Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

Top 5 personeelsverzekeringen
Top 5 personeelsverzekeringen

Top 5 personeels­verzekeringen

6999 Personeel zorgt voor extra risico’s voor je bedrijf. Denk aan een werknemer die langdurig ziek wordt. Dat kan je flink wat geld kosten. Met personeels­verzekeringen dek je de risico’s af. Een overzicht van de 5 belangrijkste verzekeringen voor werkgevers.

Verzekeringen voor werkgevers

Een ongeval op het werk. Een schadeclaim. Een werknemer die arbeidsongeschikt raakt. Daar kun je veel geld aan kwijt zijn. Het zijn risico’s die je als ondernemer voor eigen rekening kunt nemen. Maar je kunt je ook verzekeren.

Voor werkgevers bestaan er veel verschillende verzekeringen. Sommige richten zich op de risico’s die je als werkgever loopt, zoals de verzuim­verzekering. Andere verzekeringen zijn aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor je personeel, bijvoorbeeld de nabestaanden­verzekering.

Wat zijn de belangrijkste verzekeringen voor ondernemers met personeel? Dit is de top 5:

1. Verzuim­verzekering

Een zieke of arbeidsongeschikte werknemer kan je onderneming veel geld kosten. De loondoorbetaling bij ziekte is verplicht en kan wel twee jaar duren. Reken maar uit.Personeelsverzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid

Vooral als je een klein bedrijf hebt is ziekte­verzuim een groot gevaar. Je kunt zomaar een belangrijke werknemer kwijtraken door een ongeval, burn-out of ziekte. Veel kleine bedrijven kunnen de financiële gevolgen hiervan niet zelf opvangen.

Met een verzuim­verzekering loopt je bedrijf geen financieel risico meer door ziek personeel. Veel verzekeraars bieden je ook hulp bij het voorkomen van verzuim en de re-integratie van zieke werknemers.

MKB verzuim-ontzorg­verzekering

Je kunt kiezen voor een MKB verzuim-ontzorg­verzekering. Deze verzuim­verzekering voldoet aan bepaalde voorwaarden van de overheid.

Kosten verzuim­verzekering

De kosten voor een verzuim­verzekering worden berekend aan de hand van de totale loonsom van je bedrijf (het loon van al je werknemers bij elkaar). Een verzekeraar vraagt daarvan een klein percentage. Dit percentage is afhankelijk van drie dingen:

  • de samenstelling van je personeel
  • de verzuim­cijfers van de afgelopen jaren
  • de branche waarin jouw bedrijf actief is.

De premiekosten zijn verder volledig afhankelijk van het verzekeringspakket dat jij kiest (dekkingspercentage, eigen risico, wel of geen arbodienstverlening).

Een verzuim­verzekering kost ongeveer 220 per maand maand. In dit rekenvoorbeeld gaan we uit van een horecaondernemer met 7 werknemers die gemiddeld 34 jaar zijn. Daarnaast is de gemiddelde jaarloonsom 125.000 euro en het ziekte­verzuim 1,5% (van de afgelopen 3 jaar). 

De premies verschillen sterk per branche. Wil je weten wat de kosten zijn voor jouw bedrijf? Vraag een offerte aan bij een verzekeraar naar keuze.

2. Collectieve ongevallen­verzekering

Een collectieve ongevallen­verzekering biedt een financiële compensatie als een werknemer door een ongeval overlijdt of blijvend invalide raakt. Denk aan ongevallen op het werk en tijdens woon-werkverkeer.personeelsverzekering collectieve ongevallen

De dekking bestaat uit het uitkeren van een afgesproken bedrag als de werknemer overlijdt of een percentage van het verzekerde bedrag als de werknemer voor altijd invalide blijft.

24 uur per dag

Een uitgebreide ongevallen­verzekering dekt alle ongevallen, 24 uur per dag.

Een collectieve ongevallen­verzekering kost vaak maar enkele euro's per werknemer, afhankelijk van de risico's binnen je bedrijf. Ook bezoekers en stagiairs kun je in veel gevallen meeverzekeren.

Verzekeraars kunnen je ook advies geven om ongevallen te voorkomen en schade te beperken.

Kosten ongevallen­verzekering

De premiekosten van een collectieve ongevallen­verzekering is afhankelijk van: het soort bedrijf dat je hebt, totale jaarloonsom, het aantal werknemers, hun beroepen en het verzekerde bedrag dat je kiest.

Een collectieve ongevallen­verzekering kost voor een horecaondernemer met 5 personeels­leden ongeveer 10 euro per maand.

In dit rekenvoorbeeld heeft de ondernemer gekozen voor een maximale uitkering van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en 25.000 euro bij overlijden. Vraag een offerte aan voor jouw bedrijf.

3. Aansprakelijkheids­verzekering

Als werkgever ben je meestal aansprakelijk voor schade door fouten, nalatigheden of onvoorzichtigheid van personeel.

Een aansprakelijkheids­verzekering voor bedrijven (AVB) dekt de kosten hiervoor af. Daardoor is je bedrijf beschermd tegen schadeclaims.

Beroeps­aansprakelijk­heid (BAV)

personeelsverzekering BAV en AVBNaast een aansprakelijkheids­verzekering voor bedrijven (AVB) heb je ook een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering (BAV). Jij en je werknemers zijn hiermee verzekerd tegen de financiële schade na een beroepsfout, zoals het geven van verkeerd advies.

Een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering is met name nuttig voor werkgevers in de zakelijke dienstverlening.

Kosten aansprakelijkheids­verzekering

De kosten voor een aansprakelijkheids­verzekering zijn volledig afhankelijk van jouw branche, situatie en wensen.

De kosten voor een restauranthouder zijn ongeveer 80 euro per maand (eigen risico van 100 euro per gebeurtenis) en voor een klusbedrijf ongeveer 190 euro (eigen risico van 250 euro per gebeurtenis). Bij beide premiekosten gaan we uit van een verzekerd bedrag van 2.500.000 euro per jaar.

Wil je de exacte kosten weten voor jouw bedrijf?

4. Nabestaanden­verzekering

Met een collectieve nabestaanden­verzekering geef je jouw personeel meer zekerheid. Mocht een werknemer overlijden terwijl hij bij jou in dienst is, dan zorgt deze verzekering ervoor dat zijn partner een goede uitkering krijgt.collectieve nabestaandenverzekering voor personeel

Secundaire arbeidsvoorwaarde

Daarmee dek je voor je werknemers niet alleen een risico af, maar bied je ook een waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarde. Misschien kun je hiermee zelfs personeel aantrekken of langer in dienst houden.

Anw-uitkering

De Algemene nabestaandenwet (Anw) zorgt ervoor dat de partner van je overleden werknemer recht heeft op een uitkering van de overheid. Een Anw-uitkering is vaak niet genoeg voor de nabestaanden.

Garantie goed inkomen voor nabestaanden

Een Anw-uitkering is zeer minimaal en aan allerlei voorwaarden gebonden. Een nabestaanden­verzekering is dus geen overbodige luxe. Het geeft je werknemer de garantie van een goed inkomen voor zijn nabestaanden.

Kosten nabestaanden­verzekering

Wat kost een nabestaanden­verzekering? De premiekosten van een nabestaanden­verzekering is afhankelijk van de leeftijd van jouw werknemers, het soort bedrijf dat je hebt en het verzekerde bedrag dat je kiest. 

De premie verschilt per jaar van de leeftijd op 1 januari. 

Een nabestaanden­verzekering kost voor een zakelijke dienstverlener met de leeftijd van 40 jaar ongeveer 6 euro per maand.

In dit rekenvoorbeeld heeft de ondernemer gekozen voor een verzekerd bedrag bij overlijden van 100.000 euro, eenmalig (2 maal een jaarsalaris). Je kunt de verzekering samenstellen naar jouw wensen. De kosten zijn daar dus ook afhankelijk van.

5. Expat­verzekering

Steeds meer bedrijven ondernemen over de grens. Heb jij ook internationale ambities of ben je al internationaal actief? Dan kan een expat­verzekering verstandig zijn.

Met een expat­verzekering zorg je ervoor dat je werknemers tegen de belangrijkste risico’s verzekerd zijn als zij (tijdelijk) in het buitenland werken of wonen.

Kosten expat­verzekering

Een expat­verzekering kun je volledig samenstellen naar jouw wensen en de wensen van je personeel. De premiekosten zijn afhankelijk van het aantal medewerkers, de leeftijd, de onderdelen die je kiest en het dekkingsgebied.

Samen met een verzekerings­adviseur kun je de kosten berekenen voor jouw bedrijf. Bekijk een overzicht van adviseurs.

Alle werknemers­verzekeringen op een rij

Soort verzekering:

Categorie:

Wat verzeker je:

Verzuim­verzekering Zieke werknemers Kosten voor langdurige zieke werknemers
ZW-eigenrisico­verzekering Zieke werknemers Risico's als ex-werknemers in de Ziektewet belanden
WGA-eigenrisico­verzekering Zieke werknemers Risico's als ex-werknemers na 2 jaar ziekte in de WGA komen
WIA-verzekering Zieke werknemers Werknemers die arbeidsongeschikt raken
ANW-pensioen Nabestaanden Achterblijvers van een overleden werknemer
Collectieve nabestaanden­verzekering Nabestaanden Achterblijvers van een overleden werknemer
Ongevallen­verzekering Ongevallen Tegen ongevallen
Expat individueel Reizen Werknemer in het buitenland
Expat collectief Reizen Werknemers in het buitenland
Zakenreis­verzekering individueel Reizen Tegen risico's op zakenreis voor een werknemer
Zakenreis­verzekering collectief Reizen Tegen risico's op zakenreis voor alle werknemers

Wat zijn de meest populaire personeels­verzekeringen in jouw branche?
 

Bekijk een overzicht voor de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, zakelijke dienstverlening of persoonlijke dienstverlening.

Welke personeels­verzekeringen zijn verplicht?

Voor ondernemers met personeel zijn er een aantal verplichte verzekeringen. Voor de werknemers die bij jou in loondienst zijn betaal je premies voor werknemers­verzekeringen. Ook wel sociale verzekeringen genoemd.

Werknemers­verzekeringen beschermen je personeel tegen inkomensverlies. Bijvoorbeeld als een werknemer met pensioen gaat, ziek is, arbeidsongeschikt raakt of werkloos wordt? Dan kan hij terugvallen op deze sociale verzekeringen.

Soorten werknemers­verzekeringen

Tot 2009 was het zo dat de werkgever en de werknemer een deel van de premies betaalden. Tegenwoordig draag je die kosten als werkgever alleen.

Je betaalt per werknemer een premie voor vier werknemers­verzekeringen, de:

  1. Werkeloosheidswet (WW),
  2. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA),
  3. Wet op de arbeidsongeschiktheid­verzekering (WAO) en
  4. Ziektewet (ZW)

Volks­verzekeringen

Naast de sociale verzekeringen voor je personeel heb je ook volks­verzekeringen. De premies voor deze verzekeringen draag je af aan de Belastingdienst.

Ondernemer wil groeien met personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Personeels­verzekeringen voor werkgevers, 3 tips

  • Welke risico's loop ik met mijn bedrijf?Bekijk een overzicht van de belangrijkste risico's en verzekeringen voor personeel in jouw branche. Download het gratis whitepaper, inclusief een handige risico-checklist.
  • Wanneer kies je voor een personeels­pakket?Je kunt één verzekering afsluiten, maar het is vaak ook mogelijk om meerdere personeels­verzekeringen in één pakket onder te brengen. Met een personeels­pakket ben je tegen een aantrekkelijk tarief verzekerd voor de belangrijkste risico’s van het werkgeverschap. Daarbij profiteer je meestal van een pakketkorting. Ook krijg je als onderdeel van een personeels­pakket vaak ondersteuning om risico's te voorkomen of de gevolgen van een risico te beperken.
  • Wat zijn de aandachtspunten bij werknemers verzekeren?Lees altijd de polisvoorwaarden van de verzekering goed door. Daar vind je gegevens over de premie, dekking en eventuele uitsluitingen van die dekking. Schakel een verzekerings­adviseur in voor een goed advies op maat.
Personeelsverzekeringen noodzakelijk ondernemers

Meest gelezen

WGA-premie, wat is dat?

18550 Aan het einde van het jaar ontvang je een beschikking van de Belastingdienst voor een aantal premies, waaronder de WGA-premie. Wat is de WGA-premie precies?

Whitepapers en online tests