Bedrijfsongevallen zakelijk
Bedrijfsongevallen zakelijk

Bedrijfsongevallen, rechten en plichten ondernemer

803 Je werknemer glijdt uit op een gladde werkvloer.! Hij maakt een nare smakker. Wanneer is er sprake van een bedrijfsongeval? En hoe kun je bedrijfsongevallen voorkomen en de schade beperken? Bekijk de antwoorden voor ondernemers met personeel.

Bedrijfsongeval, definitie en voorbeelden

Een bedrijfsongeval kan vrijwel overal tijdens het werk plaatsvinden. Volgens de Arbowet is een arbeidsongeval een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid.

Het kan gaan om een ongeval in een bedrijf, in een instelling, op een (bouw)locatie of bij het werken aan de weg.

In sommige gevallen is de schade (letsel) zo groot dat iemand blijvend arbeidsongeschikt raakt of zelfs komt te overlijden. Natuurlijk wil je dat liever nooit meemaken als werkgever.

Zakelijke dienstverlener schadeclaim

Zakelijke ongevallen­verzekering collectief

Een goede werkgever zorgt voor zijn personeel, ook na een ongeluk. Met een ongevallen­verzekering krijg je financiële dekking.

Bedrijfsongeval in jouw branche

Bedrijfsongevallen kunnen in alle branches voorkomen. Een paar voorbeelden uit de praktijk:

 • Horeca: Een ober glijdt uit in de keuken en valt hard. Hij loopt een hersenschudding op.
 • Bouw: Een dakdekker valt van het dak. Hij overlijdt aan zijn verwondingen.
 • Detailhandel: Een bloemiste snijdt zich in de vingers. Haar vingertopje wordt opnieuw aangehecht.
 • Zakelijke dienstverlening: Een vertegenwoordiger krijgt tijdens een afspraak gloeiend hete thee over zich heen en loopt enkele brandwonden op.

Gevolgen bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval kan een grote impact hebben op jou, je werknemers en je bedrijf. Het is verstandig om als werkgever voorbereid te zijn op een incident. Wat komt er op je af na een bedrijfsongeval?

 1. Bedrijfshulpverlening (BHV)

  Als er een ongeval plaatsvindt, wil je natuurlijk dat er zo snel mogelijk eerste hulp is. Zijn er bij jou altijd voldoende BHV'ers aanwezig? Bedrijfshulpverlening is verplicht én cruciaal in de eerste fase na een ongeval. Misschien kun je zelf een cursus volgen. Dan weet je precies wat je moet doen. Lees meer over BHV + 5 levensreddende tips.
 2. Lichamelijk of geestelijk letsel

  Een bedrijfsongeval kan leiden tot lichamelijk of geestelijk letsel. Hoe ga je daarmee om? Als werkgever moet je zorgen voor de juiste begeleiding van getroffen werknemers. Je verplichtingen staan in de Wet verbetering poortwachter. Samen met je arbodienst en/of bedrijfsarts volg je de juiste stappen voor begeleiding en re-integratie.
 3. Loondoorbetaling bij ziekte

  De kans is groot dat je werknemer na een bedrijfsongeval een tijd uit de running is. Je krijgt dan te maken met loondoorbetaling bij ziekte. Je bent verplicht een zieke werknemer minimaal twee jaar lang zijn loon door te betalen.
 4. Extra kosten bij verzuim

  Naast de loondoorbetaling bij ziekte heb je waarschijnlijk te maken met extra kosten voor vervanging, omzetverlies en verzuim­begeleiding. Het is slim om een volledig kostenplaatje te hebben bij verzuim. Lees het artikel over verzuim­kosten berekenen.
 5. Schadeclaim door ongeval

  Het kan gebeuren dat een werknemer of een andere partij jou verantwoordelijk stelt voor een bedrijfsongeval. In dat geval kun je een schadeclaim krijgen. Afhankelijk van de schade kan dat bedrag flink oplopen. Ben je het niet eens met de schadeclaim? Dan heb je rechtsbijstand nodig.
 6. Zorg voor collega's en familie

  Verder kan een bedrijfsongeval diepe sporen nalaten. Bijvoorbeeld als collega’s van de getroffen werknemer getraumatiseerd zijn door het ongeval. Ook de familie en andere naasten van je werknemer kunnen erdoor getroffen worden. Zeker bij een ernstig of dodelijk ongeluk is dit het geval.

Aansprakelijk na bedrijfsongeval?

Als werkgever ben je al snel aansprakelijk na een bedrijfsongeval. Je hebt namelijk een zorgplicht en je moet ervoor zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Dat staat in de Arbowet.

Je bent niet aansprakelijk als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van je werknemer. Of als er een derde partij verantwoordelijk is.

Lees meer over aansprakelijkheid voor bedrijven in het MKB.

Bedrijfsongeval melden

Je bent in drie gevallen verplicht om een bedrijfsongeval te melden bij de Inspectie SZW. Namelijk als het slachtoffer:

 • in een ziekenhuis moet worden opgenomen;
 • blijvend letsel oploopt;
 • overlijdt aan de gevolgen van het ongeval.

Op de website van de Inspectie SZW kun je een arbeidsongeval melden.

Daarnaast is het zo dat je bedrijfsarts beroepsziekten moet bijhouden en doorgeven. Deze beroepsziekten hoeven niet per se veroorzaakt te worden door een ongeval, maar moeten wel het gevolg zijn van werk.

Verzuim voorkomen

Hoe kun je ongevallen, blessures en ziekte voorkomen in jouw bedrijf? Gebruik de checklist verzuim voorkomen.

Schade bedrijfsongevallen beperken

Een bedrijfsongeval kan financieel heel zwaar zijn voor je bedrijf. Het kan zelfs mede oorzaak zijn van een faillissement. Hoe kun je dit risico afdekken? Bescherm je tegen bedrijfsongevallen met de volgende verzekeringen:

 • Ziekte­verzuim­verzekering

  Een ziekte­verzuim­verzekering verzekert het risico van loondoorbetaling bij ziekte. Naast financiële zekerheid voor de loondoorbetaling regel je hiermee een effectieve aanpak van (de preventie van) ziekte­verzuim, met persoonlijke begeleiding.
 • Bedrijfsongevallen­verzekering

  Met een ongevallen­verzekering regel je een eenmalige uitkering als werknemers een bedrijfsongeval krijgen. Sommige verzekeraars bieden als onderdeel van deze verzekering ook vergoedingen voor werkhervatting als er sprake is van blijvende invaliditeit. Bijvoorbeeld voor omscholing of aanpassing aan werkplek, auto of woning.
 • Bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering

  Een bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering beschermt je bedrijf tegen schadeclaims. Die kun je onder meer krijgen als je onvoldoende je best hebt gedaan om een bedrijfsongeval te voorkomen.

Goed werkgeverschap

Volgens de wet moet je een 'goede werkgever' zijn. De juiste verzekeringen rondom personeel zijn onderdeel van goed werkgeverschap.

Bedrijfsongevallen­verzekering

Een bedrijfsongevallen­verzekering of arbeidsongevallen­verzekering geeft recht op een uitkering aan je werknemer of de nabestaanden als de werknemer door een ongeval overlijdt of blijvend invalide raakt.

Je kiest zelf welk bedrag je wilt verzekeren. Dat kan een aantal maal het jaarsalaris zijn maar ook een vast bedrag. De uitkering bedraagt maximaal twee keer het jaarsalaris.Daarnaast kun je meestal kiezen uit twee soorten dekkingen:

 1. Altijd verzekerd
  Je werknemers zijn 24 uur per dag verzekerd, zeven dagen per week.
 2. Alleen op het werk en onderweg
  Je werknemers zijn alleen verzekerd voor ongevallen op het werk en onderweg van huis naar het werk en terug.

Ook bezoekers en stagiairs zijn in veel gevallen meeverzekerd. Voor hen geldt meestal een standaardbedrag, bijvoorbeeld 5.000 euro bij overlijden en 25.000 euro bij volledige blijvende invaliditeit.

Ongevallen­verzekering verplicht?

In een aantal branches is de zakelijke ongevallen­verzekering verplicht volgens de geldende cao. Controleer dus je cao.

Kosten bedrijfsongevallen­verzekering

Een ongevallen­verzekering kost vaak maar enkele euro's per werknemer. De exacte premie die je betaalt hangt af van het soort bedrijf dat je hebt, het type werk dat je werknemers doen (beroep) en de hoogte van de verzekerde bedragen.

Premie ongevallen­verzekering

Wil je weten wat je precies betaalt voor jouw bedrijf? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan bij een verzekeraar.

Tegemoetkoming kosten re-integratie en preventie

Met een bedrijfsongevallen­verzekering krijg je bij sommige verzekeraars ook een tegemoetkoming voor de kosten bij re-integratie van invalide werknemers. Dit kan een vast bedrag zijn voor omscholing of een bedrag voor het aanpassen van de werkplek, de auto of het huis van de werknemer.

Check de polisvoorwaarden

Verzekeringen kunnen sterk verschillen. Lees altijd de polisvoorwaarden goed door. Schakel een onafhankelijk adviseur in om een passende verzekering te vinden.

Vragen over bedrijfsongevallen

 • Wat is een bedrijfsongeval?Volgens de Arbowet is een arbeidsongeval een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid. Het kan gaan om een ongeval in een bedrijf, in een instelling, op een (bouw)locatie of bij het werken aan de weg.
 • Hoe kun je bedrijfsongevallen voorkomen?Breng je risico op een ongeval in kaart met een RI&E, stel een preventiemedewerker aan en geef je werknemers instructies over veilig werken. Zorg voor een goed arbobeleid, veilige werkplekken en persoonlijke beschermingsmiddelen. Gebruik de checklist verzuim voorkomen.
 • Wanneer moet je een bedrijfsongeval melden?Je bent in drie gevallen verplicht om een arbeidsongeval te melden bij de Inspectie SZW. Namelijk als het slachtoffer naar het ziekenhuis moet, blijvend letsel oploopt of overlijdt na een arbeidsongeval.
 • Is een bedrijfsongevallen­verzekering verplicht?Een bedrijfsongevallen­verzekering is niet wettelijk verplicht, maar in bepaalde cao's staat wel dat je verplicht bent een ongevallen­verzekering te hebben. Controleer dus de cao voor jouw bedrijfstak. Daarnaast moet je voldoen aan de Arbowet en goed werkgeverschap. Daardoor zou je tot de conclusie kunnen komen dat een ongevallen­verzekering wel noodzakelijk is voor jouw bedrijf.

Personeel verzekeren ja of nee

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Lees in ons gratis whitepaper tips van ondernemers, doe je eigen risico-checklist en ontdek de top 5 verzekeringen per branche.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests