Wat kost horeca­personeel?

horecapersoneel

Krijg direct inzicht in kosten van horeca­personeel.

horeca cao
horeca cao

Cao horeca, 4 aandachtspunten voor ondernemers

30483 In de horeca is er een verplichte cao. Weet jij al hoe je de cao moet gebruiken en waar je op moet letten in de praktijk? Download hier de cao horeca en bekijk 4 aandachtspunten voor werkgevers.

Wat is een cao?

CAO is de afkorting van 'collectieve arbeids­overeenkomst'. In een cao staan de arbeidsvoorwaarden die bedrijven minimaal moeten bieden aan hun personeel. Bijvoorbeeld het minimumloon, werktijden en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Een cao kan verplicht zijn voor bedrijven binnen een bepaalde bedrijfstak of branche.

Cao horeca 2022 - 2023

Er is een akkoord bereikt voor een nieuwe cao horeca voor 2022 en 2023. De looptijd van de cao is van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. Vanaf 1 april 2022 gaan er een aantal wijzigingen in, zoals een loonsverhoging voor vakkrachten.

De cao horeca komt tot stand op initiatief van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de vakbonden CNV Vakmensen en FNV Horeca. Werkgevers die lid zijn van het Nederlands Horeca Gilde (NHG), zijn uitgezonderd van de verplichte horeca-cao. Zij vallen nog onder de NHG-cao.

Cao horeca algemeen verbindend verklaard

De horeca-cao is algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat ook horecabedrijven die niet zijn aangesloten bij KHN, maar wel onder de werkingssfeer van de cao vallen, de horeca-cao moeten toepassen.

Aanpassingen horeca cao 2022 - 2023

De belangrijkste punten uit de nieuwe horeca-cao:

 • Loonsverhoging van 3,4% op 1 april 2022 en 2% op 1 januari 2023 voor vakkrachten beneden het eindloon.
 • Loonsverhoging van 2% op 1 april 2022 en 2% op 1 januari 2023 voor vakkrachten boven het eindloon (mits 24 maanden in dienst).
 • Lonen van niet-vakkrachten en BBL-leerlingen worden per 1 september 2022 gekoppeld aan functiegroep 1. Daarmee gaan de lonen van jongeren omhoog.
 • Loongebouw met treden met daarin verwerkt een jaarlijkse periodiek van 2% bij voldoende functioneren.
 • Per 1 januari 2023 een individueel keuzebudget van 150 euro per jaar voor eigen ontwikkeling.
 • Betere balans werk en privé door o.a. een betere regeling min- en plusuren en een rooster dat minimaal 3 weken van tevoren bekend gemaakt moet worden.
 • Behoud van flexibiliteit rond seizoen krachten- en oproepovereenkomsten.Cao horeca 2022 2023

Cao horeca, 4 aandachtspunten

In de horeca-cao staan een aantal bepalingen die nieuw zijn ten opzichte van de vorige horeca-cao. Let met name op deze vier zaken:

1. Loontabellen horeca 2023

Bijna ieder jaar is er sprake van aanpassing van het loon. Zo krijgen vakkrachten verplicht een paar procent loonsverhoging volgens de cao. Houd dus rekening met de nieuwste loontabellen in de horeca.

Bekijk de loontabellen voor 2023.

Wat kost horecapersoneel?

Wat kost horeca­personeel?

Lees het gratis whitepaper met daarin de personeels­kosten op een rij voor horeca en tips om slim te besparen.

2. Situatie afhankelijk van corona 

Door de coronacrisis is de situatie in de horeca begin 2022 nog onzeker. Bekijk meer tips voor werkgevers in de horeca in het artikel Ondernemen in coronatijd, 5 tips.

3. Sneller vakkracht 

Een medewerker wordt eerder gezien als vakkracht doordat een vakdiploma en/of ervaring bij een andere werkgever nu ook meetelt.

4. WAB en aanpassingen voor horeca

Alle werkgevers moeten voldoen aan de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Maar er zijn enkele afwijkende regels voor de horeca opgenomen in de cao, namelijk:

 • De oproeptermijn bij een oproepovereenkomst is verkort van 4 dagen naar 24 uur.
 • Voor seizoenkrachten is de verplichte pauze tussen twee tijdelijke contracten niet maximaal 6 maanden, maar maximaal 3 maanden.
  • ​​Het is seizoenwerk als het werk voor die ene seizoenkracht minder dan 9 maanden in een jaar beschikbaar is en kan worden gedaan. Hierdoor ontstaat er geen contract voor onbepaalde tijd.
 • Bij seizoenswerk en afhankelijkheid van klimaat en natuur (zoals strandhoreca, seizoenhotels en seizoenterrassen) zijn nieuwe verplichtingen uit de WAB niet van toepassing.
  • Denk aan de verplichte oproeptermijn, extra uitbetalen als een oproep kort van tevoren wijzigt of een verplicht aanbod van arbeidsomvang na 12 maanden.
 • Alleen bij een nieuwe 'invalkracht nul-uren' mag je nog het principe 'geen werk, geen loon' toepassen. Voor deze invalkracht geldt dat hij zelf een opzegtermijn van een dag heeft. Na elke 12 maanden moet je deze invalkracht een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang met loonbetaling.

De minimumlonen wijzigen ieder halfjaar. De actuele bedragen en tabellen vind je in het artikel Minimumloon in de horeca, zo werkt het.

Slimme arbeidsvoorwaarden in de horeca

In de cao staan alleen minimumvereisten. Dat betekent dat je als werkgever altijd meer mag bieden aan je werknemers.

Meer loon, meer vakantiedagen en meer secundaire arbeidsvoorwaarden. De afspraken die je maakt met een werknemer leg je vast in een individuele arbeids­overeenkomst.

Door sollicitanten en werknemers net even wat meer te bieden, kun je ervoor zorgen dat vakmensen in de horeca graag voor jou willen werken.

Zorg dus dat je opvalt op de arbeidsmarkt door net iets meer te bieden dan de concurrent. Lees meer over aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden in de horeca.

Besparen op arbeidskosten

Door slimme arbeidsvoorwaarden te bieden, kun je aanzienlijk besparen op personeels­kosten. Wil je meer weten over alle kosten rondom horeca­personeel en hoe je er slim op kunt besparen? Lees het gratis whitepaper over personeels­kosten in de horeca.

Vragen over cao horeca

 • Wat is een cao?CAO is de afkorting van 'collectieve arbeids­overeenkomst'. Een cao bevat de arbeidsvoorwaarden van een grote groep werknemers. Deze cao-afspraken zijn lang niet altijd vrijblijvend. Controleer daarom of je verplicht bent om een cao toe te passen.
 • Wanneer is een cao verplicht?Een cao is verplicht in 4 gevallen: als je zelf een cao hebt afgesloten, als je lid bent van een werkgeversorganisatie die een cao heeft afgesloten voor jouw bedrijfstak, als de minister van SZW een cao verplicht heeft gesteld voor jouw bedrijfstak en als je een incorporatiebeding hebt opgenomen in de arbeids­overeenkomst. 
 • Waarom zou ik een zelf een cao afsluiten?Je hoeft dan niet langer met iedere werknemer apart afspraken te maken over zijn contract. In de arbeids­overeenkomst kun je volstaan met een verwijzing naar de cao. Alleen secundaire arbeidsvoorwaarden en persoonlijke afspraken leg je individueel vast.
 • Hoe lang is de cao horeca geldig?Een cao wordt voor een bepaalde tijdsduur aangegaan. Meestal gaat het om één of twee jaar. De huidige cao horeca loopt van 1 januari 2022 tot 31 december 2023. Uiteraard proberen cao-partijen een nieuwe cao naadloos te laten aansluiten op de voorgaande. Dat lukt in de praktijk niet altijd. In dat geval is er een cao-loze periode waarin de cao 'nawerking' heeft, totdat er een nieuwe cao komt.
 • Hoe bepaal je het uurloon horeca?Hoe hoog het uurloon moet zijn is afhankelijk van het minimumloon in de cao horeca en de individuele afspraken die je met je medewerker maakt. Het wettelijk minimumloon per maand, week of dag kun je zelf omrekenen naar een uurloon.
 • Waarom kan het uurloon elk halfjaar veranderen?De overheid past twee keer per jaar het wettelijk minimumloon aan. Iedere werkgever, dus ook in de horeca, moet voor 1 januari en voor 1 juli bekijken of medewerkers recht hebben op verhoging van het uurloon. 
 • Wat als je onder het minimumloon betaalt?Als je minder dan het minimumloon betaalt, is dat onderbetaling. Je kunt dan een flinke boete krijgen van de Arbeidsinspectie. Het levert je ook ontevreden personeel op en een slechte reputatie als werkgever.
 • Hoe zit het met loon op zondagen en feestdagen?Voor werken op zondag zijn geen wettelijke regels rondom het uurloon. Je hoeft dus geen compensatie-uren of extra uurloon te betalen. Voor werken op erkende feestdagen heeft de KHN in de horeca-cao vastgelegd dat horecamedewerkers voor ieder gewerkt uur of gedeelte van een uur recht hebben op vervangende vrije tijd. Dit moet binnen 26 weken na de feestdag worden toegekend

Zekerheid horecapersoneel

Ga voor zekerheid in de horeca

Wat doe je als er brand uitbreekt in de keuken of je kok een bedrijfsongeval krijgt? Zorg dat jouw horecazaak blijft bestaan als het even tegenzit. 

Meest gelezen

Minimumloon in de horeca, zo werkt het

191645 Wat is het minimumloon in de horeca? En wat betaal je als een horecawerknemer nog maar 16, 17, 18, 19 of 20 jaar is? Alles over het minimumloon en minimumjeugdloon in de horeca.

Uurloon in de horeca, hoe zit het precies?

25945 In de horeca wordt vaak gewerkt met een uurloon. Hoe bereken je het uurloon? Wat is het minimumuurloon in de horeca? En betaal je een hoger uurloon op feestdagen en zondagen?

Whitepapers en online tests