Beschut werk participatiewet
Beschut werk participatiewet

Participatiewet en beschut werk, tips voor werkgevers

4725 Als werkgever kun je te maken krijgen met de Participatiewet en beschut werken. Met name als je werknemers met een arbeidsbeperking in gaat zetten is het belangrijk deze begrippen te kennen. Een uitleg.

Participatiewet, hoe werkt het?

De Participatiewet is in het leven geroepen om personen te ondersteunen die op eigen kracht moeilijk aan een baan kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een vorm van arbeidsbeperking. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat zij makkelijker werk kunnen vinden.

Banenafspraak

Onder de Participatiewet valt de banenafspraak. Dat is een afspraak die de Nederlandse regering gemaakt heeft met werkgevers- en werknemersorganisaties. Personen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten zo veel mogelijk bij ‘gewone’ werkgevers in dienst komen. Begin 2026 moeten er in het bedrijfsleven in totaal 100.000 banen bijgekomen zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. 

Bonus: persoonlijke rapport

Ben jij aantrekkelijk?

Hoe zorg je dat personeel gemotiveerd blijft? Laat zien dat je een goede werkgever bent. Met deze gratis test ontdek je of jij klaar bent voor nieuw personeel.

Quotumregeling

Jaarlijks moeten werkgevers zorgen voor een bepaald percentage banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Als de werkgevers in een sector de afgesproken aantallen in een jaar niet halen, gaat de quotumregeling in. Als jouw bedrijf niet voldoet aan het percentage van dit quotum kun je als werkgever een boete krijgen.

De quotumregeling geldt (nog) niet voor bedrijven met minder dan 25 werknemers. Toch verwacht het kabinet ook van deze kleine bedrijven dat zij bijdragen aan de banenafspraak.

Beschut werk, wat is dat?

In de Participatiewet (artikel 10b) wordt gesproken over beschut werk. Beschut werk is werk in een beschermende werkomgeving onder aangepaste omstandigheden.

Beschut werk is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking extra begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben.

De gemeente en het UWV bepalen samen of iemand wel het vermogen heeft om te werken (beoordeling arbeidsvermogen) en of de persoon in aanmerking komt voor beschut werk. Als dit zo is, zorgt de gemeente ervoor dat iemand op een beschut werkplek in de regio wordt geplaatst.

Beoordeling arbeidsvermogen
Iemand heeft arbeidsvermogen als hij/zij:
 • Een taak kan uitvoeren in een arbeidsorganisatie.
  Hiermee wordt bedoeld dat iemand misschien niet alle taken aankan die horen bij een baan, maar wel een taak kan uitvoeren die onderdeel uitmaakt van de baan.
 • Basale werknemersvaardigheden heeft.
  Hiermee wordt onder andere bedoeld dat iemand zich kan houden aan afspraken.
 • Ten minste 1 uur aaneengesloten kan werken.
  Hiermee wordt bedoeld dat iemand minimaal 1 uur zijn aandacht bij het werk kan houden, zonder dat hij hierbij bijvoorbeeld intensieve begeleiding nodig heeft.
 • Ten minste 4 uur per dag belastbaar is.
  Hiermee wordt bedoeld dat iemand minimaal 4 uur per werkdag moet kunnen werken.

Beschut werk in jouw bedrijf?

In samenspraak met de gemeente kun jij mogelijk ook een 'beschut werkgever' worden. Misschien moet je daarvoor wat aanpassingen doen aan de werkplek en de functie-indeling binnen je bedrijf. Dit wordt ook wel jobcarving genoemd. In veel gevallen moet je (samen met de gemeente) ook zorgen voor extra begeleiding van de werknemer(s).

Personen die in aanmerking komen voor beschut werk worden vaak eerst via detachering ingezet door de gemeente. Je kunt ook, direct of later, besluiten de medewerker(s) zelf in dienst te nemen. Dan stel je een arbeidscontract op. Bij beschut werk gelden gewoon de regels van het arbeidsrecht.

Tip

Bekijk in de video hieronder hoe Gregory in dienst kwam bij een bakkerij.

Subsidies beschut werk

Voor de financiering van een 'beschut werkplek' heeft de gemeente ieder jaar verschillende middelen (subsidies) beschikbaar. Zo kun je als werkgever mogelijk profiteren van loonkostensubsidie, het Lage Inkomens Voordeel (LIV) en een bonus voor beschut werk.

Vraag bij je gemeente of een werkgeversservicepunt van het UWV naar de mogelijkheden.

Personeel met een arbeidsbeperking?

Misschien heb je een bepaald beeld bij personeel met een arbeidsbeperking. Toch zijn er veel verschillende vormen van arbeidsbeperkingen. Vaak zitten er in deze brede doelgroep genoeg mensen die prima aansluiten bij jouw bedrijf. Misschien is het wel dé oplossing voor je personeels­tekort.

Het loont zeker de moeite om je te verdiepen in de mogelijkheden. Naast beschut werk aanbieden, zijn er ook manieren om personen met een lichte arbeidsbeperking direct en zonder extra begeleiding in dienst te nemen.

Personeel met een beperking vinden

Waar vind je werknemers met een arbeidsbeperking? Enkele opties voor werkgevers:

1. Kandidatenverkenner
Op Werk.nl (een website van het UWV en gemeenten) kun je vacatures indienen. Je kunt er ook zelf zoeken in de Kandidatenverkenner banenafspraak - een online personeels­bank met circa 60.000 werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

2. Doelgroepregister
In het doelgroepregister van het UWV kun je controleren of jouw sollicitant of (toekomstige) werknemer onder de banenafspraak valt.

3. Op naar de 100.000 banen

Het platform Op naar de 100.000 banen geeft veel nuttige informatie over het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Onder het tabblad Hoe vind ik een geschikte kandidaat staat een overzicht van gecertificeerde uitzendbureaus, re-integratiebureaus en andere relevante organisaties.

Tip

Wil je meer weten over het werven van personeel met een beperking, de aandachtspunten en ervaringen uit de praktijk? Lees dan het artikel Personeel met een arbeidsbeperking aannemen, zo werkt het.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests