Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

Verzekeringen kantoorpersoneel zakelijke dienstverlening
Verzekeringen kantoorpersoneel zakelijke dienstverlening

Kantoor­personeel verzekeren, dat doe je zo

Je werknemers vormen de belangrijkste pijler van je bedrijf. En daar worden ze goed voor beloond. Maar zorg je ook dat ze goed verzekerd zijn? 9 verzekeringen voor personeel in de zakelijke dienstverlening.

Je personeel is je belangrijkste bedrijfskapitaal. Dat geldt voor vrijwel alle ondernemingen met werknemers, maar voor de zakelijke dienstverlening misschien nog wel iets meer. Want de kwaliteit van je diensten staat of valt met de kwaliteit van je werknemers.

Als goed werkgever doe je er dan ook alles aan om het je kantoor­personeel naar de zin te maken. Dat kan met een goed salaris of prettige secundaire arbeidsvoorwaarden, maar ook door te zorgen dat je werknemers op en top verzekerd zijn.

Personeels­verzekeringen zakelijke dienstverlening

Met goede personeels­verzekeringen dek je de risico’s rondom personeel op een juiste manier af. Denk aan risico’s die te maken hebben met ziekte of ongevallen, met nabestaanden van werknemers, of met zakenreizen. De 9 belangrijkste personeels­verzekeringen op een rij:

1. Ziekte­verzuim­verzekering

zieke werknemer zakelijke dienstverlening verzekeren

Heb je wel eens te maken gehad met een langdurig zieke werknemer? Dan weet je dat daar een fors prijskaartje aan kan hangen.

Zo ben je wettelijk verplicht om maximaal twee jaar lang het loon van een zieke werknemer door te betalen.

Vooral als je een klein bedrijf hebt, zijn de financiële gevolgen van ziekte of arbeidsongeschiktheid nauwelijks op te brengen. Dit risico kun je uitsluiten met een ziekte­verzuim­verzekering.

Financieel risico beperken

Je bedrijf loopt dan geen financieel risico meer als een werknemer ziek wordt. Bovendien krijg je met zo’n verzekering vaak ook hulp bij het voorkomen van verzuim en de re-integratie van zieke werknemers.

Verzuim terugdringen? Voorkomen is beter dan genezen. 7 tips voor het verlagen van ziekte­verzuim binnen jouw onderneming.

2. Ziektewet-eigenrisico­verzekering

Ben je eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan kun je het financiële risico en de uitvoering van de begeleiding onderbrengen bij een verzekeraar via een Ziektewet-eigenrisico­verzekering. Als eigenrisicodrager moet je de Ziektewetuitkering betalen van werknemers die in de Ziektewet terechtkomen.

Je betaalt dan een lagere gedifferentieerde premie Whk voor de zieke (ex-)werknemers voor wie je geen eigenrisicodrager kan worden.

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als het tijdelijk contract van een werknemer afloopt terwijl hij ziek is. Met de Ziektewet-eigenrisico­verzekering breng je dit risico onder bij een verzekeraar.

oplossingen zakelijke dienstverleners

Oplossingen voor jou

Als zakelijk dienstverlener kun je tegen allerlei problemen aanlopen. Sommige tegenslagen kunnen een grote impact hebben op je bedrijf.

3. WGA-eigenrisico­verzekering

Misschien heb je er ook voor gekozen eigenrisicodrager te zijn voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten WGA? In dat geval ben je verantwoordelijk voor de WGA-uitkering van arbeidsongeschikte werknemers.

Een werknemer krijgt deze uitkering na twee jaar ziekte, als verwacht wordt dat hij (in de toekomst) nog zal kunnen werken. Met een WGA-eigenrisico­verzekering kun je ook dit risico onderbrengen bij een verzekeraar.

Je krijgt dan ook juridische ondersteuning bij bezwaar tegen een UWV-besluit, mocht dit nodig zijn. Bijvoorbeeld bij een te laag of hoog arbeids­­ongeschiktheids­­percentage.

4. Collectieve WIA-verzekering

Natuurlijk probeer je het ziekte­verzuim in jouw bedrijf zo veel mogelijk terug te dringen, bijvoorbeeld door het voorkomen van werkstress en het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Maar toch kan het misgaan op jouw kantoor.

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om maximaal twee jaar lang het loon door te betalen van een zieke werknemer. Na die periode krijgt je werknemer een WIA-uitkering.

Langdurig ziekte­verzuim

Valt een werknemer door ziekte langdurig uit, dan bestaat de kans dat hij flink moet inleveren op zijn inkomen. Bijvoorbeeld als zijn WIA-uitkering lager uitvalt dan zijn loon of als hij geen recht heeft op WIA.

Als werkgever kun je hiervoor een collectieve WIA-verzekering afsluiten. Hiermee biedt je je kantoor­personeel een extra vangnet én een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde.

Inkomensverlies berekenen

Met de WIA-calculator bereken je het mogelijke inkomensverlies. Deze calculator laat je zien wat langdurige arbeidsongeschiktheid financieel voor jouw werknemers betekent.

5. Collectieve ongevallen­verzekering

In een kantooromgeving lijkt een ongeluk ver weg, maar ook daar kan het misgaan. Een val van de trap, een elektrische schok, een aanrijding tijdens woon-werkverkeer, er liggen genoeg gevaren op de loer.

De gevolgen voor de getroffen werknemer kunnen groot zijn, met blijvende invaliditeit of zelfs overlijden als gevolg.

Met een collectieve ongevallen­verzekering regel je als goed werkgever een eenmalige uitkering voor werknemers die een arbeidsongeval krijgen. Een uitgebreide ongevallen­verzekering dekt alle ongevallen, 24 uur per dag. De dekking bestaat uit het uitkeren van het afgesproken bedrag als de werknemer overlijdt of een uitkering als de werknemer voor altijd invalide blijft.

Sommige cao’s in de zakelijke dienstverlening verplichten ondernemers om een collectieve ongevallen­verzekering af te sluiten. Kijk in je eigen cao of dit ook geldt voor jouw bedrijf.

6. Collectieve nabestaanden­verzekering

Als een werknemer overlijdt, kan dat hard aankomen bij de nabestaanden. Emotioneel, maar ook in financieel opzicht.

Met een collectieve nabestaanden­verzekering geef je jouw personeel meer financiële zekerheid. Mocht een werknemer overlijden terwijl hij bij jou in dienst is, dan kunnen de nabestaanden dankzij deze verzekering terugvallen op een eenmalige of maandelijkse uitkering.

Daarmee dek je voor je werknemers niet alleen een risico af, maar bied je ook een waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarde. Misschien kun je hiermee zelfs personeel aantrekken of langer behouden.

7. Anw-gat­verzekering of Anw-pensioen

In Nederland kennen we de Algemene nabestaandenwet (Anw). Deze wet geeft de partner van een overleden werknemer recht op een uitkering van de overheid. Maar deze uitkering is zeer minimaal en aan allerlei voorwaarden gebonden.

Met een Anw-gat­verzekering of Anw-pensioen kun je ervoor zorgen dat de overheidsuitkering wordt aangevuld met een maandelijks bedrag. Hiermee krijgt de nabestaande van je werknemer meer financiële armslag.

Er zijn enkele belangrijke verschillen tussen de collectieve nabestaanden­verzekering en het Anw-pensioen. Zo kunnen je werknemers zelf beslissen of ze wel of niet meedoen aan het Anw-pensioen. Bij een collectieve nabestaanden­verzekering is die keuze er niet.

8. Beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering (BAV)

Een beroepsfout van jou of een van je werknemers kan vervelende gevolgen hebben. Je geeft bijvoorbeeld een verkeerd advies waardoor een klant schade lijdt. Als de klant jouw bedrijf aansprakelijk stelt voor de schade, kan dat je veel geld kosten.

Speciaal voor de zakelijke dienstverlening is er daarom de beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering (BAV). Deze verzekering geeft jou dekking tegen schadeclaims van klanten en opdrachtgevers.

Het gaat daarbij meestal om zuivere vermogensschade die zij hebben geleden. Denk aan het verlies van omzet, verlies van marktaandeel en kosten in verband met vertraging.

Schade verminderen of voorkomen

Met een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering ben je grotendeels verzekerd voor de kosten van verweer, rechtsbijstand en de kosten die je maakt om de schade te verminderen of voorkomen. Het gaat om schade die is veroorzaakt door jouw bedrijf. Hieronder vallen fouten van alle bestuurders, vast personeel, oproepkrachten, uitzendkrachten en stagiair(e)s.

Een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering is zelfs wettelijk verplicht voor een aantal beroepen waaronder architecten, accountants, en advocaten.

9. Expat­verzekering

personeel verzekeren zakelijke dienstverleners

Steeds meer bedrijven ondernemen over de grens. Heb jij ook internationale ambities of ben je al internationaal actief?

Overweeg dan om een expat­verzekering af te sluiten. Hiermee zorg je ervoor dat je werknemers tegen de belangrijkste risico’s verzekerd zijn als zij (tijdelijk) in het buitenland werken of wonen.

De verzekering dekt onder meer de kosten van gezondheidszorg. Ook kunnen je werknemers rekenen op de ondersteuning van een alarmcentrale.

Hoe meer jij voor je expats regelt, des te meer zij zich met volle aandacht kunnen richten op hun internationale avontuur.

Alle verzekeringen voor werknemers op een rij

We zetten alle bovenstaande personeels­verzekeringen voor de zakelijke dienstverlening nog even op een rij. Ontdek welke verzekering je waarvoor nodig hebt:

Soort kantoor­personeel verzekering: Wat verzeker je?
1. Ziekte­verzuim­verzekering Langdurig zieke werknemers tegen kosten
2. Ziektewet-eigenrisico­verzekering Risico's als personeels­leden in de Ziektewet komen
3. WGA-eigenrisico­verzekering Risico's als ex-personeels­leden na 2 jaar ziekte in de WGA komen
4. WIA-verzekering Personeels­leden die arbeidsongeschikt raken
5. Collectieve ongevallen­verzekering Tegen ongevallen van personeels­leden
6. Collectieve nabestaanden­verzekering Achterblijvers van een overleden personeels­lid
7. ANW-pensioen Achterblijvers van een overleden personeels­lid
8. Beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering Een beroepsfout van jou of een van je personeels­leden
9. Expat­verzekering Personeels­lid in het buitenland
10. Zakenreis­verzekering Tegen risico's op zakenreis voor personeels­leden

Tips voor werkgevers in de zakelijke dienstverlening

 • Ga voor een personeels­pakket

Je kunt één verzekering afsluiten, maar het is vaak ook mogelijk om meerdere verzekeringen in één pakket onder te brengen. Met een personeels­pakket ben je tegen een aantrekkelijk tarief verzekerd voor de belangrijkste risico’s rondom personeel. Ook krijg je als onderdeel van dit pakket ondersteuning om risico's te voorkomen of de gevolgen van een risico te beperken.

 • Of neem een totaalpakket

Als je het personeels­pakket combineert met verschillende bedrijfs­verzekeringen, profiteer je optimaal. Je kunt dan zelf een compleet pakket voor de zakelijke dienstverlening samenstellen, toegesneden op jouw specifieke wensen en supervoordelig, dankzij de extra pakketkorting.

 • Check altijd de voorwaarden

Lees altijd de polisvoorwaarden van de verzekering goed door. In de polisvoorwaarden vind je gegevens over de premie, dekking en eventuele uitsluitingen van die dekking. Schakel een verzekerings­adviseur in voor een goed advies en vraag een offerte aan voor jouw bedrijfssituatie.

zakelijke dienstverlener ondernemer risico

Zakelijke dienstverlener

Een beroepsfout kan je een fikse schadeclaim opleveren. Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Vragen over personeels­verzekeringen

 • Wat is het verschil tussen beroeps- en bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering?

  Een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering (BAV) dekt vermogensschade (financieel nadeel). Een aansprakelijkheids­verzekering voor bedrijven (AVB) dekt schade aan personen (letsel) en zaken (bezittingen). Wanneer je beide verzekeringen afsluit ben je goed verzekerd tegen schade door fouten van jou of een van je kantoorwerknemers.

 • Waarom is een personeels­pakket van verzekeringen handig?

  Vaak is het slimmer en goedkoper om meerdere personeels­verzekeringen in één pakket onder te brengen voor je bedrijf. Met een personeels­pakket ben je verzekerd tegen de belangrijkste risico’s rondom kantoor­personeel.

 • Hoe kun je ziekte­verzuim voorkomen?

  Voorkom onnodig ziekte­verzuim binnen je kantoor en ga actief aan de slag met de praktische adviezen in het artikel 7 tips voor het terugdringen van ziekte­verzuim. Beperk ook andere vormen van verzuim. Houd je werknemers langer fit en vitaal. Gebruik de checklist verzuim voorkomen.

 • Wat zijn de top 4 risico’s voor ondernemers met kantoor­personeel?

  De belangrijkste risico's zijn: 1. Personeel wordt ziek. 2. Personeel wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. 3. Personeel krijgt een arbeidsongeval. 4. Personeel wordt aansprakelijk gesteld.

Meest gelezen

Prestatiebeloning, hoe werkt dat?

Met een prestatiebeloning kun je als ondernemer je werknemers belonen als zij een bepaalde prestatie leveren. Op die manier stimuleer je werknemers individueel of in teamverband doelen te halen. Hoe werkt dat in de praktijk?

Cao's in de zakelijke dienstverlening

Wat staat er in een cao? Wat zijn de voor- en nadelen? En welke cao’s zijn verplicht in de zakelijke dienstverlening? Een overzicht, van architecten-cao tot schoonmaak-cao.

Personeels­kosten in de zakelijke dienstverlening

In de zakelijke dienstverlening leggen personeels­kosten veel gewicht in de schaal. Als ondernemer in deze branche besteed je hier dan ook de nodige aandacht aan. Enkele aandachtspunten en tips voor zakelijke dienstverleners.

Whitepapers en online tests