Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

Verzuimverzekering kosten
Verzuimverzekering kosten

Verzuim­verzekering, kosten en baten

Verzuim is gevaarlijk. Zeker als je een klein bedrijf hebt. Werknemers kunnen plotseling uitvallen door ziekte of een blessure. Met een verzuim­verzekering kun je dit financiële risico opvangen. Gelukkig. Maar wat kost dat?

Kosten verzuim gevaarlijk

Uitval door ziekte kan je bedrijf veel geld kosten. Een werknemer die door ziekte niet kan werken, kost gemiddeld 250 euro per dag. Een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer kan je zelfs tot 12 jaar lang geld kosten.

Dit soort onvoorziene personeels­kosten zijn heel gevaarlijk voor de gezondheid van je bedrijf. Deze financiële tegenslagen kun je voorkomen met handige verzekeringen tegen verzuim, zoals een verzuim­verzekering, Ziektewet-eigenrisico­verzekering en een WGA-eigenrisico­verzekering.

Bij ziekte van personeel denken veel ondernemers alleen aan het doorbetalen van het loon, maar je kunt ook te maken krijgen met re-integratiekosten en kosten voor vervanging. Het is slim om alle ‘onzichtbare kosten’ in kaart te brengen.

- Barbara Stoopman-Steffens*

Tip

Wil je weten wat het precies kost als jouw werknemer ziek is? Lees dan het artikel over verzuimkosten, met een rekentool voor alle branches en een handige voorbeeldberekening.

Verzuim­verzekering, de baten

Een verzuim­verzekering (ook wel ziekte­verzuim­verzekering genoemd) zorgt ervoor dat je het salaris van je werknemer kunt betalen als hij ziek wordt.

Naast het salaris krijg je extra kosten vergoed voor preventie (zoals een periodieke gezondheidscheck) en re-integratie, zodat de werknemer soepel en snel kan terugkeren).

Verzuim­verzekering + arbodienstverlening

Je kunt ook de service van een arbodienst opnemen in je verzekeringspakket. De arbodienst kan dan in samenwerking met jou een zieke werknemer vanaf de eerste verzuimdag begeleiden.

Verzuim­verzekering, de kosten

Natuurlijk kost een verzuim­verzekering je ook geld. De premie van een verzuim­verzekering bestaat vaak uit een percentage over de totale loonsom (het loon van al je werknemers bij elkaar).

Bij het vaststellen van dit percentage kijken verzekeraars onder meer naar:

  • De samenstelling van je personeel (o.a. leeftijd, aantal parttimers)
  • Verzuimcijfers van de afgelopen jaren
  • De sector of branche van je bedrijf

De kosten zijn verder volledig afhankelijk van het verzekeringspakket dat je zelf samenstelt. Je kunt naar eigen wens onder meer de volgende elementen bepalen binnen een verzuim­verzekering:

Horeca ziekteverzuimverzekering

Verzuim­verzekering

Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak.

1. Dekkingspercentage

Je kunt zelf een dekkingspercentage kiezen tussen de 70 en 100 procent. Als je voor 100 procent dekking kiest, krijg je dus de volledige loonkosten van je verzuimende werknemer vergoed.

Je kunt ook nog een onderscheid maken tussen het dekkingspercentage in het eerste en het tweede ziektejaar. Daarnaast is het vaak mogelijk om werkgeverslasten mee te verzekeren, zoals de werkgeverspremies die doorlopen als een werknemer uitvalt door ziekte.

2. Eigen risico

De meeste verzuim­verzekeringen hanteren een eigen risico in aantal werkdagen. Je neemt dan de eerste X dagen van verzuim door je werknemer voor eigen rekening.

Pas bij langdurig verzuim krijg je dan een vergoeding uitgekeerd. Dit heet een conventionele verzuim­verzekering. Hoe korter de eigenrisicoperiode, hoe hoger de premie, maar hoe lager het risico.

Je hebt ook verzuim­verzekeringen met een eigen risico in geld (stoploss dekking). Deze dekking wordt vaak alleen geboden aan bedrijven met minimaal 25 werknemers.

3. Arbodienst en verzuimcoach?

Je kunt kiezen voor een verzekeringspakket inclusief de dienstverlening van een arbodienst. Ook bieden veel verzekeraars jou extra hulp via een eigen verzuimmanager of verzuimcoach. Die kan je ondersteunen rondom je rechten en plichten, zoals het recht op loonopschorting en de exacte re-integratieverplichtingen voor jou en je werknemer.

De coach kan je helpen je verzuimbeleid te verbeteren, en zo het verzuim binnen je bedrijf te beperken. Ook helpt zo’n coach om je zieke werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.

Verzuim, neem jij het risico?

Ondernemen is risico nemen, maar je kunt ook te ver gaan. Bedenk goed of je zonder je belangrijkste werknemer verder kunt, terwijl je zijn loon zou moeten doorbetalen. Hoe lang houd je het dan vol? Waar haal je het benodigde geld vandaan?

Kijk of dit risico opweegt tegen de kosten van een verzuim­verzekering en maak een afgewogen keuze. Dan kun jij blijven ondernemen, wat er ook gebeurt.

Het belangrijkste risico op personeels­gebied is ziekte­verzuim. Een verzuim­verzekering is daarom ook geen overbodige luxe. Zeker als je minder dan 25 werknemers hebt. Dan ben je heel kwetsbaar als ondernemer.

- Barbara Stoopman-Steffens*

Wat doen andere ondernemers?

Wat doe jij?

Wat is slim in jouw situatie? Een onafhankelijke verzekerings­adviseur kan je daarbij helpen. Zo'n adviseur is goed op de hoogte van de mogelijke risico’s en kan je advies geven hoe je ze beperkt en voorkomt. Vind een adviseur bij jou in de buurt

* Barbara Stoopman-Steffens is oprichter van Nouveau Consultancy. Ze adviseert dagelijks ondernemers in het MKB over het beperken van (financiële) risico’s. In het whitepaper Wat zijn de kosten van personeel? geeft ze meer praktische tips over personeels­kosten.

Ziekteverzuimverzekering personeel

Ziekte­verzuim­verzekering

Verlaag de risico's en onverwachte kosten van ziek personeel met een verzuim­verzekering, ontdek wat dit voor jouw onderneming kan betekenen.

Meest gelezen

Top 5 personeels­verzekeringen

Personeel zorgt voor extra risico’s voor je bedrijf. Denk aan een werknemer die langdurig ziek wordt. Dat kan je flink wat geld kosten.

Whitepapers en online tests