Arbeidscontract voorbeelden
Arbeidscontract voorbeelden

Voorbeelden van een arbeidscontract

Arbeidscontracten heb je in verschillende vormen, maar ze bevatten vaak een aantal vaste onderdelen. Bekijk voorbeelden van een arbeidscontract voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd.

Arbeidscontract opstellen

Arbeidscontracten bestaan in allerlei vormen en soorten. In de afgelopen jaren is vooral het tijdelijke arbeids­overeenkomst populair geworden, bijvoorbeeld het jaarcontract.

Tijdelijk of vast arbeidscontract?

Zorg dat je als ondernemer op de hoogte bent van de verschillende mogelijkheden. Op die manier weet je welke arbeids­overeenkomst het beste past bij de situatie van jouw onderneming en de betreffende werknemer (en functie).

Steeds meer ondernemers kiezen er inmiddels voor om nieuwe werknemers direct een vast contract te geven. Dit komt mede door nieuwe wetgeving, zoals de WAB.

Arbeidscontract voorbeeld

Waar kun je een voorbeeld arbeidscontract vinden? Op de website Werk.nl (onderdeel van het UWV) staan twee modelcontracten die je gratis kunt downloaden, namelijk: 

 1. Voorbeeld tijdelijk arbeidcontract
 2. Voorbeeld vast arbeidcontract

Vermeld geen BSN-nummer in het contract, dat is inmiddels verboden. Vraag altijd advies van een jurist bij het maken van een contract.

In deze documenten staan standaardonderdelen die je kunt aanvullen met specifieke afspraken tussen jou en je werknemer. Standaardonderdelen zijn:

Standaardonderdelen vast contract:

Standaardonderdelen tijdelijk contract:

Gegevens werkgever Gegevens werkgever
Gegevens werknemer Gegevens werknemer
Gegevens arbeids­overeenkomst Gegevens arbeids­overeenkomst
Proeftijd Proeftijd
Werktijden en plaats werkzaamheden Werktijden en plaats werkzaamheden
Loon en vakantietoeslag Loon en vakantietoeslag
Vakantiedagen Vakantiedagen
Pensioen Pensioen
Opzegging arbeids­overeenkomst Tussentijdse opzegging arbeids­overeenkomst
Geheimhouding Geheimhoudinng

Arbeidscontract voorbeeld contractVraag je goed af wat nodig is voor je bedrijf en laat je altijd adviseren door een advocaat of jurist voordat je deze modelcontracten met onderdelen gebruikt.

Meer arbeidscontract voorbeelden

Er zijn online nog meer voorbeelden van arbeidscontracten te downloaden. Daarnaast heb je tools om zelf een contract te maken. Velen daarvan zijn betaald. Nog een paar gratis modelcontracten:

Bonus: persoonlijke rapport

Test: Klaar voor (meer) personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel. 

Arbeidscontract, mondeling of schriftelijk?

Hoewel het in de basis niet verplicht is, heeft het de voorkeur om afspraken op papier te zetten. Dit voorkomt dat op een later moment onduidelijkheid ontstaat over elkaars rechten en plichten.

Bovendien willen de meeste ondernemers meer voorwaarden opnemen in het contract dan verplicht is. En dan ben je in sommige gevallen – zoals bij het afspreken van een proeftijd – wel verplicht om afspraken schriftelijk vast te leggen. 

Voorwaarden in het arbeidscontract

Je kunt allerlei arbeidsvoorwaarden opnemen in het contract. Sommige zijn verplicht, andere zijn optioneel. De arbeidsvoorwaarden kun je verdelen in 4 categorieën:

 • Primaire arbeidsvoorwaarden 
  Dit zijn de verplichte arbeidsvoorwaarden. Je maakt afspraken over het loon en de werktijden. Verder kun je hier bepalingen toevoegen over vakantiegeld, vakantiedagen, overwerk en vergoedingen.
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden 
  De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn voorwaarden die je grotendeels zelf kunt bepalen. Het gaat hier om zaken die wel in een bepaalde geldwaarde zijn uit te drukken. Denk bijvoorbeeld aan een bonusregeling, een dertiende maand, een auto van de zaak of een smartphone.
 • Tertiaire arbeidsvoorwaarden 
  Vaak faciliteiten en voorzieningen op het werk die niet direct in geld zijn uit te drukken. Zoals een goede koffie-automaat en een ruimte voor ontspanning. Bekijk meer tertiaire arbeidsvoorwaarden.
 • Quartaire arbeidsvoorwaarden 
  Dit zijn de voorwaarden rondom persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld of je werknemer kan doorgroeien binnen je bedrijf en welke vormen van opleiding je kunt bieden.

Bedingen in het arbeidscontract

In het arbeidscontract kun je bijzondere afspraken (bedingen) opnemen. Bijvoorbeeld over de volgende 6 onderwerpen:

 1. Proeftijd

  Dit is gebruikelijk bij nieuwe werknemers. Let op de wettelijke regels voor een geldige proeftijd. Zo moet je de proeftijd altijd schriftelijk overeenkomen en mag dit alleen bij een tijdelijk contract voor meer dan 6 maanden of een vast contract.
 2. Concurrentiebeding
  Met een concurrentiebeding kun je verhinderen dat werknemers bij de concurrent gaan werken of zelf een concurrerend bedrijf oprichten. Houd wel rekening met de wettelijke regels, zoals de regel dat een concurrentiebeding in principe alleen mogelijk is in een vast contract.
 3. Relatiebeding
  Met een relatiebeding kun je afspreken dat een werknemer na zijn dienstverband geen klanten of relaties mag benaderen voor zakelijke doeleinden. Een relatiebeding mag je in principe alleen opnemen in een vast contract, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn.
 4. Geheimhoudingsbeding
  Een geheimhoudingsbeding is bedoeld om waardevolle, vertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie binnen de bedrijfsmuren te houden.
 5. Studiekostenbeding
  In een studiekostenbeding staan afspraken over het terugbetalen van scholingskosten. Dit beding moet aan meerdere voorwaarden voldoen.

 6. Verbod op nevenwerkzaamheden
  In principe kan een werknemer ander werk uitvoeren naast zijn reguliere baan. In het arbeidscontract kun je vastleggen dat voor bepaalde nevenwerkzaamheden toestemming nodig is van de werkgever.

Cao

Als je onderneming onder een cao valt, moet je rekening houden met de bepalingen die daarin staan.

Soms staan er voorschriften in je cao over de vorm en inhoud van de arbeids­overeenkomst. Ook kan er sprake zijn van een (verplichte) modelovereenkomst. Controleer dus altijd je cao bij het maken van een arbeidscontract.

Nieuwe wet: transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Sinds 1 augustus 2022 hebben werkgevers te maken met een nieuwe wet: Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De arbeidswetgeving in Nederland is daardoor aangescherpt. 

Wil je weten welke belangrijke veranderingen er zijn door de invoering van deze wet? Lees het artikel: Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Arbeidscontract opzeggen voorbeelden

Mocht je op een later moment het arbeidscontract willen opzeggen, dan kun je dat op verschillende manieren doen. Hoe en wanneer je dat doet, hangt af van het type arbeidscontract.

In de meeste gevallen zul je een brief opstellen waarmee je aangeeft dat het contract wordt opgezegd. Bijvoorbeeld een ontslagbrief of een bevestiging van opzegging.

Bekijk voorbeelden van ontslagbrieven voor werkgevers.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Vragen over het arbeidscontract

 • Welke soorten arbeidscontracten zijn er?

  Er zijn allerlei soorten arbeidscontracten. Je kunt kiezen voor een arbeidscontract voor onbepaalde tijd (vast contract) of bepaalde tijd (tijdelijk contract), zoals een jaarcontract.

 • Wat is een flexibel arbeidscontract?

  Een flexibel arbeidscontract heeft variabele uren. Bekende flexibele contracten zijn het nulurencontract en het min-maxcontract. In beide gevallen kun je de werknemer flexibel inzetten, bijvoorbeeld in drukke periodes of in vakantietijd.

 • Na hoeveel tijdelijke contracten moet je een vast contract aanbieden?

  Je mag als werkgever maximaal drie aansluitende contracten aanbieden over een periode van maximaal drie jaar (36 maanden). Het vierde contract geldt dan als contract voor onbepaalde tijd. Ook als je (per ongeluk) opnieuw een jaarcontract geeft wordt dit gezien als een vast contract.

 • Hoe kan ik een arbeidscontract beëindigen?

  Dat is afhankelijk van het type contract. In alle gevallen heb je te maken met een opzegtermijn. Deze termijn is standaard 1 maand, maar kan ook afhangen van hoe lang de werknemer in dienst is. De opzegtermijn kun je vastleggen in het contract. Bij het beëindigen van een vast contract moet je rekening houden met de regels voor ontslag.

 • Waar vind ik een voorbeeld nulurencontract?

  Er zijn online verschillende voorbeelden, modelcontracten, sjablonen en tools te vinden die je kunt gebruiken om je eigen nulurencontract te maken. Houd rekening met de nieuwste wetgeving. Lees meer over een nulurencontract maken.

Meest gelezen

Overeenkomst van opdracht, tips en een voorbeeld

Als je een zzp’er of freelancer inschakelt, is het van belang om alle werkafspraken goed vast te leggen. Dat doe je in een overeenkomst van opdracht (OVO). Wat is dat precies? En waar moet je op letten bij het maken van zo’n overeenkomst?

Soorten arbeidscontracten en hoe ze te beëindigen

Arbeidscontracten heb je in verschillende vormen. In dit artikel vind je een overzicht met de zes belangrijkste overeenkomsten voor vast en flexibel personeel, inclusief de mogelijkheden om ze te beëindigen.

Whitepapers en online tests