Voorbeelden arbeidsovereenkomst
Voorbeelden arbeidsovereenkomst

Voorbeelden van een arbeidscontract

39700 Arbeidscontracten heb je in verschillende vormen, maar ze bevatten vaak een aantal vaste onderdelen. Bekijk voorbeelden van een arbeidscontract voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd.

Arbeidscontract tijdelijk of vast?

Arbeidscontracten bestaan in allerlei vormen en soorten. In de afgelopen jaren is vooral het tijdelijke arbeids­overeenkomst populair geworden, bijvoorbeeld het jaarcontract.

Zorg dat je als ondernemer op de hoogte bent van de verschillende mogelijkheden. Op die manier weet je welke arbeids­overeenkomst het beste past bij de situatie van jouw onderneming en de betreffende werknemer (en functie).

Steeds meer ondernemers kiezen er inmiddels voor om nieuwe werknemers direct een vast contract te geven. Dit komt mede door nieuwe wetgeving, zoals de WAB.

Voorbeeld arbeidscontract

Op de website Werk.nl (onderdeel van het UWV) staan twee modelcontracten die je gratis kunt downloaden, namelijk: 

 1. Voorbeeld tijdelijk contract
 2. Voorbeeld vast contract

In deze documenten staan standaardonderdelen die je kunt aanvullen met specifieke afspraken tussen jou en je werknemer.

Vraag je goed af wat nodig is voor je bedrijf en laat je altijd adviseren door een advocaat of jurist voordat je deze modelcontracten gebruikt. 

Bonus: persoonlijke rapport

Test: Klaar voor (meer) personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel. 

Arbeidscontract, mondeling of schriftelijk?

Hoewel het in de basis niet verplicht is, heeft het de voorkeur om afspraken op papier te zetten. Dit voorkomt dat op een later moment onduidelijkheid ontstaat over elkaars rechten en plichten.

Bovendien willen de meeste ondernemers meer voorwaarden opnemen in het contract dan verplicht is. En dan ben je in sommige gevallen – zoals bij het afspreken van een proeftijd – wel verplicht om afspraken schriftelijk vast te leggen. 

Bedingen in het arbeidscontract

In het arbeidscontract kun je bijzondere afspraken (bedingen) opnemen. Bijvoorbeeld over de volgende 6 onderwerpen:

 1. Proeftijd

  Dit is gebruikelijk bij nieuwe werknemers. Let op de wettelijke regels voor een geldige proeftijd. Zo moet je de proeftijd altijd schriftelijk overeenkomen en mag dit alleen bij een tijdelijk contract voor meer dan 6 maanden of een vast contract.
 2. Concurrentiebeding
  Met een concurrentiebeding kun je verhinderen dat werknemers bij de concurrent gaan werken of zelf een concurrerend bedrijf oprichten. Houd wel rekening met de wettelijke regels, zoals de regel dat een concurrentiebeding in principe alleen mogelijk is in een vast contract.
 3. Relatiebeding
  Met een relatiebeding kun je afspreken dat een werknemer na zijn dienstverband geen klanten of relaties mag benaderen voor zakelijke doeleinden. Een relatiebeding mag je in principe alleen opnemen in een vast contract, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn.
 4. Geheimhoudingsbeding
  Een geheimhoudingsbeding is bedoeld om waardevolle, vertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie binnen de bedrijfsmuren te houden.
 5. Studiekostenbeding
  In een studiekostenbeding staan afspraken over het terugbetalen van scholingskosten. Dit beding moet aan meerdere voorwaarden voldoen.

 6. Verbod op nevenwerkzaamheden
  In principe kan een werknemer ander werk uitvoeren naast zijn reguliere baan. In het arbeidscontract kun je vastleggen dat voor bepaalde nevenwerkzaamheden toestemming nodig is van de werkgever.

Cao

Als je onderneming onder een cao valt, moet je rekening houden met de bepalingen die daarin staan.

Soms staan er voorschriften in je cao over de vorm en inhoud van de arbeids­overeenkomst. Ook kan er sprake zijn van een (verplichte) modelovereenkomst. Controleer dus altijd je cao bij het maken van een arbeidscontract.

Vragen over het arbeidscontract

 • Welke soorten arbeidscontracten zijn er?Er zijn allerlei soorten arbeidscontracten. Je kunt kiezen voor een arbeidscontract voor onbepaalde tijd (vast contract) of bepaalde tijd (tijdelijk contract), zoals een jaarcontract.
 • Wat is een flexibel arbeidscontract?Een flexibel arbeidscontract heeft variabele uren. Bekende flexibele contracten zijn het nulurencontract en het min-maxcontract. In beide gevallen kun je de werknemer flexibel inzetten, bijvoorbeeld in drukke periodes of in vakantietijd.
 • Na hoeveel tijdelijke contracten moet je een vast contract aanbieden?Je mag als werkgever maximaal drie aansluitende contracten aanbieden over een periode van maximaal drie jaar (36 maanden). Het vierde contract geldt dan als contract voor onbepaalde tijd. Ook als je (per ongeluk) opnieuw een jaarcontract geeft wordt dit gezien als een vast contract.
 • Hoe kan ik een arbeidscontract beëindigen?Dat is afhankelijk van het type contract. In alle gevallen heb je te maken met een opzegtermijn. Deze termijn is standaard 1 maand, maar kan ook afhangen van hoe lang de werknemer in dienst is. De opzegtermijn kun je vastleggen in het contract. Bij het beëindigen van een vast contract moet je rekening houden met de regels voor ontslag.
 • Waar vind ik een voorbeeld nulurencontract?Er zijn online verschillende voorbeelden, modelcontracten, sjablonen en tools te vinden die je kunt gebruiken om je eigen nulurencontract te maken. Houd rekening met de nieuwste wetgeving. Lees meer over een nulurencontract maken.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Het jaarcontract, 9 vragen van werkgevers

44739 Het jaarcontract is populair. Wat zijn de voordelen en nadelen? En aan welke eisen moet een jaarcontract voldoen? Antwoord op 9 belangrijke vragen over het jaarcontract.

Whitepapers en online tests