Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

minimumloon in de detailhandel
minimumloon in de detailhandel

Salaris en minimumloon in de detailhandel

205059 Welke regels gelden er voor loon en minimumloon in de detailhandel? Hoe kun je een passend salaris bepalen per werknemer? Dit zijn de richtlijnen voor winkeliers met personeel over het minimumloon detailhandel.

De basisregels voor de hoogte van het loon zijn te vinden in:

 1. De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML).
 2. De collectieve arbeids­overeenkomst (cao) voor jouw bedrijfstak.

Wettelijk minimumloon

Het wettelijke minimumloon vormt de basis voor alle bedrijven in Nederland. Je moet altijd minimaal het salaris betalen volgens de bepalingen in die wet. De hoogte van het minimumloon wordt ieder half jaar aangepast. Dus houd het goed in de gaten.

Minimumloon per 1 januari 2023

Minimumloon per maand fulltime (bruto bedragen per 1 januari 2023 en 1 juli 2023)

Leeftijd 1 januari 2023 1 juli 2023
21 jaar en ouder € 1.934,40 € 1.995,00
20 jaar (minimumjeugdloon) € 1.547,50 € 1.596,00
19 jaar (minimumjeugdloon) € 1.160,65 € 1.197,00
18 jaar (minimumjeugdloon) € 967,20 € 997,50
17 jaar (minimumjeugdloon) € 764,10 € 788,05
16 jaar (minimumjeugdloon) € 667,35 € 688,30
15 jaar (minimumjeugdloon) € 580,30 € 598,50

Van bruto naar netto

Het minimumloon wordt uitgedrukt in een brutobedrag. Hoeveel houd je werknemer daarvan over? Bereken het nettoloon.

Minimumloon detailhandel in de caosalaris minimumloon winkel 2023

De meeste winkeliers hebben te maken met een cao. Als er een cao van kracht is voor jouw bedrijf, vind je hierin welk salaris je minimaal moet betalen aan je werknemers.

Je vindt er ook regels voor andere arbeidsvoorwaarden, zoals werktijden, betaling van overwerk, proeftijd, opzegtermijn, ontslag, kinderopvang, scholing, vakantie, pensioen, etc. 

Het minimumloon in de cao groeit altijd mee met het wettelijk minimumloon, maar kan een stuk hoger liggen. De loonbepalingen in een cao kunnen dus ook ieder half jaar veranderen.

Cao detailhandel

Wil je weten welke cao er is voor jouw type winkel? Je vindt een handig overzicht van cao's in het artikel Cao in de detailhandel, hoe zit dat?

Retailondernemer loopt risico

Iedere retailer loopt risico's

Brand in je winkel of een storing in je webshop kan omzetverlies betekenen. Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Salarisschalen cao detailhandel

De meeste cao's in de detailhandel hanteren salarisschalen. Per type werknemer of type werkzaamheden (functieniveau) is er een 'garantieloon'. Afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en het aantal jaren ervaring dat hij heeft in de functie, is het exacte loon te bepalen.

Raadpleeg de meest recente versie van je eigen cao voor de geldende salarisschalen, functieniveaus en actuele loontabellen.

Cao-afspraken

Cao-afspraken zijn belangrijker dan afspraken in een individuele arbeids­overeenkomst. Als individuele afspraken niet overeenkomen met afspraken in de cao, dan gelden de cao-afspraken.

Salaris bepalen in retail

Je mag je winkel­personeel ook een hoger salaris geven dan de wet en de cao voorschrijven. Bij het bepalen van een passend salaris kun je bijvoorbeeld de cao als uitgangspunt nemen en iets extra's geven als prestatiebeloning.

Betaal je je werknemers een hoger loon dan de cao voorschrijft? Dan ben je wel verplicht om het loon evenredig mee te laten groeien met de periodieke loonsverhogingen uit de cao. Je mag dus niet een periodiek overslaan om bijvoorbeeld weer op gelijke hoogte te komen met het cao-loon.

Wat is een redelijk loon in de retail? Lees meer over salaris vergelijken.

Hoger loon bieden

Een hoger loon bieden kan een groot voordeel opleveren voor je bedrijf. Met een hoger salaris kun je potentiële kandidaten aantrekken en aan je bedrijf binden. Je laat zo zien dat je voldoet aan goed werkgeverschap.

Goede arbeidsvoorwaarden kunnen je personeel motiveren hun uiterste best te doen. En dat is natuurlijk gunstig voor jouw winkel. Zo kun je goed personeel langer behouden en nieuw talent aantrekken.Minimum loon retail 2023

Personeels­kosten detailhandel

Een werknemer kost je in eerste instantie geld. Het is daarom slim om alle kostenposten rondom personeel te kennen voor je (meer) werknemers aanneemt.

Houd rekening met extra personeels­kosten naast het salaris. Hieronder vind je een opsomming van alle verplichte en aanvullende kosten.

Verplichte kosten zijn:

Aanvullende kosten zijn:

 • Dertiende maand
 • Prestatiebeloning
 • Pensioen
 • Werkplek
 • Arbovoorzieningen
 • Eten en drinken
 • Kerstpakketten en cadeaus
 • Reis- en verblijfkosten
 • Vervoermiddel
 • Teamuitjes
 • Kosten HR, begeleiding en advies

Verder heb je mogelijk te maken met kosten voor werkkleding, onkostenvergoedingen, opleidingen (BHV) en verzekeringen voor je personeel.

Wat kost een werknemer in totaal? Bekijk het overzicht: zo duur is winkel­personeel.

Vragen over salaris en minimumloon detailhandel

 • Wat is het gemiddelde salaris in de detailhandel en retail?Uit onderzoek - Werkzoeken - blijkt het gemiddelde brutosalaris voor een fulltime werkweek in de detailhandel circa 2.500 euro per maand te zijn en een werknemer in de retail verdient circa 2.080 euro per maand.
 • Wat is het wettelijke minimumloon?Dat is het salaris dat je altijd minimaal moet betalen volgens de bepalingen in de wet. De hoogte van het minimumloon wordt ieder half jaar aangepast.
 • Welke rol speelt een cao bij het minimumloon?In een cao staat welk salaris je minimaal moet betalen aan je werknemers. Het minimumloon in de cao groeit altijd mee met het wettelijk minimumloon, maar kan een stuk hoger liggen. De loonbepalingen in een cao kunnen dus ieder halfjaar veranderen. 
 • Waar kan ik de cao vinden voor mijn type winkel?Je vindt een handig overzicht van detailhandel-cao's in het artikel Cao in de detailhandel, hoe zit dat?
 • Kan ik een hoger salaris bieden dan in de cao staat?Je mag je winkel­personeel een hoger salaris geven dan de wet en de cao voorschrijven. Bij het bepalen van een passend salaris kun je bijvoorbeeld de cao als uitgangspunt nemen en iets extra's geven als prestatiebeloning. Je bent wel verplicht om het loon evenredig mee te laten groeien met de periodieke loonsverhogingen uit de cao.
 • Wat is het minimumloon in 2023?Het wettelijk minimumloon (WML) is in 2023 flink hoger dan in 2022. Bekijk het minimumloon 2023 per maand, week, dag en uur.

Winkel dicht door schade

Je winkel sluiten door schade?

Een storing in je webshop kan omzetverlies betekenen. Beperk dit soort risico's met een verzekeringspakket op maat voor de detailhandel.

Meest gelezen

Werken op koopzondag, hoe zit dat?

20502 Wat zegt de wet over werken op zondag? Mag je personeel verplichten om op zondag te werken? En moet je dan extra loon betalen? Een uitleg en tips voor winkeliers.

Whitepapers en online tests