Vakkracht, invalkracht en seizoenkracht horeca
Vakkracht, invalkracht en seizoenkracht horeca

Vakkracht, invalkracht en seizoenkracht in de horeca

De verplichte horeca-cao heeft het over een vakkracht, invalkracht en seizoenkracht. Wat zijn dit voor horecamedewerkers? En wat regelt de cao voor ze? Uitleg voor werkgevers in de horeca met voorbeeldcontracten.

De horeca-cao is verplicht voor bijna alle horecawerkgevers. Deze cao van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) bevat bepalingen over vakkrachten, invalkrachten en seizoenkrachten.

Het is verstandig om je te verdiepen in deze bepalingen. Daarmee kun je bijvoorbeeld voorkomen dat je een vakkracht te weinig betaalt. Of je kunt bij een invalkracht gebruikmaken van een langere uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting als er geen werk voorhanden is.

Uitsluiting loondoorbetalingsplicht

In het arbeidscontract kun je opnemen dat de loondoorbetalingsverplichting de eerste zes maanden wordt uitgesloten. Dit betekent dat jij in die zes maanden geen salaris betaalt voor de uren die na een oproep niet gewerkt zijn. 

Een uitzondering op de verplichte cao is gemaakt voor werkgevers die lid zijn van het Nederlands Horeca Gilde (NHG). Zij zijn gebonden aan de NHG-cao.

Nulurencontract verboden in 2024?

In sommige gevallen is een nulurencontract verboden. De plannen worden steeds concreter maar het is nog niet zeker. Inmiddels zijn er al een aantal nieuwe regels van toepassing voor oproepcontracten. Lees de actuele aanpassingen voor oproepkrachten.

Vakkracht in de horeca

Wanneer is iemand een vakkracht?

Een vakkracht wordt in de horeca-cao als volgt omschreven:

‘De werknemer van 18 jaar of ouder die aantoonbaar over voldoende ervaringsuren in de desbetreffende functie beschikt.’

Volgens de cao is in ieder geval sprake van voldoende ervaringsuren als de werknemer in de functie feitelijk 1976 ervaringsuren bij jou heeft opgebouwd vanaf zijn 18e verjaardag. Het maakt daarbij niet uit of dit in voltijd of deeltijd was.

Ga je een arbeids­overeenkomst aan met een werknemer van 18 jaar of ouder? En is hij op basis van ervaringsuren nog geen vakkracht? Dan bepaal je in de arbeids­overeenkomst hoeveel ervaringsuren tot maximaal 1976 hij nog moet verwerven.

Tijdens het dienstverband van de werknemer houd je bij hoeveel ervaringsuren hij opbouwt.

De verschillende categorieën sluiten elkaar niet uit. Een vakkracht kan bijvoorbeeld tegelijkertijd een invalkracht (zie hierna) zijn.

Wat regelt de horeca-cao voor een vakkracht?

De horeca-cao regelt het volgende voor een vakkracht:

  • een basisloon uit de loontabel van KHN voor een jeugdige vakkracht (18 tot en met 20 jaar) of vakvolwassen vakkracht (vanaf 21 jaar)
  • een feestdagencompensatie

Voldoet een werknemer niet aan de criteria voor een vakkracht? Dan heeft hij geen recht op het basisloon en moet je hem in elk geval het minimumloon betalen. Ook heeft hij dan geen recht op de feestdagencompensatie uit de horeca-cao.

Bekijk de horeca cao om alle bepalingen over de vakkracht te lezen.

Horeca ziekteverzuimverzekering

Ziekte­verzuim in de horeca

Struikelt je ober of snijdt je chef-kok zich en raakt hij daarbij gewond? Het kan zijn dat jouw medewerker voorlopig niet kan werken

Invalkracht in de horeca

Wanneer is iemand een invalkracht?

Een invalkracht wordt in de horeca-cao als volgt omschreven:

‘De werknemer die werkzaamheden verricht van een bedrijfsfunctie, waarvan de werkzaamheden van incidentele aard zijn en geen vaste omvang hebben.’

Het is dus belangrijk dat het werk van incidentele aard is en geen vaste omvang heeft. Volgens de cao kan dit onder meer het geval zijn bij van buiten komende omstandigheden die buiten je macht als werkgever liggen.

Een invalkracht moet je verder garantie-uren bieden. Zo moet je ten minste 156 uur werk garanderen per periode van 52 weken. Dit komt neer op gemiddeld minimaal 3 uur per week.

Ga je een arbeids­overeenkomst aan voor een kortere periode dan 52 weken? Dan bereken je de garantie-uren evenredig naar de duur van de arbeids­overeenkomst. Een voorbeeld: bij een arbeids­overeenkomst die 26 weken duurt, heeft de werknemer 78 garantie-uren.

Lees meer over de invalkracht in het artikel over het nulurencontract in de horeca.

Wat regelt de horeca-cao voor een invalkracht?

De horeca-cao regelt het volgende voor een invalkracht:

  1. een langere uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting als er geen werk voorhanden is, waardoor een nulurencontract langer dan 6 maanden een ‘echt’ nulurencontract is
  2. de mogelijkheid voor een invalkracht om een oproep in bepaalde gevallen te weigeren
  3. de mogelijkheid voor een werkgever om vakantiedagen uit te betalen als vergoeding tegelijk met het loon en dit apart op de loonstrook te verantwoorden (een invalkracht ontvangt bij het opnemen van vakantie dan geen vergoeding meer, omdat dit al tegelijk met het eerdere loon is uitbetaald)
  4. Voldoet een werknemer niet aan de criteria voor een invalkracht? En heeft hij wel een oproepcontract? Dan moet je rekening houden met de wettelijke regels voor een oproepkracht.

Bekijk de horeca cao om alle bepalingen over de invalkracht te lezen.

Seizoenkracht in de horeca

Wanneer is iemand een seizoenkracht?

Een seizoenkracht wordt in de horeca-cao als volgt omschreven:

‘De werknemer die werkzaamheden verricht van een bedrijfsfunctie, waarvan de werkzaamheden slechts gedurende een periode van ten hoogste negen maanden per jaar door deze werknemer kunnen worden uitgeoefend.’

Volgens de cao gaat het hier niet om elk willekeurig seizoen van ten hoogste 9 maanden per jaar. Het seizoensmatige karakter van de werkzaamheden moet namelijk voortvloeien uit klimatologische en/of andere natuurlijke omstandigheden.

KHN geeft in een toelichting op haar website onder meer als voorbeeld een strandpaviljoen dat maar een aantal maanden in het jaar open mag zijn vanwege klimatologische omstandigheden.

In de arbeids­overeenkomst moet je opnemen dat de bedrijfsfunctie een functie voor een seizoenkracht betreft. Verder mag je de werknemer niet inzetten buiten het seizoen van ten hoogste 9 maanden.

Wat regelt de horeca-cao voor een seizoenkracht?

De horeca-cao regelt het volgende voor een seizoenkracht:

  • een kortere tussenpoos voor een seizoenkracht, waardoor je tussen tijdelijke contracten een tussenpoos van 3 maanden kunt inlassen om te voorkomen dat een vast contract ontstaat

Voldoet een werknemer niet aan de criteria voor een seizoenkracht? Dan geldt de normale tussenpoos van 6 maanden.

Check de horeca cao om alle bepalingen over de seizoenkracht te lezen.

Voorbeeld modelcontracten

Op de website van KHN vind je modelcontracten die je gratis kan downloaden in Word. In de modelcontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd en voor invalkrachten kun je aangeven of de werknemer een vakkracht of seizoenkracht is.

Daarnaast kun je vermelden hoeveel ervaringsuren een werknemer vanaf 18 jaar nog moet verwerven tot hij vakkracht is.

Groeien in de horeca

Groeien met jouw horecazaak?

Brand in de keuken of een chef-kok die zich snijdt? Zorg dat je een stabiel horecabedrijf neerzet, je risico's verkleint en klaar bent voor groei.

Meest gelezen

Minimumloon in de horeca, zo werkt het

Wat is het minimumloon in de horeca? En wat betaal je als een horecawerknemer nog maar 16, 17, 18, 19 of 20 jaar is? Alles over het minimumloon en minimumjeugdloon in de horeca.

Nulurencontract in de horeca, dit zijn de regels

Het werk in de horeca is niet altijd voorspelbaar en kent pieken en dalen. Met een nulurencontract kun je op een flexibele manier hierop inspelen. Wel moet je als horecaondernemer rekening houden met de wet en de horeca-cao. Wat zijn de regels voor het nulurencontract horeca?

Uurloon in de horeca, hoe zit het precies?

In de horeca wordt vaak gewerkt met een uurloon. Hoe bereken je het uurloon? Wat is het minimumuurloon in de horeca? En betaal je een hoger uurloon op feestdagen en zondagen? Zo zit het.

Whitepapers en online tests