CAO Detailhandel
CAO Detailhandel

Cao in de detailhandel, hoe zit dat?

Heb je een winkel? Dan is de kans groot dat jouw bedrijf onder een verplichte cao valt. Lees hier welke detailhandel-cao op jouw onderneming van toepassing is en welke belangrijke zaken er in zo’n cao allemaal geregeld worden.

Cao detailhandel

De afkorting cao staat voor 'collectieve arbeids­overeenkomst'. Uit deze benaming blijkt al dat het gaat om een overeenkomst voor een groep werknemers, niet voor individuen.

Een cao komt tot stand tijdens het overleg tussen de ‘sociale partners’ binnen een specifieke sector binnen de detailhandel. Aan de ene kant van de tafel zitten dan de werkgevers(organisaties), aan de andere kant de vakbonden die de werknemers in de branche vertegenwoordigen.

Afspraken in cao detailhandel

De afspraken die beide partijen in het cao-overleg maken, worden schriftelijk vastgelegd in een cao. De meeste van deze afspraken gaan over belangrijke arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn voor alle werknemers in de detailhandel.

Denk aan voorwaarden rondom bruto loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn, ontslag, kinderopvang, scholing, vakantie of pensioen.

Wil je weten of er een cao is voor de branche waar jouw bedrijf onder valt? Onderaan dit artikel vind je een lijst met links naar cao’s in de detailhandel.

Cao-afspraken zijn altijd belangrijker dan afspraken in een individuele arbeids­overeenkomst. Als individuele afspraken niet overeenkomen met afspraken in de cao, dan gelden de cao-afspraken. 

Ondernemen in de detailhandel

Je winkel sluiten door schade?

Een storing in je webshop kan omzetverlies betekenen. Beperk dit soort risico's met een verzekeringspakket op maat voor de detailhandel.

Cao detailhandel, de voor- en nadelen

 • Jij als winkelier beschikt met de cao over een handige modelarbeids­overeenkomst die voor alle werknemers te gebruiken is. In de individuele arbeidscontracten leg je alleen nog persoonlijke afspraken en secundaire arbeidsvoorwaarden expliciet vast.

  Voor de rest kun je volstaan met verwijzingen naar de cao. Dat bespaart je veel tijd en moeite, maar bevordert bovendien ook de transparantie. Door de duidelijke cao-tekst is het voor alle partijen volstrekt helder welke afspraken over arbeidsvoorwaarden er gelden.
 • Voor je winkel­personeel zijn de afspraken in een cao vaak gunstiger dan de afspraken over arbeidsvoorwaarden in de wet. Zo kan het loon in een cao hoger zijn dan het minimumloon.

  Ook krijgen werknemers in veel cao’s meer vakantiedagen dan het wettelijk vereiste minimum. Daarnaast bevatten cao’s afspraken die niet wettelijk zijn vastgelegd, bijvoorbeeld over opleidings- of trainingsmogelijkheden.

Loon in cao detailhandel

De meeste cao's in de detailhandel hanteren salarisschalen. Per type werknemer of type werkzaamheden (functieniveau) is er een 'garantieloon'.

Afhankelijk van de leeftijd van je werknemer en het aantal jaren ervaring dat hij heeft in de functie, kun je het exacte loon bepalen. Bekijk de meest recente versie van je eigen cao voor de nieuwste salarisschalen, functieniveaus en actuele loontabellen.

Lees meer over het minimumloon in de detailhandel.

Wanneer is een cao verplicht?

De afspraken in een collectieve arbeids­overeenkomst zijn doorgaans niet vrijblijvend. En de kans dat je als werkgever met een verplichte cao te maken hebt, is groot.

Er zijn vier gevallen waarin je een cao verplicht moet toepassen:

1. Je hebt zelf een cao afgesloten Cao detailhandel winkeliers

Als jouw bedrijf een zogeheten ondernemings-cao afsluit met een of meer vakbonden, moet je je hieraan houden.

2. Je bent lid van een werkgeversorganisatie die een cao heeft afgesloten

Sluit de werkgeversorganisatie waar jij lid van bent een bedrijfstak-cao af? Dan geldt die cao automatisch ook voor jouw bedrijf. 

3. Je valt onder een algemeen verbindend verklaarde cao

Ook als je geen lid bent van een werkgeversorganisatie, kan een cao verplicht zijn. De minister van SZW kan een cao namelijk verplicht stellen (algemeen verbindend verklaren) voor alle werkgevers en werknemers in een bedrijfstak.

4. Je hebt een cao van toepassing verklaard op de arbeids­overeenkomst

In de arbeids­overeenkomst met werknemers kun je een zogeheten incorporatiebeding opnemen. Met zo’n beding leg je vast dat je een specifieke cao van toepassing laat zijn op alle arbeidscontracten binnen je bedrijf.

Een verplichting om een cao na te leven betekent onder meer dat je je werknemers het cao-loon moet betalen. Minder mag niet. Meer loon betalen of betere regelingen treffen mag wel, maar dit moet dan voor alle werknemers gelden. Zo niet, dan kan er sprake zijn van ongelijke behandeling.

De cao waaronder jouw bedrijf valt, geldt in principe voor alle werknemers. Soms zijn bepaalde groepen werknemers van de cao uitgesloten. Dit staat dan in de cao. Zo vallen uitzendkrachten meestal niet onder de cao van het bedrijf waar ze werken, maar onder een eigen uitzend-cao.

Overzicht cao's detailhandel

Behoort jouw bedrijf tot een van onderstaande sectoren in de detailhandel? Dan is de bijbehorende bedrijfstak-cao waarschijnlijk van toepassing. Kijk goed naar de looptijd van de cao en of er sprake is van nawerking.

Let op: hoewel dit overzicht regelmatig wordt bijgewerkt, zijn mogelijk nog niet alle nieuwe cao's beschikbaar. Kijk daarom ook op relevante websites voor jouw specifieke bedrijfstak, zoals die van een branchevereniging of werkgeversorganisatie.

Nawerking cao detailhandel

Als een cao afloopt, dan is het mogelijk dat cao-bepalingen van kracht blijven totdat een nieuwe cao is afgesloten. Dit heet ook wel de nawerking van een cao. Bij een algemeen verbindend verklaarde cao heb je in principe niet te maken met nawerking.

Soms komt er geen nieuwe cao, maar worden er wel afspraken gemaakt over verplichte loonsverhogingen.

Branche- en werkgeversorganisaties kunnen je vertellen welke bedrijfstak-cao van toepassing is voor jouw personeel. Houd hun berichtgeving goed in de gaten voor een eventuele nieuwe cao detailhandel.

Als een cao niet meer van kracht is mag je zelf afspraken maken met je werknemers over arbeidsvoorwaarden.

Arbeidsvoorwaarden in de detailhandel

Je kunt allerlei secundaire arbeidsvoorwaarden inzetten om je werknemers te behouden. Bijvoorbeeld korting op jouw assortiment, een auto, scooter of fiets van de zaak, een gunstige pensioenregeling of een flexibel werkrooster.

Denk ook aan de nodige verzekeringen voor personeel. Ook die kun je inzetten als aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Wat zijn je opties in de retail? Bekijk de top 5 verzekeringen in de detailhandel.

CAO Retail 2024

Er is een nieuwe CAO Retail non-food voor 2024. De looptijd van de nieuwe cao is: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025. Er is sprake van een flinke loonsverhoging voor veel winkelmedewerkers. Dit komt door de stijging van het wettelijk minimumloon

Voor de detailhandel betekent dat een extra verhoging van 5,6% voor mode, schoenen, sport, juweliers, parfumerieën, tabaks- en gemakswinkels en tuincentra en 2,8% voor de woonbranche.

Vragen over cao detailhandel

 • Welke afspraken staan er in een cao?

  In een cao kunnen afspraken worden gemaakt rondom loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn, ontslag, kinderopvang, scholing, vakantie en pensioen.

 • Wat als cao-afspraken niet overeenkomen?

  Cao-afspraken zijn belangrijker dan afspraken in een individuele arbeids­overeenkomst. Als individuele afspraken niet overeenkomen met afspraken in de cao, dan gelden de cao-afspraken. 

 • Wanneer is een cao verplicht?

  Een cao is verplicht als je zelf een ondernemings-cao hebt afgesloten, je lid bent van een werkgeversorganisatie die een cao heeft afgesloten, je onder een algemeen verbindend verklaarde cao valt of als je een cao van toepassing hebt verklaard in een arbeids­overeenkomst.

 • Wat is het minimumloon in de cao detailhandel?

  In je cao staat welk salaris je minimaal moet betalen aan je werknemers. Het minimumloon in de cao detailhandel groeit altijd mee met het wettelijk minimumloon, maar kan een stuk hoger liggen. De loonbepalingen in een cao kunnen ieder halfjaar veranderen, vaak op 1 januari en 1 juli. Bekijk het actuele minimumloon detailhandel.

risico in de horeca

Iedere retailer loopt risico's

Brand in je winkel of een storing in je webshop kan omzetverlies betekenen. Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Meest gelezen

Salaris en minimumloon in de detailhandel

Welke regels gelden er voor loon en minimumloon in de detailhandel? Hoe kun je een passend salaris bepalen per werknemer? Dit zijn de richtlijnen voor winkeliers met personeel over het minimumloon detailhandel.

Werken op koopzondag, hoe zit dat?

Wat zegt de wet over werken op zondag? Mag je personeel verplichten om op zondag te werken? En moet je dan extra loon betalen? Een uitleg en tips voor winkeliers.

Zo duur is winkel­personeel

Als ondernemer weet je natuurlijk wat je personeel waard is. Maar weet je ook wat een werknemer je kost? Alle kosten van winkel­personeel op een rij, inclusief een handig rekenvoorbeeld.

Whitepapers en online tests