Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

Twaalfjaarsrisico bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
Twaalfjaarsrisico bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Ziekte en arbeidsongeschiktheid, de werkgeversrisico's

Het kan iedere werkgever overkomen: een zieke of arbeidsongeschikte werknemer. Dit kan je tot twaalf jaar lang geld kosten. Lees meer over de werkgeversrisico’s bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid

Gezondheid is een groot goed. Als werkgever wens je dit natuurlijk al je werknemers toe en zul je in jouw bedrijf aandacht besteden aan gezond en veilig werken. Toch heeft niemand dit volledig in de hand en kunnen ook jouw werknemers ziek of arbeidsongeschikt worden.

De gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid kunnen groot zijn. Niet alleen voor een werknemer, maar ook voor jou als werkgever.

12 jaar lang bij ziekte loon doorbetalen

In de wet is namelijk geregeld dat je tot twaalf jaar lang kunt opdraaien voor de kosten hiervan. In het 'slechtste' geval heb jij dus in totaal 12 jaar lang extra kosten door een arbeidsongeschikte werknemer.

Collectieve WIA

Ben je benieuwd naar de gevolgen voor de werknemer en wat je hier als goed werkgever aan kunt doen? Lees dan ook het artikel over de collectieve WIA-verzekering.

Welke gevolgen kan dit hebben voor jouw onderneming?

Werkgeversrisico’s bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Een werkgever loopt verschillende risico’s bij ziekte en arbeidsongeschiktheid:

1. Loondoorbetaling bij ziekte (eerste twee jaar)

Het eerste werkgeversrisico is loondoorbetaling bij ziekte. Dit risico loop je zolang een werknemer bij jou in dienst is. Wordt hij ziek, dan ben je wettelijk verplicht om maximaal twee jaar lang het loon door te betalen. Deze verplichting is vastgelegd in artikel 629 van het Burgerlijk Wetboek.

Het doorbetaalde loon bij ziekte moet per jaar minstens 70 procent van het loon bedragen. Maar in veel gevallen valt dit hoger uit, omdat een eventuele verplichte cao een hoger percentage kan voorschrijven.

In veel gevallen gaat het om 100 procent in het eerste jaar en 70 procent in het tweede jaar.

Verzeker je personeel tegen ziekte

Verzuim­verzekering

Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak.

Loondoorbetalingsrisico afdekken

Veel ondernemers dekken het loondoorbetalingsrisico af met een verzuim­verzekering. Daarbij zit soms ook arbodienstverlening in het verzekeringspakket. Dan kun je onder meer denken aan de ondersteuning van een arbodienst. Die kan je helpen in de cruciale eerste twee jaar dat een werknemer ziek is.

De loondoorbetalingsplicht is overigens niet het enige risico bij ziekte. Je zult ook kosten maken voor de tijdelijke vervanging van een zieke werknemer.

En wanneer je je als werkgever onvoldoende inspant bij de re-integratie, dan kun je verplicht worden om maximaal één jaar lang extra loon door te betalen.

2. Doorbelasting Ziektewetuitkering (eerste twee jaar)

Het is tijdens de eerste twee jaar ziekte ook mogelijk dat een werknemer in de Ziektewet belandt. Dat is onder meer het geval als een werknemer met een tijdelijk contract ziek uit dienst gaat.

Deze inmiddels ex-werknemer krijgt dan een Ziektewetuitkering van het UWV. De uitkeringsinstantie zorgt in dat geval voor de re-integratie.

Ondanks het aflopen van het tijdelijke contract kun je ook dan te maken krijgen met extra kosten. Het UWV belast de Ziektewetuitkering namelijk door, ook al staat de betreffende werknemer niet meer bij jou op de loonlijst.

Het doorbelasten van de premie gebeurt bij middelgrote en grote werkgevers. Zij betalen een (deels) individuele premie voor de Ziektewet. Kleine werkgevers merken hier minder van, want zij betalen een sectorpremie.

Als je wilt weten in welke categorie je bedrijf valt, dan moet je kijken naar het premieplichtig loon van het totale personeel.

  • In het artikel over de Ziektewet lees je hoe je aan de hand hiervan bepaalt of je een kleine, middelgrote of grote werkgever bent.

Transitievergoeding

Een werknemer die je na twee jaar ziekte ontslaat, kan door de Wet werk en zekerheid ook aanspraak maken op een transitievergoeding. Na kritiek van werkgevers heeft het kabinet een compensatie voor werkgevers aangekondigd. Het is nog niet bekend vanaf wanneer je hiervoor in aanmerking kunt komen.

3. Doorbelasting arbeidsongeschiktheidsuitkering (resterende tien jaar)

Het is mogelijk dat een werknemer na twee jaar nog steeds ziek is en (in de toekomst) kan werken. Hij kan dan in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).

WGA-uitkering

Een WGA-uitkering wordt door het UWV aan de arbeidsongeschikte werknemer uitgekeerd. Op dezelfde wijze als bij de Ziektewetuitkering belast de uitkeringsinstantie de WGA-uitkering door.

Dat is mogelijk tot tien jaar na de start van de WGA-uitkering. Als je de loondoorbetaling van twee jaar meetelt, dan zit je dus maximaal twaalf jaar lang vast aan een arbeidsongeschikte werknemer.

Het doorbelasten van de premie gebeurt in dit geval eveneens bij middelgrote en grote werkgevers. Voor hen geldt namelijk een (deels) individuele premie voor de WGA. Kleine werkgevers betalen een sectorpremie.

  • Zie voor de indeling in kleine, middelgrote en grote werkgevers opnieuw het artikel over de Ziektewet.

Eigenrisicodragerschap

Een werkgever kan er ook voor kiezen om het risico op arbeidsongeschiktheid zelf te dragen. Dit heet ook wel eigenrisicodragerschap. Je betaalt als eigenrisicodrager geen premies aan het UWV voor de Ziektewet en/of de WGA, afhankelijk van waarvoor je eigenrisicodrager bent.

Hier staat tegenover dat jij als werkgever de uitkeringen betaalt en de re-integratie op je neemt en hiervan zelf de kosten draagt. Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet ben je dus verantwoordelijk voor de Ziektewetuitkering.

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA, dan ben je verantwoordelijk voor de WGA-uitkering, tot tien jaar na de start van de uitkering.

Je kunt dit risico onderbrengen bij een verzekeraar. Dat is mogelijk met een Ziektewet-eigenrisico­verzekering of een WGA-eigenrisico­verzekering.

Afhankelijk van onder meer de grootte van het bedrijf kan een verzekeraar deze verzekeringen in een bepaalde combinatie aanbieden. Raadpleeg je verzekerings­adviseur als je hierover meer wilt weten.

In 2017 zijn er voor eigenrisicodragers een paar belangrijke veranderingen geweest.

Welke verzekeringen heb jij echt nodig rondom arbeidsongeschiktheid? Bekijk de belangrijkste verzekeringen voor het MKB en maak je eigen risico-checklist.

Voorbeeldsituatie 12-jarig-werkgeversrisico

Wil je zien hoe dit werkt in de praktijk? In een animatie over de fictieve werknemer Koen kom je meer te weten over de gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

In deze voorbeeldsituatie wordt uitgegaan van een bedrijf met één tot dertig werknemers.

Ziekteverzuimverzekering personeel

Ziekte­verzuim­verzekering

Verlaag de risico's en onverwachte kosten van ziek personeel met een verzuim­verzekering, ontdek wat dit voor jouw onderneming kan betekenen.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests