Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

Verzuimverzekering kosten
Verzuimverzekering kosten

Verzuim­verzekering, kosten en baten

2513 Verzuim is gevaarlijk. Zeker als je een klein bedrijf hebt. Werknemers kunnen plotseling uitvallen door ziekte of een blessure. Met een verzuim­verzekering kun je dit financiële risico opvangen. Gelukkig. Maar wat kost deze verzekering?

Kosten verzuim personeel gevaarlijk

Uitval door ziekte kan je bedrijf veel geld kosten. Een werknemer die door ziekte niet kan werken, kost gemiddeld 260 euro per dag. Een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer kan je zelfs tot 12 jaar lang geld kosten.

Soorten verzuim­verzekeringen

Dit soort onvoorziene personeels­kosten zijn heel gevaarlijk voor de gezondheid van je bedrijf.

Deze financiële tegenslagen kun je voorkomen met handige verzekeringen tegen verzuim, zoals een verzuim­verzekering, Ziektewet-eigenrisico­verzekering en een WGA-eigenrisico­verzekering.

Bij ziekte van personeel denken veel ondernemers alleen aan het doorbetalen van het loon, maar je kunt ook te maken krijgen met re-integratiekosten en kosten voor vervanging. Het is slim om alle ‘onzichtbare kosten’ in kaart te brengen.


Barbara Stoopman-Steffens*

Wil je weten wat het precies kost als jouw werknemer ziek is? Lees dan het artikel over verzuim­kosten, met een rekentool voor alle branches en een handige voorbeeldberekening.

Verzuim­verzekering, de baten

Een verzuim­verzekering (ook wel ziekte­verzuim­verzekering genoemd) zorgt ervoor dat je het salaris van je werknemer kunt betalen als hij ziek wordt.

Naast het salaris krijg je extra kosten vergoed voor preventie (zoals een periodieke gezondheidscheck) en re-integratie, zodat de werknemer soepel en snel kan terugkeren).

Verzuim­verzekering + arbodienstverlening

Je kunt ook de service van een arbodienst opnemen in je verzekeringspakket. De arbodienst kan dan in samenwerking met jou een zieke werknemer vanaf de eerste verzuim­dag begeleiden.

Wat kost een verzuimverzekering

Verzuim­verzekering, de kosten

Natuurlijk kost een verzuim­verzekering je ook geld. De premie van een verzuim­verzekering bestaat vaak uit een percentage over de totale loonsom (het loon van al je werknemers bij elkaar).

Premie vaststellen

Bij het vaststellen van dit percentage kijken verzekeraars onder meer naar:

 • De samenstelling van je personeel (o.a. leeftijd, aantal parttimers)
 • Verzuim­cijfers van de afgelopen 3 jaren
 • De sector of branche van je bedrijf 
 • De gekozen dekking (o.a. eigen risico en dekkingspercentage)

Premievoorbeeld kosten per maand: Kledingwinkel

Aantal werknemers: 9
Gemiddelde leeftijd: 38 jaar
Gemiddelde ziekte­verzuim (laatste 3 jaren) 2%
Gemiddelde jaarloonsom: 160.000 euro
Premiekosten per maand: 315 euro

Premievoorbeeld kosten per maand: Boekhoudkantoor

In dit voorbeeld hebben we de kosten per maand berekend van een boekhoudkantoor met 7 personeels­leden:

Aantal werknemers: 7
Gemiddelde leeftijd: 43 jaar
Gemiddelde ziekte­verzuim (laatste 3 jaren) 2%
Gemiddelde jaarloonsom: 325.000 euro
Premiekosten per maand: 665 euro

Wat is de prijs voor een bouwbedrijf, restaurant of kledingwinkel? Bekijk meer premievoorbeelden van de kosten van een ziekte­verzuim­verzekering.

De kosten zijn verder volledig afhankelijk van het verzekeringspakket dat je zelf samenstelt. Je kunt naar eigen wens onder meer de volgende drie elementen bepalen voor je verzuim­verzekering:

Verzeker je personeel tegen ziekte

Verzuim­verzekering

Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak.

1. Dekkingspercentage

Je kunt zelf een dekkingspercentage kiezen tussen de 70 en 100 procent. Als je voor 100 procent dekking kiest, krijg je dus de volledige loonkosten van je verzuim­ende werknemer vergoed.

Werkgeverslasten verzekeren

Je kunt ook nog een onderscheid maken tussen het dekkingspercentage in het eerste en het tweede ziektejaar. Daarnaast is het vaak mogelijk om werkgeverslasten mee te verzekeren, zoals de werkgeverspremies die doorlopen als een werknemer uitvalt door ziekte. 

2. Eigen risico

De meeste verzuim­verzekeringen hanteren een eigen risico in aantal werkdagen. Je neemt dan de eerste X dagen van verzuim door je werknemer voor eigen rekening. Er zijn twee soorten eigen risico bij verzuim verzekeren:

 • Conventionele verzuim­verzekering

Pas bij langdurig verzuim krijg je een vergoeding uitgekeerd. Dit heet een conventionele verzuim­verzekering. Hoe korter de eigenrisicoperiode, hoe hoger de premie, maar hoe lager het risico.

 • Stoploss dekking

Je hebt ook verzuim­verzekeringen met een eigen risico in geld: stoploss dekking. Deze dekking wordt vaak alleen geboden aan bedrijven met minimaal 25 werknemers.

3. Arbodienstverlening en verzuim­coach?

Je kunt kiezen voor een verzuim­verzekering met de dienstverlening van een arbodienst. Ook bieden veel verzekeraars jou extra hulp via een eigen casemanager of verzuim­coach.

Een casemanager of verzuim­coach kan je ondersteunen rondom je rechten en plichten, zoals het recht op loonopschorting en de exacte re-integratieverplichtingen voor jou en je werknemer.Verzuim verzekering

De coach kan je ook helpen je verzuim­beleid te verbeteren, en zo het verzuim binnen je bedrijf te beperken.

En als een werknemer ziek is helpt je contactpersoon jou om de zieke werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.

Verzuim, neem jij het risico?

Ondernemen is risico nemen, maar je kunt ook te ver gaan. Bedenk goed of je zonder je belangrijkste werknemer verder kunt, terwijl je zijn loon moet doorbetalen. Hoe lang houd je het dan vol? Waar haal je het benodigde geld vandaan?

Kijk of dit risico opweegt tegen de kosten van een verzuim­verzekering en maak een afgewogen keuze. Dan kun jij blijven ondernemen, wat er ook gebeurt.

Het belangrijkste risico op personeels­gebied is ziekte­verzuim. Een verzuim­verzekering is daarom geen overbodige luxe. Zeker als je minder dan 25 werknemers hebt. Dan ben je heel kwetsbaar als ondernemer.

Barbara Stoopman-Steffens*

Wat doen andere ondernemers?

Offerte verzuim­verzekering

Wil je weten wat een verzuim­verzekering kost voor jouw bedrijf? Vraag een offerte aan.

Wat is slim in jouw situatie? Een onafhankelijke verzekerings­adviseur kan je daarbij helpen. Zo'n adviseur is goed op de hoogte van de mogelijke risico’s en kan je advies geven hoe je ze beperkt en voorkomt. Vind een adviseur bij jou in de buurt

* Barbara Stoopman-Steffens is oprichter van Nouveau Consultancy. Ze adviseert dagelijks ondernemers in het MKB over het beperken van (financiële) risico’s. In het whitepaper Wat zijn de kosten van personeel? geeft ze meer praktische tips over personeels­kosten.

Ziekteverzuimverzekering personeel

Ziekte­verzuim­verzekering

Verlaag de risico's en onverwachte kosten van ziek personeel met een verzuim­verzekering, ontdek wat dit voor jouw onderneming kan betekenen.

Vragen over verzuim­verzekering

 • Waarom een verzuim­verzekering afsluiten?Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak. Met een verzuim­verzekering dek je de loondoorbetaling bij ziekte van je personeel. Je krijgt bij veel verzekeraars ook hulp bij het voorkomen en beperken van verzuim.
 • Wat is een MKB verzuim-ontzorg­verzekering?Om ondernemers in het MKB en hun personeel te beschermen heeft de overheid samen met werkgevers en verzekeraars een aantal eisen opgesteld. Een MKB verzuim-ontzorg­verzekering voldoet aan die eisen. Met zo'n verzekering ben je zeker van de juiste zorg rondom verzuim.
 • Welke verzekeringen zijn er voor zieke werknemers?Naast een verzuim­verzekering zijn er nog meer verzekeringen die nuttig kunnen zijn bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van personeel. Zoals een Ziektewet-eigenrisico­verzekering en een collectieve WIA-verzekering. Lees meer hierover in het artikel Personeel verzekeren tegen ziekte, ja of nee?
 • Hoe kun je verzuim voorkomen?Je kunt als werkgever verzuim voor zijn door te letten op bepaalde signalen. In de checklist verzuim voorkomen ontdek je de 7 oorzaken en 35 signalen van verzuim. Daarnaast krijg je meer tips om ziekte en verzuim te beperken.
 • Wat is een loonsanctie?Als je niet voldoet aan je verplichten bij de re-integratie van je werknemer kun je een loonsanctie (boete) krijgen van het UWV. Vaak moet je dan nog een jaar langer het loon van je zieke werknemer doorbetalen. Ook je werknemer kan een loonsanctie krijgen als hij niet meewerkt aan zijn re-integratie.
 • Wanneer krijgt mijn zieke werknemer een uitkering?Is een werknemer met een vast contract na twee jaar nog steeds ziek, dan kan hij een WIA-uitkering krijgen. In bepaalde gevallen heeft een zieke werknemer al eerder recht op een Ziektewetuitkering, bijvoorbeeld als hij een tijdelijk contract had en ziek uit dienst gaat, of ziek is vanwege een orgaandonatie, zwangerschap of bevalling óf als hij onder een no-riskpolis valt.
 • Wat kost een verzuim­verzekering?De maandelijkse premiekosten van een ziekte­verzuim­verzekering hangen af van de werkzaamheden en samenstelling van jouw personeel, het ziekte­verzuim van de afgelopen drie jaar en de dekking die je kiest (bijvoorbeeld hoogte eigen risico). Gemiddelde premiekosten variëren - van deze premievoorbeelden - van 220 euro tot 315 euro.

Meest gelezen

WGA-premie, wat is dat?

18550 Aan het einde van het jaar ontvang je een beschikking van de Belastingdienst voor een aantal premies, waaronder de WGA-premie. Wat is de WGA-premie precies?

Top 5 personeels­verzekeringen

6999 Personeel zorgt voor extra risico’s voor je bedrijf. Denk aan een werknemer die langdurig ziek wordt. Dat kan je flink wat geld kosten.

Whitepapers en online tests