Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

Personeel verzekeren tegen ziekte
Personeel verzekeren tegen ziekte

Personeel verzekeren tegen ziekte, ja of nee?

Je personeel verzekeren tegen ziekte, waarom? Welke verzekeringen zijn er rondom ziekte? En wat kost het? Maak een goede afweging. Tips voor werkgevers.

Personeel verzekeren tegen ziekte, waarom?

Je personeel verzekeren tegen ziekte doe je o.a. met een verzuim­verzekering. Voor veel bedrijven is dit de belangrijkste verzekering, want personeel is hun grootste kapitaal. Maar wel een kwetsbaar kapitaal.

Hoe goed je je best ook doet als werkgever, je werknemers kunnen plotseling uitvallen door een blessure, een burn-out of een chronische ziekte. Met name als een werknemer langdurig uit de running is, kan dat een grote financiële impact hebben op je bedrijf. Kun jij die kosten zelf opvangen?

Wat kost een zieke werknemer?

Een zieke werknemer kost ongeveer 250 euro per dag. Je bent namelijk verplicht om 70 tot 100 procent van zijn loon door te betalen in de eerste twee jaar van zijn ziekte. Naast de loonkosten, ben je ook nog geld kwijt aan de vervanging en re-integratie van je zieke werknemer.

Na twee jaar hoef je in principe geen loon meer te betalen, tenzij het UWV vindt dat jij je re-integratieverplichtingen onvoldoende bent nagekomen. Dan loop je het risico maximaal nog een jaar loon door te betalen aan je zieke werknemer.

Door andere wetten en regelingen kan een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer je in totaal tot 12 jaar lang geld kosten.

Deze onvoorziene personeels­kosten zijn heel gevaarlijk voor de gezondheid van je bedrijf.

Wil je weten wat het precies kost als jouw werknemer ziek is? Bekijk het artikel over verzuimkosten met daarin een rekentool en een handige voorbeeldberekening.

Volgens ondernemers met personeel is verzuim een van de grootste risico's voor een klein bedrijf. Bekijk de video:

Welke verzekeringen zijn er tegen ziekte?

Financiële tegenslagen door ziekte en verzuim kun je voorkomen en beperken met de juiste verzekeringen. Je hebt de volgende opties:

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

 1. Verzuim­verzekering
  Met een verzuim­verzekering, ook wel ziekte­verzuim­verzekering genoemd, krijg je een vergoeding voor het salaris van je zieke werknemer. Je krijgt in sommige gevallen ook extra kosten vergoed voor de preventie van ziekte en de re-integratie van zieke werknemers.

  Je kunt de service van een arbodienst opnemen in je verzekeringspakket. De arbodienst kan dan in samenwerking met jou een zieke werknemer vanaf de eerste verzuimdag begeleiden.

  Bedenk goed welke werknemers je wilt verzekeren tegen ziekte. In de horeca wordt er bijvoorbeeld vaak voor gekozen om met oproepkrachten te werken. Hun verzuim is over het algemeen minder. Maar ook zij hebben vaak recht op loondoorbetaling bij ziekte.

 2. Ziektewet-eigenrisico­verzekering
  Als bijvoorbeeld een werknemer met een tijdelijk contract ziek uit dienst gaat, kun jij mogelijk opdraaien voor de Ziektewetuitkering van je werknemer. Dat is het geval als je eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet. Met een Ziektewet-eigenrisico­verzekering dek je dit risico.

 3. WGA-eigenrisico­verzekering
  Als een werknemer na twee jaar nog steeds ziek is en (voorlopig) niet meer kan werken, krijgt hij een WGA-uitkering. Als jij eigenrisicodrager bent voor de WGA, moet jij die uitkering betalen. Met een WGA-eigenrisico­verzekering kun je dit risico onderbrengen bij een verzekeraar.

 4. 4. Collectieve WIA-verzekering
  Als een werknemer langdurig ziek of arbeidsongeschikt is, heeft hij mogelijk te maken met een forse inkomensdaling. Met een collectieve WIA-verzekering bied je je personeel een extra vangnet en ook nog eens een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde.

Kies de juiste verzekeringen voor jouw bedrijf. Lees het gratis whitepaper, inclusief een handige risico-checklist en alle verzekeringen in 1 overzicht.

Personeel verzekeren tegen ziekte, wat kost het?

De premies van verzekeringen tegen ziekte worden meestal berekend over de totale loonsom (het loon van al je werknemers bij elkaar). De verzekeraar vraagt van die loonsom een bepaald percentage.

Dat percentage wordt bepaald aan de hand van de risico's die jouw bedrijf loopt. Er wordt met name gekeken naar:

 • De samenstelling van je personeel (leeftijd, salaris, etc.)
 • Verzuimcijfers van de afgelopen jaren
 • De sector of branche waarin je onderneemt

De kosten zijn verder afhankelijk van het verzekeringspakket dat je samenstelt. Je kunt zelf een dekkingspercentage en je eigen risico kiezen.

Tips

Ziekteverzuimverzekering personeel

Ziekte­verzuim­verzekering

Verlaag de risico's en onverwachte kosten van ziek personeel met een verzuim­verzekering, ontdek wat dit voor jouw onderneming kan betekenen.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests