Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

Verzuimverzekering kosten
Verzuimverzekering kosten

Verzuim­verzekering, kosten en baten

Verzuim is gevaarlijk. Zeker als je een klein bedrijf hebt. Werknemers kunnen plotseling uitvallen door ziekte of een blessure. Met een verzuim­verzekering kun je dit financiële risico opvangen. Gelukkig. Maar wat kost een verzuim­verzekering?

Kosten verzuim personeel gevaarlijk

Uitval door ziekte kan je bedrijf veel geld kosten. Een werknemer die door ziekte niet kan werken, kost gemiddeld 250 tot 260 euro per dag. Een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer kan je zelfs tot 12 jaar lang geld kosten.

Bij ziekte­verzuim heb je niet alleen met loondoorbetaling te maken, maar ook met indirecte kosten zoals:

 • het productieverlies
 • de kosten voor een vervangende werknemer en
 • de tijd en de middelen die je zelf kwijt bent aan het verzuim­management.

Afhankelijk van jouw sector, de omvang van je bedrijf en de hoeveelheid verzuim, bedragen de kosten al gauw duizenden euro’s meer dan je denkt.

Een verzuim­verzekering dekt een deel van deze kosten. Je krijgt in ieder geval een vergoeding voor het loon dat je moet doorbetalen aan je zieke werknemer. Daarnaast helpen veel verzekeraars je bij het voorkomen en terugdringen van verzuim.

Wil je meer weten over alle voordelen voor jou als ondernemer? Bekijk dan deze video:

Wil je weten wat verzuim jouw bedrijf precies kost?

Gebruik de verzuim­calculator. Binnen enkele minuten krijg je inzicht in de kosten voor jouw bedrijf voor 2024, inclusief een handige vergelijking met andere bedrijven in je branche.

Soorten verzuim­verzekeringen

Dit soort onvoorziene personeels­kosten zijn heel gevaarlijk voor de gezondheid van je bedrijf. Deze financiële tegenslagen kun je voorkomen met handige verzekeringen tegen verzuim, zoals een:

 • verzuim­verzekering met arbodienstverlening, 
 • MKB verzuim-ontzorg­verzekering, 
 • Ziektewet-eigenrisico­verzekering, 
 • WGA-eigenrisico­verzekering en/of 
 • een WIA-verzekering.

Er zijn verschillende risico's en oplossingen voor (langdurig) zieke werknemers. Welke risico's kun je afdekken met welke soort verzuim­verzekering?

Risico:Oplossing:
1. Een werknemer die kort ziek is:Vaak zijn de kosten voor eigen rekening van de ondernemer
2. Een werknemer die langdurig ziek isEen verzuim­verzekering met arbodienstverlening (of MKB verzuim-ontzorg)
3. Een werknemer die 2 jaar ziek isEen WGA-eigenrisico­verzekering
4. Een werknemer met een tijdelijk contract die ziek uit dienst gaatEen ZW-eigenrisico­verzekering
5. Een zeer langdurig zieke werknemerEen collectieve WIA-verzekering

In dit artikel gaan we verder in op de soorten verzuim­verzekering, ook wel bekend als de conventionele verzuim­verzekering of verzuim­verzekering met stop-loss, een variant met meer eigen risico in wachtdagen.

Bij ziekte van personeel denken veel ondernemers alleen aan het doorbetalen van het loon, maar je kunt ook te maken krijgen met re-integratiekosten en kosten voor vervanging. Het is slim om alle ‘onzichtbare kosten’ in kaart te brengen.


Barbara Stoopman-Steffens*

Wil je meer weten wat het precies kost als jouw werknemer ziek is? Lees dan het artikel over verzuim­kosten berekenen, met een rekentool voor alle branches en een handige voorbeeldberekening.

Verzuim­verzekering, de baten

Een verzuim­verzekering (ook wel ziekte­verzuim­verzekering genoemd) zorgt ervoor dat je het salaris van je werknemer kunt betalen als hij ziek wordt. Naast het salaris krijg je extra kosten vergoed voor verzuim­preventie (zoals een periodieke gezondheidscheck) en re-integratie, zodat de werknemer soepel en snel kan terugkeren.

Verzuim­verzekering + arbodienstverlening

Je kunt ook de service van een arbodienst opnemen in je verzekeringspakket. De arbodienst kan dan in samenwerking met jou een zieke werknemer vanaf de eerste verzuim­dag begeleiden. Verzuimverzekering kosten en baten ondernemer

Verzuim­verzekering, de kosten

MKB verzekerings­adviseur Richard Klinkers: 'De kosten van een verzuim­verzekering zijn afhankelijk van de loonsommen. Je krijgt het loon dat je moet doorbetalen vergoed na je eigenrisicotermijn. Die termijn is minimaal 10 dagen, daarna ontvang je dus tot 2 jaar lang een vergoeding voor het loon'.

Natuurlijk kost een verzuim­verzekering je ook geld. De premie van een verzuim­verzekering is afhankelijk van de loonsom. De loonsom is het loon van al je werknemers bij elkaar.

De maandelijkse kosten bestaan uit een percentage over deze totale loonsom. Gemiddeld ligt dit ergens tussen de 1,5% en 5,5%. Dit percentage is afhankelijk van diverse factoren.

Premie vaststellen

Bij het vaststellen van het percentage kijken verzekeraars onder meer naar deze factoren:

 • De samenstelling van je personeel (o.a. leeftijd, aantal parttimers).
 • Het verzuim­percentage van de afgelopen 3 jaren.
 • De sector of branche van je bedrijf .
 • De gekozen dekking (o.a. eigen risico en dekkingspercentage).

Indicatie kosten verzuim­verzekering

Wat kost een verzuim­verzekering met arbodienstverlening ongeveer? Om je een indicatie te geven staan hieronder twee rekenvoorbeelden uit verschillende branches:

Premievoorbeeld kosten per maand: Kledingwinkel

Wat zijn de kosten per maand voor een kledingwinkel met 9 personeels­leden? Een indicatie van de kosten:

Gemiddelde leeftijd personeel:38 jaar
Gemiddelde ziekte­verzuim (laatste 3 jaren)2%
Gemiddelde jaarloonsom:160.000 euro
Premiekosten per maand:circa 315 euro

Premievoorbeeld kosten per maand: Boekhoudkantoor

En wat betaalt een boekhoudkantoor met 5 personeels­leden voor een verzuim­verzekering? Dit is de berekening per maand:

Gemiddelde leeftijd personeel:43 jaar
Gemiddelde ziekte­verzuim (laatste 3 jaren)2%
Gemiddelde jaarloonsom:245.000 euro
Premiekosten per maand:circa 499 euro

Wat is de prijs voor een bouwbedrijf, restaurant of kledingwinkel? Bekijk meer premievoorbeelden van de kosten van een ziekte­verzuim­verzekering.

De kosten zijn verder volledig afhankelijk van het verzekeringspakket dat je zelf samenstelt. Je kunt naar eigen wens onder meer de volgende 4 elementen bepalen voor je verzuim­verzekering:

 1. Dekkingspercentage
 2. Eigen risico
 3. Arbodienstverlening en verzuim­coach
 4. Eindleeftijd

1. Dekkingspercentage verzuim­verzekering

Je kunt zelf een dekkingspercentage kiezen tussen de 70 en 100 procent. Als je voor 100 procent dekking kiest, krijg je dus de volledige loonkosten van je verzuim­ende werknemer vergoed.

Werkgeverslasten verzekeren

Je kunt ook nog een onderscheid maken tussen het dekkingspercentage in het eerste en het tweede ziektejaar. Daarnaast is het vaak mogelijk om werkgeverslasten mee te verzekeren, zoals de loonheffingen die doorlopen als een werknemer uitvalt door ziekte.

Je kunt je werkgeverslasten meeverzekeren tot een maximum van 25% van jouw totale verzekerde loonsom.

Hoe meer werkgeverslasten je meeverzekert, hoe hoger jouw uitkering wordt en dus ook de maandelijkse kosten (premie) van de verzuim­verzekering.

2. Eigen risico verzuim­verzekering

De meeste verzuim­verzekeringen hanteren een eigen risico in aantal werkdagen. Je neemt dan de eerste X dagen van verzuim door je werknemer voor eigen rekening. Er zijn twee soorten eigen risico bij verzuim verzekeren:

 • Conventionele verzuim­verzekering

Pas bij langdurig verzuim krijg je een vergoeding uitgekeerd. Dit heet een conventionele verzuim­verzekering. Hoe korter de eigenrisicoperiode, hoe hoger de premie, maar hoe lager het risico. Deze dekking kom je vaak tegen bij kleine ondernemers van 1 tot ongeveer 25 werknemers.

 • Verzuim­verzekering met stoploss dekking

Je hebt ook verzuim­verzekeringen met een eigen risico in geld: stoploss dekking. Deze dekking wordt vaak alleen geboden aan bedrijven met minimaal 25 werknemers. De stoploss dekking is een vangnet voor meer dan gemiddeld (ziekte)verzuim.

Het voordeel van deze verzuim­verzekering is dat je precies kunt berekenen wat het ziekte­verzuim je maximaal kost. Dat is namelijk je verzuim­premie + het eigenrisicobedrag.

3. Arbodienstverlening en verzuim­coach?

Je kunt kiezen voor een verzuim­verzekering met arbodienst. Dat is een handige combinatie. Zo ben je direct voorzien van de juiste begeleiding bij verzuim. Ook bieden veel verzekeraars jou extra hulp via een eigen casemanager of verzuim­coach.

Casemanager verzuim

Een casemanager of verzuim­coach kan je ondersteunen bij je rechten en plichten, zoals het recht op loonopschorting en de exacte re-integratieverplichtingen voor jou en je werknemer.Verzuim verzekering kosten 2024

De coach kan je ook helpen je verzuim­beleid te verbeteren, en zo het verzuim binnen je bedrijf te beperken.

En als een werknemer ziek is helpt je contactpersoon jou om de zieke werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.

4. Eindleeftijd verzuim­verzekering

Je kunt ervoor kiezen om jouw personeel tot hun AOW-leeftijd te verzekeren of tot 70 jaar. Door de eindleeftijd aan te passen kun je mogelijk besparen op je premie, maar natuurlijk wil je wel dat oudere werknemers ook goed verzekerd zijn.

Verzuim, neem jij het risico?

Ondernemen is risico nemen, maar je kunt ook te ver gaan. Bedenk goed of je zonder je belangrijkste werknemer verder kunt, terwijl je zijn loon moet doorbetalen. Hoe lang houd je het dan vol? Waar haal je het benodigde geld vandaan?

Kijk of dit risico opweegt tegen de kosten van een verzuim­verzekering en maak een afgewogen keuze. Dan kun jij blijven ondernemen, wat er ook gebeurt.

Het belangrijkste risico op personeels­gebied is ziekte­verzuim. Een verzuim­verzekering is daarom geen overbodige luxe. Zeker als je minder dan 25 werknemers hebt. Dan ben je heel kwetsbaar als ondernemer.

Barbara Stoopman-Steffens*

Je moet als werkgever zorgen dat je werknemers veilig en gezond kunnen werken. Die verplichting heb je vanuit de Arbowet. Een goed verzuim­beleid voeren is daarom een must voor ondernemers in het MKB.

Wat doen andere ondernemers?

Offerte verzuim­verzekering

Wil je weten wat een verzuim­verzekering kost voor jouw bedrijf? Vraag een offerte aan.

Wat is slim in jouw situatie? Een onafhankelijke verzekerings­adviseur kan je daarbij helpen. Zo'n adviseur is goed op de hoogte van de mogelijke risico’s en kan je advies geven hoe je ze beperkt en voorkomt. Vraag advies.

Ziekteverzuimverzekering personeel

Ziekte­verzuim­verzekering

Verlaag de risico's en onverwachte kosten van ziek personeel met een verzuim­verzekering, ontdek wat dit voor jouw onderneming kan betekenen.

Vragen over verzuim­verzekering

 • Waarom een verzuim­verzekering afsluiten?

  Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak. Met een verzuim­verzekering dek je de loondoorbetaling bij ziekte van je personeel. Je krijgt bij veel verzekeraars ook hulp bij het voorkomen en beperken van verzuim.

 • Wat is een MKB verzuim-ontzorg­verzekering?

  Om ondernemers in het MKB en hun personeel te beschermen heeft de overheid samen met werkgevers en verzekeraars een aantal eisen opgesteld. Een MKB verzuim-ontzorg­verzekering voldoet aan die eisen. Met zo'n verzekering ben je zeker van de juiste zorg rondom verzuim.

 • Welke verzekeringen zijn er voor zieke werknemers?

  Naast een verzuim­verzekering zijn er nog meer verzekeringen die nuttig kunnen zijn bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van personeel. Zoals een Ziektewet-eigenrisico­verzekering en een collectieve WIA-verzekering. Lees meer hierover in het artikel Personeel verzekeren tegen ziekte, ja of nee?

 • Hoe kun je verzuim voorkomen?

  Je kunt als werkgever verzuim voor zijn door te letten op bepaalde signalen. In de checklist verzuim voorkomen ontdek je de 7 oorzaken en 35 signalen van verzuim. Daarnaast krijg je meer tips om ziekte en verzuim te beperken.

 • Wat is een loonsanctie?

  Als je niet voldoet aan je verplichten bij de re-integratie van je werknemer kun je een loonsanctie (boete) krijgen van het UWV. Vaak moet je dan nog een jaar langer het loon van je zieke werknemer doorbetalen. Ook je werknemer kan een loonsanctie krijgen als hij niet meewerkt aan zijn re-integratie.

 • Wanneer krijgt mijn zieke werknemer een uitkering?

  Is een werknemer met een vast contract na twee jaar nog steeds ziek, dan kan hij een WIA-uitkering krijgen. In bepaalde gevallen heeft een zieke werknemer al eerder recht op een Ziektewetuitkering, bijvoorbeeld als hij een tijdelijk contract had en ziek uit dienst gaat, of ziek is vanwege een orgaandonatie, zwangerschap of bevalling óf als hij onder een no-riskpolis valt.

 • Wat kost een verzuim­verzekering in 2024?

  De maandelijkse premiekosten van een ziekte­verzuim­verzekeringhangen af van de werkzaamheden en samenstelling van jouw personeel, het ziekte­verzuim van de afgelopen drie jaar en de dekking die je kiest (bijvoorbeeld hoogte eigen risico). De gemiddelde premiekosten voor 2024 variëren van 220 euro tot 315 euro, op basis van deze premievoorbeelden.

* Barbara Stoopman-Steffens is oprichter van Nouveau Consultancy. Ze adviseert dagelijks ondernemers in het MKB over het beperken van (financiële) risico’s.

Meest gelezen

Anw-hiaat­verzekering, voor wie en waarom?

Wel of niet een Anw-hiaat­verzekering? Het is een vraag die veel werkgevers en werknemers zichzelf stellen. Lees in dit artikel voor wie deze verzekering zinvol kan zijn en waarom.

WGA-premie, wat is dat?

Aan het einde van het jaar ontvang je een beschikking van de Belastingdienst voor een aantal premies, waaronder de WGA-premie. Wat is de WGA-premie precies? Waar moet je rekening mee houden? Een uitleg voor ondernemers met personeel.

Top 5 personeels­verzekeringen

Personeel zorgt voor extra risico’s voor je bedrijf. Denk aan een werknemer die langdurig ziek wordt. Dat kan je flink wat geld kosten. Met personeels­verzekeringen dek je de risico's af. Een overzicht van de 5 belangrijkste verzekeringen voor werkgevers in 2024.

Alles over de collectieve WIA-verzekering

Een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer loopt het risico op een forse inkomensdaling. Als werkgever kun je dit voor je personeel voorkomen met een collectieve WIA-verzekering.

Whitepapers en online tests