Deskundigenoordeel UWV Oordeel deskundige expert
Deskundigenoordeel UWV Oordeel deskundige expert

Deskundigenoordeel UWV, wat is dat?

Twijfel je of een werknemer wel echt ziek is? Of verloopt zijn re-integratie niet naar je zin? Dan kun je bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Lees hoe dat in zijn werk gaat en wat je eraan hebt.

Als een van je werknemers (langdurig) ziek is, wil je er alles aan doen om hem zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Je laat een arbeidsdeskundig onderzoek uitvoeren door de arbo- of bedrijfsarts en stelt op basis daarvan een re-integratieplan op.

Dit doe je in overleg met je werknemer, want jullie zijn beiden verantwoordelijk voor een goed verloop van het re-integratieproces.

Het kan gebeuren dat jullie hier niet samen uitkomen. Jij vermoedt bijvoorbeeld dat je werknemer veel minder ziek is dan hij zegt. Of je vindt dat hij zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt.

Dreigt dit op een conflict uit te lopen en kan de arbodienst of het re-integratiebedrijf je niet verder helpen? Dan is het wellicht raadzaam een deskundigenoordeel aan te vragen bij UWV.

Wat is een deskundigenoordeel?

Als je een deskundigenoordeel aanvraagt, zal het UWV een onafhankelijke verzekeringsarts of arbeidsdeskundige inschakelen om de situatie van je werknemer te bekijken.

Het is van belang om te beseffen dat deze deskundigen alleen een uitspraak kunnen doen over de medische aspecten van de situatie. Zij mogen dus geen juridisch oordeel vellen, bijvoorbeeld over de vraag of je werknemer recht heeft op loondoorbetaling of niet.

Onafhankelijke UWV-arts

De onafhankelijke UWV-arts kan in zijn deskundigenoordeel antwoord geven op een (of meer) van de volgende vijf vragen:

  1. Kan je werknemer op een bepaalde datum zijn eigen werk weer volledig doen?
  2. Heeft je werknemer genoeg gedaan aan zijn re-integratie?
  3. Is het werk dat je werknemer moet doen, passend?
  4. Heb jij genoeg gedaan aan de re-integratie van je werknemer?
  5. Kun je het veelvuldig ziekte­verzuim van je werknemer binnen 26 weken verminderen door aanpassing van zijn werk of herplaatsing in een andere functie, eventueel via bijscholing?

Aanvraag deskundigenoordeel criteria

In een aantal situaties zal het UWV een aanvraag voor een deskundigenoordeel niet aanvaarden. Zie hiervoor de criteria op de website van het UWV. [bericht[

Deskundigenoordeel niet verplicht en niet bindend

Heb je met een werknemer een meningsverschil over zijn ziekte of re-integratie, dan kan een deskundigenoordeel je helpen om de re-integratie weer vlot te trekken. Je bent niet verplicht om een deskundigenoordeel aan te vragen.

Je bent ook niet verplicht om iets met een gegeven deskundigenoordeel te doen. Het is namelijk niet bindend. Om die reden kun je ook niet tegen de beslissing van het UWV in beroep gaan of een tweede deskundigenoordeel aanvragen.

Re-integratieverslag afkeuren door UWV

Toch is het slim om het oordeel van het UWV wel op te volgen. Als jij – of je werknemer – het advies in de wind slaat en het conflict tussen jullie blijft bestaan, dan heb je namelijk grote kans dat het UWV het re-integratieverslag afkeurt. Het gevolg kan zijn dat jij het loon bij ziekte of arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar moet doorbetalen.

Ook bij een mogelijke gang naar de kantonrechter kan het deskundigenoordeel van doorslaggevend belang zijn. Rechters laten het oordeel van het UWV vaak meewegen in hun uitspraken.

Je werknemer is niet verplicht om mee te werken aan een (medisch) onderzoek. Als hij het onderzoek weigert, geeft UWV dus ook geen deskundigenoordeel.

Deskundigenoordeel aanvragen

Zowel jij als je werknemer mag een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen. Als werkgever gebruik je hiervoor het formulier Aanvragen deskundigenoordeel door werkgever. Voor je werknemer is er het formulier Aanvragen deskundigenoordeel door werknemer.

Het laten uitvoeren van een deskundigenoordeel duurt twee tot vier weken. Het is verstandig om met UWV over die termijn te overleggen, om verrassingen uit te sluiten. Na afloop van de termijn ontvangen jij, je werknemer en de bedrijfsarts het deskundigenoordeel.

Wat kost een deskundigenoordeel?

Aan een deskundigenoordeel zijn kosten verbonden voor degene die de aanvraag bij het UWV indient. Voor werknemers kost een aanvraag 100 euro. Jij als werkgever betaalt 400 euro, tenzij je het deskundigenoordeel nodig hebt voor een ontslagaanvraag wegens onvoldoende meewerken aan re-integratie of veelvuldig ziekte­verzuim. In dat geval zijn er aan het oordeel geen kosten verbonden.

1,5 jaar zieke werknemer

Je kunt een deskundigenoordeel aanvragen als je wilt weten of je werknemer genoeg heeft gedaan voor zijn re-integratie. Maar dat moet je doen voordat je werknemer 1,5 jaar ziek is. Dan is er nog voldoende tijd om het plan van aanpak aan te passen, mocht dat nodig zijn.

Deskundigenoordeel is géén second opinion

In het verleden werd het deskundigenoordeel ook wel aangeduid met de term ‘second opinion’. Sinds de invoering van de nieuwe Arbowet op 1 juli 2017 is dat niet meer correct. Een van de veranderingen in de Arbowet is namelijk dat een zieke werknemer zelf een second opinion kan aanvragen bij een andere bedrijfsarts.

Deze second opinion is niet hetzelfde als het deskundigenoordeel van het UWV en vervangt het deskundigenoordeel dus ook niet.

Zowel de werkgever als de werknemer kan na de second opinion nog steeds een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. (bericht2]

Meest gelezen

Whitepapers en online tests