Bedrijfsongevallen zakelijk
Bedrijfsongevallen zakelijk

Bedrijfsongevallen, rechten en plichten ondernemer

Je werknemer glijdt uit op een gladde werkvloer, hij maakt een nare smakker. Wanneer is er sprake van een bedrijfsongeval? En hoe kun je bedrijfsongevallen voorkomen en de schade beperken? Bekijk de antwoorden voor ondernemers met personeel.

Bedrijfsongeval, definitie en voorbeelden

Een bedrijfsongeval kan vrijwel overal tijdens het werk plaatsvinden. Volgens de Arbowet is een arbeidsongeval een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid.

Het kan gaan om een ongeval in een bedrijf, in een instelling, op een (bouw)locatie of bij het werken aan de weg.

In sommige gevallen is de schade (letsel) zo groot dat iemand blijvend arbeidsongeschikt raakt. Of zelfs komt te overlijden. Natuurlijk wil je dat liever nooit meemaken als werkgever.

Aantal bedrijfsongevallen

In 2023 waren er 3.866 meldingen van arbeidsongevallen, dat is 4 procent meer dan in 2022:

Aantal bedrijfsongevallen werkvloer

(Bron: Arbeidsinspectie)

Veelvoorkomende bedrijfsongevallen per branche

Bedrijfsongevallen kunnen in alle branches voorkomen. Een paar voorbeelden uit de praktijk:

 • Horeca: Een ober glijdt uit in de keuken en valt ongelukkig. Hij loopt een hersenschudding op.
 • Bouw: Een dakdekker valt van het dak. Hij moet met spoed naar het ziekenhuis. Tragisch genoeg overlijdt hij later aan zijn verwondingen.
 • Detailhandel: Een bloemiste snijdt zich in de vingers. Ze kan een aantal weken niet werken.
 • Zakelijke dienstverlening: Een vertegenwoordiger krijgt tijdens een afspraak gloeiend hete thee over zich heen en loopt enkele brandwonden op.

Gevolgen bedrijfsongeval

Bedrijfsongevallen kunnen een grote impact hebben op jou, je werknemers en je bedrijf. Het is verstandig om als werkgever voorbereid te zijn op een tragisch incident. Wat komt er op je af na een bedrijfsongeval?

 1. Bedrijfshulpverlening (BHV)

  Als er een ongeval plaatsvindt, wil je natuurlijk dat er zo snel mogelijk eerste hulp is. Zijn er bij jou altijd voldoende BHV'ers aanwezig? Bedrijfshulpverlening is verplicht én cruciaal in de eerste fase na een ongeval. Misschien kun je zelf een cursus volgen. Dan weet je precies wat je moet doen. Lees meer over BHV + 5 levensreddende tips.

 2. Lichamelijk of geestelijk letsel

  Een bedrijfsongeval kan leiden tot lichamelijk of geestelijk letsel. Hoe ga je daarmee om? Als werkgever moet je zorgen voor de juiste begeleiding van getroffen werknemers. Je verplichtingen staan in de Wet verbetering poortwachter. Samen met je arbodienst en/of bedrijfsarts volg je de juiste stappen voor begeleiding en re-integratie.

 3. Loondoorbetaling bij ziekte

  De kans is groot dat je werknemer na een bedrijfsongeval een tijd uit de running is. Je krijgt dan te maken met loondoorbetaling bij ziekte. Je bent verplicht een zieke werknemer tot twee jaar lang zijn loon door te betalen.

 4. Extra kosten bij verzuim

  Naast de loondoorbetaling bij ziekte heb je waarschijnlijk te maken met extra kosten voor vervanging, omzetverlies en verzuim­begeleiding. Het is slim om een volledig kostenplaatje te hebben bij verzuim. Lees het artikel over verzuim­kosten berekenen.

 5. Schadeclaim door ongeval

  Het kan gebeuren dat een werknemer of een andere partij jou verantwoordelijk stelt voor een bedrijfsongeval. In dat geval kun je een schadeclaim krijgen. Afhankelijk van de schade kan dat bedrag flink oplopen.

 6. Zorg voor collega's en familie

  Verder kan een bedrijfsongeval diepe sporen nalaten. Bijvoorbeeld als collega’s van de getroffen werknemer getraumatiseerd zijn door het ongeval. Ook de familie en andere naasten van je werknemer kunnen erdoor getroffen worden. Zeker bij een ernstig of dodelijk ongeluk is dit het geval.

Wie is er aansprakelijk na bedrijfsongevallen?

Als werkgever ben je al snel aansprakelijk na bedrijfsongevallen. Je hebt namelijk een zorgplicht en je moet ervoor zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Dat staat in de Arbowet.

Je bent niet aansprakelijk als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van je werknemer. Of als er een derde partij verantwoordelijk is.

Lees meer over aansprakelijkheid voor bedrijven in het MKB.

Voorkom ongelukken op de werkvloer

Het is natuurlijk het beste om ongelukken te voorkomen. Zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving. Daarmee kun je het risico op ongevallen enorm verkleinen. Welke maatregelen kun je nemen? Ga aan de slag met verzuim­preventie.

Welke eisen gelden er voor bedrijven? Lees meer over veiligheid op de werkvloer.

Bedrijfsongeval melden bij Arbeidsinspectie

Je bent in drie gevallen verplicht om een bedrijfsongeval te melden bij de Arbeidsinspectie. Namelijk als het slachtoffer:

 • in een ziekenhuis moet worden opgenomen;
 • blijvend letsel oploopt;
 • overlijdt aan de gevolgen van het ongeval.

Op de website van de Arbeidsinspectie kun je een arbeidsongeval melden.

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 70 procent van de arbeidsongevallen niet wordt gemeld. Vaak door onwetendheid over deze meldplicht. Na een controle kun je dan een boete krijgen van de Arbeidsinspectie. De maximale boete is 50.000 euro, maar de gemiddelde boete is ongeveer 1.500 euro.

Beroepsziekten

Daarnaast is het zo dat je bedrijfsarts beroepsziekten moet bijhouden en doorgeven. Deze beroepsziekten hoeven niet per se veroorzaakt te worden door een ongeval, maar moeten wel het gevolg zijn van werk.

Verzuim voorkomen

Hoe kun je ongevallen, blessures en ziekte voorkomen in jouw bedrijf? Gebruik de checklist verzuim voorkomen.

Bedrijfsongeval MKB personeel bedrijfsongevallen

Schade bedrijfsongevallen beperken 

Een bedrijfsongeval kan financieel heel zwaar zijn voor je bedrijf. Het kan zelfs een van de oorzaken zijn van een faillissement.

Hoe kun je dit risico afdekken? Bescherm je tegen bedrijfsongevallen met de volgende verzekeringen:

 • Ziekte­verzuim­verzekering

  Een ziekte­verzuim­verzekering verzekert het risico van loondoorbetaling bij ziekte. Naast financiële zekerheid voor de loondoorbetaling regel je hiermee ook preventie en een effectieve aanpak van ziekte­verzuim. Inclusief persoonlijke begeleiding.

 • Bedrijfsongevallen­verzekering

  Met een ongevallen­verzekering regel je een eenmalige uitkering als werknemers een bedrijfsongeval krijgen. Sommige verzekeraars bieden als onderdeel van deze verzekering ook vergoedingen voor werkhervatting als er sprake is van blijvende invaliditeit. Bijvoorbeeld voor omscholing of aanpassingen aan de werkplek, auto of woning.

 • Bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering

  Een bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering beschermt je bedrijf tegen schadeclaims. Die kun je onder meer krijgen als je onvoldoende je best hebt gedaan om een bedrijfsongeval te voorkomen.

  In welke situaties heb je een aansprakelijkheids­verzekering echt nodig voor je bedrijf? Bekijk 5 voorbeelden uit het MKB.

Goed werkgeverschap

Volgens de wet moet je een 'goede werkgever' zijn. De juiste verzekeringen rondom personeel zijn onderdeel van goed werkgeverschap.

Bedrijfsongevallen­verzekering

Met een bedrijfsongevallen­verzekering of arbeidsongevallen­verzekering zorg je voor een uitkering voor je getroffen werknemer na een ongeval. Als de werknemer door het ongeval overlijdt of blijvend invalide raakt, gaat die uitkering naar zijn nabestaanden of verzorgers.

Je kiest zelf welk bedrag je wilt verzekeren. Dat kan een aantal maal het jaarsalaris zijn maar ook een vast bedrag. De uitkering bedraagt maximaal twee keer het jaarsalaris.

Daarnaast kun je meestal kiezen uit twee soorten dekkingen:

 1. Altijd verzekerd
  Je werknemers zijn 24 uur per dag verzekerd, zeven dagen per week.
 2. Alleen op het werk en onderweg
  Je werknemers zijn alleen verzekerd voor ongevallen op het werk en onderweg van huis naar het werk en terug.

Ook bezoekers van je bedrijf en stagiairs zijn in veel gevallen meeverzekerd. Voor hen geldt meestal een standaardbedrag, bijvoorbeeld 5.000 euro bij overlijden en 25.000 euro bij volledige blijvende invaliditeit.

Ongevallen­verzekering verplicht?

In een aantal branches is een zakelijke ongevallen­verzekering verplicht volgens de geldende cao. Controleer dus je cao of dit zo is.

Wat kost een bedrijfsongevallen­verzekering?

Een ongevallen­verzekering kost vaak maar enkele euro's per werknemer. De exacte premie die je betaalt hangt af van de branche waarin je actief bent, je totale jaarloonsom en de gekozen dekking.

Op de website van De Goudse verzekeringen vind je een premievoorbeeld voor de ongevallen­verzekering. Het gaat in dit geval om een bedrijf in de groothandel. Wat is de premie?

Premievoorbeeld*

 
Soort bedrijf:Groothandel
Aantal personeels­leden:12
Totale jaarloonsom:420.000 euro
Premie per maand:+/- 27 euro

*In dit voorbeeld is uitgegaan van een 24-uursdekking. Er is een maximale uitkering van 2 keer het jaarloon bij blijvende invaliditeit door bedrijfsongevallen en een uitkering van 1 keer het jaarloon bij overlijden door een ongeval.

Prijs ongevallen­verzekering

Wil je weten wat jij zou betalen voor deze verzekering? Vraag dan vrijblijvend een offerte ongevallen­verzekering aan.

Tegemoetkoming kosten re-integratie en preventie

Met een bedrijfsongevallen­verzekering krijg je bij sommige verzekeraars ook een tegemoetkoming voor de kosten bij re-integratie van invalide werknemers. Dit kan een vast bedrag zijn voor omscholing of een bedrag voor het aanpassen van de werkplek, de auto of het huis van de werknemer.

Check de polisvoorwaarden

Verzekeringen kunnen sterk verschillen. Lees altijd de polisvoorwaarden goed door. Schakel een onafhankelijk adviseur in om een passende verzekering te vinden voor jouw bedrijf.

Vragen over bedrijfsongevallen

 • Wat is een bedrijfsongeval?

  Volgens de Arbowet is een arbeidsongeval een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid. Het kan gaan om een ongeval in een bedrijf, in een instelling, op een (bouw)locatie of bij het werken aan de weg.

 • Hoe kun je bedrijfsongevallen voorkomen?

  Breng je risico op een ongeval in kaart met een RI&E. Stel een preventiemedewerker aan. Geef je werknemers instructies over veilig werken. Zorg voor een goed arbobeleid, veilige werkplekken en persoonlijke beschermingsmiddelen. Gebruik de checklist verzuim voorkomen.

 • Wanneer moet je een bedrijfsongeval melden?

  Je bent in drie gevallen verplicht om een arbeidsongeval te melden bij de Arbeidsinspectie. Namelijk als het slachtoffer (1) naar het ziekenhuis moet, (2) blijvend letsel oploopt of (3) overlijdt na een arbeidsongeval.

 • Is een bedrijfsongevallen­verzekering verplicht?

  Een bedrijfsongevallen­verzekering is niet wettelijk verplicht. In bepaalde cao's staat wel dat je verplicht bent een ongevallen­verzekering te hebben. Controleer dus de cao voor jouw bedrijfstak. Daarnaast moet je voldoen aan de Arbowet en goed werkgeverschap. Daardoor zou je tot de conclusie kunnen komen dat een ongevallen­verzekering wel noodzakelijk is voor jouw bedrijf.

ongevallen collectief verzekeren personeel

Ongevallen verzekering

Wat als een van jouw werknemers een ongeval krijgt? Als het gebeurt, kunnen de gevolgen groot zijn en dan wil je niet dat jouw werknemer met lege handen komt te staan.

Meest gelezen

Anw-hiaat­verzekering, voor wie en waarom?

Wel of niet een Anw-hiaat­verzekering? Het is een vraag die veel werkgevers en werknemers zichzelf stellen. Lees in dit artikel voor wie deze verzekering zinvol kan zijn en waarom.

WGA-premie, wat is dat?

Aan het einde van het jaar ontvang je een beschikking van de Belastingdienst voor een aantal premies, waaronder de WGA-premie. Wat is de WGA-premie precies? Waar moet je rekening mee houden? Een uitleg voor ondernemers met personeel door WGA-expert Ilona de Wolf.

Top 5 personeels­verzekeringen

Personeel zorgt voor extra risico’s voor je bedrijf. Denk aan een werknemer die langdurig ziek wordt. Dat kan je flink wat geld kosten. Met personeels­verzekeringen dek je de risico's af. Een overzicht van de 5 belangrijkste verzekeringen voor werkgevers in 2024.

Alles over de collectieve WIA-verzekering

Een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer loopt het risico op een forse inkomensdaling. Als werkgever kun je dit voor je personeel voorkomen met een collectieve WIA-verzekering.

Whitepapers en online tests