Personeel failliet vragen werknemer loon voorkomen salaris betalen
Personeel failliet vragen werknemer loon voorkomen salaris betalen

7 veelgestelde vragen rond een faillissement

Een (dreigend) faillissement leidt vaak tot veel vragen. Bij jou als ondernemer, maar net zo goed bij je personeel. Lees het antwoord op zeven veelgestelde vragen rond een faillissement.

Jaarlijks gaan duizenden bedrijven failliet. In 2016 ging het om bijna 4400 faillissementen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Als ondernemer met personeel hoop je natuurlijk nooit in deze statistieken terecht te komen. Toch kun je soms dikke pech hebben. Met welke vragen kun je te maken krijgen als het onverhoopt toch zover komt?

Veelgestelde vragen faillissement

1. Hoe kan ik een faillissement voorkomen?

Een faillissement hoeft niet altijd een voldongen feit te zijn. Soms zijn financiële problemen namelijk op tijd te voorkomen. Dat kan met passende (personele) maatregelen, zoals bezuinigingen of een reorganisatie. Hiermee kun je je onderneming de nodige ademruimte geven en wellicht een faillissement afwenden. Als dit niet lukt, dan biedt surseance van betaling in bepaalde gevallen uitkomst. De rechter moet hiermee uiteraard wel instemmen.

2. Wat zijn de stappen bij een faillissement?

Een faillissement heeft een vast verloop. Het begint met schulden die je niet meer kunt aflossen en rekeningen die je boven het hoofd groeien. Maar ook met salarissen, belastingen en (pensioen)premies die je niet meer kunt betalen. Dit heet betalingsonmacht en moet je zo snel mogelijk melden bij de Belastingdienst, het UWV of je pensioenfonds. Als je dit niet meldt, kunnen deze instanties je als bestuurder van een bv of nv persoonlijk aansprakelijk stellen. Bij blijvende betalingsonmacht kan de rechter een faillissement uitspreken. Op de website van Ondernemersplein vind je een beschrijving van de verdere stappen die bij een faillissement worden gezet.

3. Kunnen werknemers een faillissement aanvragen?

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Verschillende partijen kunnen je faillissement aanvragen. Je kunt dit bijvoorbeeld zelf doen als ondernemer. Maar schuldeisers kunnen dit ook doen. Bij schuldeisers moet je niet alleen denken aan de Belastingdienst, de bank of leveranciers, maar ook aan werknemers. Zij kunnen bij achterstallig loon namelijk via een advocaat het faillissement van hun werkgever aanvragen. Daarvoor zijn wel minstens twee schuldeisers nodig. Dit hoeven niet per se dezelfde soort schuldeisers te zijn. Het kan dus ook gaan om een werknemer en een leverancier.

4. Waarmee moet je rekening houden bij een faillissement?

In de eerste plaats moet je er rekening mee houden dat bij faillissementen een groot aantal regels gelden. Het kan daarom verstandig zijn om je te laten bijstaan door een advocaat. Die kan je behoeden voor eventuele misstappen en soms zelfs een faillissement afwenden. Daarnaast verdient onder meer de samenwerking met de curator bijzondere aandacht. Na het faillissement heeft hij binnen je bedrijf de touwtjes in handen. Daarbij ben je onder meer verplicht om hem alle relevante informatie te verstrekken. Ook mag je bijvoorbeeld geen (arbeids)contracten meer sluiten.

5. Krijgen je werknemers nog doorbetaald?

Werknemers hoeven bij een faillissement niet met lege handen te staan. In bepaalde gevallen kunnen zij namelijk in aanmerking komen voor een uitkering wegens betalingsonmacht. Deze uitkering betaalt het UWV dan tijdelijk aan je werknemers. Zij kunnen daarmee alsnog hun vaste lasten betalen, totdat zij een eventuele WW-uitkering ontvangen. Om de uitkering wegens betalingsonmacht te ontvangen, moeten je werknemers met een formulier een aanvraag indienen. Dit wordt uitgedeeld tijdens een bijeenkomst van het UWV. Vier weken na de aanvraag krijgen zij te horen of zij de tijdelijke uitkering krijgen.

6. Wordt je personeel ontslagen?

Bij een faillissement heeft de curator onder meer de mogelijkheid om arbeidscontracten te beëindigen. Van deze mogelijkheid zal hij gebruikmaken als er op langere termijn geen werk is voor je personeel. Als hij personeel wil ontslaan, heeft hij geen toestemming nodig van het UWV. Ook is hij niet gebonden aan de opzegverboden, zoals het verbod op ontslag in de eerste twee jaar dat een werknemer ziek is. Tot een eventueel ontslag moet de werknemer wel blijven werken. De curator kan intussen kijken of een doorstart mogelijk is.

7. Kun je werknemers behouden bij een doorstart?

Soms is een doorstart mogelijk. Als dat gebeurt, dan zet jij of een andere eigenaar het bedrijf voort. De werknemers van het failliete bedrijf kunnen dan behouden blijven. Dit is echter niet verplicht. Het is bijvoorbeeld mogelijk om slecht lopende onderdelen van je bedrijf af te stoten. Een doorstart is overigens niet mogelijk bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een eenmanszaak met personeel. Als die failliet gaat, dan betreft het faillissement ook de privépersoon.

Let op

Op het gebied van faillissementen zijn momenteel nieuwe regels in de maak. Zo wordt de rol van stille bewindvoerder geregeld in de wet. Deze bewindvoerder kan een faillissement in een vroeg stadium helpen voorkomen. Daarnaast wordt de aanpak van faillissementsfraude aangepakt en verbeterd.

Wil je op de hoogte blijven van deze verandering? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Daar komt regelmatig nieuws voorbij over bijvoorbeeld wetswijzigingen rondom het ondernemen met personeel!

Bron: CBS, Kamer van Koophandel, UWV

Meest gelezen

Zieke werknemer ontslaan, mag dat?

Als een werknemer langdurig ziek of arbeidsongeschikt is, kan dat je bedrijf veel geld kosten. Soms is ontslag dan een optie. Dit zijn de regels en mogelijkheden.

8 tips voor een goed ontslagdossier

Als een werknemer zich misdraagt of voortdurend slecht presteert, kun je hem ontslaan. Je moet dan wel aantonen dat het ontslag terecht en onvermijdelijk is. Dat lukt alleen als je een goed ontslagdossier hebt opgebouwd. Deze tips helpen je daarbij.

Stappenplan ontslag met wederzijds goedvinden

Bij ontslag met wederzijds goedvinden beëindig je het dienstverband van een werknemer in onderling overleg. Je treft dan een regeling met elkaar. In dit artikel vind je enkele aandachtspunten voor werkgevers en een stappenplan.

Pesten op het werk, reden voor ontslag?

Mag je een werknemer ontslaan wegens pesten? Wat kun je als werkgever leren van pesterijen en rechtszaken uit het verleden? Twee voorbeelden en drie tips om pesten aan te pakken.

Whitepapers en online tests