Advies over verzuim­risico’s?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies.

Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon inzetten, waarom?

Neerbuigende opmerkingen, intimidatie, pesten. Dit zijn problemen die in elke organisatie kunnen voorkomen. Wat kun je hier als werkgever tegen doen? Een vertrouwenspersoon kan het verschil maken.

Volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO hebben 1,1 miljoen werknemers last van ongewenst gedrag door leidinggevenden of collega’s. Zorgelijk. Ik zie het in mijn dagelijkse praktijk, mensen kunnen letterlijk ziek worden van dit ongewenste gedrag.

Krijg je als werkgever of leidinggevende een signaal, dan moet je dit altijd serieus nemen. Maar het kan voor een slachtoffer lastig zijn open over de problemen te praten. Daarom stel je een vertrouwenspersoon aan.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Als een werknemer een probleem heeft op het gebied van ongewenste omgangsvormen, is het mijn taak als vertrouwenspersoon om te luisteren en te ondersteunen.

Daarnaast kan ik binnen een organisatie een rol spelen bij de voorlichting over grensoverschrijdend gedrag op het werk. Ik adviseer dan het management over gedragsnormen. Want goed voorbeeld doet goed volgen.

Je kunt een externe vertrouwenspersoon inschakelen, maar je kunt ook iemand intern aanwijzen die de rol van vertrouwenspersoon op zich neemt. Ik raad dan altijd aan om de vertrouwenspersoon een korte training te laten volgen zodat die goed weet wat zijn werkveld is en de wettelijke kaders kent. Door het aanstellen van een vertrouwenspersoon (intern of extern) werk je als werkgever aan een goede werksfeer.

PSA-beleid

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon staat niet als zodanig beschreven in de wet. Wel wordt er van je verwacht dat je als werkgever zorgt voor een fijne en veilige werkomgeving. Dat doe je onder andere door beleid te voeren op Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA).

In de Arbowet staat beschreven dat het PSA-beleid moet ingaan op de thema’s discriminatie (waaronder seksuele intimidatie), agressie en geweld, pesten en werkdruk. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een logisch onderdeel van het PSA-beleid. 

PSA-checklist

Het kan soms uitdagend zijn om met het PSA-beleid aan de gang te gaan. Met de praktische PSA-checklist van ArboNed ga je in een paar stappen aan de slag. Belangrijk bij het opstellen van een PSA-beleid is vooral dat je zelf het goede voorbeeld geeft.

Het goedbedoelde grapje kan heel anders overkomen bij de ontvanger, dus denk daar goed over na. En maak dingen bespreekbaar. Dat kun je ook doen door de vertrouwenspersoon binnen jouw bedrijf bekend te maken en bereikbaar te houden. Zo kan iedereen met vragen of zorgen over ongewenst gedrag ook terecht bij de vertrouwenspersoon. Daarmee haal je wellicht de angel uit de situatie voordat het escaleert.

Marcel Oldenhuizing

Sinds 1996 ben ik werkzaam bij ArboNed. Ik ben daar werkzaam als bedrijfsmaatschappelijk werker. Naast mijn taak als bedrijfsmaatschappelijk werker ben ik ook werkzaam als vertrouwenspersoon voor bedrijven, zowel bij de profit als non profit organisaties. Mijn ervaring ligt vooral in het begeleiden / coachen op het gebied van psychosociale problematiek en ik leid medewerkers op tot vertrouwenspersoon. Het leuke aan mijn werk is dat ik graag iets voor mensen wil betekenen, dat kan een luisterend oor zijn of mensen helpen door advies te geven.

Whitepapers en online tests