Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

No-riskpolis WIA
No-riskpolis WIA

No-riskpolis WIA, voordelen voor ondernemers

Wil je een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer aannemen of in dienst houden? Dan loop je met een no-riskpolis WIA minder financieel risico. De no-riskpolis zorgt voor een flinke compensatie van het loon dat je tijdens ziekte aan je werknemer moet doorbetalen.

Voordelen no-riskpolis WIA

Als ondernemer met personeel wil je uiteraard gebruikmaken van regelingen die je financieel voordeel bieden. De no-riskpolis in verband met de WIA kan er daar één van zijn.

Als de no-riskpolis WIA van toepassing is, levert het je namelijk als werkgever het volgende op:

 1. Minder of geen loon doorbetalen
  Je hoeft je werknemer minder of geen loon te betalen tijdens zijn ziekte. Hij krijgt een Ziektewetuitkering via het UWV.

 2. Nieuwe WIA-uitkering niet doorberekend
  Als deze werknemer onverhoopt twee jaar ziek blijft, dan wordt een eventuele nieuwe WIA-uitkering niet aan je doorberekend.

 3. Lagere schadelast
  Omdat de loonkosten via het UWV gecompenseerd worden, heb je een lagere schadelast bij je verzuim­verzekeraar. Een lagere schadelast heeft vaak een positief effect op je toekomstige premie.

Voorwaarden no-riskpolis

Zoals bij alle regelingen, zijn er ook in dit geval een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen. De belangrijkste voorwaarden per situatie op een rij:

 • Minder dan 35% arbeidsongeschikt na 2 jaar

Situatie: je werknemer is na twee jaar ziekte minder dan 35% arbeidsongeschikt, maar je houdt hem wel in dienst. Dan is de no-riskpolis niet van toepassing. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan deze zogenaamde 35minner onder de no-riskpolis vallen.

Het moet dan gaan om een werknemer die na 2 jaar ziekte zijn eigen werk niet meer kon doen en waarmee daarom het dienstverband werd beëindigd, maar binnen 5 jaar daarna weer in dienst wordt genomen, omdat er wel passende werkzaamheden zijn.No risk polis collectieve WIA verzekering

Ziektewetuitkering

Als aan deze voorwaarden voldaan wordt, kan de werknemer 5 jaar lang na de (hernieuwde) indiensttreding, recht hebben op een Ziektewetuitkering dankzij de no-riskpolis.

 • Meer dan 35% arbeidsongeschikt na 2 jaar

Situatie: je werknemer is na twee jaar ziekte voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bevonden en je houdt hem in dienst. Dan is de no-riskpolis wel van toepassing.

Ongeacht of je werknemer na twee jaar ziekte een WGA- of een IVA-uitkering krijgt. De no-riskpolis is 5 jaar lang van toepassing vanaf het moment dat het recht op de WIA-uitkering is vastgesteld.

 • Nieuwe werknemer, minder dan 35% arbeidsongeschikt

Situatie: je neemt een nieuwe werknemer aan die minder dan 35% arbeidsongeschikt is bevonden. Hoewel deze werknemer geen WIA-uitkering ontvangt, kan de no-riskpolis wel van toepassing zijn.

WIA-keuring

Je moet de werknemer dan wel aannemen binnen vijf jaar na zijn WIA-keuring waaruit bleek dat hij minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Is dat het geval? Dan heb je gedurende 5 jaar na indiensttreding recht op compensatie dankzij de no-riskpolis.

 • Nieuwe werknemer, meer dan 35% arbeidsongeschikt

Stel: je neemt een nieuwe werknemer aan die voor meer dan 35% arbeidsongeschikt is bevonden. Hij ontvangt van het UWV al een WIA-uitkering. Dit kan een WGA of een IVA-uitkering zijn.

Voor beide geldt dat wanneer de werknemer bij zijn nieuwe werkgever ziek wordt, de no-riskpolis wel van toepassing is. Je mag als werkgever het loon dat je moet doorbetalen tijdens ziekte dan verminderen met de Ziektewetuitkering waar de werknemer nu recht op heeft.

Soorten werknemers­verzekeringen

Er zijn verschillende collectieve WIA-verzekeringen die in bovenstaande situaties uitkomst bieden. De WIA en de no-riskpolis is ingewikkelde materie. Het is daarom belangrijk om je goed te laten adviseren.

Kijk samen met een onafhankelijke adviseur naar de oplossing die het beste past bij jouw bedrijf, situatie en bekijk samen met hem wat de kosten zijn. 

No-riskpolis, tips voor werkgevers

Nog een paar tips voor ondernemers met personeel die gebruik willen maken van de no-riskpolis.

 1. Je nieuwe werknemer hoeft tijdens de sollicitatieprocedure niet te melden dat hij een WIA verleden heeft. Maar als je hem na de proeftijd vraagt naar zijn aanspraak op de no-riskpolis, is hij verplicht die informatie met je te delen.

  Vraag je nieuwe werknemers dus altijd na twee maanden of zij aanspraak kunnen maken op de no-riskpolis in geval van ziekte.
 2. De termijn van vijf jaar kan door het UWV verlengd worden als er sprake is van een verhoogd gezondheidsrisico.

  Het verlengen van de no-riskpolis na vijf jaar is vooral bedoeld voor mensen met een progressieve aandoening of met een sterk wisselend ziektebeeld. Verlenging van de no-riskpolis vraag je aan bij het UWV.
 3. Over de hoogte van de Ziektewet-uitkering en de duur ervan, lees je meer op de website van het UWV

  Let op! In dit artikel richten wij ons alleen op de no-riskpolissen die samenhangen met de WIA.

  Voor de no-riskpolissen die verband houden met de WAJONG, Participatiewet of andere wetten, kun je de website van het UWV raadplegen of contact opnemen met je verzuim­verzekeraar.

WIA verzekering personeel

Collectieve WIA-verzekering

Arbeidsongeschiktheid heeft grote inkomensgevolgen. Kies voor financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor jouw werknemers bij arbeidsongeschiktheid.

Vragen over de no-riskpolis WIA

 • Wat is WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)?

  De afkorting van WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Als werkgever ben je wettelijk verplicht om maximaal 2 jaar lang het loon door te betalen van de zieke medewerker. Na deze langdurige periode krijgt de medewerker een WIA-uitkering.

 • Kan het inkomen van je werknemer dalen?

  Ja, het inkomen van de langdurig zieke werknemer kan flink dalen. Het kan zijn dat het inkomen soms zelfs tot onder bijstandsniveau daalt. Veel medewerkers zijn zich niet bewust van dit risico. Met een collectieve WIA-verzekering voorkom je dit.

 • Wat dek je af met een WIA-verzekering?

  Met een collectieve WIA-verzekering hoeven werknemers niet bang te zijn dat zij bij arbeidsongeschiktheid moeten rondkomen van een bijstandsuitkering. Met een WIA-verzekering dek je de inkomenszekerheid voor jouw werknemers en mag je gebruikmaken van re-integratieondersteuning en preventie om de zieke werknemer inzetbaar te houden.

 • Hoe kan ik de WIA berekenen?

  Bereken met de WIA-calculator wat landurige arbeidsongeschiktheid financieel voor jouw medewerkers betekent. Ontdek hoe je het inkomenverlies kunt compenseren.

 • Waarom een no-rikskpolis WIA?

  Met een no-riskpolis zorg je voor een compensatie van het salaris dat je tijdens ziekte aan je medewerker moet doorbetalen. Zo hoef jij minder of geen salaris te betalen tijdens zijn ziekte. Daarnaast krijgt de zieke werknemer een Ziektewetuitkering via het UWV. Als deze medewerker 2 jaar ziek blijft, dan wordt een nieuwe WIA-uitkering niet aan je doorberekend. De loonkosten worden via het UWV gecompenseerd en heb je een lagere schadelast bij je verzuim­verzekeraar.

 • Wat is een Ziektewetuitkering?

  De Ziektewet is een wet die ervoor zorgt dat zieke medewerkers die geen loon krijgen, toch een inkomen hebben in de vorm van een uitkering. Meestal bedraagt de uitkering 70 procent van het maximumdagloon. Het UWV betaalt deze uitkering over een periode van twee jaar. In deze twee jaar regelt het UWV ook de re-integratie van de zieke medewerker. Werknemers die onder een no-riskpolis vallen komen in aanmerking voor een uitkering via de Ziektewet.

Meest gelezen

Contact werknemer en werkgever tijdens ziekte

Als je werknemer ziek is wil je hem graag helpen. Wat kun je doen? Welke vragen mag je stellen als werkgever? Wat moet je regelen tijdens verzuim? Bekijk de regels en tips voor het contact met je zieke werknemer.

Ziektewet, hoe werkt het?

De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever? De belangrijkste regels en aandachtspunten op een rij voor 2024.

Een bedrijfsarts inschakelen, waarom en hoe?

Als ondernemer ben je verplicht een arts in te zetten wanneer dit nodig is. Alleen een erkende arts kan bepalen of een werknemer arbeidsongeschikt of ziek is. Je mag dit als werkgever niet zelf beoordelen. Hoe vind je een goede bedrijfsarts of arboarts? En wat kost het?

Whitepapers en online tests