Wat kost horeca­personeel?

horecapersoneel

Krijg direct inzicht in kosten van horeca­personeel.

horeca cao
horeca cao

Cao horeca, 4 aandachtspunten voor ondernemers

In de horeca is er een verplichte cao. Weet jij al hoe je de cao moet gebruiken en waar je op moet letten in de praktijk? Download hier de cao horeca en bekijk 4 aandachtspunten voor werkgevers.

Wat is een cao?

CAO is de afkorting van 'collectieve arbeids­overeenkomst'. In een cao staan de arbeidsvoorwaarden die bedrijven minimaal moeten bieden aan hun personeel. Bijvoorbeeld het minimumloon, werktijden en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Een cao kan verplicht zijn voor bedrijven binnen een bepaalde bedrijfstak of branche.

Cao horeca 2024

Er is een nieuwe cao voor de horeca in 2024. De looptijd van de cao is van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Download de cao horeca 2024 (pdf).

De cao horeca komt tot stand op initiatief van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de vakbonden CNV Vakmensen en FNV Horeca. Werkgevers die lid zijn van het Nederlands Horeca Gilde (NHG), zijn uitgezonderd van de verplichte horeca-cao. Zij vallen nog onder de NHG-cao.

Cao horeca algemeen verbindend verklaard

De vorige horeca-cao werd algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat ook horecabedrijven die niet zijn aangesloten bij KHN, maar wel onder de werkingssfeer van de cao vallen, de horeca-cao moeten toepassen. Ook voor de nieuwe cao is een verzoek ingediend om hem algemeen verbindend te verklaren.

Aanpassingen horeca cao 2024

Dit zijn de belangrijkste punten uit de nieuwe horeca-cao voor 2024:

 • Het loongebouw is aangepast: werknemers in de horeca krijgen 8 tot 12 procent meer loon.
  • De loonstijging komt vooral door het nieuwe wettelijk minimum uurloon van 13,27 euro voor werknemers van 21 jaar.
  • Heb je in de afgelopen 1,5 jaar zelf een loonsverhoging gegeven, dus buiten de cao-verhogingen om? Dan mag je die verrekenen met de nieuwe verplichte loonstijging van 1 januari 2024.
 • Nieuw: Er geldt nu een verplichte stagevergoeding van minimaal 350 euro per maand.

Cao horeca 2024: 4 aandachtspuntenCao horeca 2022 2023

In de horeca-cao staan een aantal bepalingen die nieuw zijn ten opzichte van de vorige horeca-cao. Let met name op deze vier zaken:

1. Loontabellen horeca 2024

Meerdere keren per jaar is er sprake van aanpassing van het loon. In ieder geval op 1 januari en op 1 juli. Dit heeft te maken met de aanpassing van het wettelijk minimumloon. Dit heeft meestal direct gevolgen voor medewerkers in de horeca.

Zo krijgen vakkrachten verplicht een paar procent loonsverhoging volgens de cao. Ook als je werknemer weer een jaar langer in dienst is, volgt er vaak een loonsverhoging. Houd dus altijd rekening met de nieuwste loontabellen in de horeca.

Bekijk de nieuwe loontabellen horeca cao 2024.

Op zoek naar oudere loontabellen? Bekijk de loontabellen van 2023.

Wat kost horecapersoneel?

Wat kost horeca­personeel?

Lees het gratis whitepaper met daarin de personeels­kosten op een rij voor horeca en tips om slim te besparen.

2. Loonsverhogingen verrekenen 

Alle extra loonsverhoging die je zelf in de periode van 1 juli 2022 t/m 31 december 2023 hebt gegeven, mag je verrekenen met de verplichte cao-loonsverhoging op 1 januari 2024. Het gaat om loonsverhoging buiten de cao om, dus niet om cao-verhogingen of een jaarlijkse periodiek. Ook de periodiek waar een medewerker op 1 januari 2024 recht op heeft mag niet verrekend worden. 

Ook een loonsverhoging door promotie, mag je niet verrekenen. Dit is een verhoging op basis van de cao, tenzij het salaris boven het basisloon van een nieuwe functiegroep is gesteld. Het verschil tussen basisloon en feitelijk loon zou je kunnen verrekenen, maar dat is niet aan te raden.

3. Overuren uitbetalen

Volgens de nieuwe cao moet je overgebleven overuren binnen een maand uitbetalen. Het gaat om overuren die niet binnen drie maanden na de referteperiode gecompenseerd worden in tijd voor tijd. Hanteer je als referteperiode een kalenderjaar, dan betekent dit dat overuren van 2023 die op 31 maart 2024 nog niet zijn gecompenseerd, uitbetaald moeten worden in april 2024.

4. CAO maar 1 jaar geldig

De horeca-cao is maar 1 jaar geldig. Voor 2025 zal er weer een nieuwe cao komen. De korte looptijd komt volgens KHN door 'de onvoorspelbare economie' en 'nieuwe arbeidswetgeving' die verwacht wordt op 1 januari 2025. Vanwege die aanpassingen, zal er dus weer een nieuwe cao volgen.

De minimumlonen wijzigen ieder halfjaar. De actuele bedragen en tabellen vind je in het artikel Minimumloon in de horeca, zo werkt het.

Slimme arbeidsvoorwaarden in de horeca

In de cao staan alleen minimumvereisten. Dat betekent dat je als werkgever altijd meer mag bieden aan je werknemers.

Meer loon, meer vakantiedagen en meer secundaire arbeidsvoorwaarden. De afspraken die je maakt met een werknemer leg je vast in een individuele arbeids­overeenkomst.

Door sollicitanten en werknemers net even wat meer te bieden, kun je ervoor zorgen dat vakmensen in de horeca graag voor jou willen werken.

Zorg dus dat je opvalt op de arbeidsmarkt door net iets meer te bieden dan de concurrent. Lees meer over aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden in de horeca.

Besparen op arbeidskosten

Door slimme arbeidsvoorwaarden te bieden, kun je aanzienlijk besparen op personeels­kosten. Wil je meer weten over alle kosten rondom horeca­personeel en hoe je er slim op kunt besparen? Lees het gratis whitepaper over personeels­kosten in de horeca.

Vragen over cao horeca 2024

 • Wat is een cao?

  CAO is de afkorting van 'collectieve arbeids­overeenkomst'. Een cao bevat de arbeidsvoorwaarden van een grote groep werknemers. Deze cao-afspraken zijn lang niet altijd vrijblijvend. Controleer daarom of je verplicht bent om een cao toe te passen.

 • Wanneer is een cao verplicht?

  Een cao is verplicht in 4 gevallen: als je zelf een cao hebt afgesloten, als je lid bent van een werkgeversorganisatie die een cao heeft afgesloten voor jouw bedrijfstak, als de minister van SZW een cao verplicht heeft gesteld voor jouw bedrijfstak en als je een incorporatiebeding hebt opgenomen in de arbeids­overeenkomst. 

 • Waarom zou ik een zelf een cao afsluiten?

  Je hoeft dan niet langer met iedere werknemer apart afspraken te maken over zijn contract. In de arbeids­overeenkomst kun je volstaan met een verwijzing naar de cao. Alleen secundaire arbeidsvoorwaarden en persoonlijke afspraken leg je individueel vast.

 • Hoe lang is de cao horeca geldig?

  Een cao wordt voor een bepaalde tijdsduur aangegaan. Meestal gaat het om één of twee jaar. De huidige cao horeca loopt van 1 januari 2022 tot 31 december 2023. Uiteraard proberen cao-partijen een nieuwe cao naadloos te laten aansluiten op de voorgaande. Dat lukt in de praktijk niet altijd. In dat geval is er een cao-loze periode waarin de cao 'nawerking' heeft, totdat er een nieuwe cao komt.

 • Hoe bepaal je het uurloon horeca?

  Hoe hoog het uurloon moet zijn is afhankelijk van het minimumloon in de cao horeca en de individuele afspraken die je met je medewerker maakt. Het wettelijk minimumloon per maand, week of dag kun je zelf omrekenen naar een uurloon.

 • Waarom kan het uurloon elk halfjaar veranderen?

  De overheid past twee keer per jaar het wettelijk minimumloon aan. Iedere werkgever, dus ook in de horeca, moet voor 1 januari en voor 1 juli bekijken of medewerkers recht hebben op verhoging van het uurloon. 

 • Wat als je onder het minimumloon betaalt?

  Als je minder dan het minimumloon betaalt, is dat onderbetaling. Je kunt dan een flinke boete krijgen van de Arbeidsinspectie. Het levert je ook ontevreden personeel op en een slechte reputatie als werkgever.

 • Hoe zit het met loon op zondagen en feestdagen?

  Voor werken op zondag zijn geen wettelijke regels rondom het uurloon. Je hoeft dus geen compensatie-uren of extra uurloon te betalen. Voor werken op erkende feestdagen heeft de KHN in de horeca-cao vastgelegd dat horecamedewerkers voor ieder gewerkt uur of gedeelte van een uur recht hebben op vervangende vrije tijd. Dit moet binnen 26 weken na de feestdag worden toegekend

Zekerheid horecapersoneel

Ga voor zekerheid in de horeca

Wat doe je als er brand uitbreekt in de keuken of je kok een bedrijfsongeval krijgt? Zorg dat jouw horecazaak blijft bestaan als het even tegenzit. 

Meest gelezen

Minimumloon in de horeca, zo werkt het

Wat is het minimumloon in de horeca? En wat betaal je als een horecawerknemer nog maar 16, 17, 18, 19 of 20 jaar is? Alles over het minimumloon en minimumjeugdloon in de horeca.

Nulurencontract in de horeca, dit zijn de regels

Het werk in de horeca is niet altijd voorspelbaar en kent pieken en dalen. Met een nulurencontract kun je op een flexibele manier hierop inspelen. Wel moet je als horecaondernemer rekening houden met de wet en de horeca-cao. Wat zijn de regels voor het nulurencontract horeca?

Uurloon in de horeca, hoe zit het precies?

In de horeca wordt vaak gewerkt met een uurloon. Hoe bereken je het uurloon? Wat is het minimumuurloon in de horeca? En betaal je een hoger uurloon op feestdagen en zondagen? Zo zit het.

Whitepapers en online tests