Cao architecten ICT Schoonmaak Accountants Advocaten Reclamebureaus
Cao architecten ICT Schoonmaak Accountants Advocaten Reclamebureaus

Cao's in de zakelijke dienstverlening

Wat staat er in een cao? Wat zijn de voor- en nadelen? En welke cao’s zijn verplicht in de zakelijke dienstverlening? Een overzicht, van architecten-cao tot schoonmaak-cao.

Een collectieve arbeids­overeenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over de arbeidsvoorwaarden worden opgenomen. Een cao geldt vaak voor een bepaalde sector.

De sociale partners binnen die sector – de werkgevers(organisaties) en vakbonden die de werknemers vertegenwoordigen – komen door onderhandelen tot afspraken over zaken als loon, vakantietoeslag, overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn, ontslag, pensioen, scholing en kinderopvang.

Voordelen van een cao

Een cao biedt voordelen voor zowel werknemers als werkgevers.

Voordelen voor werknemers

 • Afspraken in een cao zijn vaak gunstiger dan die in de wet. In veel gevallen wordt een hoger loon afgesproken dan het minimumloon en krijgen je werknemers meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. Dit kun jij weer als incentive gebruiken bij het werven van nieuw personeel.
 • Ook kan een cao algemeen verbindend worden verklaard. Een algemeenverbindendverklaring (AVV) betekent dat alle werkgevers binnen de bedrijfstak verplicht zijn om de cao na te leven. Dus ook als je niet bent aangesloten bij een werkgeversorganisatie moet je je werknemers conform de verplichte cao  betalen.
  oplossingen zakelijke dienstverleners

  Oplossingen voor jou

  Als zakelijk dienstverlener kun je tegen allerlei problemen aanlopen. Sommige tegenslagen kunnen een grote impact hebben op je bedrijf.

Voordelen voor werkgevers

 • Je hoeft niet langer met iedere werknemer apart afspraken te maken over zijn contract. In de arbeids­overeenkomst kun je volstaan met een verwijzing naar de cao. Alleen secundaire arbeidsvoorwaarden en persoonlijke afspraken, bijvoorbeeld over een aanvullende verzuim­verzekering, leg je expliciet vast.
 • De tekst van een cao laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Het is voor alle partijen dus helder welke afspraken er zijn gemaakt over de arbeidsvoorwaarden. Dankzij de cao kun je elke vraag van medewerkers beantwoorden zonder in discussie te hoeven gaan.

Let op

Is een individueel arbeidscontract in strijd met een cao? Dan gelden altijd de cao-afspraken.

Cao’s zakelijke dienstverlening

De zakelijke dienstverlening kent slechts een beperkt aantal sectoren met een verplichte cao. Namelijk:

 • Cao Architecten / Architectenbureaus

Ben je architect en heb je personeel in dienst? Dan moet je je werknemers betalen conform de cao Architecten / Architectenbureaus. Er vinden regelmatig loonsverhogingen plaats.

Tip

Lees meer over de Cao Architecten / Architectenbureaus en de bijbehorende salaristabellen.

 • Cao Informatie-, communicatie- en kantoortechnologie (ICK)

Ben jij ondernemer in deze branche? Dan ben je verplicht de afspraken uit de cao na te komen.

Tip

Bekijk de actuele status van de cao ICK via deze pagina.

 • Cao Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf

Voor het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf is er een nieuwe cao voor 2019 tot en met 2021. Als je een schoonmaakbedrijf of glazenwassersbedrijf hebt is de kans groot dat je je aan deze cao moet houden.

Tips

Lees meer over de CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf.

Sectoren zakelijke dienstverlening zonder cao

Ben je ondernemer in een van de volgende bedrijfstakken binnen de zakelijke dienstverlening? Dan hoef je je op dit moment niet te houden aan een cao.

 • Accountants- en administratiekantoren
 • Adviesbureaus
 • Advocatenkantoren
 • Reclamebureaus

Als er voor jouw sector geen (verplichte) cao is, mag jij samen met de individuele werknemer(s) afspraken maken over het loon en de secundaire arbeidsvoorwaarden. Je bent daar helemaal vrij in, maar je moet wel aan de wet voldoen. Denk aan:

 1. Betaal een werknemer op zijn minst het minimumloon plus 8% vakantiegeld.
 2. Geef hem minimaal 20 vakantiedagen (bij fulltime dienstverband).
 3. Houd je aan wat er in de Arbeidstijdenwet staat over werktijden, rusttijden en pauzes.
 4. Houd je aan wat er in de Arbowet staat over zaken als veilig en gezond werken, bedrijfshulpverlening, preventie en ziekte­verzuim.

Geen cao? Leg afspraken goed vast!

Je zult met je werknemers moeten onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden. Het is vrij gangbaar om je personeels­leden dan iets extra’s te bieden, met het doel hen voor langere tijd aan je bedrijf te binden. Denk aan een iets hoger salaris, een dertiende maand of een ruimere reiskostenvergoeding.

Leg dergelijke afspraken schriftelijk vast in een individuele arbeids­overeenkomst. Of beter nog: neem afspraken die voor iedereen gelden op in een personeels­handboek of bedrijfsreglement. Dat scheelt veel individuele onderhandelingen en papierwerk, maar ook eventuele discussies achteraf.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests