Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

Personeel verzekeren tegen ziekte
Personeel verzekeren tegen ziekte

Personeel verzekeren tegen ziekte, ja of nee?

4822 Je personeel verzekeren tegen ziekte, waarom? Welke verzekeringen zijn er rondom ziekte? En wat kost het? Maak een goede afweging. Tips voor werkgevers.

Personeel verzekeren tegen ziekte, waarom?

Je personeel verzekeren tegen ziekte doe je o.a. met een verzuim­verzekering. Voor veel bedrijven is dit de belangrijkste verzekering, want personeel is hun grootste kapitaal. Maar wel een kwetsbaar kapitaal.

Hoe goed je je best ook doet als werkgever, je werknemers kunnen plotseling uitvallen door een blessure, een burn-out of een chronische ziekte.

Met name als een werknemer langdurig uit de running is, kan dat een grote financiële impact hebben op je bedrijf. Kun jij die kosten zelf opvangen?

Wat kost een zieke werknemer?

Een zieke werknemer kost gemiddeld ongeveer 260 euro per dag. Je bent als werkgever verplicht om 70 tot 100 procent van het loon door te betalen in de eerste twee jaar van zijn ziekte. Maar daar komen nog extra kosten bij.

Naast de loondoorbetaling bij ziekte, ben je geld kwijt aan verzuim­begeleiding en re-integratie van je zieke werknemer. Mogelijk heb je ook te maken met omzetverlies en kosten voor vervanging.

Loonsanctie

Na twee jaar hoef je in principe geen loon meer te betalen aan een zieke werknemer, behalve als het UWV vindt dat jij je re-integratieverplichtingen onvoldoende bent nagekomen. Dan loop je het risico op een loonsanctie en moet je& maximaal nog een jaar loon doorbetalen aan je zieke werknemer.

Door andere wetten en regelingen kan een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer je in totaal tot 12 jaar lang geld kosten. Deze onvoorziene personeels­kosten zijn heel gevaarlijk voor de gezondheid van je bedrijf.

Wil je weten wat het precies kost als jouw werknemer ziek is? Bekijk het artikel over verzuim­kosten met daarin een rekentool en een handige voorbeeld-berekening.

Volgens ondernemers met personeel is verzuim een van de grootste risico's voor een klein bedrijf. Bekijk de video:

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Welke verzekeringen zijn er tegen ziekte?

Financiële tegenslagen door ziekte en verzuim kun je voorkomen en beperken met de juiste verzekeringen. Je hebt de volgende opties:

 1. Verzuim­verzekering

  Met een verzuim­verzekering, ook wel ziekte­verzuim­verzekering genoemd, krijg je een vergoeding voor het salaris van je zieke werknemer. Je krijgt in sommige gevallen ook extra kosten vergoed voor de preventie van ziekte en de re-integratie van zieke werknemers.

  Je kunt de service van een arbodienst opnemen in je verzekeringspakket. De arbodienst kan dan in samenwerking met jou een zieke werknemer vanaf de eerste verzuim­dag begeleiden.

  Bedenk goed welke werknemers je wilt verzekeren tegen ziekte. In de horeca wordt er bijvoorbeeld vaak voor gekozen om met oproepkrachten te werken. Hun verzuim is over het algemeen minder. Maar ook zij hebben vaak recht op loondoorbetaling bij ziekte.
 2. Ziektewet-eigenrisico­verzekering

  Als bijvoorbeeld een werknemer met een tijdelijk contract ziek uit dienst gaat, kun jij mogelijk opdraaien voor de Ziektewetuitkering van je werknemer. Dat is het geval als je eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet. Met een Ziektewet-eigenrisico­verzekering dek je dit risico.
 3. WGA-eigenrisico­verzekering

  Als een werknemer na twee jaar nog steeds ziek is en (voorlopig) niet meer kan werken, krijgt hij een WGA-uitkering. Als jij eigenrisicodrager bent voor de WGA, moet jij die uitkering betalen. Met een WGA-eigenrisico­verzekering kun je dit risico onderbrengen bij een verzekeraar.
 4. Collectieve WIA-verzekering

  Als een werknemer langdurig ziek of arbeidsongeschikt is, heeft hij mogelijk te maken met een forse inkomensdaling. Met een collectieve WIA-verzekering bied je je personeel een extra vangnet en ook nog eens een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde.

Kies de juiste verzekeringen voor jouw bedrijf. Lees het gratis whitepaper, inclusief een handige risico-checklist en alle verzekeringen in 1 overzicht.

Personeel verzekeren tegen ziekte, wat kost het?

De premies van verzekeringen tegen ziekte worden meestal berekend over de totale loonsom (het loon van al je werknemers bij elkaar). De verzekeraar vraagt van die loonsom een bepaald percentage.

Hoogte premiekosten

De hoogte van je premie wordt bepaald aan de hand van de risico's die jouw bedrijf loopt. Er wordt met name gekeken naar:

 • De samenstelling van je personeel (leeftijd, salaris, etc.)
 • Verzuim­cijfers van de afgelopen jaren
 • De sector of branche waarin je onderneemt

De kosten zijn verder afhankelijk van het verzekeringspakket dat je samenstelt. Je kunt zelf een dekkingspercentage en je eigen risico kiezen.

Kosten verzekeringen personeel, 3 tips

 1. Wil je een inschatting van de premie voor een verzuim­verzekering? Bekijk een kostenindicatie van De Goudse voor de horeca, bouw, detailhandel en zakelijke dienstverlening.
 2. Wil je de exacte kosten weten voor jouw bedrijf? Dan kun je een offerte aanvragen bij meerdere verzekeraars.
 3. Wil je de beste verzekering voor jouw situatie? Een onafhankelijke verzekerings­adviseur kan je daarbij helpen. Vind een adviseur bij jou in de buurt.

Ziekteverzuimverzekering personeel

Ziekte­verzuim­verzekering

Verlaag de risico's en onverwachte kosten van ziek personeel met een verzuim­verzekering, ontdek wat dit voor jouw onderneming kan betekenen.

Vragen over personeel verzekeren tegen ziekte

 • Waarom je personeel verzekeren tegen verzuim?Voor ondernemers met personeel is verzuim een groot risico. De kosten van een zieke werknemer kunnen flink oplopen. Naast de verplichte loondoorbetaling bij ziekte heb je al snel te maken met omzetverlies, kosten voor vervanging en re-integratie. Met een verzuim­verzekering kun je in ieder geval het loon van je zieke werknemer doorbetalen.
 • Wat is een MKB verzuim-ontzorg­verzekering?Naast het loon dat je moet doorbetalen bij ziekte, heb je ook de zorg voor je zieke werknemers en allerlei verplichtingen bij re-integratie. Met een MKB verzuim-ontzorg­verzekering ben je zeker van de juiste ondersteuning. Je wordt door een casemanager actief geholpen om de juiste stappen te zetten als een werknemer ziek is.
 • Welke verzekeringen zijn er bij langdurige ziekte?Als een werknemer na twee jaar nog steeds ziek is, krijgt hij mogelijk een WGA-uitkering. Als jij eigenrisicodrager bent, moet je die uitkering betalen. Met een WGA-eigenrisico­verzekering kun je dit verzekeren. Daarnaast kun je een collectieve WIA-verzekering afsluiten om je werknemers meer zekerheid te geven als zij langdurig ziek worden.
 • Hoe kun je verzuim voorkomen?Een belangrijke manier om je verzuim­kosten te verlagen is het voorkomen en beperken van verzuim. Je kunt als werkgever namelijk veel doen om onnodig verzuim aan te pakken en langdurig verzuim in de hand te houden. Gebruik de checklist verzuim voorkomen.
 • Is verzuim­begeleiding van een zieke werknemer verplicht?Ja dat is verplicht, je volgt als werkgever de richtlijnen uit de Arbowet en de Wet verbetering poortwachter. Je moet zorgen voor een goed verzuim­beleid, begeleiding en deskundige ondersteuning bij verzuim.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests