Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

Top 5 personeelsverzekeringen 2022
Top 5 personeelsverzekeringen 2022

Top 5 personeels­verzekeringen

Personeel zorgt voor extra risico’s voor je bedrijf. Denk aan een werknemer die langdurig ziek wordt. Dat kan je flink wat geld kosten. Met personeels­verzekeringen dek je de risico's af. Een overzicht van de 5 belangrijkste verzekeringen voor werkgevers in 2024.

Personeels­verzekeringen in 2024

Een ongeval op het werk. Een schadeclaim. Een werknemer die arbeidsongeschikt raakt. Daar kun je veel geld aan kwijt zijn. Het zijn risico's die je als ondernemer voor eigen rekening kunt nemen. Maar je kunt je ook verzekeren.

Voor werkgevers bestaan er veel verschillende verzekeringen. Sommige richten zich op de risico’s die je als werkgever loopt, zoals de verzuim­verzekering. Andere verzekeringen zijn aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor je personeel, bijvoorbeeld de nabestaanden­verzekering.

Wat zijn de belangrijkste personeels­verzekeringen voor ondernemers in 2024? Dit is de top 5:

1. Verzuim­verzekering

De belangrijkste verzekering voor personeel is de verzuim­verzekering. Een zieke of arbeidsongeschikte werknemer kan je onderneming namelijk veel geld kosten. De loondoorbetaling bij ziekte is verplicht en kan wel twee jaar duren.Personeelsverzekeringen tegen ziekteverzuim

Vooral als je een klein bedrijf hebt, is ziekte­verzuim een groot gevaar. Je kunt zomaar een belangrijke werknemer kwijtraken door een ongeval, burn-out of ziekte. Veel kleine bedrijven kunnen de financiële gevolgen hiervan niet zelf opvangen.

Met een verzuim­verzekering loopt je bedrijf geen financieel risico meer door ziek personeel. Veel verzekeraars bieden je ook hulp bij het voorkomen van verzuim en de re-integratie van zieke werknemers.

Wil je meer weten over alle voordelen van een verzuim­verzekering voor jou als ondernemer? Bekijk dan deze video:

MKB verzuim-ontzorg­verzekering

Je kunt kiezen voor een MKB verzuim-ontzorg­verzekering. Met een ontzorg­verzekering wordt de complete regie rondom verzuim en re-integratie van je personeel uit handen genomen. Je wordt actief geholpen, je krijgt een vaste casemanager en je complete verzuim­administratie wordt overgenomen. Een toegewezen casemanager neemt daarbij de regie en helpt je bij de verplichtingen die je hebt.

Deze verzuim­verzekering voldoet aan bepaalde voorwaarden voor het MKB en is in het leven geroepen door de overheid in samenwerking met verzekeraars en werkgeversorganisaties.

Kosten verzuim­verzekering

De kosten van een verzuim­verzekering worden berekend aan de hand van de totale loonsom van je bedrijf (het loon van al je werknemers bij elkaar). Een verzekeraar vraagt daarvan een klein percentage. Dit percentage is afhankelijk van drie dingen:

 1. de samenstelling van je personeel,
 2. de verzuim­cijfers van de afgelopen jaren en
 3. de branche waarin jouw bedrijf actief is.

De premiekosten zijn verder volledig afhankelijk van het verzekeringspakket dat jij kiest (dekkingspercentage, eigen risico, wel of geen arbodienstverlening).

Een ziekte­verzuim­verzekering kost ongeveer 220 euro per maand. Bijvoorbeeld voor een horecaondernemer met 7 werknemers, die gemiddeld 34 jaar zijn. Daarnaast is de gemiddelde jaarloonsom 125.000 euro en het ziekte­verzuim 1,5% (in de afgelopen 3 jaar).

De premies verschillen sterk per branche. Wil je weten wat de kosten zijn voor jouw bedrijf? Vraag een offerte aan bij een verzekeraar naar keuze.

Rekenvoorbeeld kosten

In het volgende premievoorbeeld zijn de gemiddelde kosten wat hoger door het hogere verzuim­percentage, jaarloon en leeftijd:

Soort ondernemer:Administratiekantoor
Aantal werknemers:5
Gemiddelde leeftijd werknemers:43 jaar
Gemiddelde ziekte­verzuim­percentage:2%
Gemiddelde jaarloonsom:245.000 euro
Premiekosten:+/- 499 euro per maand

2. Collectieve ongevallen­verzekering

Een collectieve ongevallen­verzekering biedt een financiële compensatie als een werknemer door een ongeval overlijdt of blijvend invalide raakt. Denk aan ongevallen op het werk en tijdens woon-werkverkeer.

De dekking bestaat uit het uitkeren van een afgesproken bedrag als de werknemer overlijdt of een percentage van het verzekerde bedrag als de werknemer voor altijd invalide blijft.personeelsverzekering collectieve ongevallen

24 uur per dag

Een uitgebreide ongevallen­verzekering dekt alle ongevallen, 24 uur per dag.

Een collectieve ongevallen­verzekering kost vaak maar enkele euro's per werknemer, afhankelijk van de risico's binnen je bedrijf. Ook bezoekers en stagiairs kun je in veel gevallen meeverzekeren.

Verzekeraars kunnen je ook advies geven om ongevallen te voorkomen en schade te beperken.

Kosten ongevallen­verzekering

De premiekosten van een collectieve ongevallen­verzekering zijn afhankelijk van:

 • Het soort bedrijf dat je hebt.
 • De totale jaarloonsom.
 • Het aantal werknemers.
 • Hun beroepen.
 • Het verzekerde bedrag dat je kiest.

Een collectieve ongevallen­verzekering kost voor een horecaondernemer met 5 personeels­leden ongeveer 10 euro per maand. In dit rekenvoorbeeld heeft de ondernemer gekozen voor een maximale uitkering van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en 25.000 euro bij overlijden.

De premies verschillen sterk per branche. Wil je weten wat de kosten zijn voor jouw bedrijf? Vraag een offerte aan.

Rekenvoorbeeld kosten

Wat kost een ongevallen­verzekering voor een bouwbedrijf? De gemiddelde kosten zullen hoger liggen, omdat het risico op ongevallen in de bouw groter is. Een premievoorbeeld:

Soort ondernemer:Aannemer in de bouw
Aantal werknemers:9
Maximale uitkering:50.000 euro
Uitkering bij blijvende invaliditeit:25.000 euro
Premiekosten:+/- 29 euro per maand

3. Aansprakelijkheids­verzekering

De aansprakelijkheids­verzekering is ook een van de belangrijkste personeels­verzekeringen. Als werkgever ben je meestal aansprakelijk voor schade door fouten, nalatigheden of onvoorzichtigheid van personeel.

Een aansprakelijkheids­verzekering voor bedrijven (AVB) beperkt de kosten. Daardoor is je bedrijf beschermd tegen schadeclaims.

Wil je meer weten over alle voordelen? Dat vertellen we je in deze video:

Beroeps­aansprakelijk­heid (BAV)

personeelsverzekering BAV en AVBNaast een aansprakelijkheids­verzekering voor bedrijven (AVB) heb je ook een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering (BAV). Jij en je werknemers zijn hiermee verzekerd tegen de financiële schade na een beroepsfout, zoals het geven van verkeerd advies.

Een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering is met name nuttig voor werkgevers in de zakelijke dienstverlening.

Kosten aansprakelijkheids­verzekering

De kosten voor een aansprakelijkheids­verzekering zijn volledig afhankelijk van:

 • Jouw branche en bedrijfssoort.
 • Je jaaromzet.
 • Het gekozen verzekerd bedrag.

De kosten voor een restauranthouder zijn ongeveer 80 euro per maand met een eigen risico van 100 euro per gebeurtenis. Hierbij wordt uitgegaan van een verzekerd bedrag van 2.500.000 euro per jaar.

Wil je de exacte kosten weten voor jouw bedrijf?

Rekenvoorbeeld kosten aansprakelijkheids­verzekering

Wat betaal je als schilder voor een aansprakelijkheids­verzekering? Een premievoorbeeld:

Soort ondernemer:Schilderbedrijf
Omzet per jaar:1.200.000 euro
Verzekerd bedrag per jaar:2.500.000 euro
Eigen risico per gebeurtenis:250 euro
Premiekosten:+/- 73 euro per maand

4. Nabestaanden­verzekering

Met een collectieve nabestaanden­verzekering geef je jouw personeel meer zekerheid. Mocht een werknemer overlijden terwijl hij bij jou in dienst is, dan zorgt deze verzekering ervoor dat zijn nabestaanden een goede uitkering krijgen.collectieve nabestaandenverzekering voor personeel

Secundaire arbeidsvoorwaarde

Daarmee dek je voor je werknemers niet alleen een risico af, maar bied je ook een waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarde. Misschien kun je hiermee zelfs personeel aantrekken of langer in dienst houden.

Anw-uitkering

De Algemene nabestaandenwet (Anw) zorgt ervoor dat de partner van je overleden werknemer recht heeft op een uitkering van de overheid. Een Anw-uitkering is vaak niet genoeg voor de nabestaanden.

Garantie goed inkomen voor nabestaanden

Een Anw-uitkering is zeer minimaal en aan allerlei voorwaarden gebonden. Een nabestaanden­verzekering is dus geen overbodige luxe. Het geeft je werknemer de garantie op een goed inkomen voor zijn nabestaanden.

Kosten nabestaanden­verzekering

Wat kost een nabestaanden­verzekering? De premiekosten van een nabestaanden­verzekering zijn afhankelijk van de leeftijd van jouw werknemers, het soort bedrijf dat je hebt en het verzekerde bedrag dat je kiest. De premie verandert ieder jaar op basis van de leeftijden van je werknemers op 1 januari.

Een nabestaanden­verzekering kost voor een zakelijke dienstverlener met de leeftijd van 40 jaar ongeveer 6 euro per maand. In dit rekenvoorbeeld heeft de ondernemer gekozen voor een verzekerd bedrag bij overlijden van eenmalig 100.000 euro (2 keer een jaarsalaris).

Soort ondernemer:Administratie- en salariskantoor, leeftijd eigenaar 40 jaar
Verzekerd bedrag bij overlijden:2 x een jaarsalaris van 50.000 euro per keer
Premiekosten:+/- 6 euro per maand

Je kunt deze verzekering samenstellen naar jouw wensen. De kosten zijn daar dus ook afhankelijk van.

5. Expat­verzekering

Steeds meer bedrijven ondernemen over de grens. Heb jij ook internationale ambities of ben je al internationaal actief? Dan kan een expat­verzekering verstandig zijn.

Met een expat­verzekering zorg je ervoor dat je werknemers tegen de belangrijkste risico's verzekerd zijn als zij (tijdelijk) in het buitenland werken of wonen.

Kosten expat­verzekering

Een expat­verzekering kun je volledig samenstellen naar jouw wensen en de wensen van je personeel. De premiekosten zijn afhankelijk van het aantal medewerkers, de leeftijd, de onderdelen die je kiest en het dekkingsgebied.

Samen met een verzekerings­adviseur kun je de kosten berekenen voor jouw bedrijf. Vraag een adviesgesprek aan bij een onafhankelijke adviseur.

Alle werknemers­verzekeringen op een rij

Naast de top 5, zie je hieronder per categorie ook de overige personeels­verzekeringen voor ondernemers:

Soort verzekering:

Categorie:

Wat verzeker je:

1. Verzuim­verzekeringZieke werknemersKosten voor langdurig zieke werknemers
2. ZW-eigenrisico­verzekeringZieke werknemersRisico's als ex-werknemers in de Ziektewet belanden
3. MKB verzuim-ontzorg­verzekeringZieke werknemersKosten voor langdurig zieke werknemers
4. WGA-eigenrisico­verzekeringZieke werknemersRisico's als ex-werknemers na 2 jaar ziekte in de WGA komen
5. WIA-verzekeringZieke werknemersWerknemers die arbeidsongeschikt raken
6. ANW-pensioenNabestaandenAchterblijvers van een overleden werknemer
7. Collectieve nabestaanden­verzekeringNabestaandenAchterblijvers van een overleden werknemer
8. Ongevallen­verzekeringOngevallenTegen ongevallen
9. Expat individueelReizenWerknemer in het buitenland
10. Expat collectiefReizenWerknemers in het buitenland
11. Zakenreis­verzekering individueelReizenTegen risico's op zakenreis voor een werknemer
12. Zakenreis­verzekering collectiefReizenTegen risico's op zakenreis voor alle werknemers

Ga na welke personeels­verzekeringen jij nodig hebt. Lees er meer over in het artikel over personeels­risico's en verzekeringen.

Populairste personeels­verzekeringen per branche

Wat zijn de meest populaire personeels­verzekeringen in jouw branche?
Bekijk een overzicht voor de:

Welke personeels­verzekeringen zijn verplicht in 2024?

Voor ondernemers zijn er een aantal verplichte personeels­verzekeringen. Voor de werknemers die bij jou in loondienst zijn betaal je premies voor werknemers­verzekeringen. Ook wel sociale verzekeringen genoemd.

Deze premies moet je elke maand aan de belastingdienst betalen en mag je niet inhouden op het salaris van je personeel.

Je hoeft deze verzekeringen niet zelf af te sluiten, de betaling gaat via de belastingaangifte.

Werknemers­verzekeringen beschermen je personeel tegen inkomensverlies. Bijvoorbeeld als een werknemer met pensioen gaat, ziek is, arbeidsongeschikt raakt of werkloos wordt? Dan kan hij terugvallen op deze sociale verzekeringen.

Soorten werknemers­verzekeringen

Je betaalt per werknemer een premie voor vier werknemers­verzekeringen, de:

 1. Werkeloosheidswet (WW),
 2. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA),
 3. Wet op de arbeidsongeschiktheid­verzekering (WAO) en
 4. Ziektewet (ZW)

Volks­verzekeringen

Naast de sociale verzekeringen voor je personeel heb je ook volks­verzekeringen. De premies voor deze verzekeringen draag je af aan de Belastingdienst en mag je wel inhouden op het salaris van je personeel. Dit is zelfs verplicht, want jij bent als werkgever de inhoudingsplichtige.

Personeels­kosten

De premies voor werknemers- en volks­verzekeringen zijn een vast onderdeel van je maandelijkse personeels­kosten. De personeels­verzekeringen uit bovenstaande top 5 zijn meestal niet verplicht. Toch kan het verstandig zijn een aantal verzekeringen af te sluiten. Je beperkt daardoor je onverwachte kosten. Het geeft je bedrijf de nodige zekerheid en stabiliteit.

Meer verplichte verzekeringen personeel

Mogelijk zijn er meer verzekeringen verplicht in jouw branche of binnen een beroepsvereniging. Ook opdrachtgevers kunnen als voorwaarde stellen dat je bepaalde personeels­verzekeringen hebt afgesloten. Check dus of dit zo is en bescherm je personeel en je bedrijf zo goed mogelijk.

Ondernemer wil groeien met personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Personeels­verzekeringen voor werkgevers, 3 tips

 • Welke risico's loop ik met mijn bedrijf?

  Bekijk een overzicht van de belangrijkste risico's en verzekeringen voor personeel in jouw branche. Download het gratis whitepaper, inclusief een handige risico-checklist.

 • Wanneer kies je voor een personeels­pakket?

  Je kunt een losse verzekering afsluiten, maar het is vaak voordeliger om meerdere personeels­verzekeringen in een pakket onder te brengen. Met een personeels­pakket ben je tegen een aantrekkelijk tarief verzekerd voor de belangrijkste risico's van het werkgeverschap. Daarbij profiteer je meestal van een pakketkorting. Ook krijg je als onderdeel van een personeels­pakket vaak ondersteuning om risico's te voorkomen of de gevolgen van een risico te beperken.

 • Wat zijn de aandachtspunten bij werknemers verzekeren?

  Lees altijd de polisvoorwaarden van de verzekering goed door. Daar vind je gegevens over de premie, dekking en eventuele uitsluitingen van die dekking. Schakel een verzekerings­adviseur in voor een goed advies op maat.

Personeelsverzekeringen noodzakelijk ondernemers

Meest gelezen

Anw-hiaat­verzekering, voor wie en waarom?

Wel of niet een Anw-hiaat­verzekering? Het is een vraag die veel werkgevers en werknemers zichzelf stellen. Lees in dit artikel voor wie deze verzekering zinvol kan zijn en waarom.

WGA-premie, wat is dat?

Aan het einde van het jaar ontvang je een beschikking van de Belastingdienst voor een aantal premies, waaronder de WGA-premie. Wat is de WGA-premie precies? Waar moet je rekening mee houden? Een uitleg voor ondernemers met personeel.

Alles over de collectieve WIA-verzekering

Een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer loopt het risico op een forse inkomensdaling. Als werkgever kun je dit voor je personeel voorkomen met een collectieve WIA-verzekering.

Wat kost een arbeidsongeschiktheids­verzekering?

Met een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) verzeker je je tegen verlies van inkomen door ziekte of een ongeval. Wat kost een arbeidsongeschiktheids­verzekering in 2024 voor ondernemers en waar moet je op letten? Dit zijn de antwoorden.

Whitepapers en online tests