Zieke werknemer ontslaan regels
Zieke werknemer ontslaan regels

Zieke werknemer ontslaan, mag dat?

Als een werknemer langdurig ziek of arbeidsongeschikt is, kan dat je bedrijf veel geld kosten. Soms is ontslag dan een optie. Dit zijn de regels en mogelijkheden.

Opzegverbod tijdens ziekte

Werknemers die ziek zijn, worden bij wet tegen ontslag beschermd via het zogeheten opzegverbod tijdens ziekte.

Dit opzegverbod houdt in dat je de arbeids­overeenkomst met een zieke werknemer niet mag opzeggen tijdens de eerste 104 weken van zijn ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Je kunt een werknemer die ziek is dus niet zomaar ontslaan. Maar er zijn uitzonderingen op deze regel. Soms kun je een zieke werknemer ontslaan tijdens zijn ziekte, in een enkel geval zelfs wegens zijn ziekte. Of je het ontslag regelt via het UWV of via de kantonrechter, hangt af van de ontslaggrond.

Werknemer ontslaan wegens ziekte, wanneer mag het?

Er zijn eigenlijk maar twee gevallen waarin je een werknemer mag ontslaan vanwege zijn ziekte:

  1. bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid (meer dan 2 jaar) en
  2. bij frequent ziekte­verzuim.

1. Langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid

Is je werknemer langer dan twee jaar ziek of arbeidsongeschikt en is het niet aannemelijk dat hij binnen een half jaar zal herstellen? Dan kun je een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.

Loonsanctie

Voorwaarde is wel dat je alle mogelijkheden voor aangepast werk of herplaatsing binnen het bedrijf hebt bekeken. Wees hier alert op, want als je hierin fouten maakt, kan het UWV je een loonsanctie opleggen.

Passende arbeid weigeren

In bijzondere gevallen kun je toestemming krijgen om een langdurig zieke werknemer te ontslaan, terwijl hij nog geen twee jaar ziek is. Dit kan bijvoorbeeld als je zieke werknemer weigert passende arbeid te verrichten. Of als hij niet meewerkt aan een plan van aanpak voor zijn re-integratie.

Deskundigenoordeel

Je kunt het UWV dan verzoeken om een zogeheten deskundigenoordeel. Hiermee kun je bij de kantonrechter aantonen dat je werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie.

Verzeker je personeel tegen ziekte

Verzuim­verzekering

Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak.

Rechter: 'Na 2 jaar doorgaan met re-integratie'

Heb je een langdurig zieke werknemer in dienst en kan jouw bedrijf hem passende arbeid aanbieden? Dan zal het UWV na twee jaar ziekte niet zomaar akkoord gaan met het opzeggen van de arbeids­overeenkomst.

De kans is groot dat de werknemer die passende arbeid mag blijven verrichten en dat jij tegelijkertijd moet blijven werken aan zijn re-integratie. Je moet hem ook zijn loon doorbetalen.

Dit blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter in Arnhem. In deze zaak verricht een werkneemster na een ziekteperiode nog voor 21,85 uur per week passende arbeid. Haar werkgever betaalt het loon door, twee jaar lang.

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Daarnaast doet zij 15 uur per week werk in haar eigen functie, om te re-integreren. Na twee jaar gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wil de werkgever de loondoorbetaling stopzetten en een ontslagvergunning aanvragen.

Daar steekt de kantonrechter een stokje voor. Hij oordeelt dat de werkgever de passende arbeid moet blijven aanbieden en ook moet blijven meewerken aan de re-integratie van zijn werkneemster.

2. Frequent ziekte­verzuim

Als een werknemer zich vaak ziek meldt, kan dat in sommige gevallen voldoende aanleiding vormen om hem te ontslaan. Bijvoorbeeld wanneer de betrokken werknemer een sleutelpositie inneemt in jouw bedrijf en niet makkelijk te vervangen is.

Door zijn frequente ziekte­verzuim blijft zijn werk keer op keer liggen, met alle organisatorische problemen van dien. Jouw bedrijf kan daardoor onaanvaardbare schade oplopen.

Voorwaarden arbeids­overeenkomst ontbinden

Als deze situatie lang voorduurt, kun je de kantonrechter verzoeken de arbeids­overeenkomst te ontbinden. Maar daarvoor moet je aan strenge voorwaarden voldoen.

Je moet:

  • bewijzen dat je werknemer niet ziek is geworden door slechte arbeidsomstandigheden
  • aannemelijk maken dat zijn gezondheidssituatie het eerste half jaar niet zal verbeteren
  • aantonen dat hij zijn werk niet in aangepaste vorm kan doen

Dit lukt meestal niet zonder het oordeel of advies van de bedrijfsarts. Bovendien zal de kantonrechter van je eisen dat je het UWV vraagt de zaak te onderzoeken en een deskundigenoordeel te geven.

Rechter: 'Schade door verzuim niet bewezen'

In de praktijk blijkt het erg lastig om werknemer te ontslaan op basis van frequent ziekte­verzuim.

Dit komt doordat werkgevers maar moeilijk kunnen bewijzen hoeveel schade hun bedrijf oploopt door het voortdurend uitvallen van de werknemer. En die bewijslast legt de kantonrechter geheel bij de werkgever, zoals blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Limburg.

Regelmatig verzuim wegens ziekte

In deze zaak gaat het om een werknemer die regelmatig verzuim­t wegens ziekte. Omdat de bedrijfsvoering hiervan te lijden heeft, vraagt de werkgever bij de kantonrechter om ontbinding van het arbeidscontract.

De rechter stelt vast dat de arbeidsomstandigheden in orde zijn. Hij verwacht niet dat de werknemer binnen een half jaar zal herstellen en volgt het advies van de bedrijfsarts dat passend werk geen optie is.

Toch gaat hij niet in op het ontbindingsverzoek van de werkgever. Hij vindt dat de werkgever onvoldoende bewijzen aandraagt voor de schade aan zijn bedrijf door het veelvuldig ziek zijn van de werknemer. De werkgever moet zijn problemen maar op een andere manier oplossen dan door de werknemer te ontslaan, aldus de rechter.

Tip 1: Verzuim terugdringen

Je kunt zelf veel doen om problemen door verzuim binnen jouw bedrijf te beperken. Gebruik de checklist verzuim voorkomen.

Tip 2: Sluit een ziekte­verzuim­verzekering

Verzuim hoeft geen grote kostenpost te worden voor je bedrijf. Neem bijvoorbeeld een passende ziekte­verzuim­verzekering. Dan ben je er in ieder geval zeker van dat je het loon door kunt betalen van je zieke werknemer.

Tip 3: Lees de uitvoeringsregel van het UWV

Wil je toch iemand ontslaan, bekijk dan de uitgebreide uitvoeringsregels van het UWV over ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Ziekteverzuimverzekering personeel

Ziekte­verzuim­verzekering

Verlaag de risico's en onverwachte kosten van ziek personeel met een verzuim­verzekering, ontdek wat dit voor jouw onderneming kan betekenen.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests