Advies over verzuim­risico’s?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies.

Ziekteverzuimverzekering afsluiten
Ziekteverzuimverzekering afsluiten

5 vragen over de ziekte­verzuim­verzekering

Een ziekte­verzuim­verzekering is geen overbodige luxe in het MKB. Een zieke werknemer kan je bedrijf namelijk veel geld kosten. Met een verzuim­verzekering dek je de loondoorbetaling bij ziekte van je personeel. Vijf vragen en antwoorden.

1. Ziekte­verzuim­verzekering afsluiten, waarom?

Een zieke werknemer kost een bedrijf in 2024 gemiddeld 250 euro per dag! Je bent namelijk wettelijk verplicht tot loondoorbetaling tijdens ziekte. 

Voor een zieke werknemer betaal je minimaal 70 procent van zijn loon. In je cao kan een hoger percentage staan. Is een zieke werknemer na twee jaar nog steeds niet aan het werk, dan kan hij mogelijk een WIA-uitkering krijgen.

Daarnaast zijn er nog extra kosten bij ziekte­verzuim.

Productieverlies door zieke werknemer

Naast doorlopende loonkosten, moet je mogelijk een vervanger inhuren en heb je vaak te maken met productieverlies. Ook moet je als werkgever je best doen om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Die re-integratie kost ook geld.

Een verzuim­verzekering dekt een deel van deze kosten. Je krijgt in ieder geval een vergoeding voor het loon dat je moet doorbetalen aan je zieke werknemer. Daarnaast helpen veel verzekeraars je bij het voorkomen en terugdringen van verzuim. 

Wil je meer weten over alle voordelen voor jou als ondernemer? Bekijk dan deze video:

Ziekte­verzuim­verzekering met arbodienst

Je kunt ook een ziekte­verzuim­verzekering met arbodienstverlening afsluiten. Een arbodienst helpt je om een zieke werknemer vanaf de eerste verzuim­dag te begeleiden. Daarmee ben je zeker van de juiste zorg bij verzuim.

De verzuim­verzekering staat bovenaan in de top 5 personeels­verzekeringen. Zieke werknemers is 1 van de hoogste risico's van personeel.

Wachtdagen bij ziekte­verzuim

Volgens de wet mag je na ziekmelding twee wachtdagen instellen. Die dagen krijgt een werknemer niet doorbetaald. Dit is om kortdurend ziekte­verzuim (zogenoemde baaldagen) te voorkomen. De wachtdagen bij ziekte moeten wel in je cao of in de arbeids­overeenkomst staan.

Verzeker je personeel tegen ziekte

Verzuim­verzekering

Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak.

2. Wat is de dekking van een verzuim­verzekering?

Als je een verzuim­verzekering neemt, kun je een keuze maken in het dekkingspercentage. Dit varieert van 70 tot 100 procent van de loonkosten.

Je kunt ook nog een onderscheid maken tussen het dekkingspercentage in het eerste en het tweede ziektejaar.

Werkgeverslasten verzekeren

Daarnaast is het vaak mogelijk om werkgeverslasten mee te verzekeren. Dit zijn bijvoorbeeld de loonheffingen die gewoon doorlopen als een werknemer uitvalt door ziekte.

Wil je weten wat een zieke werknemer jouw bedrijf precies kost? Bereken het met dit voorbeeld + rekentool verzuim­kosten.

3. Verzuim­verzekering en eigen risico, hoe zit dat?

Alle verzekeraars hanteren een eigen risico. In de meeste gevallen (dit heet dan een conventionele verzuim­verzekering) is dit een eigen risico in de vorm van een aantal extra wachtdagen. Dit zijn andere wachtdagen dan de wettelijke wachtdagen (baaldagen) die hierboven werden genoemd.

Conventionele verzuim­verzekering

Bij een conventionele verzuim­verzekering kun je kiezen uit een bepaald aantal werkdagen aan eigen risico. Bij een kortere eigenrisicoperiode moet je rekening houden met een hogere premie, maar daardoor loop je wel minder risico.

Je krijgt de uitkering zodra je werknemer recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte en de periode van eigen risico (wachtdagen) inmiddels voorbij is. De hoogte van de uitkering is onder meer afhankelijk van het dekkingspercentage dat je hebt gekozen.

Stoploss dekking

In sommige gevallen is er sprake van een eigen risico in geld. Dit heet een stoploss dekking. Deze dekking wordt vaak alleen geboden voor grotere bedrijven. Een adviseur kan je helpen de juiste keuze te maken van het dekkingspercentage en het eigen risico.

Soorten ziekengeld­verzekeringen

Je hebt verschillende risico's en oplossingen voor langdurig zieke werknemers. We zetten de soorten risico's en oplossingen op een rij, ook die hierboven zijn benoemd: 

Soort ziekte­verzuim:Soort verzuim­verzekering:
Werknemer die kort (paar dagen) ziek isDe kosten zijn vaak voor eigen rekening van je bedrijf
Werknemer die langdurig ziek is1. Verzuim­verzekering met arbodienstverlening
2. Conventionele verzuim­verzekering
3. Ziekte­verzuim­verzekering met stoploss dekking
4. MKB verzuim-ontzorg­verzekering
Werknemer die twee jaar ziek is5. WGA-eigenrisico­verzekering
Werknemer met een tijdelijk contract die ziek uit dienst gaat6. ZW-eigenrisico­verzekering
Zeer langdurig zieke werknemer7. Collectieve WIA-verzekering

Een MKB verzuim-ontzorg­verzekering is handig om af te te sluiten wanneer je de regie rondom het verzuim van jouw zieke werknemer volledig uit handen wilt geven.

Vraag advies aan een onafhankelijke verzekerings­adviseur welke soort verzuim­verzekering en dekking het beste bij je bedrijf past. Wil je liever eerst een indicatie krijgen van de kosten voor jouw situatie? Vraag dan gratis een offerte aan.

Ondernemer Charlotte Meindersma:ziekteverzuimverzekeringen voor ondernemers
'Personeel aannemen is een grote stap. Vooral vanwege verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden die je als werkgever hebt. Het is voor mij als kleine ondernemer vooral een groot risico als personeel ziek wordt. Daar heb ik gelukkig een verzuim­verzekering voor'.

4. Wat kost een ziekte­verzuim­verzekering?

De premie van een ziekte­verzuim­verzekering bestaat meestal uit een percentage over de totale loonsom van je personeel. Bij het vaststellen van dit percentage - en daarmee de kosten per maand - kijken verzekeraars onder meer naar:

 • de sector van je bedrijf en werkzaamheden
 • de samenstelling van je personeel
 • je verzuim­percentage van de laatste 3 jaren
 • gekozen dekking (o.a. eigen risico en dekkingspercentage)
Ziekte verzuim verzekering afsluiten

Premievoorbeelden kosten per maand

Wat kost een ziekte­verzuim­verzekering voor een klein bedrijf? Bekijk een voorbeeldberekening van een winkelier met 9 werknemers in dienst:

Factoren die de premiekosten bepalen

 
Gemiddelde leeftijd:38
Gemiddelde ziekte­verzuim (laatste 3 jaren):2%
Gemiddelde jaarloonsom:160.000 euro
Premiekosten per maand:circa 315 euro

Wat kost een verzuim­verzekering in de horeca? Hieronder staat een rekenvoorbeeld voor een ondernemer met een restaurant en 7 werknemers in dienst:

Factoren die de premiekosten bepalen

 
Gemiddelde leeftijd:34
Gemiddelde ziekte­verzuim (laatste 3 jaren):1,5%
Gemiddelde jaarloonsom:125.000 euro
Premiekosten per maand:circa 220 euro

Een boekhoudkantoor met 5 werknemers in dienst betaalt het volgende voor een ziekte­verzuim­verzekering:

Factoren die de premiekosten bepalen

 
Gemiddelde leeftijd:43
Gemiddelde ziekte­verzuim (laatste 3 jaren):2%
Gemiddelde jaarloonsom:245.000 euro
Premiekosten per maand:circa 500 euro

Als je kiest voor een ziekte­verzuim­verzekering met arbodienstverlening, betaal je vaak ook abonnementskosten voor de arbodienst. Je voorkomt hiermee wel dubbele kosten en misverstanden tijdens de verzuim­begeleiding. Maak een goede afweging voor jouw bedrijf. Lees het artikel over de kosten en baten van een verzuim­verzekering.

Kies de juiste verzekeringen voor je bedrijf. Download het gratis whitepaper, inclusief een handige risico-checklist.

5. Is een verzuim­verzekering verplicht?

Een ziekte­verzuim­verzekering is (nog) niet wettelijk verplicht. Of het verstandig is om een verzuim­verzekering af te sluiten en in welke vorm? Dat hangt af van meerdere factoren.Ziekteverzuimverzekering bedrijf MKB kosten

Financiële draagkracht

De financiële draagkracht van je bedrijf speelt een belangrijke rol. Kan jouw bedrijf de verzuim­kosten zelf opvangen? Ook als meerdere werknemers langdurig ziek zijn?

Veel ondernemers hebben zich hierop verkeken. Zo zegt ondernemer Floris Venneman: 'Het grootste risico rond personeel is ziekte­verzuim. Als een werknemer lang ziek is, loop je daar heel hard op leeg.' 

Breng je risico's rond ziekte­verzuim dus in kaart en voorkom vervelende verrassingen.

Krijg inzichten in de totale verzuim­kosten

Wat kost ziekte­verzuim in jouw bedrijf in 2024? En wat als er meerdere werknemers lang ziek zijn? Als je werknemer ziek is betaal je meer dan alleen zijn loon. Bereken de totale verzuim­kosten voor jouw bedrijf en vergelijk het resultaat met andere ondernemers in jouw branche.

Bereken de kosten van ziekte­verzuim in 2024

Met deze rekentool krijg je direct inzicht in de kosten voor jouw bedrijf.

Je hebt de volgende gegevens nodig voor de berekening:

Ziekte­verzuim­verzekering kiezen, 6 tips

Als je een ziekte­verzuim­verzekering gaat afsluiten, is het belangrijk om rekening te houden met de volgende aandachtspunten. Bekijk deze vragen en antwoorden:

 • Hoe vind ik een goede ziekte­verzuim­verzekering?

  Het is belangrijk om je hierover te laten adviseren door een expert. Vraag advies aan een verzekerings­adviseur uit jouw regio. Een adviseur kan samen met jou bepalen hoe groot het risico is en welke verzekering het beste bij jouw situatie past. Wil je liever eerst een indicatie krijgen van de kosten voor jouw situatie? Vraag dan gratis een offerte aan.

 • Wat is een MKB verzuim-ontzorg­verzekering?

  Om ondernemers in het MKB en hun personeel te beschermen heeft de overheid samen met werkgevers en verzekeraars een aantal eisen opgesteld. Een MKB verzuim-ontzorg­verzekering voldoet aan die eisen. Met zo'n verzekering ben je zeker van de juiste zorg rondom verzuim.

 • Welke aanvullingen op een verzuim­verzekering zijn er?

  Naast een verzuim­verzekering zijn er nog meer verzekeringen die nuttig kunnen zijn bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van personeel, zoals een Ziektewet-eigenrisico­verzekering en een collectieve WIA-verzekering. Lees meer hierover in het artikel Personeel verzekeren tegen ziekte, ja of nee?

 • Waarom een ziekte­verzuim­verzekering afsluiten?

  Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak. Met een verzuim­verzekering dek je de loondoorbetaling bij ziekte van je personeel. Je krijgt bij veel verzekeraars ook hulp bij het voorkomen en beperken van verzuim.

 • Hoe kun je verzuim voorkomen?

  Je kunt als werkgever verzuim voor zijn door te letten op bepaalde signalen. In de checklist verzuim voorkomen ontdek je de 7 oorzaken en 35 signalen van verzuim. Daarnaast krijg je meer tips om ziekte en verzuim te beperken.

 • Wanneer heb je een arbodienst of bedrijfsarts nodig?

  De wet zegt dat je binnen een week na de ziekmelding je arbodienst of individuele bedrijfsarts op de hoogte moet brengen. Je arbodienst of verzekeraar kan je vragen dit op de eerste ziektedag al te doen. Je arbodienst of bedrijfsarts gaat je vervolgens helpen de juiste stappen te zetten.

Ziekteverzuimverzekering personeel

Ziekte­verzuim­verzekering

Verlaag de risico's en onverwachte kosten van ziek personeel met een verzuim­verzekering, ontdek wat dit voor jouw onderneming kan betekenen.

Aanpak en begeleiding bij ziekte­verzuim

Als werkgever heb je de verantwoordelijkheid je werknemer te helpen tijdens zijn ziekte­verzuim en het re-integratietraject. Je volgt hierbij de Wet verbetering poortwachter en je werkt nauw samen met een bedrijfsarts.

In een verzuim­protocol leg je deze spelregels vast die gelden bij ziekte, bijvoorbeeld over de ziekmelding en het contact met de arbodienst. Zorg dat je werknemer op de hoogte is van dit protocol.

Verplicht verzuim­begeleiding

Vanuit de Arbowet is verzuim­begeleiding verplicht. Als werkgever moet je zorgen voor een goed verzuim­beleid en deskundige ondersteuning bij ziekte­verzuim.

Als je werknemer langdurig ziek is ben je verplicht een bedrijfsarts in te zetten bij de begeleiding. Daarnaast kun je ook een casemanager aanstellen of een arbeidsdeskundige.

 • De casemanager helpt je om alle verplichte stappen te zetten bij verzuim en re-integratie.
 • Een arbeidsdeskundige voert een arbeidsdeskundig onderzoek uit naar de werksituatie van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer. Het doel hiervan is meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en beperkingen.

Deze verzuim­begeleiding kun je regelen met een verzuim­verzekering met arbodienstverlening. Dan heb je ook recht op persoonlijke verzuim­begeleiding. Met deze begeleiding word je geholpen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving voor jouw personeel.

Het is belangrijk om te weten wat je als werkgever verplicht bent om te doen. Als je niet voldoet aan je plichten bij de re-integratie van je medewerker dan kun je namelijk een loonsanctie krijgen.

Meest gelezen

Contact werknemer en werkgever tijdens ziekte

Als je werknemer ziek is wil je hem graag helpen. Wat kun je doen? Welke vragen mag je stellen als werkgever? Wat moet je regelen tijdens verzuim? Bekijk de regels en tips voor het contact met je zieke werknemer.

Ziektewet, hoe werkt het?

De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever? De belangrijkste regels en aandachtspunten op een rij voor 2024.

Een bedrijfsarts inschakelen, waarom en hoe?

Als ondernemer ben je verplicht een arts in te zetten wanneer dit nodig is. Alleen een erkende arts kan bepalen of een werknemer arbeidsongeschikt of ziek is. Je mag dit als werkgever niet zelf beoordelen. Hoe vind je een goede bedrijfsarts of arboarts? En wat kost het?

Whitepapers en online tests