Advies over verzuimrisico’s?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag het aan een adviseur.

Ziekteverzuimverzekering afsluiten
Ziekteverzuimverzekering afsluiten

5 vragen over de ziekte­verzuim­verzekering

Een ziekte­verzuim­verzekering is geen overbodige luxe in het MKB. Een zieke werknemer kan je bedrijf namelijk veel geld kosten. Met een verzuim­verzekering dek je de loondoorbetaling bij ziekte van je personeel. Vijf vragen en antwoorden.

1. Ziekte­verzuim­verzekering afsluiten, waarom?

Een zieke werknemer kost een bedrijf gemiddeld 250 euro per dag! Je bent namelijk wettelijk verplicht om het loon door te betalen.

Bij ziekte betaal je minimaal 70 procent van het loon. In je cao kan een hoger percentage staan.

Productieverlies

Naast doorlopende loonkosten, moet je mogelijk een vervanger inhuren en heb je vaak te maken met productieverlies. Ook moet je als werkgever je best doen om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Die re-integratie kost ook geld.

Een verzuim­verzekering dekt een deel van die kosten. Je krijgt in ieder geval een vergoeding voor het loon dat je moet doorbetalen aan je zieke werknemer. Daarnaast wordt je door veel verzekeraars geholpen bij het voorkomen en terugdringen van verzuim. 

Arbodienstverlening

Een ziekte­verzuim­verzekering met arbodienst is handig. De arbodienst helpt je om een zieke werknemer vanaf de eerste verzuimdag te begeleiden. 

Horeca ziekteverzuimverzekering

Verzuim­verzekering

Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak.

Wachtdagen

Volgens de wet mag je twee wachtdagen instellen. Die dagen krijgt een werknemer niet doorbetaald. Dit is om kortdurend ziekte­verzuim (zogenoemde baaldagen) te voorkomen. De wachtdagen moeten wel in je cao of in de arbeids­overeenkomst staan.

2. Wat is de dekking van een verzuim­verzekering?

Voor de verzekering kun je een keuze maken in het dekkingspercentage. Dit varieert van 70 tot 100 procent. Je kunt ook nog een onderscheid maken tussen het dekkingspercentage in het eerste en het tweede ziektejaar.

Daarnaast is het vaak mogelijk om werkgeverslasten mee te verzekeren. Dit zijn bijvoorbeeld de loonheffingen die gewoon doorlopen als een werknemer uitvalt door ziekte.

Wil je weten wat een zieke werknemer jouw bedrijf precies kost? Bekijk een rekenvoorbeeld + rekentool in het artikel Verzuimkosten berekenen, zo doe je dat.

3. Verzuim­verzekering en eigen risico, hoe zit dat?

Alle verzekeraars hanteren een eigen risico. In de meeste gevallen (dit heet dan een conventionele verzuim­verzekering) is dit een eigen risico in de vorm van een aantal extra wachtdagen.

Dit zijn andere wachtdagen dan de wettelijke die hierboven werden genoemd.

Conventionele verzuim­verzekering

Bij een conventionele verzuim­verzekering kun je kiezen uit een bepaald aantal werkdagen aan eigen risico. Bij een kortere eigenrisicoperiode moet je rekening houden met een hogere premie, maar daarbij loop je wel minder risico.

Als de duur van de loondoorbetaling het eigen risico in werkdagen overschrijdt, dan komt de verzekering tot uitkering. De hoogte van de uitkering is onder meer afhankelijk van het dekkingspercentage. 

In een verzuimprotocol leg je samen met je werknemers de spelregels vast die gelden bij ziekte, bijvoorbeeld over de ziekmelding of het contact met de arbodienst.

Stoploss dekking

In sommige gevallen is er sprake van een eigen risico in geld. Dit heet een stoploss dekking. Deze dekking wordt vaak alleen geboden voor grotere bedrijven. Vraag je verzekerings­adviseur welke dekking het beste bij je bedrijf past.

Ziekte­verzuim is volgens ondernemers een van de grootste risico's. Bekijk de video:

4. Wat zijn de kosten van een verzuim­verzekering?

De premie van een ziekte­verzuim­verzekering bestaat meestal uit een percentage over de totale loonsom van je personeel.

Bij het vaststellen van dit percentage kijken verzekeraars onder meer naar de sector van je bedrijf, de samenstelling van je personeel en het ziekte­verzuimverleden van je bedrijf. Ze kunnen bijvoorbeeld vragen naar de verzuimcijfers van de laatste jaren.

Ten slotte kun je abonnementskosten verwachten voor de arbodienstverlening. Dit hangt af van het verzekeringspakket dat je samenstelt.

Kies de juiste verzekeringen voor je bedrijf. Download het gratis whitepaper, inclusief een handige risico-checklist.

Maak een goede afweging voor jouw bedrijf. Lees het artikel over de kosten en baten van een verzuim­verzekering

5. Is een verzuim­verzekering verplicht?

Een ziekte­verzuim­verzekering is (nog) niet wettelijk verplicht. In de praktijk blijkt wel dat de meerderheid van de werkgevers een verzuim­verzekering heeft. Of het verstandig is om een verzuim­verzekering af te sluiten en in welke vorm, hangt af van meerdere factoren.

Financiële draagkracht

Daarbij speelt onder meer de financiële draagkracht van je bedrijf een rol. Het is belangrijk om je hierover goed te laten adviseren.

Neem daarvoor contact op met een verzekerings­adviseur uit jouw regio. Een adviseur kan samen met jou bepalen hoe groot het risico is en welke verzekering het beste bij jouw situatie past.

  • Kies bijvoorbeeld voor een MKB verzuim-ontzorg­verzekering. Deze verzuim­verzekering is gericht op het MKB en voldoet aan belangrijke voorwaarden van de overheid.

  • Naast een verzuim­verzekering zijn er nog meer verzekeringen die nuttig kunnen zijn bij arbeidsongeschiktheid van personeel, zoals een Ziektewet-eigenrisico­verzekering en een collectieve WIA-verzekering. Lees meer hierover in het artikel Personeel verzekeren tegen ziekte, ja of nee?

Ziekteverzuimverzekering personeel

Ziekte­verzuim­verzekering

Verlaag de risico's en onverwachte kosten van ziek personeel met een verzuim­verzekering, ontdek wat dit voor jouw onderneming kan betekenen.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests