Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

minimumloon in de detailhandel
minimumloon in de detailhandel

Salaris en minimumloon in de detailhandel

100053 Welke regels gelden er voor loon en minimumloon in de detailhandel? Hoe kun je een passend salaris bepalen per werknemer? Dit zijn de richtlijnen voor winkeliers met personeel.

De basisregels voor de hoogte van het loon zijn te vinden in:

  1. de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)
  2. de collectieve arbeids­overeenkomst (cao) voor jouw bedrijfstak.

Wettelijk mimumloon

Het wettelijke minimumloon vormt de basis voor alle bedrijven in Nederland. Je moet altijd minimaal het salaris betalen volgens de bepalingen in die wet. De hoogte van het minimumloon wordt ieder half jaar aangepast. Dus houd het goed in de gaten.

Bekijk het actuele minimumloon per leeftijd.

Bekijk ook het minimumloon voor 2021 per maand, week, dag en uur.

Loon in cao's detailhandel

De meeste winkeliers hebben te maken met een cao. Als er een cao van kracht is voor jouw bedrijf, vind je hierin welk salaris je minimaal moet betalen aan je werknemers.

Je vindt er ook regels voor andere arbeidsvoorwaarden, zoals werktijden, betaling van overwerk, proeftijd, opzegtermijn, ontslag, kinderopvang, scholing, vakantie, pensioen, etc. 

Het minimumloon in de cao groeit altijd mee met het wettelijk minimumloon, maar kan een stuk hoger liggen. De loonbepalingen in een cao kunnen dus ook ieder half jaar veranderen.

Wil je weten welke cao er bestaat voor jouw type winkel? Je vindt een handig overzicht van cao's in het artikel Cao in de detailhandel, hoe zit dat?

Salarisschalen cao detailhandel

De meeste cao's in de detailhandel hanteren salarisschalen. Per type werknemer of type werkzaamheden (functieniveau) is er een 'garantieloon'.

Retailondernemer loopt risico

Iedere retailer loopt risico's

Brand in je winkel of een storing in je webshop kan omzetverlies betekenen. Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en het aantal jaren ervaring dat hij heeft in de functie, is het exacte loon te bepalen.

Raadpleeg de meest recente versie van je eigen cao voor de geldende salarisschalen, functieniveaus en actuele loontabellen.

Cao-afspraken

Cao-afspraken zijn belangrijker dan afspraken in een individuele arbeids­overeenkomst. Als individuele afspraken niet overeenkomen met afspraken in de cao, dan gelden de cao-afspraken.

Salaris bepalen in retail

Je mag je winkel­personeel ook een hoger salaris geven dan de wet en de cao voorschrijven. Bij het bepalen van een passend salaris kun je bijvoorbeeld de cao als uitgangspunt nemen en iets extra's geven als prestatiebeloning.

Betaal je je werknemers een hoger loon dan de cao voorschrijft? Dan ben je wel verplicht om het loon evenredig mee te laten groeien met de periodieke loonsverhogingen uit de cao.

Je mag dus niet een periodiek overslaan om bijvoorbeeld weer op gelijke hoogte te komen met het cao-loon.

Hoger loon bieden

Een hoger loon bieden kan een groot voordeel opleveren voor je bedrijf. Met een hoger salaris kun je potentiële kandidaten aantrekken en aan je bedrijf binden. Je laat zo zien dat je voldoet aan goed werkgeverschap.

Goede arbeidsvoorwaarden kunnen je personeel motiveren hun uiterste best te doen. En dat is natuurlijk gunstig voor jouw winkel.

Vragen over salaris en minimumloon detailhandel

  • Wat is het wettelijke minimumloon?Dat is het salaris dat je altijd minimaal moet betalen volgens de bepalingen in de wet. De hoogte van het minimumloon wordt ieder half jaar aangepast.
  • Welke rol speelt een cao bij het minimumloon?In een cao staat welk salaris je minimaal moet betalen aan je werknemers. Het minimumloon in de cao groeit altijd mee met het wettelijk minimumloon, maar kan een stuk hoger liggen. De loonbepalingen in een cao kunnen dus ieder halfjaar veranderen. 
  • Waar kan ik de cao vinden voor mijn type winkel?Je vindt een handig overzicht van cao's in het artikel Cao in de detailhandel, hoe zit dat?
  • Kan ik een hoger salaris bieden dan in de cao staat?Je mag je winkel­personeel een hoger salaris geven dan de wet en de cao voorschrijven. Bij het bepalen van een passend salaris kun je bijvoorbeeld de cao als uitgangspunt nemen en iets extra's geven als prestatiebeloning. Je bent wel verplicht om het loon evenredig mee te laten groeien met de periodieke loonsverhogingen uit de cao.
  • Wat is het minimumloon in 2021?Het wettelijk minimumloon (WML) is in 2021 iets hoger dan in 2020. Bekijk het minimumloon voor 2021 per maand, week, dag en uur.

Winkel dicht door schade

Je winkel sluiten door schade?

Een storing in je webshop kan omzetverlies betekenen. Beperk dit soort risico's met een verzekeringspakket op maat voor de detailhandel.

Meest gelezen

Werken op koopzondag, hoe zit dat?

9400 Wat zegt de wet over werken op zondag? Mag je personeel verplichten om op zondag te werken? En moet je dan extra loon betalen? Een uitleg en tips voor winkeliers.

Zo duur is winkel­personeel
Als ondernemer weet je natuurlijk wat je personeel waard is. Maar weet je ook wat een werknemer je kost? Alle kosten van winkel­personeel op een rij, inclusief een handig rekenvoorbeeld.

Whitepapers en online tests