Wat is min max contract
Wat is min max contract

Min-maxcontract, wat is het en hoe werkt het?

Een min-maxcontract is handig bij een wisselend werkaanbod. Hoe werkt dit contract precies? Wat zijn de voor- en nadelen? Tips voor werkgevers, inclusief handige voorbeelden.

Bekijk dit artikel voor:

Wat is een min-maxcontract?

Een min-maxcontract is een arbeids­overeenkomst met flexibele uren. Je spreekt een minimum aantal werkuren af en een maximum aantal uren. Binnen deze uren-afspraak kun je werknemers oproepen om te komen werken.

Waarom een min-maxcontract geven?

Het is goed voor je bedrijfsvoering om naast de groep vaste krachten, gebruik te maken van een zogenoemde 'flexibele schil' van werknemers. Hiermee kun je de personeels­omvang makkelijk aanpassen aan het werkaanbod.

Een flexibele schil kun je op diverse manieren creëren, bijvoorbeeld via payrolling, detachering, uitzendwerk, nulurencontracten of min-maxcontracten. Het min-maxcontract is vooral geschikt als medewerkers flexibel inzetbaar willen zijn, maar ook bepaalde garanties willen hebben.

Een min-maxcontract wordt ook wel een minimum-maximum contract genoemd. Het is in feite een parttime dienstverband met een flexibel onderdeel.

Bonus: persoonlijke rapport

Klaar voor (meer) personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

Onderdelen min-maxcontract

Het min max contract bestaat uit twee componenten. Namelijk:

 1. Minimum uren

  Je spreekt met de werknemer af dat hij een minimum aantal uren per week of per maand zal werken. Dat zijn de zogenoemde 'garantie-uren'.

 2. Maximum uren

  Daarnaast kun je de werknemer oproepen als er meer werk voor hem is, tot een maximum aantal uren dat je in het contract vastlegt, de zogeheten 'bovenminimale uren'.

Jij en je werknemer kunnen bijvoorbeeld afspreken dat hij wekelijks minimaal 15 uur en maximaal 30 uur werkt. Voor de 15 garantie-uren moet je de werknemer altijd loon betalen.

Voor de bovenminimale uren (van 15 tot 30 uur) betaal je alleen loon als de werknemer die daadwerkelijk gewerkt heeft.

Sommige cao’s bevatten beperkende clausules over het min-maxcontract. Zo kan het maximumaantal uren beperkt zijn tot twee maal het minimumaantal.

 

Kijk dus altijd in de cao die voor jouw bedrijf geldig is.

Wetten over min-maxcontract

Sinds 1 januari 2020 gelden er aangepaste regels voor oproepkrachten en het min-maxcontract. Deze staan in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Namelijk:

 1. Je oproepkracht is alleen verplicht te komen werken als je hem minimaal vier dagen van tevoren oproept. Doe je dat niet, dan heeft hij het recht het werk te weigeren.
 2. Zeg je een oproep tot werken korter dan vier dagen van tevoren af, dan moet je de oproepkracht toch uitbetalen.
 3. Na een contractperiode van twaalf maanden ben je als werkgever verplicht om de oproepkracht een contract aan te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in het afgelopen jaar heeft gewerkt.

Referentiedagen en uren min-maxcontract

Sinds augustus 2022 ben je ook verplicht referentiedagen en referentie-uren te bepalen. Dat zijn de momenten waarop je werknemer opgeroepen kan worden.

Nieuwe regels oproepcontracten

Er komen waarschijnlijk nieuwe regels voor oproepcontracten, zoals het min-maxcontract en het nulurencontract. Een contract voor 0 uren wordt waarschijnlijk helemaal verboden. In plaats daarvan moet je je houden aan de voorwaarden in een basiscontract. Daarmee krijgen flexibele werknemers meer zekerheid op een stabiel inkomen. De regels voor het basiscontract gaan mogelijk al in 2024 of 2025 gelden. 

Min-max contract 2024

Blijf op de hoogte van de wetswijzigingen die van invloed zijn op het min-maxcontract en andere oproepcontracten in 2024 en 2025. Via de nieuwsbrief van Ondernemen met personeel ontvang je updates over nieuwe wetten en regels in het MKB. 

Voordelen min-max contract

Het grote voordeel van werken met min-maxcontracten is dat je het personeels­bestand kunt aanpassen aan het werkaanbod. Bij een werkpiek kun je min-maxkrachten oproepen om meer te komen werken.

Ook als een 'gewone' werknemer uitvalt, vang je dit flexibel op met een min-maxkracht. Omdat je in het contract een maximum aantal uren hebt afgesproken, gelden deze extra uren niet als overwerk. Je hoeft dus geen overwerktoeslag te betalen.

Nadelen min-max contract

Een min-max contract heeft twee mogelijke nadelen voor de werkgever.

1. Plicht tot loonbetaling over bovenminimale uren

Als je een werknemer oproept en inroostert voor een aantal uren boven het afgesproken minimum, dan moet je hem voor deze uren loon betalen.

Dat moet ook als je alsnog besluit om de extra uren te laten vervallen, bijvoorbeeld omdat het toch minder druk is dan verwacht. Deze verplichting geldt niet in de eerste zes maanden van het contract.

In sommige cao’s wordt de periode van zes maanden verlengd voor werkzaamheden die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. Valt jouw bedrijf onder een cao, sla die er dan op na.

2. Recht op drie uur loon per werkperiode

Een werknemer heeft recht op drie uur loon per werkperiode. Als je een min-maxkracht oproept voor één uurtje werk, moet je hem dus voor drie uur loon uitbetalen. Dit geldt alleen als het minimumaantal vastgelegde uren minder is dan 15 én de werktijden van de werknemer niet van tevoren zijn bepaald.

Oproepbare uren in het min-maxcontract Min-maxcontract of min max contract

Het min-maxcontract verplicht jou om je werknemer voor de garantie-uren in te schakelen. Voor de bovenminimale uren hoef je hem niet in te schakelen als er geen werk is.

Wel heb je de verplichting hem op te roepen als er aantoonbaar meer werk is waarvoor de werknemer geschikt is. Je mag dit werk dan dus niet door een uitzendkracht laten doen.

De werknemer is verplicht om te komen werken als jij hem oproept of inroostert voor bovenminimale uren. Die verplichting geldt tot het afgesproken maximum aantal uren. Uren boven dat maximum mag hij ook werken, maar je kunt hem daartoe niet verplichten.

Rechtsvermoeden arbeidsomvang min-max contract

Het kan gebeuren dat een werknemer structureel meer werkt dan is afgesproken. In sommige gevallen ben je dan verplicht om het minimum aantal uren in het min-maxcontract aan te passen.

Voorbeeld meer uren min-max contract

Je werknemer heeft een min-maxcontract van 15-30 uur, maar hij werkt iedere week 25 uur. Zijn arbeids­overeenkomst duurt langer dan drie maanden. In dit soort gevallen is er sprake van een 'rechtsvermoeden arbeidsomvang'. Dit houdt in dat de afgesproken arbeidsomvang gelijk moet worden gesteld aan de gemiddelde arbeidsduur per maand, gemeten over de drie voorgaande maanden.

Je werknemer kan dan eisen dat zijn min-max contract wordt aangepast. Als werkgever moet jij voldoen aan de beginselen van goed werkgeverschap. Het is dus slim om dan het minimum overeengekomen aantal uren in het min-max contract aan te passen.

Wil je het risico op dit rechtsvermoeden arbeidsomvang vermijden?

Gebruik het min-maxcontract dan zoals het bedoeld is: reserveer de bovenminimale uren alleen voor incidenteel werk.

Min-maxcontract en loondoorbetaling bij ziekte

Een zieke werknemer heeft recht op minimaal 70 procent van zijn loon als hij niet kan werken. Bij een min-max contract moet je de zieke werknemer minimaal 70 procent over de garantie-uren doorbetalen (eventueel aangevuld tot het minimumloon).

Wordt hij ziek terwijl je hem net voor meer uren hebt ingeroosterd? Dan heeft hij recht op loondoorbetaling van 70 procent voor de ingeroosterde uren.

Clausule voor loondoorbetaling

Wat als een werknemer langer ziek is dan de periode dat je hem bovenminimaal hebt ingeroosterd? Moet je dan loon blijven doorbetalen over de bovenminimale uren, of niet? De wet is hierover onduidelijk, dus je kunt dit beter zelf regelen in het contract.

Bijvoorbeeld met een clausule die aansluit op het rechtsvermoeden arbeidsomvang. De werknemer heeft dan recht op loondoorbetaling over het gemiddeld aantal gewerkte uren in de drie maanden die voorafgingen aan de dag waarop hij ziek werd. Met zo’n clausule zit je altijd goed.

Ontslag en het min-maxcontract

Je kunt een min-maxcontract aangaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Het is een gewone arbeids­overeenkomst, dus net als bij vaste krachten moet je loonheffingen en premies afdragen.

Ook geniet een min-maxkracht de bescherming van het ontslagrecht. Wil je geen gebruik meer maken van iemands diensten, dan moet je het contract formeel beëindigen volgens de regels van het ontslagrecht. 

Bekijk een overzicht van verschillende arbeidscontracten en hoe je ze kunt beëindigen.

Ontslag bij ziekte?

Let op: een zieke werknemer mag je meestal niet ontslaan. Wanneer mag het wel? Lees meer over zieke werknemer ontslaan.

Download voorbeeld min-maxcontract

Het zelf opstellen van een min-maxcontract hoeft niet ingewikkeld te zijn. Er zijn op internet veel voorbeelden, sjablonen en modelcontracten te vinden, zoals:

Vragen over het min max contract

 • Hoe werkt een min-maxcontract?

  Een min-maxcontract is een parttime dienstverband met een flexibel onderdeel. Je spreekt met de werknemer af dat hij een minimumaantal uren per week of per maand zal werken. Daarnaast kun je de werknemer oproepen als er meer werk voor hem is.

 • Wat zijn de voor- en nadelen van een min max contract?

  Het grote voordeel van werken met een min max contract is dat je de inzet van personeel kunt aanpassen aan het werkaanbod. Een nadeel is dat je als werkgever de plicht hebt tot loonbetaling over bovenminimale uren. Ook heeft een werknemer met een min max contract recht op drie uur loon per werkperiode.

 • Hoe werkt loondoorbetaling bij ziekte?

  Bij een min-maxcontract moet je de zieke werknemer minimaal 70% over de garantie-uren doorbetalen (eventueel aangevuld tot het minimumloon). Wordt hij ziek terwijl je hem net voor meer uren hebt ingeroosterd dan heeft hij recht op loondoorbetaling van 70% voor de ingeroosterde uren.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Overeenkomst van opdracht, tips en een voorbeeld

Als je een zzp’er of freelancer inschakelt, is het van belang om alle werkafspraken goed vast te leggen. Dat doe je in een overeenkomst van opdracht (OVO). Wat is dat precies? En waar moet je op letten bij het maken van zo’n overeenkomst?

Voorbeelden van een arbeidscontract

Arbeidscontracten heb je in verschillende vormen, maar ze bevatten vaak een aantal vaste onderdelen. Bekijk voorbeelden van een arbeidscontract voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd.

Soorten arbeidscontracten en hoe ze te beëindigen

Arbeidscontracten heb je in verschillende vormen. In dit artikel vind je een overzicht met de zes belangrijkste overeenkomsten voor vast en flexibel personeel, inclusief de mogelijkheden om ze te beëindigen.

Whitepapers en online tests