ontslagvergunning aanvragen
ontslagvergunning aanvragen

Ontslagvergunning UWV aanvragen, zo werkt het

Wil je een werknemer ontslaan vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid of om bedrijfseconomische redenen? Dan moet je een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Hoe doe je dat?

Als je een werknemer wilt ontslaan, zul je waarschijnlijk eerst proberen om er samen uit te komen. Is ontslag met wederzijds goedvinden niet mogelijk? Dan kun je ontslag aanvragen bij de kantonrechter of het UWV. De ontslagreden bepaalt bij welk van deze twee instanties je de ontslagaanvraag indient.

Ontslagvergunning UWV, wanneer?

Je gaat naar het UWV als je een langdurig arbeidsongeschikte werknemer wilt ontslaan. Of wanneer je om bedrijfseconomische redenen genoodzaakt bent afscheid te nemen van een of meer werknemers.

Om een ontslagvergunning UWV te krijgen, moet je aantonen dat je genoeg hebt gedaan om ontslag te voorkomen. Ook moet je de redenen voor ontslag kunnen onderbouwen. 

Aanvraag ontslagvergunning UWV Ontslagvergunning UWV aanvraag ontslag vergunning

Als eerste stap in de ontslagprocedure moet je bij het UWV een schriftelijke ontslagaanvraag indienen. Hierbij vraag je het UWV om toestemming om de arbeids­overeenkomst met de werknemer(s) op te zeggen.

Je bent verplicht om hiervoor gebruik te maken van de standaardformulieren op de website van het UWV. Er zijn twee varianten:

1. Ontslagaanvraag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Voor ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid gebruik je het formulier Aanvragen ontslagvergunning bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Je vult het formulier in en uploadt het via het werkgeversportaal.

Het UWV neemt alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling. 

Bij de beoordeling van de aanvraag checkt het UWV of de volgende punten van toepassing zijn:

 • Je werknemer kan door een ziekte of handicap zijn werk niet meer doen.
 • Je werknemer kan binnen 26 weken:
  • niet herstellen om zijn werk weer te doen.
  • zijn werk niet in aangepaste vorm doen.
  • niet worden herplaatst in een andere passende functie, ook niet met behulp van scholing.
 • De termijn van verplichte loondoorbetaling bij ziekte (meestal 104 weken) is verstreken.

Als het nodig is, wint het UWV advies in bij een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige, bijvoorbeeld om een beter beeld te krijgen van de arbeidsmogelijkheden van je werknemer. Dit advies wordt meegewogen bij de beslissing over de ontslagaanvraag.

Zorg dat je de werknemer tijdens zijn ziekte voldoende ondersteunt bij zijn re-integratie. Bijvoorbeeld door samen een plan van aanpak op te stellen of zijn werkplek aan te passen.

Doe je dit niet, dan kan het UWV je aanvraag afwijzen en je verplichten om nog maximaal één jaar het loon door te betalen. Dit wordt ook wel een loonsanctie genoemd.

2. Ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen

Voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen moet je de Aanvraag ontslagvergunning UWV wegens bedrijfseconomische reden invullen. De aanvraag bestaat uit drie formulieren:

 • Deel A Werkgever – bevat de bedrijfs­gegevens van de werkgever.
 • Deel B Werknemer – bevat de gegevens van de werknemer voor wie je de ontslagaanvraag doet. Ook moet je op dit formulier aangeven of er misschien een opzegverbod geldt.
 • Deel C Onderbouwing – bevat een onderbouwing van de bedrijfseconomische ontslagreden(en). Verder moet je in dit formulier aantonen dat je het afspiegelingsbeginsel goed toepast.

Deel B vul je in voor iedere werknemer voor wie je ontslag aanvraagt. Deel A en C vul je maar één keer per aanvraag in. Na het invullen moet je de formulieren uploaden via het werkgeversportaal.

Ook hier geldt dat het UWV de aanvraag pas in behandeling neemt, als alle formulieren volledig zijn ingevuld.

Zorg dat je bij de onderbouwing in deel C voldoende documenten aanlevert om de noodzaak van een reorganisatie aan te tonen. Bijvoorbeeld omzetcijfers, jaarrekeningen en prognoses. Lukt het niet om alle informatie in één keer te uploaden, dan kun je de documenten altijd nog per post na sturen.

Verzekeringen ondernemers noodzakelijk

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Lees in ons gratis whitepaper tips van ondernemers, doe je eigen risico-checklist en ontdek de top 5 verzekeringen per branche.

Behandeling van de ontslagaanvraag

Als je alle gegevens hebt aangeleverd, kan het UWV je ontslagaanvraag beoordelen. De behandeling van de aanvraag duurt ongeveer vier weken.

Deze termijn gaat in op het moment dat het UWV de complete aanvraag, inclusief alle ondersteunde documenten, binnen heeft.

Het UWV stuurt de aanvraag met bijlagen ook naar de werknemer(s), met het verzoek om binnen twee weken schriftelijk te reageren.

Hoor en wederhoor

Soms last het UWV een extra ronde van hoor en wederhoor in. Bijvoorbeeld als een werknemer het niet eens is met de ontslagaanvraag, of als het UWV advies wil inwinnen bij een deskundige.

De behandeling van de ontslagaanvraag duurt dan langer dan vier weken. Bij hoge uitzondering vraagt het UWV advies aan een ontslagadviescommissie, bestaande uit een werkgeversvertegenwoordiger en een werknemersvertegenwoordiger. Hoewel het niet bindend is, volgt het UWV een dergelijk advies vrijwel altijd op.

Nieuwe uitvoeringsregels 2023

Bij de beoordeling hanteert het UWV sinds 1 april 2023 nieuwe regels. Als je bedrijf aan een cao gebonden is, moet je bijvoorbeeld toestemming krijgen van een cao-commissie voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Bekijk de volledige uitvoeringsregels op de website van het UWV.  

Toekenning ontslagvergunning UWV

Uiteindelijk neemt het UWV een beslissing over de ontslagaanvraag. Jij en je werknemer(s) ontvangen tegelijkertijd schriftelijk bericht hierover. Het UWV laat in dit bericht weten of jij wel of geen toestemming krijgt om het arbeidscontract op te zeggen en waarom.

Geldigheidsduur van vier weken

Als het UWV de ontslagaanvraag niet goedkeurt, mag je je werknemer(s) niet ontslaan. Krijg je wel een ontslagvergunning UWV, dan heeft deze een geldigheidsduur van vier weken.

Dat betekent dat je binnen vier weken moet overgaan tot het opzeggen van de arbeids­overeenkomst met je werknemer(s). Deze proceduretijd mag in je in mindering brengen op de in de arbeidscontracten overeengekomen opzegtermijn.

Het is niet mogelijk om bij het UWV bezwaar te maken tegen een beslissing op een ontslagaanvraag. Wel kunnen jij en je werknemer(s) beroep indienen bij de kantonrechter. Dit moet binnen twee maanden gebeuren.

Transitievergoeding bij ontslag

Het UWV bepaalt niet expliciet of jij je werknemer(s) een transitievergoeding moet uitbetalen. In de meeste gevallen zul je wettelijk verplicht zijn een vergoeding te betalen bij ontslag.

Compensatie transitievergoeding

Heb je een klein bedrijf en kun je de transitievergoeding niet betalen, dan kom je mogelijk in aanmerking voor compensatie.

Meer vragen over ontslagvergunning UWV

 • Wat is de opzegtermijn van je werknemer?

  Als je werknemer zijn contract wil opzeggen heeft hij te maken met een opzegtermijn. De wettelijke opzegtermijn voor werknemers is één maand. Je mag met je werknemer een langere opzegtermijn afspreken. In een goedgekeurde cao kan zelfs een kortere opzegtermijn staan.

 • Aanzegtermijn en opzegtermijn, wat is het verschil?

  Een aanzegtermijn is alleen van belang bij tijdelijke contracten. Je moet een maand van tevoren aangeven of je het tijdelijke contract wel of niet gaat verlengen. Een opzegtermijn geldt bij alle arbeidscontracten die je wilt beëindigen. Bij tijdelijke contracten is de opzegtermijn gelijk aan de aanzegtermijn: 1 maand.

 • Wanneer mag je een zieke werknemer ontslaan?

  In uitzonderlijke gevallen mag je een zieke werknemer ontslaan. Bijvoorbeeld als je kunt aantonen dat je zieke werknemer herhaaldelijk niet meewerkt aan zijn re-integratie. Ook als je bedrijf schade oploopt omdat je werknemer met een cruciale functie vaak ziek is, kan dat een reden zijn voor ontslag. Maar ook dat moet je goed onderbouwen.

 • Waarom je personeels­verloop verlagen?

  Het personeels­verloop in de hand houden is cruciaal voor een gezond bedrijf. Als het verloop hoog is kun je moeilijk verder bouwen aan je bedrijf en kun je zelfs flink in de problemen komen. Omdat werving en selectie van personeel heel duur is en steeds lastiger wordt, kun je je beter focussen op het behouden van werknemers. Dit kan je veel opleveren.

 • Hoe zorg ik voor goed werkgeverschap?

  Als je voldoet aan de wet over goed werkgeverschap zul je aantrekkelijk worden voor personeel. Je kunt nieuw talent aantrekken en je huidige team langer behouden. Daarmee kun je dus het verschil maken. Lees meer over de 6 beginselen van goed werkgeverschap.

kosten werknemers

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Meest gelezen

Mijn werknemer wil ontslag nemen, wat nu?

Als een werknemer zelf ontslag wil nemen, kan dat doorgaans vrij gemakkelijk. Toch gelden ook voor deze vorm van ontslag enkele belangrijke spelregels. 7 vragen en antwoorden.

Wanneer mag je loon inhouden, uitstellen of verlagen?

Moet je het loon doorbetalen als je personeel in staking gaat? Mag je de salarissen verlagen om je bedrijf uit de rode cijfers te houden? En heeft een geschorste werknemer nog recht op loon? Lees welke regels er gelden voor het inhouden, uitstellen of verlagen van loon.

10 blunders bij ontslag, zo voorkom je ze

Ontslag vraagt om een zorgvuldige aanpak. Eén klein foutje kan grote financiële gevolgen hebben. Dat geld houd je in je zak als je deze tien ontslagblunders weet te vermijden.

Whitepapers en online tests