Webwinkel verzekering werknemers
Webwinkel verzekering werknemers

Webshop en personeel, wat zijn de risico's?

Heb jij een webshop en denk je erover na personeel aan te nemen? Of heb je al werknemers in dienst? Houd dan rekening met de volgende 8 risico's voor webwinkeliers.

Personeel in dienst nemen is een grote beslissing. Als werkgever heb je bepaalde verantwoordelijkheden. Je wil werknemers graag zekerheid bieden en je beloftes nakomen. Daarnaast wil je ervoor zorgen dat je webshop genoeg omzet blijft genereren. Hoe krijg je dat voor elkaar? Het is belangrijk bewust om te gaan met je risico's.

Risico's webshop en personeel

Ondernemen met personeel is niet zonder risico's. Het is belangrijk een gestructureerd risicoplan te maken:

 • Weet jij welke risico's er zijn rond personeel?
 • Hoe groot zijn de gevolgen als ik de risico's niet afdek?
 • Wat kan je doen om deze risico’s te voorkomen?
 • Hoe breng je de risico's in kaart?

Met risicomanagement ga je hier gericht mee aan de slag en geef je antwoord op deze vragen. Je gaat bepalen welke risico’s er zijn en welke je wilt voorkomen, beperken, nemen of verzekeren.

Denk in ieder geval na over de eerste 4 risico's voor ondernemers met een webshop en personeel:

Risico 1. Zieke werknemer(s)

Personeel kan je veel winst opleveren, maar zodra een werknemer ziek is, gaat je dat geld kosten. Zeker als je werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, lopen de kosten flink op. Dit financiële risico is groot, ook voor ondernemers met een webshop.

Als ondernemer kun je te maken krijgen met de volgende soorten ziekte­verzuim:

Verzuim risico:

Oplossing:

Werknemer is kortdurend ziek Hier zijn de verzuim­kosten vaak voor eigen rekening van de ondernemer.
Werknemer is langdurig ziek Hier is een verzuim­verzekering een handige oplossing. Een langdurige zieke werknemer - langer dan vier weken - kost jou geld en dit risico dek je dan af.
Werknemer is na 2 jaar nog ziek Hier is je werknemer na twee jaar nog ziek en dan gelden de regels van loondoorbetaling na twee jaar ziekte.
Werknemer is zeer langdurig ziek Blijft je werknemer arbeidsongeschikt? Dan is de WIA-verzekering een handige oplossing.
risico webshop personeel detailhandel

Loondoorbetaling bij ziekte

Hebt je te maken met loondoorbetaling bij ziekte, dan betekent het dat je een zieke werknemer 70 tot 100 procent van zijn loon moet betalen in de eerste twee jaar dat hij ziek is.

Je loopt ook andere werkgeversrisico’s, zoals tot tien jaar lang doorbelasting van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Een WGA-eigenrisico­verzekering kan dit risico afdekken.

Verzuim­kosten

Naast de loondoorbetaling ben je ook tijd en geld kwijt in verband met:

 • vervanging van je zieke werknemer
 • productieverlies
 • re-integratie en
 • verzuim­begeleiding.

Een zieke werknemer in de detailhandel kost ongeveer 260 euro per dag. Bekijk de verzuim­kosten voor een werknemer in de detailhandel. Dit risico kun je beperken met een verzuim­verzekering. Je bent dan verzekerd van loondoorbetaling van jouw zieke werknemer en je krijgt ondersteuning bij de aanpak voor re-integratie en het voorkomen en beperken van verzuim.

Wil je precies weten wat een zieke werknemer in de detailhandel kost? Reken het uit met deze handige rekentools.

Verklein de kans op uitval door verzuim en gebruik de Checklist verzuim voorkomen!

2. Aansprakelijk door dure fouten en schade

Als werkgever loop je risico met personeel in dienst, want jij bent al snel aansprakelijk voor schade door fouten van je personeel.

Stel dat jouw webcare-medewerker per ongeluk persoons­gegevens van klanten online zet, dan kun je een flinke boete krijgen of zelfs voor de rechter worden gedaagd. Jouw bedrijf kan aansprakelijk worden gesteld voor de schade die je klanten hierdoor lijden.

Dit risico kun je beperken met een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering.

Soorten aansprakelijkheid

Het is ook belangrijk om te weten welke soorten aansprakelijkheid je hebt, zodat je de schade gericht kunt beperken. Er is namelijk een verschil tussen bedrijfs­aansprakelijk­heid en beroeps­aansprakelijk­heid:

 • Met een aansprakelijkheids­verzekering voor bedrijven dek je schade aan personen en zaken, het gaat hierbij om schade die is veroorzaakt door jouw onderneming.
 • Met een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering dek je vermogensschade door beroepsfouten van jouw onderneming. Dit is voor belangrijk als je advies geeft of contracten opstelt.

Wil je weten welke soort aansprakelijkheids­verzekering voor jouw bedrijf belangrijk is? Vraag advies aan een verzekerings­adviseur.

Zorg dat jouw bedrijf voldoet aan de privacywet. Gebruik de Checklist AVG en personeel.

3. Ongelukken en bedrijfsongevallen

Ook al gebeurt het meeste werk online binnen jouw bedrijf, er kunnen ongelukken plaatsvinden. Denk aan een struikelpartij of een onvoorzichtigheid bij het sorteren van online bestellingen of het laden en lossen van goederen in de loods.

Risico op schadeclaim

Ongelukken en bedrijfsongevallen kunnen grote gevolgen hebben voor je bedrijf. Niet alleen voor je werknemer die invalide kan raken of zelfs kan komen te overlijden. Maar ook voor jou als ondernemer vanwege de kans op een schadeclaim. Als een werknemer tijdens het werk iets overkomt, kan hij jou namelijk aansprakelijk stellen voor de geleden schade.

Je kunt bijvoorbeeld een schadeclaim krijgen van je klant, je personeel of een andere getroffen partij. Afhankelijk van de exacte schade kan het bedrag flink oplopen.

Verder kan een ongeluk of een bedrijfsongeval diepe sporen nalaten binnen je bedrijf. Bijvoorbeeld als een werknemer ernstig geblesseerd raakt. Collega’s kunnen getraumatiseerd zijn door het ongeval, zeker bij een ernstig ongeluk is dat het geval.

Dit risico kun je beperken met een ongevallen­verzekering.

Sommige cao’s in de detailhandel verplichten werkgevers een ongevallen­verzekering af te sluiten. Kijk in je eigen cao of dit ook geldt voor jouw onderneming.

4. Arbeidsconflicten

Als je werknemers hebt, zul je ook weleens een verschil van mening hebben. Soms kan dit oplopen tot een vervelend arbeidsconflict.

Een arbeidsconflict kan je veel tijd en geld kosten. Je kunt te maken krijgen met juridische kosten, een lastig ontslagtraject en een pittige ontslagvergoeding.

Je hebt allerlei soorten arbeidsconflicten. Het kan gaan om meningsverschillen tussen je onderneming en een personeels­lid. Bijvoorbeeld over de inhoud van het werk, de arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen of over de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden die zijn afgesproken.

Dit risico kun je beperken met een rechtsbijstand­verzekering.

Als je een rechtsbijstands­verzekering neemt krijg je vaak ook gratis advies bij vragen over vergunningen, leveringsvoorwaarden of personeels­contracten.

Probeer arbeidsconflicten te voorkomen door op tijd in te grijpen en de relatie met je werknemer goed te houden.

Overige risico's webshop

Naast de risico's rond personeel heb je als webwinkelier te maken met nog een aantal risico's, zoals brandschade, het tijdelijk offline zijn van je webwinkel of cybercriminaliteit:

5. Cybercrime en cyberaanvallen

Met een webshop loop je een extra groot risico op een cyberaanval. Als je het slachtoffer wordt van cybercrime kan dit grote gevolgen hebben voor je onderneming. Denk aan: omzetverlies, gestolen klant­gegevens, een onbereikbare webshop en zelfs identiteitsfraude.

Als (web)winkelier ben je afhankelijk van het internet voor jouw website, kassa- of inkoopsysteem.

Dit risico kun je beperken met een cyberrisk­verzekering. Met deze verzekering bescherm je jouw website tegen schade als gevolg van een cyberaanval.

Ontdek vier manieren om cybercrime te voorkomen.

6. Webshop downtime

Het kan ook zijn dat je website altijd goed heeft gefunctioneerd, maar ineens langere tijd offline is door oorzaken waar jij op geen enkele manier iets aan kan doen. In dat geval loop je klanten mis en genereer je minder omzet.

Dit risico kun je beperken met een bedrijfsschade­verzekering.

Met deze verzekering voorkom je dat jouw (web)winkel moet sluiten. Bij schade ontvang je een vergoeding van jouw vaste lasten en de misgelopen winst.

7. Brandschade

Misschien beheer je zelf een voorraad aan producten of wellicht heb je ook een fysieke winkel. In dat geval is brand een groot risico. Je moet er niet aan denken dat jouw producten in vlammen opgaan. De kosten van brandschade zijn vaak desastreus, met name voor kleine (web)winkeliers. De schade kan oplopen tot 70.000 euro voor kledingwinkels.

Dit risico kun je beperken met een inventaris- en goederen­verzekering.

8. Werkzaamheden uitbreiden (blurring)

Een opkomende trend in de detailhandel is blurring. Blurring betekent het uitbreiden van jouw werkzaamheden met nieuwe activiteiten. Denk aan een kledingwinkel waar je nu ook boeken kunt kopen of een horecagelegenheid die andere ‘store in store’ concepten aanbiedt. 

Veel nieuwe kansen voor detailhandelaren met die ook nieuwe risico's met zich mee brengen.

Lees meer over de risico's die het uitbreiden van werkzaamheden met zich mee brengt en welke verzekeringen hierbij belangrijk zijn.

Verzekeringen webshop en personeel

De risico’s in dit artikel zijn slechts voorbeelden. Wil je weten waar je in jouw specifieke geval op moet letten? Dan kan een verzekerings­adviseur je helpen. Hij brengt de risico’s voor je in kaart en geeft advies om risico’s te beperken of af te dekken.

Risico's webshop en personeel

Luistertip! Ondernemer in de detailhandel Simone van Trojen

Simone van Trojen startte 15 jaar geleden met La Dress: één jurk voor alle gelegenheden. In eerste instantie verkocht ze alleen via haar webshop, daarna veranderde er veel. Het bedrijf groeide hard.

Luister de podcast over dingen uit handen durven geven, het lean and mean maken van haar organisatie en inspelen op de coronacrisis.

risico in de horeca

Iedere retailer loopt risico's

Brand in je winkel of een storing in je webshop kan omzetverlies betekenen. Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Vragen over risico's voor webshops en personeel

 • Welke verzekeringen in de detailhandel zijn het meest gekozen?

  Een inventaris- en goederen­verzekering en de aansprakelijkheids­verzekering zijn de 2 meest gekozen verzekeringen door detailhandelaren. Met een inventaris- en goederen­verzekering bescherm je de inventaris en voorraad van jouw winkel en met de aansprakelijkheids­verzekering dek je schade veroorzaakt door jouw personeel aan personen of spullen van anderen.

 • Welk risico loop jijzelf als ondernemer in de detailhandel?

  Als jou als ondernemer iets overkomt zijn de gevolgen groot. Je inkomen kan namelijk wegvallen. Als jij ziek of arbeidsongeschikt raakt dekt een verzuim­verzekering dit risico niet af voor jouzelf als ondernemer. Je hebt dan een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) nodig. Deze verzekering beschermt je tegen het inkomenverlies door ziekte of een ongeval. Daarnaast kun je komen te overlijden, niet een fijne gedachte maar het risico bestaat wel. Een nabestaanden­verzekering is handig. Deze verzekering zorgt ervoor dat je nabestaanden een uitkering ontvangen bij overlijden, een financieel vangnet dus.

 • Welk risico's zijn er na een bedrijfsongeval?

  Na een bedrijfsongeval zijn de risico’s: 1. Lichamelijk of geestelijk letsel 2. In het ernstige geval kan een werknemer overlijden na een ongeval 3. Ziekte­verzuim 4. Dat je aansprakelijkheid wordt gesteld. Je hebt een zorgplicht als werkgever, jouw personeel moet veilig en gezond kunnen werken.

 • Is cybercrime een groot risico?

  Eén op de drie MKB-ondernemers wordt op de een of andere manier slachtoffer van cybercrime. Soms met grote gevolgen. Mede door de toenemende afhankelijkheid van webshops, servers en kassasystemen wordt dit risico steeds groter. Gelukkig kun je zelf veel doen om jouw website te beschermen tegen cybercriminaliteit. Bekijk oplossingen tegen cybercrime.

 • Wil je weten wat ziek personeel precies kost?

  Naast de verplichte loondoorbetaling heb je waarschijnlijk al snel te maken met omzetverlies, kosten voor vervanging en kosten voor de re-integratie van je zieke werknemer. Gebruik de verzuim­calculator om het precies uit te rekenen. Binnen enkele minuten krijg je inzicht in de kosten voor jouw bedrijf en per zieke werknemer, inclusief een handige vergelijking met andere bedrijven in je branche.

Meest gelezen

Salaris en minimumloon in de detailhandel

Welke regels gelden er voor loon en minimumloon in de detailhandel? Hoe kun je een passend salaris bepalen per werknemer? Dit zijn de richtlijnen voor winkeliers met personeel over het minimumloon detailhandel.

Cao in de detailhandel, hoe zit dat?

Heb je een winkel? Dan is de kans groot dat jouw bedrijf onder een verplichte cao valt. Lees hier welke detailhandel-cao op jouw onderneming van toepassing is en welke belangrijke zaken er in zo’n cao allemaal geregeld worden.

Werken op koopzondag, hoe zit dat?

Wat zegt de wet over werken op zondag? Mag je personeel verplichten om op zondag te werken? En moet je dan extra loon betalen? Een uitleg en tips voor winkeliers.

Zo duur is winkel­personeel

Als ondernemer weet je natuurlijk wat je personeel waard is. Maar weet je ook wat een werknemer je kost? Alle kosten van winkel­personeel op een rij, inclusief een handig rekenvoorbeeld.

Whitepapers en online tests