Deskundigenoordeel UWV Oordeel deskundige expert
Deskundigenoordeel UWV Oordeel deskundige expert

Deskundigenoordeel UWV, wat is dat?

Twijfel je of een werknemer wel echt ziek is? Of verloopt zijn re-integratie niet naar je zin? Dan kun je bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Lees hoe dat in zijn werk gaat en wat je eraan hebt.

Als een van je werknemers (langdurig) ziek is, wil je er alles aan doen om hem zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Je laat een arbeidsdeskundig onderzoek uitvoeren door je arbo- of bedrijfsarts en stelt op basis daarvan een re-integratieplan op.

Dit doe je in overleg met je werknemer, want jullie zijn beiden verantwoordelijk voor een goed verloop van het re-integratieproces.

Het kan gebeuren dat jullie hier niet samen uitkomen. Jij vermoedt bijvoorbeeld dat je werknemer veel minder ziek is dan hij zegt. Of je vindt dat hij zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt.

Dreigt dit op een conflict uit te lopen en kan de arbodienst of het re-integratiebedrijf je niet verder helpen? Dan is het wellicht raadzaam een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV.

Wat is een deskundigenoordeel?

Als je een deskundigenoordeel aanvraagt, zal het UWV een onafhankelijke verzekeringsarts of arbeidsdeskundige inschakelen om de situatie van je werknemer te bekijken.

Het is van belang om te beseffen dat deze deskundigen alleen een uitspraak kunnen doen over de medische aspecten van de situatie. Zij mogen dus geen juridisch oordeel vellen, bijvoorbeeld over de vraag of je werknemer recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte of niet.

Oordeel onafhankelijke UWV-arts

De onafhankelijke UWV-arts kan in zijn deskundigenoordeel antwoord geven op een (of meer) van de volgende vijf vragen:

 1. Kan je werknemer op een bepaalde datum zijn eigen werk weer volledig doen?
 2. Heeft je werknemer genoeg gedaan aan zijn re-integratie?
 3. Is het werk dat je werknemer moet doen, passend?
 4. Heb jij genoeg gedaan aan de re-integratie van je werknemer?
 5. Kun je frequent ziekte­verzuim van je werknemer binnen 26 weken verminderen door aanpassing van zijn werk of herplaatsing in een andere functie, eventueel via bijscholing?

Criteria deskundigenoordeel

In een aantal situaties zal het UWV een aanvraag voor een deskundigenoordeel niet aanvaarden. Zie hiervoor de criteria op de website van het UWV.

Verzeker je personeel tegen ziekte

Verzuim­verzekering

Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak.

Deskundigenoordeel UWV niet verplicht

Heb je met een werknemer een meningsverschil over zijn ziekte of re-integratie, dan kan een deskundigenoordeel je helpen om de re-integratie weer vlot te trekken. Je bent niet verplicht om een deskundigenoordeel aan te vragen.

Je bent ook niet verplicht om iets met een gegeven deskundigenoordeel te doen. Het is namelijk niet bindend. Om die reden kun je ook niet tegen de beslissing van het UWV in beroep gaan of een tweede deskundigenoordeel aanvragen.

Re-integratieverslag afkeuren door UWV

Toch is het slim om het oordeel van het UWV wel op te volgen. Als jij – of je werknemer – het advies in de wind slaat en het conflict tussen jullie blijft bestaan, dan heb je namelijk grote kans dat het UWV het re-integratieverslag afkeurt.

Pas op voor loonsanctie

Het gevolg kan zijn dat jij het loon van de zieke werknemer langer dan twee jaar moet doorbetalen. Dit wordt ook wel een loonsanctie genoemd.

Ook bij een mogelijke gang naar de kantonrechter kan het deskundigenoordeel van doorslaggevend belang zijn. Rechters laten het oordeel van het UWV vaak meewegen in hun uitspraken.

Medisch onderzoek

Je werknemer is niet verplicht om mee te werken aan een (medisch) onderzoek. Als hij het onderzoek weigert, geeft UWV dus ook geen deskundigenoordeel.

Deskundigenoordeel UWV aanvragen Deskundigenoordeel UWV werknemer

Er zijn drie soorten deskundigenoordelen te onderscheiden. Het deskundigenoordeel over:

 1. Arbeidsgeschiktheid: ben jij - of je medewerker - het oneens met het oordeel van de bedrijfsarts, dan geeft UWV een second opinion. Jij als ondernemer ontvangt dan alleen het eindoordeel.
 2. Passend werk: is jouw medewerker het niet eens is met het vervangende werk omdat het niet goed past bij de ervaring, achtergrond of het ziektebeeld, dan kan een deskundige bij UVW hier een onderzoek naar instellen.
 3. Re-integratie-inspanningen: ben jij niet tevreden over inspanningen van jouw medewerker om weer aan het werk te kunnen? dan kan een deskundige bij UVW hier een deskundigenoordeel opvragen.

Zowel jij als je werknemer mag een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen. Er zijn twee formulieren voor de aanvraag van een deskundigenoordeel:

Termijn deskundigenoordeel

Het laten uitvoeren van een deskundigenoordeel duurt twee tot vier weken. Het is verstandig om met UWV over die termijn te overleggen, om verrassingen uit te sluiten. Na afloop van de termijn ontvangen jij, je werknemer en de bedrijfsarts het deskundigenoordeel.

Wat kost een deskundigenoordeel UWV?

Aan een deskundigenoordeel zijn kosten verbonden voor degene die de aanvraag bij het UWV indient. Voor werknemers kost een aanvraag 100 euro.

Jij als werkgever betaalt 400 euro, tenzij je het deskundigenoordeel nodig hebt voor een ontslagaanvraag wegens onvoldoende meewerken aan re-integratie of veelvuldig ziekte­verzuim. In dat geval zijn er aan het oordeel geen kosten verbonden.

Aanvraag voor 1,5 jaar ziekte

Je kunt een deskundigenoordeel aanvragen als je wilt weten of je werknemer genoeg heeft gedaan voor zijn re-integratie. Maar dat moet je doen voordat je werknemer 1,5 jaar ziek is. Dan is er nog voldoende tijd om het plan van aanpak aan te passen, mocht dat nodig zijn.

Verschil met second opinion

In het verleden werd het deskundigenoordeel ook wel aangeduid met de term ‘second opinion’. Sinds de invoering van de nieuwe Arbowet is dat niet meer correct.

Een van de veranderingen in de Arbowet is namelijk dat een zieke werknemer zelf een second opinion kan aanvragen bij een andere bedrijfsarts.

Deze second opinion is niet hetzelfde als het deskundigenoordeel van het UWV en vervangt het deskundigenoordeel dus ook niet.

Zowel de werkgever als de werknemer kan na de second opinion nog steeds een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Ondernemer wil groeien met personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Meer vragen over deskundigenoordeel UWV

 • Wanneer vraag je om een deskundigenoordeel?

  Als er onenigheid is over de medische situatie of de re-integratie van een zieke werknemer kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Bijvoorbeeld als er een conflict dreigt en je arbodienst je niet verder kan helpen.

 • Hoe regel ik de juiste begeleiding bij ziekte?

  Je bent verplicht een bedrijfsarts in te zetten bij de begeleiding van een zieke werknemer. Daarnaast kun je ook een casemanager aanstellen die je helpt om alle verplichte stappen te zetten bij verzuim en re-integratie. Je regelt dit bijvoorbeeld met een verzuim­verzekering + arbodienstverlening.

 • Wanneer bel ik een bedrijfsarts?

  Als je werknemer ziek is geef je dit binnen enkele dagen door aan je arbodienst of je zelfstandige bedrijfsarts. Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of een werknemer arbeidsongeschikt is. Als werkgever mag je dat niet zelf beoordelen.

 • Is een deskundigenoordeel UWV verplicht?

  Nee. Je bent niet verplicht om een deskundigenoordeel aan te vragen of iets te doen met een gegeven deskundigenoordeel. Het is namelijk niet bindend. Je kunt dan ook niet tegen de beslissing van het UWV in beroep gaan of een tweede oordeel aanvragen.

 • Wie doet een deskundigenoordeel?

  Als je een deskundigenoordeel aanvraagt, zal het UWV een onafhankelijke verzekeringsarts of arbeidsdeskundige inschakelen om de situatie van je werknemer te bekijken. Zowel jij als je werknemer kan een deskundigenoordeel aanvragen.

 • Welke soorten deskundigenoordelen zijn er?Er zijn drie typen deskundigenoordelen:
  1. Deskundigenoordeel over arbeidsgeschiktheid.
  2. Deskundigenoordeel over passend werk.
  3. Deskundigenoordeel over re-integratie-inspanningen.
 • Wanneer krijg je een loonsanctie?

  Als je niet voldoet aan je verplichten bij de re-integratie van je werknemer kun je een loonsanctie (boete) krijgen van het UWV. Vaak moet je dan nog een jaar langer het loon van je zieke werknemer doorbetalen. Ook je werknemer kan een loonsanctie krijgen als hij niet meewerkt aan zijn re-integratie.

Meest gelezen

Contact werknemer en werkgever tijdens ziekte

Als je werknemer ziek is wil je hem graag helpen. Wat kun je doen? Welke vragen mag je stellen als werkgever? Wat moet je regelen tijdens verzuim? Bekijk de regels en tips voor het contact met je zieke werknemer.

Ziektewet, hoe werkt het?

De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever? De belangrijkste regels en aandachtspunten op een rij voor 2024.

Een bedrijfsarts inschakelen, waarom en hoe?

Als ondernemer ben je verplicht een arts in te zetten wanneer dit nodig is. Alleen een erkende arts kan bepalen of een werknemer arbeidsongeschikt of ziek is. Je mag dit als werkgever niet zelf beoordelen. Hoe vind je een goede bedrijfsarts of arboarts? En wat kost het?

Whitepapers en online tests