Frequent ziekteverzuim verlagen
Frequent ziekteverzuim verlagen

Frequent verzuim beperken, 7 tips

Is je werknemer regelmatig ziek? Dan is er sprake van frequent verzuim. Frequent ziekte­verzuim kan je bedrijf veel geld kosten. Hoe kun je deze vorm van verzuim aanpakken en verlagen? Bekijk 7 slimme manieren.

Frequent verzuim in het MKB

Een griepje hier, een verkoudheid daar. In ieder bedrijf met personeel heb je te maken met kort verzuim. Maar wanneer is het verzuim frequent?

Er is sprake van frequent verzuim als een werknemer zich drie keer of vaker ziek meldt in een jaar tijd.

Aan een griepje kun je niet veel doen, maar frequent verzuim kan allerlei oorzaken hebben. Van regelmatig 'even bijkomen na een gezellig avondje' tot structurele werkstress of pesten op het werk. In veel gevallen kun je als werkgever wel iets doen aan frequent verzuim.

Onderzoek heeft aangetoond dat frequent kort verzuim vaak leidt tot langdurig verzuim.

Kosten frequent verzuim

Frequent verzuim kostenZijn je werknemers vaak kort ziek? Dan kunnen de kosten hoog oplopen. De kosten van ziekte­verzuim per werknemer bedragen gemiddeld circa 250 tot 260 euro per dag. Je hebt namelijk te maken met:

Door frequent verzuim in je bedrijf omlaag te brengen kun je dus flink besparen op onnodige personeels­kosten. Met name voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) is dit een kans om winst te boeken.

Denk niet alleen aan je omzet, maar ook aan je kosten. Daarin zit vaak de winst.

Frequent ziekte­verzuim verlagen

Maar hoe kun je frequent ziekte­verzuim binnen je bedrijf verlagen? Benut deze 7 manieren voor werkgevers in het MKB:

1. Let op de signalen van werknemers

Het is allereerst belangrijk om ziekte­verzuim op tijd te signaleren. Kun jij zien wanneer een werknemer dreigt uit te vallen? Door goed op te letten kun je soms al ingrijpen voordat een werknemer 'ziek' is.

Ontdek 7 oorzaken en 35 signalen van verzuim.

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Daarnaast is de registratie van verzuim heel belangrijk. Als je het ziekte­verzuim in je bedrijf goed bijhoudt, kun je precies zien wanneer iemand zich drie keer ziek heeft gemeld. Dat kan een teken zijn om in actie te komen.

Let ook op verbanden in ziekmeldingen. Als meerdere werknemers binnen een afdeling zich geregeld ziek melden, kan dit bijvoorbeeld duiden op een slechte werksfeer.

2. Maak ziek melden niet te makkelijk

Er is mogelijk een hoop te winnen bij de ziekmelding zelf. Stel duidelijke regels op voor je werknemers. Bijvoorbeeld dat ze zich alleen telefonisch ziek mogen melden op de dag zelf, voor 9:00 uur.

Daarmee voorkom je onnodige ziekmeldingen: zwart en grijs verzuim. Daarnaast kun je bij de ziekmelding al een paar vragen stellen. Bijvoorbeeld hoe lang je werknemer ziek denkt te zijn. Dat helpt vaak om de periode van verzuim zo kort mogelijk te houden.

Welke stappen zet je bij ziekte? Maak een verzuim­protocol voor jou en je personeel. 

3. Stel wachtdagen in

Je kunt frequent kort verzuim en de kosten ervan slim verlagen door wachtdagen in te stellen. Volgens de wet mag je na een ziekmelding twee wachtdagen of 'baaldagen' rekenen.

Voor die wachtdagen krijgt een werknemer geen loon doorbetaald. Deze loonvrije wachtdagen moet je wel vastleggen in je arbeidscontracten of ze moeten in de cao voor jouw bedrijf staan.

Vanaf de derde ziektedag moet je sowieso loon doorbetalen.

Naast of in plaats van wachtdagen (negatieve financiële prikkel) kun je ook een verzuim­bonus (positieve financiële prikkel) instellen. Daarmee beloon je werknemers die niet vaak ziek zijn.

4. Frequent verzuim­gesprek voeren

Veel ondernemers houden een verzuim­gesprek als een werknemer zich drie keer of vaker ziek heeft gemeld in een jaar tijd. Je kunt dan samen met je werknemer de oorzaken en mogelijke oplossingen bespreken.

Je mag niet vragen naar medische details. Laat dat over aan de bedrijfsarts.

Wat bespreek je precies tijdens een verzuim­gesprek? En hoe leg je de gemaakte afspraken en actiepunten vast? Gebruik bijvoorbeeld het formulier frequent verzuim van arbodienstverlener Perspectief.

Je kunt ook jaarlijks op een vast moment het ziekte­verzuim bespreken, bijvoorbeeld tijdens het functioneringsgesprek. Bespreek dan samen het verzuim van het afgelopen jaar en kijk of er bijvoorbeeld aanpassing van het werk nodig is.

Maak verzuim een vast onderdeel van het functioneringsgesprek. Gebruik dit formulier functioneringsgesprek.

5. Vraag hulp bij verzuim­begeleiding

Gelukkig hoef je het niet alleen te doen. Sterker nog: bij de begeleiding van zieke werknemers is het verplicht om je te laten bijstaan door deskundigen.

Je bent in ieder geval verplicht een bedrijfsarts in te zetten. Daarnaast is het handig een casemanager te kiezen en eventueel andere arbeidsexperts in te schakelen. Je regelt dit via een arbodienst.

Naast de hulp van een arbodienst kun je ook binnen je bedrijf iemand aanstellen om je te helpen bij het voorkomen van verzuim. Een preventiemedewerker kan samen met jou toezien op veilig en gezond werken.

6. Bevorder werkplezier

Als je werknemers met plezier naar hun werk gaan, zullen ze zich minder snel ziek melden. Zorg daarom dat je werknemers het plezier in hun werk behouden of terugkrijgen. Hoe kun je dat doen? Een paar suggesties:

 • Ga in gesprek met elke werknemer en vraag wat hij of zij leuk vindt aan het werk. Probeer taken aan te passen waardoor er meer ruimte is voor dat type werk.
 • Zorg voor ontspanning op het werk. Geef je werknemers de kans om op de werkvloer even iets anders te doen. Daarmee bevorder je ook het teamgevoel en een goede werksfeer.
 • Geef je werknemers een uitdaging. Probeer doelen te stellen die stimuleren. Bijvoorbeeld KPI's per werknemer of per team. Koppel er ook een beloning aan en geef complimenten voor goede prestaties.

Bekijk meer manieren om werkplezier een boost te geven.

7. Verzeker je tegen verzuim

Met een verzuim­verzekering krijg je meer dan alleen een vergoeding voor de loondoorbetaling. Hoewel je te maken hebt met een afgesproken eigenrisicoperiode bij kort verzuim, kan een verzekeraar je vanaf de eerste ziektedag ondersteunen.

Zeker als je kiest voor een verzuim­verzekering met arbodienstverlening. Dan krijg je direct professionele hulp bij de begeleiding van ziek personeel. Daarnaast word je actief geholpen om verzuim te voorkomen binnen jouw bedrijf.

Verzuim voorkomen

Wat kun je verder doen om verzuim te beperken? Gebruik de checklist verzuim voorkomen.

Frequent verzuim reden voor ontslag?

Frequent verzuim kan soms een reden zijn voor ontslag. Als een werknemer zo vaak ziek is dat dit slecht is voor je bedrijfsvoering mag je hem ontslaan.

Frequent ziekteverzuim MKBVoorwaarden ontslag door frequent verzuim

Ontslag wegens frequent ziekte­verzuim gaat via de kantonrechter en is gebonden aan strenge voorwaarden. Je moet aantonen dat:

 • je werknemer vaak ziek is;
 • zijn afwezigheid onaanvaardbare gevolgen heeft;
 • je werknemer niet ziek is geworden door slechte arbeidsomstandigheden;
 • zijn gezondheidssituatie het eerste halfjaar niet zal verbeteren;
 • hij zijn werk niet in aangepaste vorm kan doen.

Dit lukt meestal niet zonder het oordeel of advies van de bedrijfsarts. Bovendien zal de kantonrechter van je eisen dat je het UWV vraagt de zaak te onderzoeken en een deskundigenoordeel te geven.

Zieke werknemer ontslaan?

Je mag een zieke werknemer dus niet zomaar ontslaan. Lees meer over de voorwaarden voor ontslag bij ziekte.

Ziekteverzuimverzekering personeel

Ziekte­verzuim­verzekering

Verlaag de risico's en onverwachte kosten van ziek personeel met een verzuim­verzekering, ontdek wat dit voor jouw onderneming kan betekenen.

Vragen over frequent ziekte­verzuim

 • Wat is frequent verzuim?

  Er is sprake van frequent verzuim als een werknemer zich drie keer of vaker ziek meldt binnen een jaar. In sommige gevallen is frequent ziekte­verzuim zelfs een geldige reden voor ontslag.

 • Hoe werkt de loondoorbetaling bij ziekte?Een belangrijke verplichting van de werkgever bij ziekte­verzuim is de loondoorbetaling. Je bent wettelijk verplicht de zieke werknemer in de eerste twee jaar van ziekte minimaal 70 procent van zijn loon te betalen.
 • Wanneer spreek je van langdurig ziekte­verzuim?

  Als je werknemer langer dan 4 weken ziek is wordt er over langdurig ziekte­verzuim gesproken. Binnen 6 weken na de ziekmelding maakt je bedrijfsarts een probleemanalyse. Als werkgever maak je binnen 8 weken na de ziekmelding een plan van aanpak voor werkhervatting.

 • Wat is de Wet verbetering poortwachter?

  De Wet verbetering poortwachter gaat over het helpen van werknemers die ziek zijn. Als werkgever wil je de zieke medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk krijgen; je bent verplicht de richtlijnen in de Wet verbetering poortwachter te volgen. Daarin staan verplichtingen voor werkgevers en werknemers.

 • Hoe kan een ziekte­verzuim­verzekering helpen?

  Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een ziekte­verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim. Daarnaast krijg je een vergoeding voor de loondoorbetaling van zieke werknemers.

Meest gelezen

Contact werknemer en werkgever tijdens ziekte

Als je werknemer ziek is wil je hem graag helpen. Wat kun je doen? Welke vragen mag je stellen als werkgever? Wat moet je regelen tijdens verzuim? Bekijk de regels en tips voor het contact met je zieke werknemer.

Ziektewet, hoe werkt het?

De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever? De belangrijkste regels en aandachtspunten op een rij voor 2024.

Een bedrijfsarts inschakelen, waarom en hoe?

Als ondernemer ben je verplicht een arts in te zetten wanneer dit nodig is. Alleen een erkende arts kan bepalen of een werknemer arbeidsongeschikt of ziek is. Je mag dit als werkgever niet zelf beoordelen. Hoe vind je een goede bedrijfsarts of arboarts? En wat kost het?

Whitepapers en online tests