je kiest voor een eigen regeling - ook wel maatwerkregeling genoemd. Dan bepaal je zelf welke deskundige je inschakelt.

  Je kunt alleen voor een eigen regeling kiezen als je werknemers het daar schriftelijk mee eens zijn. Mocht je een vorm van personeels­vertegenwoordiging hebben, zoals een ondernemingsraad (OR), dan moet deze dus eerst instemmen met de maatwerkregeling.

  Als je zelf een bedrijfsarts of deskundige inschakelt, let er dan op dat hij als medisch specialist in het BIG-register staat.

5. Wat kost een bedrijfsarts?

Bedrijfsarts kostenDe meeste bedrijven sluiten een abonnement af bij een arbodienst.

De kosten hangen af van de ondersteuning die je kiest. Gemiddeld kost een arbodienst tussen de 100 en 150 euro per werknemer per jaar.

Verzuim­pakket met arbodienstverlening

Als je een verzuim­pakket van een verzekeraar hebt, is het inschakelen van een arbodienst meestal inbegrepen in het pakket. Dat betekent dat je via de verzekeraar een gecertificeerde arbodienst tot je beschikking krijgt.

Taken arboarts

Wat kun je nu precies verwachten van een goede arts? Lees meer over de taken van de bedrijfsarts.

In de meeste gevallen betaal je wel een vergoeding zodra je er gebruik van maakt. Hoeveel? Dat is volledig afhankelijk van het type arts en de soort arbodienst. Dit geldt ook als je buiten een verzuim­pakket om een arts of andere deskundige inschakelt.

Prijs per consult

Voor een los consult met een arts ben je vaak een bedrag tussen de 120 en 200 euro kwijt. Vraag offertes op bij verschillende verzekeraars, erkende arbodiensten of bedrijfsartsen en maak een afgewogen keuze.

Voorkom onnodige verzuim­kosten

Het op tijd inschakelen van een arbodienst of bedrijfsarts kan je juist flink wat verzuim­kosten besparen. Een zieke werknemer kost je al gauw anderhalf tot twee keer zijn salaris.

Zeker bij langdurige ziekte kan deze kostenpost hoog oplopen. Dit is een groot werkgeversrisico. Denk dus goed na bij het kiezen van een geschikte arbodienst.

Verzuim voorkomen

Als werkgever kun je veel doen om verzuim te voorkomen en beperken binnen je bedrijf. Gebruik de checklist verzuim voorkomen en ga aan de slag.

zieke werknemers

Verzuim­verzekering

Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak.

Meer vragen over de bedrijfsarts

 • Is een bedrijfsarts verplicht?

  Ja, volgens de Arbowet moet je als werkgever zorgen voor een goed verzuim­beleid en deskundige ondersteuning bij verzuim. Het past ook bij de verplichtingen die je hebt vanuit goed werkgeverschap.

 • Hoe regel ik de juiste begeleiding bij een zieke werknemer?

  Je bent verplicht een erkende arts in te zetten bij de begeleiding van een zieke werknemer. Daarnaast kun je ook een casemanager aanstellen die je helpt om alle verplichte stappen te zetten bij verzuim en re-integratie. Je regelt dit bijvoorbeeld met een verzuim­verzekering + arbodienstverlening.

 • Wanneer bel ik een bedrijfsarts?

  Als je werknemer ziek is geef je dit binnen enkele dagen door aan je arbodienst of je zelfstandige bedrijfsarts. Alleen een erkende arts kan bepalen of een werknemer arbeidsongeschikt is. Als werkgever mag je dat niet zelf beoordelen.

 • Wat is het verschil tussen een arbo arts en bedrijfsarts?

  Een arbo arts is een arts met een basisopleiding. Een bedrijfsarts heeft daarnaast nog een extra vierjarige opleiding gedaan op het gebied van arbeid en gezondheid.

 • Hoe vind je een goede arts?

  Er zijn twee mogelijkheden om een bedrijfs- of arboarts in te zetten. Dat kan via een arbodienst of via een maatwerkregeling, waarbij je zelf bepaalt welke zelfstandige deskundigen je inzet.

 • Wanneer krijg ik een loonsanctie?

  Als je niet voldoet aan je verplichten bij de re-integratie van je werknemer kun je een loonsanctie (boete) krijgen van het UWV. Vaak moet je dan nog een jaar langer het loon van je zieke werknemer doorbetalen. Ook je werknemer kan een loonsanctie krijgen als hij niet meewerkt aan zijn re-integratie.

Bronnen: ArboVitale, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Goudse verzekeringen, UWV

Meest gelezen

Contact werknemer en werkgever tijdens ziekte

Als je werknemer ziek is wil je hem graag helpen. Wat kun je doen? Welke vragen mag je stellen als werkgever? Wat moet je regelen tijdens verzuim? Bekijk de regels en tips voor het contact met je zieke werknemer.

Ziektewet, hoe werkt het?

De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever? De belangrijkste regels en aandachtspunten op een rij voor 2024.

Wat zijn wachtdagen bij ziekte?

Als werkgever mag je wachtdagen bij ziekte hanteren. Daarmee kun je verzuim en verzuim­kosten verlagen. Wat zijn wachtdagen precies? Wat zijn de regels? En hoe maak je er slim gebruik van? Ontdek de antwoorden.

Whitepapers en online tests