Langdurig ziekteverzuim MKB
Langdurig ziekteverzuim MKB

Langdurig ziekte­verzuim in het MKB, zo beperk je de schade

3689 Langdurig ziekte­verzuim is een groot risico voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Wanneer spreek je over langdurige ziekte? Hoe ga je om met langdurig ziek personeel? En hoe bescherm je jouw bedrijf tegen de financiële gevolgen?

Wat is langdurig ziekte­verzuim?

Je spreekt over langdurig ziekte­verzuim als een werknemer voor lange tijd ziek is en daardoor niet kan werken. Het UWV hanteert de definitie 'lang ziek' bij meer dan vier weken.

Als een werknemer zich ziek meldt, weet je meestal nog niet of het gaat om kort of langdurig verzuim. Het is in ieder geval belangrijk dat je direct in actie komt. In de Wet verbetering poortwachter staat welke stappen je moet zetten bij verzuim.

Stappen bij ziekte­verzuim

Is er sprake van dreigend langdurig verzuim, dan moet je een re-integratiedossier bijhouden. Hierin leg je vast wat jij en je werknemer precies doen om werkhervatting mogelijk te maken. Je doorloopt bij langdurend verzuim o.a. de volgende stappen:

 1. Geef de ziekmelding snel door aan je arbodienst of bedrijfsarts. Dit moet je volgens de wet binnen één week doen na de eerste ziektedag. Je arbodienst of verzekeraar kan je vragen dit op de eerste ziektedag al te doen.
 2. Binnen zes weken na de ziekmelding maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse.
 3. Binnen acht weken na de ziekmelding moet je als werkgever, in overleg met je zieke werknemer, een Plan van Aanpak (PvA) maken voor zijn re-integratie.

Ook daarna heb je als werkgever nog verplichtingen bij langdurig ziekte­verzuim. Bekijk alle stappen.

Hoe kun je langdurig verzuim voorkomen?

Langdurig verzuim kun je niet altijd voorkomen. Toch zijn er veel oorzaken van verzuim waar je wel invloed op hebt als werkgever. In die gevallen kun je langdurige uitval mogelijk voorkomen.

Het is veel waard om langdurig verzuim te beperken binnen je bedrijf. Het kost je namelijk flink wat geld, tijd en soms ook nachtrust. Langdurig verzuim kan zelfs een domino-effect hebben binnen je bedrijf. Door uitval neemt de werkdruk toe op collega's en dat kan mogelijk leiden tot meer uitval.

Burn-out

De burn-out is in veel sectoren beroepsziekte nummer 1 en de grootste oorzaak van langdurig verzuim.

Bijna 40 procent van alle langdurige ziekte wordt veroorzaakt door psychische klachten, zo blijkt uit cijfers van ArboNed (2019). Door oog te hebben voor de behoeften van je werknemers en hun gezondheid kun je veel winnen. Het stimuleren van werkplezier is zelfs het beste 'medicijn' tegen langdurig ziekte­verzuim.

Verzuim voorkomen

Wat kun je als werkgever precies doen? Gebruik de checklist verzuim voorkomen.

Lang verzuim MKB

Hoe ga ik om met een langdurig zieke werknemer?

Als een werknemer langdurig ziek is, krijg je te maken met allerlei verplichtingen. Je volgt de stappen in de Wet verbetering poortwachter en je doet je best om je werknemer te helpen weer aan het werk te komen.

Verplichtingen bij re-integratie

Ook je werknemer heeft bepaalde verplichtingen bij re-integratie. Zorg dat je werknemer de spelregels kent bij langdurig verzuim. Geef hem een duidelijk verzuim­protocol waarin beschreven staat wat hij, jij en je arbodienst precies doen tijdens de re-integratie.

Maak een protocol dat voldoet aan de regels. Gebruik dit voorbeeld verzuim­protocol.

Verzuim­begeleiding tijdens corona

Door de gevolgen van het coronavirus heeft het UWV een addendum bij de Wet verbetering Poortwachter gemaakt. Hierin staat beschreven hoe het UWV rekening houdt met vertragingen door de Covid-maatregelen van de overheid.

Heb je tijdens de re-integratie van een zieke werknemer bijvoorbeeld te maken met bedrijfssluiting of een vertraging in de behandeling? Registreer dit dan op de juiste manier.

Loondoorbetaling bij langdurige ziekte

Een belangrijke verplichting bij langdurig verzuim is de loondoorbetaling. Je bent wettelijk verplicht je werknemer in de eerste twee jaar van ziekte minimaal 70 procent van zijn loon te betalen.

In je cao en/of in de arbeids­overeenkomst kan een hoger percentage staan. Houd ook rekening met het minimumloon. In het eerste jaar van ziekte mag je niet onder het wettelijke minimumloon komen.

Pas op voor loonsanctie

Als je niet voldoet aan je verplichtingen bij re-integratie, kun je een loonsanctie krijgen en moet je langer loon doorbetalen.

Voorbereiding op langdurige ziekte

Ook als je op dit moment geen langdurig zieke werknemers hebt, kan het je zomaar overkomen. Vooral als je een klein bedrijf hebt met minder dan tien werknemers, is langdurig ziekte­verzuim een groot risico.

Als één van je werknemers wegvalt of zelfs meerdere werknemers lange tijd uit de running zijn, kan dat je flink wat geld kosten. Naast de verplichte loondoorbetaling heb je waarschijnlijk al snel te maken met omzetverlies, kosten voor vervanging en kosten door re-integratie van je zieke werknemer.

Een zieke werknemer kost veel meer dan zijn salaris. Bereken de verzuim­kosten voor jouw bedrijf.

Welke verzekeringen zijn nuttig bij verzuim?

Ziek personeel kan jouw bedrijf veel geld kosten, maar dat hoeft niet! Met een verzuim­verzekering krijg je een vergoeding voor het loon dat je moet doorbetalen aan een zieke werknemer.

Langdurig zieke werknemer verzekeren?

Je kunt je niet verzekeren voor een werknemer die al ziek is, maar je kunt wel het risico op een langdurig zieke werknemer verzekeren.

Daarnaast helpt een verzekeraar je ook bij het voorkomen en terugdringen van verzuim. Als een arbodienst is opgenomen in het verzekeringspakket, dan krijgen jij en je zieke werknemer vanaf de eerste verzuim­dag ondersteuning bij iedere stap.

Geen zorgen over verzuim

Wist je dat er speciaal voor werkgevers in het MKB een verzuim­verzekering is? Lees meer over de MKB verzuim-ontzorg­verzekering.

Bescherm je bedrijf tegen langdurig ziekte­verzuim

Langdurig ziekte­verzuim kan zelfs leiden tot een faillissement. Zorg dat het niet zover komt. Met de juiste financiële buffers en/of verzekeringen kun je dit risico flink verkleinen.

Breng je risico's en oplossingen in kaart. Vraag een verzekerings­adviseur bij jou in de buurt om advies.

Naast een verzuim­verzekering kun je nog meer verzekeringen afsluiten om de financiële gevolgen van langdurig ziekte­verzuim in de hand te houden. Namelijk:

 • WGA-eigenrisico­verzekering

  Als een werknemer na twee jaar nog steeds ziek is en (voorlopig) niet meer kan werken, krijgt hij een WGA-uitkering. Als jij eigenrisicodrager bent voor de WGA, moet jij die uitkering betalen. Met een WGA-eigenrisico­verzekering kun je dit risico onderbrengen bij een verzekeraar.
 • Collectieve WIA-verzekering

  Als een werknemer langdurig ziek of arbeidsongeschikt is, heeft hij mogelijk te maken met een forse inkomensdaling. Met een collectieve WIA-verzekering bied je je personeel een extra vangnet en ook nog eens een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde.
 • Ziektewet-eigenrisico­verzekering

  Als bijvoorbeeld een werknemer met een tijdelijk contract ziek uit dienst gaat, kun jij mogelijk opdraaien voor de Ziektewetuitkering van je werknemer. Dat is het geval als je eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet. Met een Ziektewet-eigenrisico­verzekering dek je dit risico.

Kies de juiste verzekeringen voor jouw bedrijf. Lees het gratis whitepaper met daarin een handige risico-checklist en alle verzekeringen in 1 overzicht.

Vragen over langdurig ziekte­verzuim

 • Wat zegt de wet over loondoorbetaling bij ziekte?Volgens de wet ben je verplicht het salaris van een zieke werknemer door te betalen tijdens de eerste twee jaar van zijn ziekte. Het gaat om minimaal 70 procent van het salaris, waarbij je in het eerste jaar niet onder het minimumloon mag komen. Let op: In de cao voor jouw bedrijfstak kunnen hogere percentages staan.
 • Wanneer is iemand langdurig ziek?Als iemand langer dan 4 weken ziek is wordt er over langdurig ziekte­verzuim gesproken. Binnen 6 weken na de ziekmelding maakt je bedrijfsarts een probleemanalyse. Als werkgever maak je binnen 8 weken na de ziekmelding een plan van aanpak voor werkhervatting.
 • Langdurig ziek en vakantie, wat zijn de regels?Een zieke werknemer kan soms ook vakantie nemen. Als een langdurig zieke werknemer re-integratieverplichtingen heeft, kan hij vakantiedagen inzetten om even een rustpauze te nemen van zijn re-integratie. Alleen als dit zijn herstel negatief zou beïnvloeden, mag je de vakantieaanvraag afwijzen.
 • Hoe kan ik mijn werknemer langdurig ziekmelden?Een werknemer ziek melden bij je arbodienst of bedrijfsarts doe je zo snel mogelijk nadat hij zich bij jou heeft ziek gemeld. Volgens de wet moet je dit binnen één week doen na de eerste ziektedag. Je arbodienst of verzekeraar kan je vragen dit op de eerste ziektedag al te doen. Ziek melden bij het UWV doe je als je werknemer na 42 weken nog niet volledig aan het werk is. Dit wordt de 42e-weekmelding genoemd.
 • Wanneer krijgt mijn werknemer een uitkering van het UWV?Is een werknemer met een vast contract na twee jaar nog steeds ziek, dan kan hij een WIA-uitkering krijgen. In bepaalde gevallen heeft een zieke werknemer al eerder recht op een Ziektewetuitkering, bijvoorbeeld als hij een tijdelijk contract had en ziek uit dienst gaat, of ziek is vanwege een orgaandonatie, zwangerschap of bevalling óf als hij onder een no-riskpolis valt.

zieke werknemers

Verzuim­verzekering

Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak.

Meest gelezen

Ziektewet, hoe werkt het?

33471 De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever?

Whitepapers en online tests