Wat kost horeca­personeel?

horecapersoneel

Krijg direct inzicht in kosten van horeca­personeel.

Min max contract horeca
Min max contract horeca

Min-maxcontract in de horeca, zo werkt het

Wat is een min-maxcontract? Wat zijn de aandachtspunten voor de horeca? Welke regels bevatten de wet en de horeca-cao over min-maxcontracten? Een overzicht, inclusief voorbeelden.

Wat is een min-maxcontract?

Een min-maxcontract is een parttimecontract met een flexibel onderdeel. Een min-maxcontract bevat twee soorten uren:

 1. Garantie-uren (min)

  Je spreekt met de werknemer af dat hij een minimumaantal uren per week of per maand zal werken. Dit zijn de zogenoemde ‘garantie-uren’.

 2. Bovenminimale uren (max)

  Je kunt de werknemer oproepen als er meer werk voor hem is. Het maximum van deze extra uren leg je vast in het contract. Dit zijn de zogeheten ‘bovenminimale uren’.

Bijvoorbeeld: Je spreekt met je werknemer af dat hij wekelijks minimaal 12 uur en maximaal 24 uur werkt. Voor de 12 garantie-uren moet je de werknemer altijd loon betalen, ook als er geen werk is.

Voor de extra uren (van 12 tot 24 uur) betaal je alleen loon als de werknemer die daadwerkelijk gewerkt heeft. Het uurloon voor extra uren is even hoog als het uurloon voor garantie-uren, tenzij anders afgesproken.

Handig in de horeca

Een min-maxcontract werkt goed in de horeca. Je geeft je werknemer net wat meer zekerheid dan met een nulurencontract en toch kun je hem flexibel inzetten. Je roept bijvoorbeeld een ober op om extra te werken in het weekend als er iemand uitvalt.

Bonus: persoonlijke rapport

Klaar voor nieuw horeca­personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) horeca­personeel. 

Wetten min-maxcontract horeca

Er gelden een aantal belangrijke regels voor oproepkrachten. Deze staan onder meer in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Dit zijn ze:

 • Minimaal 4 dagen van tevoren oproepen
  Een oproepkracht met een nulurencontract of min-maxcontract is alleen verplicht te werken als je hem minimaal vier dagen van tevoren oproept. Anders heeft hij het recht het werk te weigeren.
  • Let op: In de horeca-cao staat dat deze oproeptermijn mag worden verkort tot 24 uur van tevoren.
 • Op tijd afzeggen
  Als jij een oproep om te werken korter dan vier dagen van tevoren afzegt, dan moet je de oproepkracht toch uitbetalen.
 • Na 1 jaar contract geven
  Na een contractperiode van twaalf maanden ben je als werkgever verplicht om je oproepkracht een contract te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in dat jaar heeft gewerkt.

Wet voorspelbare arbeidsvoorwaarden

In de richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (sinds augustus 2022) staan enkele belangrijke regels voor horeca-bedrijven met oproepkrachten. Namelijk:

 • Je werknemer mag na een halfjaar een schriftelijk verzoek indienen voor een arbeids­overeenkomst voor onbepaalde tijd of overeenkomst met vaste arbeidsomvang. Je bent als werkgever verplicht hierop te reageren.
 • Als de werktijden van je werknemer onvoorspelbaar zijn moet je als werkgever een voorspelbaar werkpatroon creëren. Medewerkers met een oproepcontract moeten vooraf weten op welke dagen en tussen welke uren zij kunnen worden opgeroepen.
  • Leg dus voor al je oproepkrachten referentiedagen en referentie-uren vast in de arbeids­overeenkomst. Denk daarbij ook aan beschikbaarheid op feestdagen en/of bijzondere festiviteiten.

Min-maxcontract en horeca-cao

De horeca-cao bevat extra regels voor oproepcontracten. In de cao wordt gesproken over invalkrachten. Als jouw werknemer voldoet aan de criteria van een invalkracht, dan geldt ook het volgende:

Weigeren van een oproep

Een invalkracht mag een oproep in bepaalde gevallen weigeren. Dat mag hij doen als hij van mening is dat hij niet aan een oproep kan voldoen, omdat hij:

 • al een andere werkafspraak heeft gemaakt; of
 • een les moet volgen of een tentamen of examen moet doen.

Voor je werknemer mag het weigeren van een oproep dan verder geen gevolgen hebben.

Opbouw vakantiedagen

Een invalkracht kan vakantiedagen uitbetaald krijgen als vergoeding tegelijk met het loon. Je moet deze vergoeding dan apart op de loonstrook verantwoorden.

Vakantie opnemen

Neemt een invalkracht vakantie op? Dan ontvangt hij geen vergoeding meer, omdat die al tegelijk met het eerdere loon is uitbetaald.

Lees de volledige cao-tekst (pdf) om alle bepalingen over de invalkracht te lezen. Als je niet voldoet aan de criteria is je werknemer geen 'invalkracht' volgens de horeca-cao en gelden de wettelijke regels voor het min-maxcontract.

Voorbeeld min-maxcontract horeca

Je kunt zelf een min-maxcontract opstellen. Het is slim om daarbij een of meerdere voorbeeldcontracten als basis te gebruiken, zoals:

Laat je contract altijd controleren door iemand met voldoende kennis van het arbeidsrecht.

Aandachtspunten min-maxcontract horeca

Als je een werknemer een min-maxcontract geeft, moet je in de praktijk rekening houden met het volgende:

1. Recht op drie uur loon per oproep

Als je een min-maxkracht oproept en hem minder dan drie uur laat werken, moet je hem toch altijd voor drie uur uitbetalen. Dit geldt alleen als het minimumaantal vastgelegde uren per week minder is dan 15 én de werktijden van de werknemer niet van tevoren zijn bepaald.

2. Loondoorbetaling bij ziekte

Een zieke werknemer met een min-maxcontract heeft recht op loondoorbetaling bij ziekte. Het gaat om minimaal 70% loon over zijn garantie-uren. Als het bedrag daarmee onder het minimumloon (per uur) komt, moet je dit aanvullen tot het minimumloon.

Wordt hij ziek terwijl je hem net voor meer uren hebt ingeroosterd? Dan heeft hij ook recht op loondoorbetaling van 70% voor de ingeroosterde bovenminimale uren (aangevuld tot het minimumloon).

Clausule over loon bij ziekte

De wet is onduidelijk over loondoorbetaling van langdurig zieke werknemers met een min-maxcontract. Welke uren tellen mee en welke niet? Het is slim om hierover een clausule op te nemen in het contract.

Bepaal bijvoorbeeld dat je werknemer loon krijgt over het gemiddeld aantal gewerkte uren in de drie maanden die voorafgingen aan de dag waarop hij ziek werd. Dan voldoe je in ieder geval aan het rechtsvermoeden arbeidsomvang.

3. Oproepbare uren

Je bent verplicht om je werknemer voor de garantie-uren in te schakelen. Voor de bovenminimale uren hoef je hem niet in te schakelen als er geen werk is.

Wel heb je de verplichting een werknemer op te roepen als er aantoonbaar meer werk is waarvoor de werknemer geschikt is. Je mag dit werk dan dus niet door een uitzendkracht laten doen.

Wetgeving 2024

In 2024 en 2025 zijn er nieuwe wetswijzigingen voor horecaondernemers in Nederland. Wat zijn de belangrijkste nieuwe wetten rond horeca­personeel? Bekijk de actuele wetgeving en wetten van 2024.

Er komt mogelijk een basiscontract voor flexibel personeel. Zorg dat je contracten voldoen aan die nieuwe eisen.

 • Volg verder altijd de laatste instructies en voorbeelden in de horeca cao van dit jaar.
 • Blijf op de hoogte van nieuwe wetten en regels via de gratis nieuwsbrief van Ondernemen met personeel.

Meest gelezen

Minimumloon in de horeca, zo werkt het

Wat is het minimumloon in de horeca? En wat betaal je als een horecawerknemer nog maar 16, 17, 18, 19 of 20 jaar is? Alles over het minimumloon en minimumjeugdloon in de horeca.

Nulurencontract in de horeca, dit zijn de regels

Het werk in de horeca is niet altijd voorspelbaar en kent pieken en dalen. Met een nulurencontract kun je op een flexibele manier hierop inspelen. Wel moet je als horecaondernemer rekening houden met de wet en de horeca-cao. Wat zijn de regels voor het nulurencontract horeca?

Uurloon in de horeca, hoe zit het precies?

In de horeca wordt vaak gewerkt met een uurloon. Hoe bereken je het uurloon? Wat is het minimumuurloon in de horeca? En betaal je een hoger uurloon op feestdagen en zondagen? Zo zit het.

Whitepapers en online tests